شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مواد پروتئینی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تخم مرغ تازه پروتانا بسته 20 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ تازه پروتانا بسته 20 عددی پروتانا 228,000 4 فروردین 228,000 228,000
تخم مرغ تازه پروتانا بسته 20 عددی تعداد در بسته: 20
تخم مرغ تازه پروتانا بسته 6 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ تازه پروتانا بسته 6 عددی پروتانا 69,800 4 فروردین 69,800 69,800
تخم مرغ تازه پروتانا بسته 6 عددی تعداد در بسته: 6
تخم مرغ تک رنگ بسته 6 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ تک رنگ بسته 6 عددی تک رنگ 69,800 13 فروردین 69,800 69,800
تخم مرغ تک رنگ بسته 6 عددی تعداد در بسته: 6
تخم مرغ تک رنگ بسته 9 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ تک رنگ بسته 9 عددی تک رنگ 104,700 13 فروردین 104,700 104,700
تخم مرغ تک رنگ بسته 9 عددی تعداد در بسته: 9
تخم مرغ رسمی پایتخت بسته 20 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ رسمی پایتخت بسته 20 عددی پایتخت 215,000 4 فروردین 215,000 215,000
تخم مرغ رسمی پایتخت بسته 20 عددی تعداد در بسته: 20
تخم مرغ رسمی پایتخت بسته 6 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ رسمی پایتخت بسته 6 عددی پایتخت 66,000 4 فروردین 66,000 66,000
تخم مرغ رسمی پایتخت بسته 6 عددی تعداد در بسته: 6
تخم مرغ پایتخت بسته 15 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ پایتخت بسته 15 عددی پایتخت 165,000 4 فروردین 165,000 165,000
تخم مرغ پایتخت بسته 15 عددی تعداد در بسته: 15
تخم مرغ پایتخت بسته 15 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ پایتخت بسته 15 عددی پایتخت 174,500 00:02:51 174,500 174,500
تخم مرغ پایتخت بسته 15 عددی تعداد در بسته: 15
تخم مرغ پایتخت بسته 20 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ پایتخت بسته 20 عددی پایتخت 228,000 00:02:51 216,600 228,000
تخم مرغ پایتخت بسته 20 عددی تعداد در بسته: 20
تخم مرغ پایتخت بسته 30 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ پایتخت بسته 30 عددی پایتخت 293,500 13 فروردین 293,500 293,500
تخم مرغ پایتخت بسته 30 عددی تعداد در بسته: 30
تخم مرغ پایتخت بسته 6 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ پایتخت بسته 6 عددی پایتخت 69,800 13 فروردین 69,800 69,800
تخم مرغ پایتخت بسته 6 عددی تعداد در بسته: 6
تخم مرغ پایتخت بسته 9 عددی
تخم مرغ
تخم مرغ پایتخت بسته 9 عددی پایتخت 99,500 4 فروردین 99,500 99,500
تخم مرغ پایتخت بسته 9 عددی تعداد در بسته: 9
استیک بوقلمون تنوری 202 وزن 300 گرم
سوسیس و کالباس
استیک بوقلمون تنوری 202 وزن 300 گرم 202 440,000 4 فروردین 440,000 440,000
استیک بوقلمون تنوری 202 وزن 300 گرم تهیه شده از: گوشت بوقلمون درصد گوشت: بالای 70 درصد
بیکن ایرلندی 90 درصد سولیکو - 250 گرم
سوسیس و کالباس
بیکن ایرلندی 90 درصد سولیکو - 250 گرم سولیکو 370,400 4 فروردین 370,400 370,400
بیکن ایرلندی 90 درصد سولیکو - 250 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم کیمبال 166,000 00:02:51 141,100 166,000
سوسیس 55 درصد گوشت قرمز با پنیر کیمبال - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: پنیر درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم کیمبال 462,000 00:02:50 392,700 462,000
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم کیمبال 155,000 00:02:51 155,000 155,000
سوسیس 70 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سولیکو - 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سولیکو - 300 گرم سولیکو 499,900 4 فروردین 499,900 499,900
سوسیس 90 درصد گوشت قرمز سولیکو - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس آلمانی 40% آزما مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس آلمانی 40% آزما مقدار 1000 گرم آزما 235,000 4 فروردین 235,000 235,000
سوسیس آلمانی 40% آزما مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس انجوی 90 درصد گوشت قرمز سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس انجوی 90 درصد گوشت قرمز سولیکو مقدار 300 گرم سولیکو 494,500 4 فروردین 494,500 494,500
سوسیس انجوی 90 درصد گوشت قرمز سولیکو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 337,000 4 فروردین 337,000 337,000
سوسیس بلغاری شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 382,200 4 فروردین 382,200 382,200
سوسیس بلغاری گوشت قرمز و مرغ 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ، گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم میکائیلیان 297,600 4 فروردین 297,600 297,600
سوسیس شکاری 95% میکائیلیان مقدار 260 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 325,000 4 فروردین 325,000 325,000
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 177,000 4 فروردین 177,000 177,000
سوسیس مخصوص 60% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 375,000 4 فروردین 375,000 375,000
سوسیس ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 153,000 4 فروردین 153,000 153,000
سوسیس هات داگ 55% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ آزما مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ آزما مقدار 1000 گرم آزما 396,000 4 فروردین 396,000 396,000
سوسیس هات داگ آزما مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 470,400 4 فروردین 470,400 470,400
سوسیس هات داگ طلایی 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 365,000 4 فروردین 365,000 365,000
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 193,000 4 فروردین 193,000 193,000
سوسیس هات داگ ممتاز 70% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم میکائیلیان 188,400 4 فروردین 188,400 188,400
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 200 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 382,200 4 فروردین 382,200 382,200
سوسیس هات داگ ممتاز 70% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ، گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 281,000 4 فروردین 281,000 281,000
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 500 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 500 گرم شام شام 153,000 4 فروردین 153,000 153,000
سوسیس کوکتل 55% شام شام مقدار 500 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل 55% گوشت آزما مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل 55% گوشت آزما مقدار 1000 گرم آزما 317,900 4 فروردین 317,900 317,900
سوسیس کوکتل 55% گوشت آزما مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 1000 گرم شام شام 305,000 4 فروردین 305,000 305,000
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 500گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 500گرم شام شام 175,000 4 فروردین 175,000 175,000
سوسیس کوکتل دودی 55% شام شام مقدار 500گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
سوسیس کوکتل کبابی 70% آزما مقدار 1000 گرم
سوسیس و کالباس
سوسیس کوکتل کبابی 70% آزما مقدار 1000 گرم آزما 439,400 4 فروردین 439,400 439,400
سوسیس کوکتل کبابی 70% آزما مقدار 1000 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
پارما 98% بوقلمون سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
پارما 98% بوقلمون سولیکو مقدار 300 گرم سولیکو 250,000 4 فروردین 250,000 250,000
پارما 98% بوقلمون سولیکو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گوشت بوقلمون درصد گوشت: بالای 70 درصد
پارما 98% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
پارما 98% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم سولیکو 193,200 13 فروردین 193,200 193,200
پارما 98% مرغ سولیکو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ درصد گوشت: بالای 70 درصد
کالباس مرغ و قارچ 60% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
کالباس مرغ و قارچ 60% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 334,000 4 فروردین 334,000 334,000
کالباس مرغ و قارچ 60% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت مرغ، گیاه و سبزیجات درصد گوشت: تا 70 درصد
کالباس کراکف سولیکو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
کالباس کراکف سولیکو مقدار 300 گرم سولیکو 145,000 4 فروردین 145,000 145,000
کالباس کراکف سولیکو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
کالباس گوشت قرمز 60% شام شام مقدار 200 گرم
سوسیس و کالباس
کالباس گوشت قرمز 60% شام شام مقدار 200 گرم شام شام 98,000 4 فروردین 98,000 98,000
کالباس گوشت قرمز 60% شام شام مقدار 200 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
کالباس گیاهی پاپریکا نوپرو مقدار 300 گرم
سوسیس و کالباس
کالباس گیاهی پاپریکا نوپرو مقدار 300 گرم نوپرو 212,000 4 فروردین 212,000 212,000
کالباس گیاهی پاپریکا نوپرو مقدار 300 گرم تهیه شده از: گیاه و سبزیجات همراه با: ساده درصد گوشت: بدون گوشت (گیاهی)
کوکتل 55 درصد گوشت با پنیر کیمبال - 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
کوکتل 55 درصد گوشت با پنیر کیمبال - 1 کیلوگرم کیمبال 499,000 13 فروردین 499,000 499,000
کوکتل 55 درصد گوشت با پنیر کیمبال - 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم کیمبال 443,000 00:03:59 398,700 443,000
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم
سوسیس و کالباس
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم کیمبال 149,000 13 فروردین 149,000 149,000
کوکتل 55 درصد گوشت کیمبال - 300 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: تا 70 درصد
کوکتل دودی 202 وزن 1 کیلوگرم
سوسیس و کالباس
کوکتل دودی 202 وزن 1 کیلوگرم 202 400,000 4 فروردین 400,000 400,000
کوکتل دودی 202 وزن 1 کیلوگرم تهیه شده از: گوشت قرمز همراه با: ساده درصد گوشت: تا 70 درصد
کوکتل طلایی گوشت قرمز 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم
سوسیس و کالباس
کوکتل طلایی گوشت قرمز 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم میکائیلیان 522,700 4 فروردین 522,700 522,700
کوکتل طلایی گوشت قرمز 80% میکائیلیان مقدار 600 گرم تهیه شده از: گوشت قرمز درصد گوشت: بالای 70 درصد
مجموع موارد: 376 عدد در 8 صفحه