شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دوغ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دوغ آبعلی - بسته 12 عددی
دوغ
دوغ آبعلی - بسته 12 عددی آبعلی 420,000 26 خرداد 288,000 360,000
دوغ آبعلی - بسته 12 عددی مناسب برای: تک نفره
دوغ با سبزیجات دلال هراز مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ با سبزیجات دلال هراز مقدار 1.5 لیتر هراز 88,000 5 تیر 77,100 88,000
دوغ با سبزیجات دلال هراز مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ با طعم نعنا دومینو حجم 1.5 لیتر
دوغ
دوغ با طعم نعنا دومینو حجم 1.5 لیتر دومینو 70,000 20 خرداد 68,000 70,000
دوغ با طعم نعنا دومینو حجم 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ با طعم نعنا میهن حجم 1.5 لیتر
دوغ
دوغ با طعم نعنا میهن حجم 1.5 لیتر میهن 70,000 26 خرداد 70,000 70,000
دوغ با طعم نعنا میهن حجم 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ با طعم نعناع رامک -1.5 لیتر
دوغ
دوغ با طعم نعناع رامک -1.5 لیتر رامک 75,000 10 تیر 63,000 64,400
دوغ با طعم نعناع رامک -1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ با طعم نعناع هراز مقدار 3.8 لیتر
دوغ
دوغ با طعم نعناع هراز مقدار 3.8 لیتر هراز 135,000 26 خرداد 135,000 150,000
دوغ با طعم نعناع هراز مقدار 3.8 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ با طعم نعناع پگاه حجم 1.5 لیتر
دوغ
دوغ با طعم نعناع پگاه حجم 1.5 لیتر پگاه 75,000 24 خرداد 75,000 75,000
دوغ با طعم نعناع پگاه حجم 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز ارگانیک کوهپناه مقدار 1.3 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز ارگانیک کوهپناه مقدار 1.3 لیتر کوهپناه 73,000 26 خرداد 67,100 73,000
دوغ بدون گاز ارگانیک کوهپناه مقدار 1.3 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر عالیس 61,200 26 خرداد 61,200 61,200
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی
دوغ
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی عالیس 334,500 10 تیر 306,000 408,000
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز طراوت مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز طراوت مقدار 1.5 لیتر طراوت 56,000 21 فروردین 56,000 56,000
دوغ بدون گاز طراوت مقدار 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز لیوار مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز لیوار مقدار 1.5 لیتر لیوار 63,000 26 خرداد 63,000 63,000
دوغ بدون گاز لیوار مقدار 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز می ماس حجم 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز می ماس حجم 1.5 لیتر می ماس 70,000 26 خرداد 70,000 70,000
دوغ بدون گاز می ماس حجم 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس بسته 6 عددی
دوغ
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس بسته 6 عددی عالیس 420,000 15 فروردین 420,000 420,000
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس بسته 6 عددی سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس مقدار 1.5 لیتر عالیس 70,000 10 تیر 63,000 63,000
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز کوهپناه مقدار 1.3 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز کوهپناه مقدار 1.3 لیتر کوهپناه 73,000 1 اردیبهشت 73,000 73,000
دوغ بدون گاز کوهپناه مقدار 1.3 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز گرما دیده سنتی خومالی مقدار 1 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز گرما دیده سنتی خومالی مقدار 1 لیتر خومالی 60,000 24 خرداد 58,000 60,000
دوغ بدون گاز گرما دیده سنتی خومالی مقدار 1 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم سبزیجات زالی مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم سبزیجات زالی مقدار 1.5 لیتر زالی 73,000 22 فروردین 71,000 73,000
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم سبزیجات زالی مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم نعناع زالی مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم نعناع زالی مقدار 1.5 لیتر زالی 85,000 11 اردیبهشت 85,000 85,000
دوغ بدون گاز گرمادیده با طعم نعناع زالی مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه با طعم نعناع  مقدار 2.2 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه با طعم نعناع مقدار 2.2 لیتر پگاه 115,000 16 خرداد 115,000 115,000
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه با طعم نعناع مقدار 2.2 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه مقدار 2 لیتر
دوغ
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه مقدار 2 لیتر پگاه 100,000 21 خرداد 100,000 100,000
دوغ بدون گاز گرمادیده پگاه مقدار 2 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ ترش محلی با طعم گلپر هراز مقدار 2.45 لیتر
دوغ
دوغ ترش محلی با طعم گلپر هراز مقدار 2.45 لیتر هراز 135,000 5 تیر 117,100 135,000
دوغ ترش محلی با طعم گلپر هراز مقدار 2.45 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ سنتی ایلچی چوپان مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ سنتی ایلچی چوپان مقدار 1.5 لیتر چوپان 75,000 26 خرداد 75,000 75,000
دوغ سنتی ایلچی چوپان مقدار 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ سنتی با طعم پونه هراز مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ سنتی با طعم پونه هراز مقدار 1.5 لیتر هراز 69,000 5 تیر 61,300 69,000
دوغ سنتی با طعم پونه هراز مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ سنتی پگاه فارس حجم 1.5 لیتر
دوغ
دوغ سنتی پگاه فارس حجم 1.5 لیتر پگاه 75,000 24 خرداد 75,000 75,000
دوغ سنتی پگاه فارس حجم 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر کاله 86,500 24 خرداد 86,500 86,500
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ نعنا مانیزان مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ نعنا مانیزان مقدار 1.5 لیتر مانیزان 63,000 27 خرداد 63,000 63,000
دوغ نعنا مانیزان مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ همراه با سبزیجات معطر طراوت مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ همراه با سبزیجات معطر طراوت مقدار 1.5 لیتر طراوت 80,000 11 اردیبهشت 80,000 80,000
دوغ همراه با سبزیجات معطر طراوت مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: بله مناسب برای: خانواده
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر کاله 81,000 5 تیر 72,000 90,000
دوغ کفیر ناری کاله مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
دوغ کفیر پگاه مقدار 1500 گرم
دوغ
دوغ کفیر پگاه مقدار 1500 گرم پگاه 80,000 16 خرداد 80,000 80,000
دوغ کفیر پگاه مقدار 1500 گرم مناسب برای: خانواده
دوغ گازدار تخمیری رامک 1.5 لیتر
دوغ
دوغ گازدار تخمیری رامک 1.5 لیتر رامک 70,000 10 تیر 62,700 70,000
دوغ گازدار تخمیری رامک 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ گازدار شه وین مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ گازدار شه وین مقدار 1.5 لیتر شه وین 60,000 24 خرداد 60,000 60,000
دوغ گازدار شه وین مقدار 1.5 لیتر مناسب برای: خانواده
دوغ گازدار طبیعی کاله مقدار 1.5 لیتر بسته 6عددی
دوغ
دوغ گازدار طبیعی کاله مقدار 1.5 لیتر بسته 6عددی کاله 337,500 21 خرداد 337,500 450,000
دوغ گازدار طبیعی کاله مقدار 1.5 لیتر بسته 6عددی مناسب برای: خانواده
دوغ گازدار مانیزان مقدار 1.5 لیتر
دوغ
دوغ گازدار مانیزان مقدار 1.5 لیتر مانیزان 65,000 16 خرداد 65,000 65,000
دوغ گازدار مانیزان مقدار 1.5 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
نوشیدنی لبنی کفیر هراز مقدار 1 لیتر
دوغ
نوشیدنی لبنی کفیر هراز مقدار 1 لیتر هراز 67,500 26 خرداد 64,200 67,500
نوشیدنی لبنی کفیر هراز مقدار 1 لیتر سبزی معطر: خیر مناسب برای: خانواده
مجموع موارد: 35 عدد در 1 صفحه