شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت صیفی و سبزیجات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 300 گرم
صیفی و سبزیجات
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 300 گرم فیتزی فانزی 160,000 10 اردیبهشت 160,000 160,000
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 300 گرم
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 65 گرم
صیفی و سبزیجات
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 65 گرم فیتزی فانزی 50,000 10 اردیبهشت 50,000 50,000
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 65 گرم
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
صیفی و سبزیجات
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم نوبر سبز 180,000 21 فروردین 144,000 180,000
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم
صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم فیتزی فانزی 98,000 31 فروردین 98,000 98,000
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم
بچه هویج فیتزی فانزی با سس ماست  - 70 گرم
صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس ماست - 70 گرم فیتزی فانزی 98,000 31 فروردین 98,000 98,000
بچه هویج فیتزی فانزی با سس ماست - 70 گرم
بچه هویج فیتزی فانزی با سس چدار - 70 گرم
صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس چدار - 70 گرم فیتزی فانزی 98,000 31 فروردین 98,000 98,000
بچه هویج فیتزی فانزی با سس چدار - 70 گرم
روکولا گل باز مقدار 100 گرم
صیفی و سبزیجات
روکولا گل باز مقدار 100 گرم گل باز 100,000 27 فروردین 96,000 100,000
روکولا گل باز مقدار 100 گرم
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم
صیفی و سبزیجات
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم بلوط 399,000 5 خرداد 766,800 766,800
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم
سالاد برگ فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
صیفی و سبزیجات
سالاد برگ فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم گل باز 135,000 19 اردیبهشت 135,000 135,000
سالاد برگ فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 70,800 2 خرداد 62,400 70,800
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
صیفی و سبزیجات
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم دکتر بیژن 52,500 21 فروردین 52,500 52,500
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
نعناع فلفلی گل باز مقدار 50 گرم
صیفی و سبزیجات
نعناع فلفلی گل باز مقدار 50 گرم گل باز 72,000 26 فروردین 72,000 72,000
نعناع فلفلی گل باز مقدار 50 گرم
نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم
صیفی و سبزیجات
نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم گل باز 57,600 31 اردیبهشت 57,600 57,600
نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم
هویج هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
هویج هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 44,400 10 اردیبهشت 44,400 44,400
هویج هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
پیاز هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
پیاز هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 130,800 13 اردیبهشت 117,700 130,800
پیاز هودکا - 1 کیلوگرم
کاهو فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
صیفی و سبزیجات
کاهو فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم گل باز 104,000 2 اردیبهشت 104,000 104,000
کاهو فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
مجموع موارد: 16 عدد در 1 صفحه