شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پنیر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 180 گرم
پنیر
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 180 گرم دگا 125,000 4 فروردین 125,000 125,000
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 180 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: رنده شده
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 500 گرم
پنیر
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 500 گرم دگا 322,000 11 اردیبهشت 296,300 322,000
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 500 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: رنده شده
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 1 کیلوگرم
پنیر
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 1 کیلوگرم دالیا 565,000 1 اردیبهشت 565,000 565,000
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 1 کیلوگرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: رنده شده
پنیر استیک مدادی کالین مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر استیک مدادی کالین مقدار 200 گرم کالین 125,000 11 اردیبهشت 125,000 125,000
پنیر استیک مدادی کالین مقدار 200 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: رشته ای
پنیر اسرم کاله مقدار 250 گرم
پنیر
پنیر اسرم کاله مقدار 250 گرم کاله 270,000 11 اردیبهشت 260,000 270,000
پنیر اسرم کاله مقدار 250 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر اعلا پگاه مقدار 400 گرم
پنیر
پنیر اعلا پگاه مقدار 400 گرم پگاه 120,000 11 اردیبهشت 116,000 120,000
پنیر اعلا پگاه مقدار 400 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر امنتالر طبیعی کالین مقدار 350 گرم
پنیر
پنیر امنتالر طبیعی کالین مقدار 350 گرم کالین 470,000 17 اردیبهشت 432,400 470,000
پنیر امنتالر طبیعی کالین مقدار 350 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 100 گرم کیبی 71,000 11 اردیبهشت 69,000 71,000
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 200 گرم کیبی 133,000 21 اردیبهشت 140,000 140,000
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 400 گرم
پنیر
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 400 گرم کیبی 247,000 1 خرداد 235,000 247,000
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 400 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر بف رامک وزن 400 گرم
پنیر
پنیر بف رامک وزن 400 گرم رامک 97,200 11 اردیبهشت 97,200 97,200
پنیر بف رامک وزن 400 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر بلغاری صباح - 400 گرم
پنیر
پنیر بلغاری صباح - 400 گرم صباح 170,000 26 اردیبهشت 170,000 170,000
پنیر بلغاری صباح - 400 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر بلغاری پگاه مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر بلغاری پگاه مقدار 200 گرم پگاه 110,000 17 اردیبهشت 101,200 110,000
پنیر بلغاری پگاه مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر بوترکیزه کاله مقدار 250 گرم
پنیر
پنیر بوترکیزه کاله مقدار 250 گرم کاله 270,000 3 فروردین 270,000 270,000
پنیر بوترکیزه کاله مقدار 250 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه رامک وزن 520 گرم
پنیر
پنیر تازه رامک وزن 520 گرم رامک 121,400 6 خرداد 121,500 132,000
پنیر تازه رامک وزن 520 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه سفید پاکبان وزن 400 گرم
پنیر
پنیر تازه سفید پاکبان وزن 400 گرم پاکبان 80,000 1 اردیبهشت 80,000 80,000
پنیر تازه سفید پاکبان وزن 400 گرم میزان چربی: کم چرب
پنیر تازه موزارلا کاله مدل مرواریدی مقدار 500 گرم
پنیر
پنیر تازه موزارلا کاله مدل مرواریدی مقدار 500 گرم کاله 400,000 22 فروردین 400,000 400,000
پنیر تازه موزارلا کاله مدل مرواریدی مقدار 500 گرم
پنیر تازه پاستوریزه پگاه مقدار 800 گرم
پنیر
پنیر تازه پاستوریزه پگاه مقدار 800 گرم پگاه 210,000 27 فروردین 210,000 210,000
پنیر تازه پاستوریزه پگاه مقدار 800 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه پاک وزن 300 گرم
پنیر
پنیر تازه پاک وزن 300 گرم پاک 65,000 27 اردیبهشت 65,000 65,000
پنیر تازه پاک وزن 300 گرم میزان چربی: کم چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه پاک وزن 400 گرم
پنیر
پنیر تازه پاک وزن 400 گرم پاک 85,000 6 خرداد 76,500 85,000
پنیر تازه پاک وزن 400 گرم میزان چربی: کم چرب شکل پنیر: ورقه‌ای
پنیر خامه ای دامداران مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای دامداران مقدار 200 گرم دامداران 59,000 11 اردیبهشت 57,000 59,000
پنیر خامه ای دامداران مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای دومینو مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای دومینو مقدار 100 گرم دومینو 31,000 20 فروردین 31,000 31,000
پنیر خامه ای دومینو مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای رامک وزن 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای رامک وزن 100 گرم رامک 32,000 11 اردیبهشت 32,000 32,000
پنیر خامه ای رامک وزن 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای رامک وزن 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای رامک وزن 200 گرم رامک 60,000 11 اردیبهشت 58,000 60,000
پنیر خامه ای رامک وزن 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای رامک وزن 300 گرم
پنیر
پنیر خامه ای رامک وزن 300 گرم رامک 85,500 28 اردیبهشت 85,500 90,000
پنیر خامه ای رامک وزن 300 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای لیوار مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای لیوار مقدار 200 گرم لیوار 60,000 6 خرداد 55,200 55,200
پنیر خامه ای لیوار مقدار 200 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای میهن مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای میهن مقدار 100 گرم میهن 30,000 11 اردیبهشت 30,000 30,000
پنیر خامه ای میهن مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای هراز مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای هراز مقدار 200 گرم هراز 66,500 21 اردیبهشت 64,400 66,500
پنیر خامه ای هراز مقدار 200 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای ویلی کاله مقدار 350گرم
پنیر
پنیر خامه ای ویلی کاله مقدار 350گرم کاله 140,000 11 اردیبهشت 110,000 110,000
پنیر خامه ای ویلی کاله مقدار 350گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای پاکبان وزن 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای پاکبان وزن 100 گرم پاکبان 35,000 11 اردیبهشت 34,000 35,000
پنیر خامه ای پاکبان وزن 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای پاکبان وزن 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای پاکبان وزن 200 گرم پاکبان 47,000 1 اردیبهشت 47,000 47,000
پنیر خامه ای پاکبان وزن 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کالبر مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کالبر مقدار 100 گرم کالبر 34,000 11 اردیبهشت 34,000 34,000
پنیر خامه ای کالبر مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کالبر وزن 170 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کالبر وزن 170 گرم کالبر 68,000 17 فروردین 68,000 68,000
پنیر خامه ای کالبر وزن 170 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کاله مقدار 1000 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کاله مقدار 1000 گرم کاله 288,000 26 اردیبهشت 300,000 300,000
پنیر خامه ای کاله مقدار 1000 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کالین مقدار 80 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کالین مقدار 80 گرم کالین 27,000 1 خرداد 24,300 27,000
پنیر خامه ای کالین مقدار 80 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کاکائویی هراز -  30 گرم بسته 6 عددی
پنیر
پنیر خامه ای کاکائویی هراز - 30 گرم بسته 6 عددی هراز 75,000 26 اردیبهشت 75,000 75,000
پنیر خامه ای کاکائویی هراز - 30 گرم بسته 6 عددی میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کیبی مقدار 180 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کیبی مقدار 180 گرم کیبی 83,000 1 خرداد 67,000 83,000
پنیر خامه ای کیبی مقدار 180 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کیبی مقدار 350 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کیبی مقدار 350 گرم کیبی 145,000 11 اردیبهشت 145,000 145,000
پنیر خامه ای کیبی مقدار 350 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای گردویی پگاه مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای گردویی پگاه مقدار 200 گرم پگاه 90,000 4 فروردین 90,000 90,000
پنیر خامه ای گردویی پگاه مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی همراه با: گردو
پنیر خرما آلیما مقدار 150 گرم
پنیر
پنیر خرما آلیما مقدار 150 گرم آلیما 78,200 20 اردیبهشت 78,200 78,200
پنیر خرما آلیما مقدار 150 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر دانمارکی فتا آلیما مقدار 320  گرم
پنیر
پنیر دانمارکی فتا آلیما مقدار 320 گرم آلیما 101,200 2 اردیبهشت 101,200 101,200
پنیر دانمارکی فتا آلیما مقدار 320 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر دیپ چدار کالین مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر دیپ چدار کالین مقدار 100 گرم کالین 50,000 11 اردیبهشت 50,000 50,000
پنیر دیپ چدار کالین مقدار 100 گرم شکل پنیر: مایع
پنیر دیپ گودا کالین مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر دیپ گودا کالین مقدار 100 گرم کالین 50,000 11 اردیبهشت 50,000 50,000
پنیر دیپ گودا کالین مقدار 100 گرم شکل پنیر: مایع
پنیر رسیده در آب نمک با طعم لیقوانی پگاه مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر رسیده در آب نمک با طعم لیقوانی پگاه مقدار 200 گرم پگاه 110,000 11 اردیبهشت 101,200 110,000
پنیر رسیده در آب نمک با طعم لیقوانی پگاه مقدار 200 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر رشته‌ای هاتامن مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر رشته‌ای هاتامن مقدار 100 گرم هاتامن 130,000 4 فروردین 130,000 130,000
پنیر رشته‌ای هاتامن مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: رشته ای
پنیر رژیمی کالبر مقدار 400 گرم
پنیر
پنیر رژیمی کالبر مقدار 400 گرم کالبر 87,400 2 اردیبهشت 87,400 87,400
پنیر رژیمی کالبر مقدار 400 گرم میزان چربی: کم چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر رژیمی کالبر وزن 250 گرم
پنیر
پنیر رژیمی کالبر وزن 250 گرم کالبر 67,500 26 اردیبهشت 71,000 71,000
پنیر رژیمی کالبر وزن 250 گرم میزان چربی: کم چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر ریکو کالبر - 170 گرم
پنیر
پنیر ریکو کالبر - 170 گرم کالبر 66,200 16 اردیبهشت 72,000 72,000
پنیر ریکو کالبر - 170 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر زیتون آلیما مقدار 150 گرم
پنیر
پنیر زیتون آلیما مقدار 150 گرم آلیما 85,000 20 اردیبهشت 78,200 85,000
پنیر زیتون آلیما مقدار 150 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر زیره کاله مقدار 400گرم
پنیر
پنیر زیره کاله مقدار 400گرم کاله 165,000 26 اردیبهشت 127,000 132,000
پنیر زیره کاله مقدار 400گرم شکل پنیر: قالبی همراه با: زیره
مجموع موارد: 168 عدد در 4 صفحه