شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میوه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
به بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
به بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 252,000 17 اردیبهشت 252,000 252,000
به بلوط - 1 کیلوگرم
خیار سالادی بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
خیار سالادی بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 58,800 26 فروردین 58,800 58,800
خیار سالادی بلوط - 1 کیلوگرم
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 93,600 4 فروردین 93,600 93,600
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
سیب زرد درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
سیب زرد درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 130,600 13 اردیبهشت 130,600 130,600
سیب زرد درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 145,800 5 خرداد 145,800 175,200
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم
کیوی هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
کیوی هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 213,600 2 خرداد 148,800 213,600
کیوی هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه