شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گوشت گاو و گوساله

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
راسته گوساله پویا پروتئین وزن 1000 گرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
راسته گوساله پویا پروتئین وزن 1000 گرم - با ارز نیمایی پویا پروتئین 906,900 28 اردیبهشت 906,900 906,900
راسته گوساله پویا پروتئین وزن 1000 گرم - با ارز نیمایی
گوشت قیمه ای گوساله مهتا پروتئین وزن 0.5 کیلوگرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
گوشت قیمه ای گوساله مهتا پروتئین وزن 0.5 کیلوگرم - با ارز نیمایی مهتا پروتئین 471,900 23 فروردین 471,900 471,900
گوشت قیمه ای گوساله مهتا پروتئین وزن 0.5 کیلوگرم - با ارز نیمایی شکل گوشت: تکه‌ ای مناسب برای: خورش، چرخ کرده
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی کوروش پروتئین 558,500 28 اردیبهشت 558,500 587,900
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی شکل گوشت: چرخ کرده مناسب برای: کباب، چرخ کرده
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 800 گرم
گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 800 گرم کوروش پروتئین 423,200 28 اردیبهشت 423,200 470,300
گوشت چرخ کرده گوساله کوروش پروتئین البرز مقدار 800 گرم شکل گوشت: چرخ کرده مناسب برای: چرخ کرده
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی مهتا پروتئین 499,700 18 اردیبهشت 499,700 587,900
گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی شکل گوشت: چرخ کرده مناسب برای: چرخ کرده
گوشت چرخکرده گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی
گوشت گاو و گوساله
گوشت چرخکرده گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی مهتا پروتئین 587,900 00:06:24 499,700 587,900
گوشت چرخکرده گوساله مهتا پروتئین وزن 1 کیلوگرم - با ارز نیمایی شکل گوشت: چرخ کرده
مجموع موارد: 6 عدد در 1 صفحه