شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ماهی، میگو و خاویار

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استیک ماهی شیر منجمد بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
استیک ماهی شیر منجمد بیستون وزن 600 گرم بیستون 900,000 4 فروردین 900,000 900,000
استیک ماهی شیر منجمد بیستون وزن 600 گرم
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم زر افشان جنوب 1,063,000 15 فروردین 1,063,000 1,063,000
استیک ماهی شیر منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
تخم فرآوری شده ماهی قزل آلا کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
ماهی، میگو و خاویار
تخم فرآوری شده ماهی قزل آلا کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم کیان ماهی خزر 600,000 15 فروردین 600,000 600,000
تخم فرآوری شده ماهی قزل آلا کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم کالچر 2,650,000 4 فروردین 2,650,000 2,650,000
خاویار بری پرورشی کالچر وزن 30 گرم
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم کالچر 5,900,000 15 فروردین 5,900,000 5,900,000
خاویار بلوگا پرورشی کالچر - 50 گرم
خاویار بلوگا پرورشی کالچر وزن 30 گرم
ماهی، میگو و خاویار
خاویار بلوگا پرورشی کالچر وزن 30 گرم کالچر 3,800,000 4 فروردین 3,800,000 3,800,000
خاویار بلوگا پرورشی کالچر وزن 30 گرم
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم زر افشان جنوب 1,039,000 15 فروردین 1,039,000 1,039,000
فیله حلوا سیاه منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم کیان ماهی خزر 1,995,000 15 فروردین 1,995,000 1,995,000
فیله سالمون دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
فیله قزل آلا دودی کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله قزل آلا دودی کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم کیان ماهی خزر 420,000 15 فروردین 420,000 420,000
فیله قزل آلا دودی کیان ماهی خزر مقدار 100 گرم
فیله ماهی ازون برون کبابی منجمد کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی ازون برون کبابی منجمد کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم کیان ماهی خزر 1,600,000 15 فروردین 1,600,000 1,600,000
فیله ماهی ازون برون کبابی منجمد کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
فیله ماهی تیلا پیا منجمد شارین مقدار 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی تیلا پیا منجمد شارین مقدار 600 گرم شارین 476,000 00:01:49 448,000 476,000
فیله ماهی تیلا پیا منجمد شارین مقدار 600 گرم
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم بیستون 560,000 4 فروردین 560,000 560,000
فیله ماهی تیلاپیا بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم شارین 396,000 00:01:49 396,000 495,000
فیله ماهی حسون شارین وزن 700 گرم
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم شارین 499,200 15 فروردین 374,900 499,200
فیله ماهی سارم ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
فیله ماهی سی بس بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی سی بس بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم مه پروتئین 974,000 15 فروردین 974,000 974,000
فیله ماهی سی بس بدون استخوان مه پروتئین مقدار 500 گرم
فیله ماهی سیباس بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی سیباس بیستون وزن 600 گرم بیستون 801,000 15 فروردین 801,000 801,000
فیله ماهی سیباس بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی شوریده منجمد مهیا پروتئین مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی شوریده منجمد مهیا پروتئین مقدار 700 گرم مهیا پروتئین 807,500 00:01:49 760,000 807,500
فیله ماهی شوریده منجمد مهیا پروتئین مقدار 700 گرم
فیله ماهی منجمد سارم ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی منجمد سارم ممتاز تحفه مقدار 400 گرم تحفه 499,200 15 فروردین 499,200 499,200
فیله ماهی منجمد سارم ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
فیله ماهی منجمد گالیت ممتاز تحفه - 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی منجمد گالیت ممتاز تحفه - 400 گرم تحفه 570,000 15 فروردین 570,000 570,000
فیله ماهی منجمد گالیت ممتاز تحفه - 400 گرم
فیله ماهی منجمد گیش ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی منجمد گیش ممتاز تحفه مقدار 400 گرم تحفه 508,800 15 فروردین 508,800 508,800
فیله ماهی منجمد گیش ممتاز تحفه مقدار 400 گرم
فیله ماهی کوتر بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر بیستون وزن 600 گرم بیستون 830,000 15 فروردین 830,000 830,000
فیله ماهی کوتر بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی کوتر ممتاز شارین 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر ممتاز شارین 500 گرم شارین 693,000 4 فروردین 415,800 693,000
فیله ماهی کوتر ممتاز شارین 500 گرم
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم تحفه 831,600 15 فروردین 831,600 831,600
فیله ماهی کوتر ممتاز منجمد تحفه - 600 گرم
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم زر افشان جنوب 360,000 15 فروردین 360,000 693,000
فیله ماهی کوتر منجمد زرافشان جنوب وزن 500 گرم
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم بیستون 760,000 15 فروردین 760,000 760,000
فیله ماهی گیش ممتاز بیستون وزن 600 گرم
فیله ماهی گیش ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله ماهی گیش ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم شارین 508,800 15 فروردین 381,600 508,800
فیله ماهی گیش ممتاز منجمد شارین مقدار 500 گرم
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم تحفه 950,000 15 فروردین 950,000 950,000
فیله منجمد شوریده جنوب تحفه مقدار 700 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 400 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 400 گرم مه پروتئین 699,200 4 فروردین 699,200 699,200
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 400 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم مه پروتئین 1,388,800 4 فروردین 1,388,800 1,388,800
فیله میگو رگ زده سایز 110-91 مه پروتئین مقدار 800 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین مقدار 800 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین مقدار 800 گرم مه پروتئین 1,622,000 4 فروردین 1,622,000 1,622,000
فیله میگو رگ زده سایز 70-61 مه پروتئین مقدار 800 گرم
فیله میگو رگ زده سایز 90-71 مه پروتئین مقدار 800 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو رگ زده سایز 90-71 مه پروتئین مقدار 800 گرم مه پروتئین 1,476,000 4 فروردین 1,476,000 1,476,000
فیله میگو رگ زده سایز 90-71 مه پروتئین مقدار 800 گرم
فیله میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 110-91 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 110-91 مقدار 500 گرم زر افشان جنوب 727,000 15 فروردین 727,000 727,000
فیله میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 110-91 مقدار 500 گرم
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم زر افشان جنوب 544,000 4 فروردین 544,000 544,000
فیله میگو پلویی منجمد زرافشان جنوب - 500 گرم
ماهی تن دودی کیان ماهی خزر مقدار 150 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی تن دودی کیان ماهی خزر مقدار 150 گرم کیان ماهی خزر 199,500 4 فروردین 199,500 199,500
ماهی تن دودی کیان ماهی خزر مقدار 150 گرم
ماهی حسون منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی حسون منجمد زرافشان مقدار 700 گرم زر افشان جنوب 420,000 15 فروردین 420,000 420,000
ماهی حسون منجمد زرافشان مقدار 700 گرم
ماهی سفید دریای خزر شکم خالی کیان ماهی خزر مقدار 750 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی سفید دریای خزر شکم خالی کیان ماهی خزر مقدار 750 گرم کیان ماهی خزر 944,200 4 فروردین 944,200 944,200
ماهی سفید دریای خزر شکم خالی کیان ماهی خزر مقدار 750 گرم
ماهی قزل آلا شکم خالی دودی کیان ماهی خزر مقدار 250 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی قزل آلا شکم خالی دودی کیان ماهی خزر مقدار 250 گرم کیان ماهی خزر 450,000 4 فروردین 450,000 450,000
ماهی قزل آلا شکم خالی دودی کیان ماهی خزر مقدار 250 گرم
ماهی قزل آلا شکم خالی شارین وزن 1000 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی قزل آلا شکم خالی شارین وزن 1000 گرم شارین 524,000 15 فروردین 458,500 524,000
ماهی قزل آلا شکم خالی شارین وزن 1000 گرم
ماهی قزل آلا مرینت منجمد با سس هالوپینو کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی قزل آلا مرینت منجمد با سس هالوپینو کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم کیان ماهی خزر 545,200 15 فروردین 545,200 545,200
ماهی قزل آلا مرینت منجمد با سس هالوپینو کیان ماهی خزر مقدار 500 گرم
ماهی قزل آلا منجمد زرافشان جنوب مقدار 1 کیلوگرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی قزل آلا منجمد زرافشان جنوب مقدار 1 کیلوگرم زر افشان جنوب 655,000 15 فروردین 655,000 655,000
ماهی قزل آلا منجمد زرافشان جنوب مقدار 1 کیلوگرم
ماهی کپور نقره ای دودی کیان ماهی خزر بسته 1 عددی
ماهی، میگو و خاویار
ماهی کپور نقره ای دودی کیان ماهی خزر بسته 1 عددی کیان ماهی خزر 426,000 4 فروردین 426,000 426,000
ماهی کپور نقره ای دودی کیان ماهی خزر بسته 1 عددی
ماهی کیلکا منجمد زرافشان جنوب مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
ماهی کیلکا منجمد زرافشان جنوب مقدار 500 گرم زر افشان جنوب 117,000 4 فروردین 117,000 117,000
ماهی کیلکا منجمد زرافشان جنوب مقدار 500 گرم
میگو  منجمد زرافشان جنوب سایز 70-61 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 70-61 مقدار 500 گرم زر افشان جنوب 788,000 4 فروردین 788,000 788,000
میگو منجمد زرافشان جنوب سایز 70-61 مقدار 500 گرم
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم شارین 956,000 00:01:49 956,000 1,195,000
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم شارین 956,000 15 فروردین 956,000 1,195,000
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 50-41 مقدار 500 گرم
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 60-51 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 60-51 مقدار 500 گرم شارین 882,400 15 فروردین 882,400 1,103,000
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 60-51 مقدار 500 گرم
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 90-71 مقدار 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 90-71 مقدار 500 گرم شارین 648,900 4 فروردین 648,900 648,900
میگو آماده طبخ منجمد شارین سایز 90-71 مقدار 500 گرم
میگو بدون رگ و پوست شارین سایز 110-91 - 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو بدون رگ و پوست شارین سایز 110-91 - 500 گرم شارین 611,800 4 فروردین 611,800 611,800
میگو بدون رگ و پوست شارین سایز 110-91 - 500 گرم
میگو بدون پوست و رگ شارین سایز 70-61 - 500 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو بدون پوست و رگ شارین سایز 70-61 - 500 گرم شارین 1,024,000 4 فروردین 1,024,000 1,024,000
میگو بدون پوست و رگ شارین سایز 70-61 - 500 گرم
میگو دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
ماهی، میگو و خاویار
میگو دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم کیان ماهی خزر 854,000 4 فروردین 854,000 854,000
میگو دودی کیان ماهی خزر مقدار 200 گرم
مجموع موارد: 63 عدد در 2 صفحه