شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ماهی، میگو و خاویار

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استیک ماهی شیر منجمد بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
استیک ماهی شیر منجمد بیستون وزن 600 گرم بیستون 900,000 4 فروردین 900,000 900,000
استیک ماهی شیر منجمد بیستون وزن 600 گرم
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم زر افشان جنوب 1,063,000 12:05:45 1,063,000 1,063,000
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
تخم فرآوری شده ماهی قزل آلا کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
ماهی، میگو و خاویار
تخم فرآوری شده ماهی قزل آلا کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم کیان ماهی خزر 600,000 16:05:26 600,000 600,000
تخم فرآوری شده ماهی قزل آلا کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم کالچر 2,650,000 4 فروردین 2,650,000 2,650,000
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم کالچر 5,900,000 16:05:26 5,900,000 5,900,000
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم
خاویار بلوگا پرورشی کالچر وزن 30 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بلوگا پرورشی کالچر وزن 30 گرم کالچر 3,800,000 4 فروردین 3,800,000 3,800,000
خاویار بلوگا پرورشی کالچر وزن 30 گرم
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم زر افشان جنوب 1,039,000 16:05:26 1,039,000 1,039,000
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم کیان ماهی خزر 1,995,000 16:05:26 1,995,000 1,995,000
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
فیله قزل آلا دودی کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله قزل آلا دودی کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم کیان ماهی خزر 420,000 16:05:26 420,000 420,000
فیله قزل آلا دودی کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
فیله ماهی ازون برون کبابی منجمد کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی ازون برون کبابی منجمد کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم کیان ماهی خزر 1,600,000 16:05:26 1,600,000 1,600,000
فیله ماهی ازون برون کبابی منجمد کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
فیله ماهی تیلا پیا منجمد شارین مقدار 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی تیلا پیا منجمد شارین مقدار 600 گرم شارین 476,000 16:05:26 448,000 448,000
فیله ماهی تیلا پیا منجمد شارین مقدار 600 گرم
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم بیستون 560,000 4 فروردین 560,000 560,000
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم شارین 396,000 16:05:26 396,000 495,000
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم شارین 499,200 16:05:26 374,900 499,200
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
فیله ماهی سی بس بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی سی بس بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم مه پروتئین 974,000 12:05:45 974,000 974,000
فیله ماهی سی بس بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم
فیله ماهی سیباس بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی سیباس بیستون وزن 600 گرم بیستون 801,000 16:05:26 801,000 801,000
فیله ماهی سیباس بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی شوریده منجمد مهیا پروتئین مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی شوریده منجمد مهیا پروتئین مقدار 700 گرم مهیا پروتئین 807,500 16:05:26 760,000 760,000
فیله ماهی شوریده منجمد مهیا پروتئین مقدار 700 گرم
فیله ماهی منجمد سارم ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی منجمد سارم ممتاز تحفه مقدار 400 گرم تحفه 499,200 16:05:26 499,200 499,200
فیله ماهی منجمد سارم ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
فیله ماهی منجمد گالیت ممتاز تحفه - 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی منجمد گالیت ممتاز تحفه - 400 گرم تحفه 570,000 16:05:26 570,000 570,000
فیله ماهی منجمد گالیت ممتاز تحفه - 400 گرم
فیله ماهی منجمد گیش ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی منجمد گیش ممتاز تحفه مقدار 400 گرم تحفه 508,800 16:05:26 508,800 508,800
فیله ماهی منجمد گیش ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
فیله ماهی کوتر بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر بیستون وزن 600 گرم بیستون 830,000 16:05:26 830,000 830,000
فیله ماهی کوتر بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی کوتر ممتاز شارین 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر ممتاز شارین 500 گرم شارین 693,000 4 فروردین 415,800 693,000
فیله ماهی کوتر ممتاز شارین 500 گرم
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم تحفه 831,600 16:05:26 831,600 831,600
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم زر افشان جنوب 360,000 12:05:45 360,000 693,000
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم بیستون 760,000 16:05:26 760,000 760,000
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی گیش ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی گیش ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم شارین 508,800 16:05:26 381,600 508,800
فیله ماهی گیش ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم تحفه 950,000 16:05:26 950,000 950,000
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 400 گرم مه پروتئین 699,200 4 فروردین 699,200 699,200
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 400 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم مه پروتئین 1,388,800 4 فروردین 1,388,800 1,388,800
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین مقدار 800 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین مقدار 800 گرم مه پروتئین 1,622,000 4 فروردین 1,622,000 1,622,000
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین مقدار 800 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 90-71 مه پروتئین مقدار 800 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 90-71 مه پروتئین مقدار 800 گرم مه پروتئین 1,476,000 4 فروردین 1,476,000 1,476,000
فیله میگو رگ زده سایز 90-71 مه پروتئین مقدار 800 گرم
فیله میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 110-91 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 110-91 مقدار 500 گرم زر افشان جنوب 727,000 12:05:45 727,000 727,000
فیله میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 110-91 مقدار 500 گرم
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم زر افشان جنوب 544,000 4 فروردین 544,000 544,000
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم
ماهی تن دودی کیان ماهی خزر مقدار 150 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی تن دودی کیان ماهی خزر مقدار 150 گرم کیان ماهی خزر 199,500 4 فروردین 199,500 199,500
ماهی تن دودی کیان ماهی خزر مقدار 150 گرم
ماهی حسون منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی حسون منجمد زرافشان مقدار 700 گرم زر افشان جنوب 420,000 16:05:26 420,000 420,000
ماهی حسون منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
ماهی سفید دریای خزر شکم خالی کیان ماهی خزر مقدار 750 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی سفید دریای خزر شکم خالی کیان ماهی خزر مقدار 750 گرم کیان ماهی خزر 944,200 4 فروردین 944,200 944,200
ماهی سفید دریای خزر شکم خالی کیان ماهی خزر مقدار 750 گرم
ماهی قزل آلا شکم خالی دودی کیان ماهی خزر مقدار 250 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی قزل آلا شکم خالی دودی کیان ماهی خزر مقدار 250 گرم کیان ماهی خزر 450,000 4 فروردین 450,000 450,000
ماهی قزل آلا شکم خالی دودی کیان ماهی خزر مقدار 250 گرم
ماهی قزل آلا شکم خالی شارین وزن 1000 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی قزل آلا شکم خالی شارین وزن 1000 گرم شارین 524,000 12:05:45 458,500 524,000
ماهی قزل آلا شکم خالی شارین وزن 1000 گرم
ماهی قزل آلا مرینت منجمد با سس هالوپینو کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی قزل آلا مرینت منجمد با سس هالوپینو کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم کیان ماهی خزر 545,200 16:05:26 545,200 545,200
ماهی قزل آلا مرینت منجمد با سس هالوپینو کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
ماهی قزل آلا منجمد زرافشان جنوب مقدار 1 کیلوگرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی قزل آلا منجمد زرافشان جنوب مقدار 1 کیلوگرم زر افشان جنوب 655,000 16:05:26 655,000 655,000
ماهی قزل آلا منجمد زرافشان جنوب مقدار 1 کیلوگرم
ماهی کپور نقره ای دودی کیان ماهی خزر بسته 1 عددی
ماهی، میگو و خاویار
ماهی کپور نقره ای دودی کیان ماهی خزر بسته 1 عددی کیان ماهی خزر 426,000 4 فروردین 426,000 426,000
ماهی کپور نقره ای دودی کیان ماهی خزر بسته 1 عددی
ماهی کیلکا منجمد زرافشان جنوب مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی کیلکا منجمد زرافشان جنوب مقدار 500 گرم زر افشان جنوب 117,000 4 فروردین 117,000 117,000
ماهی کیلکا منجمد زرافشان جنوب مقدار 500 گرم
میگو  منجمد زرافشان جنوب سایز 70-61 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 70-61 مقدار 500 گرم زر افشان جنوب 788,000 4 فروردین 788,000 788,000
میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 70-61 مقدار 500 گرم
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم شارین 956,000 16:05:26 956,000 1,195,000
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم شارین 956,000 16:05:26 956,000 1,195,000
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 60-51 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 60-51 مقدار 500 گرم شارین 882,400 16:05:26 882,400 1,103,000
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 60-51 مقدار 500 گرم
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 90-71 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 90-71 مقدار 500 گرم شارین 648,900 4 فروردین 648,900 648,900
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 90-71 مقدار 500 گرم
میگو بدون رگ و پوست شارین سایز 110-91 - 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو بدون رگ و پوست شارین سایز 110-91 - 500 گرم شارین 611,800 4 فروردین 611,800 611,800
میگو بدون رگ و پوست شارین سایز 110-91 - 500 گرم
میگو بدون پوست و رگ شارین سایز 70-61 - 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو بدون پوست و رگ شارین سایز 70-61 - 500 گرم شارین 1,024,000 4 فروردین 1,024,000 1,024,000
میگو بدون پوست و رگ شارین سایز 70-61 - 500 گرم
میگو دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم کیان ماهی خزر 854,000 4 فروردین 854,000 854,000
میگو دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
مجموع موارد: 63 عدد در 2 صفحه