شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت شیر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپرسو سولاته مقدار 235 گرم
شیر
اسپرسو سولاته مقدار 235 گرم کاله 90,000 25 مرداد 82,800 82,800
اسپرسو سولاته مقدار 235 گرم طعم: قهوه
سوپر شیر روزانه مقدار 0.2 لیتر
شیر
سوپر شیر روزانه مقدار 0.2 لیتر روزانه 30,000 18 مرداد 30,000 30,000
سوپر شیر روزانه مقدار 0.2 لیتر طعم: ساده
سوپر شیر سحر حجم 0.2 لیتر
شیر
سوپر شیر سحر حجم 0.2 لیتر سحر 30,000 5 فروردین 29,000 30,000
سوپر شیر سحر حجم 0.2 لیتر طعم: ساده
سوپر شیر پر چرب روزانه حجم 1 لیتر
شیر
سوپر شیر پر چرب روزانه حجم 1 لیتر روزانه 82,000 24 خرداد 75,500 82,000
سوپر شیر پر چرب روزانه حجم 1 لیتر طعم: ساده
سوپر شیر کم چرب روزانه - 1 لیتر
شیر
سوپر شیر کم چرب روزانه - 1 لیتر روزانه 116,800 14 شهریور 113,100 116,800
سوپر شیر کم چرب روزانه - 1 لیتر طعم: ساده
شیر بدون لاکتوز کاله حجم 1 لیتر
شیر
شیر بدون لاکتوز کاله حجم 1 لیتر کاله 100,000 14 شهریور 100,000 100,000
شیر بدون لاکتوز کاله حجم 1 لیتر طعم: ساده
شیر بز کاله - 200 میلی لیتر
شیر
شیر بز کاله - 200 میلی لیتر کاله 60,000 5 مرداد 60,000 60,000
شیر بز کاله - 200 میلی لیتر طعم: ساده
شیر تازه پاستوریزه کم چرب پاک حجم 1 لیتر
شیر
شیر تازه پاستوریزه کم چرب پاک حجم 1 لیتر پاک 59,000 25 مرداد 50,000 50,000
شیر تازه پاستوریزه کم چرب پاک حجم 1 لیتر طعم: ساده
شیر تازه پر چرب پاک حجم 1 لیتر
شیر
شیر تازه پر چرب پاک حجم 1 لیتر پاک 66,000 25 مرداد 54,000 54,000
شیر تازه پر چرب پاک حجم 1 لیتر طعم: ساده
شیر توت فرنگی دومینو حجم 125 میلی لیتر
شیر
شیر توت فرنگی دومینو حجم 125 میلی لیتر دومینو 20,000 25 مرداد 16,000 16,000
شیر توت فرنگی دومینو حجم 125 میلی لیتر طعم: توت فرنگی
شیر توت فرنگی غنی شده کاله حجم 0.2 لیتر
شیر
شیر توت فرنگی غنی شده کاله حجم 0.2 لیتر کاله 30,000 18 مرداد 27,000 30,000
شیر توت فرنگی غنی شده کاله حجم 0.2 لیتر طعم: توت فرنگی
شیر توت فرنگی میهن حجم 1 لیتر
شیر
شیر توت فرنگی میهن حجم 1 لیتر میهن 100,000 18 مرداد 80,000 80,000
شیر توت فرنگی میهن حجم 1 لیتر طعم: توت فرنگی
شیر توت فرنگی میهن مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر توت فرنگی میهن مقدار 0.2 لیتر میهن 25,000 18 مرداد 24,000 25,000
شیر توت فرنگی میهن مقدار 0.2 لیتر طعم: توت فرنگی
شیر توت فرنگی پگاه حجم 200 میلی لیتر
شیر
شیر توت فرنگی پگاه حجم 200 میلی لیتر پگاه 35,000 18 مرداد 23,800 25,000
شیر توت فرنگی پگاه حجم 200 میلی لیتر طعم: توت فرنگی
شیر توت فرنگی کم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر
شیر
شیر توت فرنگی کم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر کالبر 22,500 24 تیر 22,500 22,500
شیر توت فرنگی کم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر طعم: توت فرنگی
شیر خرما میهن حجم 0.2 لیتر
شیر
شیر خرما میهن حجم 0.2 لیتر میهن 25,000 24 خرداد 25,000 25,000
شیر خرما میهن حجم 0.2 لیتر
شیر طالبی دومینو حجم 125 میلی لیتر
شیر
شیر طالبی دومینو حجم 125 میلی لیتر دومینو 14,000 26 خرداد 14,000 14,000
شیر طالبی دومینو حجم 125 میلی لیتر طعم: طالبی
شیر طالبی میهن مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر طالبی میهن مقدار 0.2 لیتر میهن 25,000 25 مرداد 24,000 25,000
شیر طالبی میهن مقدار 0.2 لیتر طعم: طالبی
شیر طالبی پگاه مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر طالبی پگاه مقدار 0.2 لیتر پگاه 25,000 17 فروردین 25,000 25,000
شیر طالبی پگاه مقدار 0.2 لیتر
شیر طالبی کم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر
شیر
شیر طالبی کم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر کالبر 22,500 18 مرداد 22,500 22,500
شیر طالبی کم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر طعم: طالبی
شیر عسل دومینو مقدار 0.2 لیتر  بسته 6 عددی
شیر
شیر عسل دومینو مقدار 0.2 لیتر بسته 6 عددی دومینو 135,000 24 تیر 135,000 180,000
شیر عسل دومینو مقدار 0.2 لیتر بسته 6 عددی طعم: عسل
شیر عسل میهن مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر عسل میهن مقدار 0.2 لیتر میهن 25,000 18 مرداد 24,000 25,000
شیر عسل میهن مقدار 0.2 لیتر طعم: عسل
شیر عسل میهن مقدار 1 لیتر
شیر
شیر عسل میهن مقدار 1 لیتر میهن 80,000 21 اردیبهشت 73,600 80,000
شیر عسل میهن مقدار 1 لیتر طعم: عسل
شیر عسل نیم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر
شیر
شیر عسل نیم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر کالبر 22,500 24 تیر 22,500 22,500
شیر عسل نیم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر طعم: عسل
شیر قهوه ایلچی چوپان حجم 945 میلی لیتر
شیر
شیر قهوه ایلچی چوپان حجم 945 میلی لیتر چوپان 145,000 11 اردیبهشت 145,000 145,000
شیر قهوه ایلچی چوپان حجم 945 میلی لیتر طعم: قهوه
شیر قهوه روزانه حجم 0.2 لیتر
شیر
شیر قهوه روزانه حجم 0.2 لیتر روزانه 30,000 18 مرداد 30,000 30,000
شیر قهوه روزانه حجم 0.2 لیتر طعم: قهوه
شیر قهوه سحر حجم 0.2 لیتر
شیر
شیر قهوه سحر حجم 0.2 لیتر سحر 30,000 4 فروردین 30,000 30,000
شیر قهوه سحر حجم 0.2 لیتر طعم: قهوه
شیر قهوه عالیس مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر قهوه عالیس مقدار 0.2 لیتر عالیس 38,500 25 مرداد 27,000 27,000
شیر قهوه عالیس مقدار 0.2 لیتر طعم: قهوه
شیر قهوه میهن حجم 0.2 لیتر
شیر
شیر قهوه میهن حجم 0.2 لیتر میهن 30,000 18 مرداد 22,500 25,000
شیر قهوه میهن حجم 0.2 لیتر طعم: قهوه
شیر قهوه میهن حجم 1 لیتر
شیر
شیر قهوه میهن حجم 1 لیتر میهن 80,000 10 تیر 72,000 76,000
شیر قهوه میهن حجم 1 لیتر طعم: قهوه
شیر قهوه کاله حجم 0.2 لیتر
شیر
شیر قهوه کاله حجم 0.2 لیتر کاله 30,000 6 مرداد 27,600 30,000
شیر قهوه کاله حجم 0.2 لیتر طعم: قهوه
شیر قهوه کم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر
شیر
شیر قهوه کم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر کالبر 22,500 5 مرداد 22,500 22,500
شیر قهوه کم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر طعم: قهوه
شیر موز دومینو مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر موز دومینو مقدار 0.2 لیتر دومینو 25,500 18 مرداد 24,000 24,000
شیر موز دومینو مقدار 0.2 لیتر طعم: موز
شیر موز رامک 200 میلی لیتر
شیر
شیر موز رامک 200 میلی لیتر رامک 30,000 18 مرداد 27,600 27,600
شیر موز رامک 200 میلی لیتر طعم: موز
شیر موز روزانه حجم 0.2 لیتر
شیر
شیر موز روزانه حجم 0.2 لیتر روزانه 23,000 26 خرداد 23,000 23,000
شیر موز روزانه حجم 0.2 لیتر طعم: موز
شیر موز غنی شده کاله حجم 0.2 لیتر
شیر
شیر موز غنی شده کاله حجم 0.2 لیتر کاله 30,000 6 مرداد 27,000 30,000
شیر موز غنی شده کاله حجم 0.2 لیتر
شیر موز فرادما عالیس مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر موز فرادما عالیس مقدار 0.2 لیتر عالیس 38,500 18 مرداد 27,000 30,000
شیر موز فرادما عالیس مقدار 0.2 لیتر طعم: موز
شیر موز فرادما عالیس مقدار 1 لیتر
شیر
شیر موز فرادما عالیس مقدار 1 لیتر عالیس 120,000 25 مرداد 76,500 76,500
شیر موز فرادما عالیس مقدار 1 لیتر طعم: موز
شیر موز فرادما پگاه مقدار 1 لیتر
شیر
شیر موز فرادما پگاه مقدار 1 لیتر پگاه 120,000 25 مرداد 90,000 95,000
شیر موز فرادما پگاه مقدار 1 لیتر طعم: موز
شیر موز میهن مدل میلکوم حجم 200 میلی لیتر
شیر
شیر موز میهن مدل میلکوم حجم 200 میلی لیتر میهن 30,000 11 اردیبهشت 29,000 30,000
شیر موز میهن مدل میلکوم حجم 200 میلی لیتر طعم: موز
شیر موز میهن مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر موز میهن مقدار 0.2 لیتر میهن 30,000 25 مرداد 25,000 29,000
شیر موز میهن مقدار 0.2 لیتر طعم: موز
شیر موز میهن مقدار 1 لیتر
شیر
شیر موز میهن مقدار 1 لیتر میهن 120,000 14 شهریور 120,000 125,000
شیر موز میهن مقدار 1 لیتر طعم: موز
شیر موز نیم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر
شیر
شیر موز نیم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر کالبر 22,500 24 تیر 22,500 22,500
شیر موز نیم چرب کالبر حجم 200 میلی لیتر طعم: موز
شیر موز هراز مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر موز هراز مقدار 0.2 لیتر هراز 22,500 26 خرداد 22,500 22,500
شیر موز هراز مقدار 0.2 لیتر طعم: موز
شیر نارگیل فرادما عالیس مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر نارگیل فرادما عالیس مقدار 0.2 لیتر عالیس 40,000 14 شهریور 40,000 40,000
شیر نارگیل فرادما عالیس مقدار 0.2 لیتر طعم: نارگیل
شیر نارگیل میهن مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر نارگیل میهن مقدار 0.2 لیتر میهن 30,000 18 مرداد 25,000 25,000
شیر نارگیل میهن مقدار 0.2 لیتر طعم: نارگیل
شیر نیم چرب ارگانیک کوهپناه مقدار 940 میلی لیتر
شیر
شیر نیم چرب ارگانیک کوهپناه مقدار 940 میلی لیتر کوهپناه 88,000 25 مرداد 68,400 72,000
شیر نیم چرب ارگانیک کوهپناه مقدار 940 میلی لیتر طعم: ساده
شیر نیم چرب رامک مقدار 946 میلی لیتر
شیر
شیر نیم چرب رامک مقدار 946 میلی لیتر رامک 57,800 18 مرداد 55,800 55,800
شیر نیم چرب رامک مقدار 946 میلی لیتر طعم: ساده
شیر نیم چرب روزانه با طعم قهوه - 200 میلی لیتر بسته 4 عددی
شیر
شیر نیم چرب روزانه با طعم قهوه - 200 میلی لیتر بسته 4 عددی روزانه 96,000 14 شهریور 92,400 96,000
شیر نیم چرب روزانه با طعم قهوه - 200 میلی لیتر بسته 4 عددی طعم: قهوه
شیر نیم چرب فرادما پگاه مقدار 0.2 لیتر
شیر
شیر نیم چرب فرادما پگاه مقدار 0.2 لیتر پگاه 28,000 14 شهریور 28,000 28,000
شیر نیم چرب فرادما پگاه مقدار 0.2 لیتر طعم: ساده
مجموع موارد: 141 عدد در 3 صفحه