شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گوشت گوسفند

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
راسته با استخوان گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - ارز نیمایی
گوشت گوسفند
راسته با استخوان گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - ارز نیمایی کوروش پروتئین 960,000 00:06:29 960,000 960,000
راسته با استخوان گوسفندی کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - ارز نیمایی شکل گوشت: تکه‌ ای
مجموع موارد: 1 عدد در 1 صفحه