شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لبنیات

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 180 گرم
پنیر
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 180 گرم دگا 125,000 4 فروردین 125,000 125,000
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 180 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: رنده شده
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 500 گرم
پنیر
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 500 گرم دگا 322,000 11 اردیبهشت 296,300 322,000
تاپینگ پیتزا منجمد دگا مقدار 500 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: رنده شده
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 1 کیلوگرم
پنیر
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 1 کیلوگرم دالیا 508,500 20 خرداد 508,500 508,500
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 1 کیلوگرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: رنده شده
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 500 گرم
پنیر
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 500 گرم دالیا 268,200 15 خرداد 268,200 268,200
تاپینگ پیتزا پر چرب دالیا مقدار 500 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: رنده شده
پنیر استیک مدادی کالین مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر استیک مدادی کالین مقدار 200 گرم کالین 190,000 26 خرداد 190,000 190,000
پنیر استیک مدادی کالین مقدار 200 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: رشته ای
پنیر اسرم کاله مقدار 250 گرم
پنیر
پنیر اسرم کاله مقدار 250 گرم کاله 301,700 26 خرداد 301,700 328,000
پنیر اسرم کاله مقدار 250 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر اعلا پگاه مقدار 400 گرم
پنیر
پنیر اعلا پگاه مقدار 400 گرم پگاه 140,000 24 خرداد 140,000 140,000
پنیر اعلا پگاه مقدار 400 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر امنتالر طبیعی کالین مقدار 350 گرم
پنیر
پنیر امنتالر طبیعی کالین مقدار 350 گرم کالین 470,000 15 خرداد 432,400 470,000
پنیر امنتالر طبیعی کالین مقدار 350 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 100 گرم کیبی 71,000 24 خرداد 67,500 71,000
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 200 گرم کیبی 160,000 10 تیر 125,500 140,000
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 400 گرم
پنیر
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 400 گرم کیبی 247,000 5 تیر 235,000 235,000
پنیر با خامه تازه کیبی مقدار 400 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر بف رامک وزن 400 گرم
پنیر
پنیر بف رامک وزن 400 گرم رامک 119,000 5 تیر 99,300 119,000
پنیر بف رامک وزن 400 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر بلغاری صباح - 400 گرم
پنیر
پنیر بلغاری صباح - 400 گرم صباح 175,100 10 تیر 153,000 153,000
پنیر بلغاری صباح - 400 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر بلغاری پگاه مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر بلغاری پگاه مقدار 200 گرم پگاه 130,000 24 خرداد 130,000 130,000
پنیر بلغاری پگاه مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر بوترکیزه کاله مقدار 250 گرم
پنیر
پنیر بوترکیزه کاله مقدار 250 گرم کاله 301,700 26 خرداد 301,700 328,000
پنیر بوترکیزه کاله مقدار 250 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه رامک وزن 520 گرم
پنیر
پنیر تازه رامک وزن 520 گرم رامک 149,000 31 خرداد 121,400 149,000
پنیر تازه رامک وزن 520 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه سفید پاکبان وزن 400 گرم
پنیر
پنیر تازه سفید پاکبان وزن 400 گرم پاکبان 80,000 5 تیر 76,500 80,000
پنیر تازه سفید پاکبان وزن 400 گرم میزان چربی: کم چرب
پنیر تازه موزارلا کاله مدل توپی مقدار 500 گرم
پنیر
پنیر تازه موزارلا کاله مدل توپی مقدار 500 گرم کاله 400,000 21 خرداد 400,000 400,000
پنیر تازه موزارلا کاله مدل توپی مقدار 500 گرم
پنیر تازه موزارلا کاله مدل مرواریدی مقدار 500 گرم
پنیر
پنیر تازه موزارلا کاله مدل مرواریدی مقدار 500 گرم کاله 400,000 16 خرداد 400,000 400,000
پنیر تازه موزارلا کاله مدل مرواریدی مقدار 500 گرم
پنیر تازه پاستوریزه پگاه مقدار 800 گرم
پنیر
پنیر تازه پاستوریزه پگاه مقدار 800 گرم پگاه 248,000 21 خرداد 248,000 248,000
پنیر تازه پاستوریزه پگاه مقدار 800 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه پاک وزن 300 گرم
پنیر
پنیر تازه پاک وزن 300 گرم پاک 65,000 5 تیر 59,200 65,000
پنیر تازه پاک وزن 300 گرم میزان چربی: کم چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر تازه پاک وزن 400 گرم
پنیر
پنیر تازه پاک وزن 400 گرم پاک 76,500 20 خرداد 76,500 85,000
پنیر تازه پاک وزن 400 گرم میزان چربی: کم چرب شکل پنیر: ورقه‌ای
پنیر خامه ای آلیما مقدار 1 کیلوگرم
پنیر
پنیر خامه ای آلیما مقدار 1 کیلوگرم آلیما 270,000 24 خرداد 270,000 270,000
پنیر خامه ای آلیما مقدار 1 کیلوگرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: مایع
پنیر خامه ای دامداران مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای دامداران مقدار 200 گرم دامداران 59,000 26 خرداد 57,000 59,000
پنیر خامه ای دامداران مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای دومینو مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای دومینو مقدار 100 گرم دومینو 31,000 20 فروردین 31,000 31,000
پنیر خامه ای دومینو مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای رامک وزن 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای رامک وزن 100 گرم رامک 35,000 26 خرداد 35,000 35,000
پنیر خامه ای رامک وزن 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای رامک وزن 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای رامک وزن 200 گرم رامک 58,500 27 خرداد 58,500 59,800
پنیر خامه ای رامک وزن 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای رامک وزن 300 گرم
پنیر
پنیر خامه ای رامک وزن 300 گرم رامک 90,000 10 تیر 80,600 82,800
پنیر خامه ای رامک وزن 300 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای صباح با سبزیجات - 150 گرم
پنیر
پنیر خامه ای صباح با سبزیجات - 150 گرم صباح 46,700 26 خرداد 46,700 46,700
پنیر خامه ای صباح با سبزیجات - 150 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای لیوار مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای لیوار مقدار 200 گرم لیوار 60,000 5 تیر 54,000 60,000
پنیر خامه ای لیوار مقدار 200 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای می ماس مقدار 150 گرم
پنیر
پنیر خامه ای می ماس مقدار 150 گرم می ماس 40,000 26 خرداد 40,000 40,000
پنیر خامه ای می ماس مقدار 150 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای می ماس مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای می ماس مقدار 200 گرم می ماس 60,000 26 خرداد 60,000 60,000
پنیر خامه ای می ماس مقدار 200 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: ورقه‌ای
پنیر خامه ای میهن مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای میهن مقدار 100 گرم میهن 30,000 24 خرداد 30,000 30,000
پنیر خامه ای میهن مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای هراز مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای هراز مقدار 200 گرم هراز 59,900 21 خرداد 59,900 59,900
پنیر خامه ای هراز مقدار 200 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای ویلی کاله مقدار 350گرم
پنیر
پنیر خامه ای ویلی کاله مقدار 350گرم کاله 126,000 24 خرداد 126,000 133,000
پنیر خامه ای ویلی کاله مقدار 350گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای پاکبان وزن 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای پاکبان وزن 100 گرم پاکبان 31,500 27 خرداد 31,500 33,200
پنیر خامه ای پاکبان وزن 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای پاکبان وزن 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای پاکبان وزن 200 گرم پاکبان 47,000 26 خرداد 47,000 47,000
پنیر خامه ای پاکبان وزن 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کالبر مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کالبر مقدار 100 گرم کالبر 32,400 26 خرداد 32,400 32,400
پنیر خامه ای کالبر مقدار 100 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کالبر وزن 170 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کالبر وزن 170 گرم کالبر 64,800 26 خرداد 64,800 64,800
پنیر خامه ای کالبر وزن 170 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کاله مقدار 1000 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کاله مقدار 1000 گرم کاله 360,000 27 خرداد 324,000 360,000
پنیر خامه ای کاله مقدار 1000 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کالین مقدار 80 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کالین مقدار 80 گرم کالین 27,000 21 خرداد 24,300 27,000
پنیر خامه ای کالین مقدار 80 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کاکائویی هراز -  30 گرم بسته 6 عددی
پنیر
پنیر خامه ای کاکائویی هراز - 30 گرم بسته 6 عددی هراز 67,500 25 خرداد 67,500 67,500
پنیر خامه ای کاکائویی هراز - 30 گرم بسته 6 عددی میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کیبی مقدار 180 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کیبی مقدار 180 گرم کیبی 99,000 10 تیر 66,500 66,500
پنیر خامه ای کیبی مقدار 180 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای کیبی مقدار 350 گرم
پنیر
پنیر خامه ای کیبی مقدار 350 گرم کیبی 116,000 24 خرداد 116,000 116,000
پنیر خامه ای کیبی مقدار 350 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر خامه ای گردویی پگاه مقدار 200 گرم
پنیر
پنیر خامه ای گردویی پگاه مقدار 200 گرم پگاه 90,000 4 فروردین 90,000 90,000
پنیر خامه ای گردویی پگاه مقدار 200 گرم میزان چربی: پرچرب شکل پنیر: قالبی همراه با: گردو
پنیر خرما آلیما مقدار 150 گرم
پنیر
پنیر خرما آلیما مقدار 150 گرم آلیما 85,000 5 تیر 76,500 85,000
پنیر خرما آلیما مقدار 150 گرم میزان چربی: نسبتا چرب شکل پنیر: قالبی
پنیر دانمارکی فتا آلیما مقدار 320  گرم
پنیر
پنیر دانمارکی فتا آلیما مقدار 320 گرم آلیما 104,000 5 تیر 99,000 104,000
پنیر دانمارکی فتا آلیما مقدار 320 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر دیپ چدار کاله -1000 گرم
پنیر
پنیر دیپ چدار کاله -1000 گرم کاله 380,000 5 تیر 349,600 380,000
پنیر دیپ چدار کاله -1000 گرم شکل پنیر: قالبی
پنیر دیپ چدار کالین مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر دیپ چدار کالین مقدار 100 گرم کالین 45,000 24 خرداد 45,000 45,000
پنیر دیپ چدار کالین مقدار 100 گرم شکل پنیر: مایع
پنیر دیپ گودا کالین مقدار 100 گرم
پنیر
پنیر دیپ گودا کالین مقدار 100 گرم کالین 50,000 10 تیر 45,000 45,000
پنیر دیپ گودا کالین مقدار 100 گرم شکل پنیر: مایع
مجموع موارد: 1030 عدد در 21 صفحه