شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نوشیدنی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آب آشامیدنی  نستله  1.5 لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی نستله 1.5 لیتر بسته 6 عددی نستله 150,000 10 اردیبهشت 150,000 150,000
آب آشامیدنی نستله 1.5 لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی پارسی 130,000 08:11:09 130,000 144,000
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی پارسی 150,000 08:11:10 132,000 132,000
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب آشامیدنی دسانی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی دسانی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی دسانی 180,000 08:11:10 144,000 180,000
آب آشامیدنی دسانی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب آشامیدنی دماوند حجم 296 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی دماوند حجم 296 میلی لیتر بسته 12 عددی دماوند 132,000 08:11:09 132,000 132,000
آب آشامیدنی دماوند حجم 296 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب آشامیدنی نستله سری پیور لایف - 0.5 لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی نستله سری پیور لایف - 0.5 لیتر بسته 12 عددی نستله 158,400 08:11:09 158,400 158,400
آب آشامیدنی نستله سری پیور لایف - 0.5 لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب آشامیدنی نستله سری پیور لایف - 1.5 لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی نستله سری پیور لایف - 1.5 لیتر بسته 6 عددی نستله 135,000 08:11:09 120,000 139,500
آب آشامیدنی نستله سری پیور لایف - 1.5 لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب آشامیدنی نستله مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی نستله مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی نستله 180,000 10 اردیبهشت 180,000 180,000
آب آشامیدنی نستله مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی آکوا پرایم -450 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی آکوا پرایم -450 میلی لیتر بسته 12 عددی آکوا پرایم 153,000 08:11:09 153,000 153,000
آب معدنی آکوا پرایم -450 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی آکوا پرایم کتابی -450 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی آکوا پرایم کتابی -450 میلی لیتر بسته 12 عددی آکوا پرایم 171,000 08:11:08 171,000 171,000
آب معدنی آکوا پرایم کتابی -450 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی آکوافینا حجم 1.5 لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی آکوافینا حجم 1.5 لیتر بسته 6 عددی آکوافینا 150,000 08:11:09 130,000 130,000
آب معدنی آکوافینا حجم 1.5 لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی آکوافینا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی آکوافینا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی آکوافینا 180,000 08:11:10 180,000 180,000
آب معدنی آکوافینا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی اُ حجم 1 لیتر بسته بندی 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی اُ حجم 1 لیتر بسته بندی 6 عددی اُ واتر 106,000 08:11:09 106,000 106,000
آب معدنی اُ حجم 1 لیتر بسته بندی 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی اُ حجم 1.5 لیتر بسته بندی 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی اُ حجم 1.5 لیتر بسته بندی 6 عددی اُ واتر 150,000 08:11:09 128,000 150,000
آب معدنی اُ حجم 1.5 لیتر بسته بندی 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی اُ حجم 200 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی اُ حجم 200 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی اُ واتر 102,000 5 خرداد 120,000 120,000
آب معدنی اُ حجم 200 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی اُ حجم 300 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی اُ حجم 300 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی اُ واتر 156,000 08:11:10 155,000 156,000
آب معدنی اُ حجم 300 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی اُ حجم 500 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی اُ حجم 500 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی اُ واتر 156,000 08:11:10 156,000 156,000
آب معدنی اُ حجم 500 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی داماش -500 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی داماش -500 میلی لیتر بسته 12 عددی داماش 180,000 25 اردیبهشت 180,000 180,000
آب معدنی داماش -500 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی رویال واتا حجم 1000 میلی لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی رویال واتا حجم 1000 میلی لیتر بسته 6 عددی واتا 137,700 15 خرداد 137,700 137,700
آب معدنی رویال واتا حجم 1000 میلی لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی رویال واتا حجم 330 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی رویال واتا حجم 330 میلی لیتر بسته 12 عددی واتا 204,000 15 خرداد 204,000 240,000
آب معدنی رویال واتا حجم 330 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی طبیعی بدون گاز عالیس مقدار 500 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی طبیعی بدون گاز عالیس مقدار 500 میلی لیتر بسته 12 عددی عالیس 145,000 08:11:10 180,000 180,000
آب معدنی طبیعی بدون گاز عالیس مقدار 500 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی لایت بلو حجم 1.5 لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی لایت بلو حجم 1.5 لیتر بسته 6 عددی لایت بلو 132,000 25 اردیبهشت 132,000 132,000
آب معدنی لایت بلو حجم 1.5 لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی واتا حجم 1500 میلی لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی واتا حجم 1500 میلی لیتر بسته 6 عددی واتا 127,500 10 خرداد 150,000 150,000
آب معدنی واتا حجم 1500 میلی لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی واتا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی واتا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی واتا 135,000 5 خرداد 180,000 180,000
آب معدنی واتا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی کرست - 0.5 لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی کرست - 0.5 لیتر بسته 12 عددی کرست 180,000 08:11:09 180,000 180,000
آب معدنی کرست - 0.5 لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب گازدار طبیعی پارمین حجم 650 میلی لیتر
آب و آب معدنی
آب گازدار طبیعی پارمین حجم 650 میلی لیتر پارمین 96,000 26 فروردین 96,000 96,000
آب گازدار طبیعی پارمین حجم 650 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 0.33 لیتر
آب و آب معدنی
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 0.33 لیتر کریستال 30,000 15 خرداد 30,000 30,000
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 0.33 لیتر نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 1 لیتر
آب و آب معدنی
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 1 لیتر کریستال 45,000 10 اردیبهشت 45,000 45,000
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 1 لیتر نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 0.33 لیتر
آب و آب معدنی
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 0.33 لیتر کریستال 30,000 10 اردیبهشت 30,000 30,000
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 0.33 لیتر نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 1 لیتر
آب و آب معدنی
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 1 لیتر کریستال 45,000 10 اردیبهشت 45,000 45,000
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 1 لیتر نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
بسته دمنوش میوه ای چای احمد مدل Blueberry Brilliance
چای
بسته دمنوش میوه ای چای احمد مدل Blueberry Brilliance 1,050,000 3 فروردین 1,050,000 1,050,000
بسته دمنوش میوه ای چای احمد مدل Blueberry Brilliance
بسته دمنوش چای  احمد مدل Winter Charm
چای
بسته دمنوش چای احمد مدل Winter Charm 980,000 3 فروردین 980,000 980,000
بسته دمنوش چای احمد مدل Winter Charm
بسته دمنوش چای احمد مدل Blackcurrant
چای
بسته دمنوش چای احمد مدل Blackcurrant چای احمد 980,000 25 اردیبهشت 980,000 980,000
بسته دمنوش چای احمد مدل Blackcurrant
بسته دمنوش چای احمد مدل Detox
چای
بسته دمنوش چای احمد مدل Detox 980,000 3 فروردین 980,000 980,000
بسته دمنوش چای احمد مدل Detox
بسته دمنوش چای احمد مدل Lemon And Ginger Infusion
چای
بسته دمنوش چای احمد مدل Lemon And Ginger Infusion 980,000 3 فروردین 980,000 980,000
بسته دمنوش چای احمد مدل Lemon And Ginger Infusion
بسته دمنوش چای احمد مدل Mixed Berries And Hibiscus
چای
بسته دمنوش چای احمد مدل Mixed Berries And Hibiscus 980,000 3 فروردین 980,000 980,000
بسته دمنوش چای احمد مدل Mixed Berries And Hibiscus
بسته دمنوش چای احمد مدل Mixed Citrus
چای
بسته دمنوش چای احمد مدل Mixed Citrus چای احمد 980,000 08:11:11 980,000 980,000
بسته دمنوش چای احمد مدل Mixed Citrus
بسته دمنوش چای احمد مدل Peppermint and Lemon
چای
بسته دمنوش چای احمد مدل Peppermint and Lemon 980,000 3 فروردین 980,000 980,000
بسته دمنوش چای احمد مدل Peppermint and Lemon
بسته دمنوش چای احمد مدل Rosehip Hibiscus and Cherry
چای
بسته دمنوش چای احمد مدل Rosehip Hibiscus and Cherry 1,050,000 3 فروردین 1,050,000 1,050,000
بسته دمنوش چای احمد مدل Rosehip Hibiscus and Cherry
بسته دمنوش چای احمد مدل Verbena
چای
بسته دمنوش چای احمد مدل Verbena 980,000 3 فروردین 980,000 980,000
بسته دمنوش چای احمد مدل Verbena
بسته دمنوش چای احمد مدل Wild Strawberry
چای
بسته دمنوش چای احمد مدل Wild Strawberry 980,000 3 فروردین 980,000 980,000
بسته دمنوش چای احمد مدل Wild Strawberry
بسته دمنوش چای سبز احمد با 4 طعم مدل Green Tea Selection
چای
بسته دمنوش چای سبز احمد با 4 طعم مدل Green Tea Selection 1,050,000 3 فروردین 1,050,000 1,050,000
بسته دمنوش چای سبز احمد با 4 طعم مدل Green Tea Selection
بسته ساشه چای علی تی مدل Ginger 3 in 1
چای
بسته ساشه چای علی تی مدل Ginger 3 in 1 متفرقه 960,000 13 اردیبهشت 960,000 970,000
بسته ساشه چای علی تی مدل Ginger 3 in 1
بسته ساشه چای علی تی مدل Karak 3 in 1
چای
بسته ساشه چای علی تی مدل Karak 3 in 1 متفرقه 1,380,000 27 اردیبهشت 1,180,000 1,380,000
بسته ساشه چای علی تی مدل Karak 3 in 1
بسته ساشه چای لاته لیپتون مدل Chocolate 3 in 1
چای
بسته ساشه چای لاته لیپتون مدل Chocolate 3 in 1 متفرقه 1,550,000 18 اردیبهشت 1,550,000 1,550,000
بسته ساشه چای لاته لیپتون مدل Chocolate 3 in 1
بسته ساشه چای کیسه ای احمد مدل Evergreen
چای
بسته ساشه چای کیسه ای احمد مدل Evergreen متفرقه 2,250,000 08:11:10 2,250,000 2,250,000
بسته ساشه چای کیسه ای احمد مدل Evergreen
بسته چای ترکیبی رابسین بسته 80 عددی
چای
بسته چای ترکیبی رابسین بسته 80 عددی رابسین 740,000 08:11:09 740,000 740,000
بسته چای ترکیبی رابسین بسته 80 عددی نوع بسته‌بندی: ساشه
بسته چای سبز  کیسه ای چای احمد مدل Fruit Tea Selection
چای
بسته چای سبز کیسه ای چای احمد مدل Fruit Tea Selection چای احمد 1,050,000 08:11:11 1,050,000 1,050,000
بسته چای سبز کیسه ای چای احمد مدل Fruit Tea Selection نوع بسته‌بندی: کیسه‌ای (تی‌بگ) معطر: بله
بسته چای سبز تیما 100 عددی
چای
بسته چای سبز تیما 100 عددی بانو 690,000 2 اردیبهشت 690,000 690,000
بسته چای سبز تیما 100 عددی
بسته چای سبز کیسه ای رفاه لاهیجان مدل 12 طعم 60 عددی
چای
بسته چای سبز کیسه ای رفاه لاهیجان مدل 12 طعم 60 عددی چای رفاه لاهیجان 480,000 08:11:09 480,000 480,000
بسته چای سبز کیسه ای رفاه لاهیجان مدل 12 طعم 60 عددی نوع بسته‌بندی: کیسه‌ای (تی‌بگ) معطر: خیر
مجموع موارد: 3690 عدد در 74 صفحه