شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سوسیس و کالباس

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استیک بوقلمون تنوری 202 وزن 300 گرم
سوسیس و کالباس
استیک بوقلمون تنوری 202 وزن 300 گرم 202 440,000 4 فروردین 440,000 440,000
استیک بوقلمون تنوری 202 وزن 300 گرم تهیه شده از: گوشت بوقلمون درصد گوشت: بالای 70 درصد
بیکن ایرلندی 90 درصد سولیکو - 250 گرم
سوسیس و کالباس
بیکن ایرلندی 90 درصد سولیکو - 250 گرم سولیکو 419,000 7 اردیبهشت 419,000 419,000
بیکن ایرلندی 90 درصد سولیکو - 250 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
بیکن ایرلندی 97 درصد سولیکو - 250 گرم
سوسیس و کالباس
بیکن ایرلندی 97 درصد سولیکو - 250 گرم سولیکو 385,400 12 خرداد 385,400 389,600
بیکن ایرلندی 97 درصد سولیکو - 250 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
توناتو 90 درصد سولیکو وزن 250 گرم
سوسیس و کالباس
توناتو 90 درصد سولیکو وزن 250 گرم سولیکو 348,000 7 اردیبهشت 348,000 348,000
توناتو 90 درصد سولیکو وزن 250 گرم تهیه شده از: گوشت بوقلمون درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوجوک 90 درصد سولیکو مقدار 250 گرم
سوسیس و کالباس
سوجوک 90 درصد سولیکو مقدار 250 گرم سولیکو 423,500 26 فروردین 423,500 423,500
سوجوک 90 درصد سولیکو مقدار 250 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم کیمبال 132,800 12 خرداد 132,000 132,800
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: پنیر درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم کیمبال 462,000 12 خرداد 229,000 462,000
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم کیمبال 131,700 3 خرداد 131,700 131,700
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سولیکو - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سولیکو - 300 گرم سولیکو 549,900 8 اردیبهشت 549,800 549,900
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سولیکو - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم کیمبال 220,000 00:04:25 220,000 220,000
سوسیس آلمانی 40 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس آلمانی 40% آزما مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس آلمانی 40% آزما مقدار 1000 گرم آزما 235,000 4 فروردین 235,000 235,000
سوسیس آلمانی 40% آزما مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس آلمانی شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس آلمانی شام شام مقدار 500 گرم شام شام 135,000 12 خرداد 135,000 135,000
سوسیس آلمانی شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس انجوی 90 درصد گوشت قرمز سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس انجوی 90 درصد گوشت قرمز سولیکو مقدار 300 گرم سولیکو 495,000 7 خرداد 544,000 544,000
سوسیس انجوی 90 درصد گوشت قرمز سولیکو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 395,000 12 اردیبهشت 337,000 337,000
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 382,200 4 فروردین 382,200 382,200
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ، گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم میکائیلیان 389,100 00:01:19 389,100 389,100
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس فرانکفورتر سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس فرانکفورتر سولیکو مقدار 300 گرم سولیکو 157,300 12 خرداد 157,300 157,300
سوسیس فرانکفورتر سولیکو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 325,000 4 فروردین 325,000 325,000
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 177,000 4 فروردین 177,000 177,000
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 375,000 21 فروردین 375,000 375,000
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 372,000 23 فروردین 372,000 372,000
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: پنیر درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 294,300 23 فروردین 294,300 294,300
سوسیس هات داگ 55 درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 179,000 7 اردیبهشت 153,000 153,000
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ آزما مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ آزما مقدار 1000 گرم آزما 396,000 4 فروردین 396,000 396,000
سوسیس هات داگ آزما مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ سولیکو مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ سولیکو مقدار 1000 گرم سولیکو 498,000 23 اردیبهشت 474,000 498,000
سوسیس هات داگ سولیکو مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 655,500 12 خرداد 655,500 655,500
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 427,000 12 خرداد 365,000 365,000
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 193,000 4 فروردین 193,000 193,000
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم میکائیلیان 188,400 4 فروردین 188,400 188,400
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 382,200 4 فروردین 382,200 382,200
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ، گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ گیاهی نوپرو مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ گیاهی نوپرو مقدار 500 گرم نوپرو 304,000 7 خرداد 243,200 304,000
سوسیس هات داگ گیاهی نوپرو مقدار 500 گرم تهیه شده از: گیاه و سبزیجات درصد گوشت: بدون گوشت (گیاهی)
سوسیس هلندی 40 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هلندی 40 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم 202 250,000 29 فروردین 250,000 250,000
سوسیس هلندی 40 درصد 202 وزن 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس چیکو 55% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس چیکو 55% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم سولیکو 135,000 29 فروردین 135,000 135,000
سوسیس چیکو 55% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ همراه با: پنیر درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با سبزیجات مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با سبزیجات مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 276,000 23 فروردین 276,000 276,000
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با سبزیجات مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 420,000 23 فروردین 420,000 420,000
سوسیس کوکتل 55 درصد گوشت دالاهو با پنیر مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: پنیر درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 281,000 4 فروردین 281,000 281,000
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 179,000 7 اردیبهشت 153,000 153,000
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55% گوشت آزما مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55% گوشت آزما مقدار 1000 گرم آزما 317,900 4 فروردین 317,900 317,900
سوسیس کوکتل 55% گوشت آزما مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 70 درصد دالاهو مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 70 درصد دالاهو مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 360,000 23 فروردین 360,000 360,000
سوسیس کوکتل 70 درصد دالاهو مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل بلغاری 55درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل بلغاری 55درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 314,600 23 فروردین 314,600 314,600
سوسیس کوکتل بلغاری 55درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل دودی 55 درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل دودی 55 درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم دالاهو 360,000 23 فروردین 360,000 360,000
سوسیس کوکتل دودی 55 درصد گوشت دالاهو مقدار 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 305,000 4 فروردین 305,000 305,000
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 500گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 500گرم شام شام 175,000 4 فروردین 175,000 175,000
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 500گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد سولیکو کاله وزن 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد سولیکو کاله وزن 1 کیلوگرم سولیکو 528,000 28 فروردین 528,000 528,000
سوسیس کوکتل مخصوص 70 درصد سولیکو کاله وزن 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت مرغ همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل ژاپنی 70 درصد گوشت دالاهو مقدار 800 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل ژاپنی 70 درصد گوشت دالاهو مقدار 800 گرم دالاهو 356,400 29 فروردین 356,400 396,000
سوسیس کوکتل ژاپنی 70 درصد گوشت دالاهو مقدار 800 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل کبابی 70% آزما مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل کبابی 70% آزما مقدار 1000 گرم آزما 395,400 7 اردیبهشت 439,400 439,400
سوسیس کوکتل کبابی 70% آزما مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس گیاهی آلبرتا نوپرو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس گیاهی آلبرتا نوپرو مقدار 300 گرم نوپرو 213,000 8 خرداد 170,400 213,000
سوسیس گیاهی آلبرتا نوپرو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گیاه و سبزیجات همراه با: ساده درصد گوشت: بدون گوشت (گیاهی)
سوسیس گیاهی فرانکفورتر نوپرو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس گیاهی فرانکفورتر نوپرو مقدار 300 گرم نوپرو 190,000 7 خرداد 152,000 190,000
سوسیس گیاهی فرانکفورتر نوپرو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گیاه و سبزیجات همراه با: ساده درصد گوشت: بدون گوشت (گیاهی)
سوسیس گیاهی میلانو نوپرو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس گیاهی میلانو نوپرو مقدار 300 گرم نوپرو 218,000 11 خرداد 174,400 218,000
سوسیس گیاهی میلانو نوپرو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گیاه و سبزیجات همراه با: ساده درصد گوشت: بدون گوشت (گیاهی)
سوسیس گیاهی پاپریکا نوپرو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس گیاهی پاپریکا نوپرو مقدار 300 گرم نوپرو 196,000 12 خرداد 156,800 196,000
سوسیس گیاهی پاپریکا نوپرو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گیاه و سبزیجات همراه با: ساده درصد گوشت: بدون گوشت (گیاهی)
مجموع موارد: 87 عدد در 2 صفحه