شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت میوه و سبزیجات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 300 گرم
صیفی و سبزیجات
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 300 گرم فیتزی فانزی 160,000 10 اردیبهشت 160,000 160,000
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 300 گرم
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 65 گرم
صیفی و سبزیجات
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 65 گرم فیتزی فانزی 50,000 10 اردیبهشت 50,000 50,000
اسنک بچه هویج فیتزی فانزی مقدار 65 گرم
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
صیفی و سبزیجات
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم نوبر سبز 180,000 21 فروردین 144,000 180,000
بامیه منجمد نوبر سبز وزن 400 گرم
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم
صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم فیتزی فانزی 98,000 31 فروردین 98,000 98,000
بچه هویج فیتزی فانزی با سس رنچ - 70 گرم
بچه هویج فیتزی فانزی با سس ماست  - 70 گرم
صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس ماست - 70 گرم فیتزی فانزی 98,000 31 فروردین 98,000 98,000
بچه هویج فیتزی فانزی با سس ماست - 70 گرم
بچه هویج فیتزی فانزی با سس چدار - 70 گرم
صیفی و سبزیجات
بچه هویج فیتزی فانزی با سس چدار - 70 گرم فیتزی فانزی 98,000 31 فروردین 98,000 98,000
بچه هویج فیتزی فانزی با سس چدار - 70 گرم
روکولا گل باز مقدار 100 گرم
صیفی و سبزیجات
روکولا گل باز مقدار 100 گرم گل باز 100,000 27 فروردین 96,000 100,000
روکولا گل باز مقدار 100 گرم
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم
صیفی و سبزیجات
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم بلوط 399,000 5 خرداد 766,800 766,800
زنجبیل تازه بلوط - 500 گرم
سالاد برگ فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
صیفی و سبزیجات
سالاد برگ فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم گل باز 135,000 19 اردیبهشت 135,000 135,000
سالاد برگ فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 70,800 2 خرداد 62,400 70,800
سیب زمینی هودکا - 1 کیلوگرم
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
صیفی و سبزیجات
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم دکتر بیژن 52,500 21 فروردین 52,500 52,500
شوید دکتر بیژن مقدار 380 گرم
نعناع فلفلی گل باز مقدار 50 گرم
صیفی و سبزیجات
نعناع فلفلی گل باز مقدار 50 گرم گل باز 72,000 26 فروردین 72,000 72,000
نعناع فلفلی گل باز مقدار 50 گرم
نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم
صیفی و سبزیجات
نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم گل باز 57,600 31 اردیبهشت 57,600 57,600
نعناع موهیتو گل باز مقدار 50 گرم
هویج هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
هویج هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 44,400 10 اردیبهشت 44,400 44,400
هویج هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
پیاز هودکا - 1 کیلوگرم
صیفی و سبزیجات
پیاز هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 130,800 13 اردیبهشت 117,700 130,800
پیاز هودکا - 1 کیلوگرم
کاهو فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
صیفی و سبزیجات
کاهو فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم گل باز 104,000 2 اردیبهشت 104,000 104,000
کاهو فرانسوی گل باز مقدار 200 گرم
به بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
به بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 252,000 17 اردیبهشت 252,000 252,000
به بلوط - 1 کیلوگرم
خیار سالادی بلوط - 1 کیلوگرم
میوه
خیار سالادی بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 58,800 26 فروردین 58,800 58,800
خیار سالادی بلوط - 1 کیلوگرم
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 93,600 4 فروردین 93,600 93,600
خیار گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
سیب زرد درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
سیب زرد درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 130,600 13 اردیبهشت 130,600 130,600
سیب زرد درجه یک هودکا - 1 کیلوگرم
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 145,800 5 خرداد 145,800 175,200
پرتقال هودکا - 1 کیلوگرم
کیوی هودکا - 1 کیلوگرم
میوه
کیوی هودکا - 1 کیلوگرم هودکا 213,600 2 خرداد 148,800 213,600
کیوی هودکا - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
آناناس بلوط - 1 عددی
میوه و سبزیجات
آناناس بلوط - 1 عددی 716,400 13 اردیبهشت 696,600 716,400
آناناس بلوط - 1 عددی
بادمجان گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
میوه و سبزیجات
بادمجان گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم 90,000 3 اردیبهشت 90,000 90,000
بادمجان گلخانه ای هودکا - 1 کیلوگرم
بادمجان گلخانه‌ای بلوط - 1 کیلوگرم
میوه و سبزیجات
بادمجان گلخانه‌ای بلوط - 1 کیلوگرم 109,200 26 فروردین 105,600 109,200
بادمجان گلخانه‌ای بلوط - 1 کیلوگرم
جعفری دکتر بیژن مقدار 380 گرم
میوه و سبزیجات
جعفری دکتر بیژن مقدار 380 گرم 70,000 15 فروردین 70,000 70,000
جعفری دکتر بیژن مقدار 380 گرم
خیار گلخانه ای بلوط - 1 کیلوگرم
میوه و سبزیجات
خیار گلخانه ای بلوط - 1 کیلوگرم 67,800 13 اردیبهشت 67,800 83,200
خیار گلخانه ای بلوط - 1 کیلوگرم
روکولا بامیکا وزن 135 گرم
میوه و سبزیجات
روکولا بامیکا وزن 135 گرم 135,000 21 فروردین 135,000 135,000
روکولا بامیکا وزن 135 گرم
سالاد فصل دکتر بیژن مقدار 200 گرم
میوه و سبزیجات
سالاد فصل دکتر بیژن مقدار 200 گرم 50,000 15 فروردین 50,000 50,000
سالاد فصل دکتر بیژن مقدار 200 گرم
سبزی سوپ آلاگون مقدار 500 گرم
میوه و سبزیجات
سبزی سوپ آلاگون مقدار 500 گرم 95,000 27 فروردین 95,000 95,000
سبزی سوپ آلاگون مقدار 500 گرم
سبزی قورمه دکتر بیژن مقدار 380 گرم
میوه و سبزیجات
سبزی قورمه دکتر بیژن مقدار 380 گرم 64,000 3 اردیبهشت 64,000 64,000
سبزی قورمه دکتر بیژن مقدار 380 گرم
سبزی پلو آلاگون مقدار 500 گرم
میوه و سبزیجات
سبزی پلو آلاگون مقدار 500 گرم 76,000 3 اردیبهشت 76,000 95,000
سبزی پلو آلاگون مقدار 500 گرم
سبزی پلو دکتر بیژن مقدار 380 گرم
میوه و سبزیجات
سبزی پلو دکتر بیژن مقدار 380 گرم 64,000 3 اردیبهشت 64,000 70,000
سبزی پلو دکتر بیژن مقدار 380 گرم
سبزی کوفته دکتر بیژن مقدار 380 گرم
میوه و سبزیجات
سبزی کوفته دکتر بیژن مقدار 380 گرم 64,000 3 اردیبهشت 64,000 64,000
سبزی کوفته دکتر بیژن مقدار 380 گرم
سبزی کوکو آلاگون مقدار 500 گرم
میوه و سبزیجات
سبزی کوکو آلاگون مقدار 500 گرم 76,000 3 اردیبهشت 76,000 76,000
سبزی کوکو آلاگون مقدار 500 گرم
سبزی کوکو دکتر بیژن مقدار 380 گرم
میوه و سبزیجات
سبزی کوکو دکتر بیژن مقدار 380 گرم 64,000 3 اردیبهشت 64,000 64,000
سبزی کوکو دکتر بیژن مقدار 380 گرم
سیب زرد درجه یک بلوط - 1 کیلوگرم
میوه و سبزیجات
سیب زرد درجه یک بلوط - 1 کیلوگرم 195,600 3 اردیبهشت 177,600 195,600
سیب زرد درجه یک بلوط - 1 کیلوگرم
سیب زمینی بلوط - 1 کیلوگرم
میوه و سبزیجات
سیب زمینی بلوط - 1 کیلوگرم 92,400 17 اردیبهشت 80,500 92,400
سیب زمینی بلوط - 1 کیلوگرم
سیب زمینی بلوط - 2 کیلوگرم
میوه و سبزیجات
سیب زمینی بلوط - 2 کیلوگرم 157,300 21 اردیبهشت 157,300 165,600
سیب زمینی بلوط - 2 کیلوگرم
سیب قرمز درجه یک بلوط - 1 کیلوگرم
میوه و سبزیجات
سیب قرمز درجه یک بلوط - 1 کیلوگرم 114,000 20 اردیبهشت 102,000 114,000
سیب قرمز درجه یک بلوط - 1 کیلوگرم
سیر تازه آلاگون - 150 گرم
میوه و سبزیجات
سیر تازه آلاگون - 150 گرم 63,700 3 اردیبهشت 63,700 63,700
سیر تازه آلاگون - 150 گرم
شوید خرد شده آلاگون مقدار 500 گرم
میوه و سبزیجات
شوید خرد شده آلاگون مقدار 500 گرم 95,000 27 فروردین 95,000 95,000
شوید خرد شده آلاگون مقدار 500 گرم
فلفل دلمه‌ای سبز بلوط - 500 گرم
میوه و سبزیجات
فلفل دلمه‌ای سبز بلوط - 500 گرم 90,000 3 اردیبهشت 90,000 116,400
فلفل دلمه‌ای سبز بلوط - 500 گرم
فیسالیس بلوط - 100 گرم
میوه و سبزیجات
فیسالیس بلوط - 100 گرم 192,000 13 فروردین 192,000 192,000
فیسالیس بلوط - 100 گرم
قارچ دکمه‌ ای ملارد - 200 گرم
میوه و سبزیجات
قارچ دکمه‌ ای ملارد - 200 گرم 58,200 25 فروردین 58,200 58,200
قارچ دکمه‌ ای ملارد - 200 گرم
قارچ دکمه‌ ای ورقه ای ملارد - 250 گرم
میوه و سبزیجات
قارچ دکمه‌ ای ورقه ای ملارد - 250 گرم 65,800 25 فروردین 65,800 65,800
قارچ دکمه‌ ای ورقه ای ملارد - 250 گرم
قارچ دکمه‌ ای ورقه ای ملارد - 500 گرم
میوه و سبزیجات
قارچ دکمه‌ ای ورقه ای ملارد - 500 گرم 131,600 25 فروردین 131,600 131,600
قارچ دکمه‌ ای ورقه ای ملارد - 500 گرم
قارچ دکمه‌ ای کامل ملارد - 400 گرم
میوه و سبزیجات
قارچ دکمه‌ ای کامل ملارد - 400 گرم 116,300 25 فروردین 116,300 116,300
قارچ دکمه‌ ای کامل ملارد - 400 گرم
لیمو شیرین بلوط - 1 کیلوگرم
میوه و سبزیجات
لیمو شیرین بلوط - 1 کیلوگرم بلوط 303,600 25 اردیبهشت 303,600 427,500
لیمو شیرین بلوط - 1 کیلوگرم ارگانیک: خیر
لیموترش سنگی بلوط - 500 گرم
میوه و سبزیجات
لیموترش سنگی بلوط - 500 گرم بلوط 346,800 26 اردیبهشت 346,800 346,800
لیموترش سنگی بلوط - 500 گرم
مجموع موارد: 73 عدد در 2 صفحه