شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گوشت مرغ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بال ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم
گوشت مرغ
بال ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم مهیا پروتئین 188,100 28 اردیبهشت 188,100 188,100
بال ساده مهیا پروتئین مقدار 0.9 کیلوگرم طعم: ساده
فیله مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم
گوشت مرغ
فیله مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم کوروش پروتئین 298,800 28 اردیبهشت 298,800 298,800
فیله مرغ کوروش پروتئین البرز مقدار 900 گرم طعم: ساده
گوشت اردک منجمد راگا پروتئین - 1.6 کیلوگرم
گوشت مرغ
گوشت اردک منجمد راگا پروتئین - 1.6 کیلوگرم راگا پروتئین 735,000 25 اردیبهشت 735,000 882,000
گوشت اردک منجمد راگا پروتئین - 1.6 کیلوگرم طعم: ساده
گوشت کبک منجمد راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم
گوشت مرغ
گوشت کبک منجمد راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم راگا پروتئین 607,500 7 اردیبهشت 607,500 607,500
گوشت کبک منجمد راگا پروتئین جهان مقدار 800 گرم طعم: ساده
مجموع موارد: 4 عدد در 1 صفحه