شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت صبحانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ارده دلیجان - 500 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دلیجان - 500 گرم 340,000 02:04:46 340,000 340,000
ارده دلیجان - 500 گرم
ارده دلیجان - 900 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دلیجان - 900 گرم 595,000 02:04:46 595,000 595,000
ارده دلیجان - 900 گرم
ارده دو آتیشه طحان مقدار 650 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دو آتیشه طحان مقدار 650 گرم 468,000 1 شهریور 468,000 468,000
ارده دو آتیشه طحان مقدار 650 گرم
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 350 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 350 گرم 380,000 02:04:46 243,000 248,000
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 350 گرم
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 700 گرم 735,000 02:04:46 448,200 458,000
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 700 گرم
ارده ساده شیررضا - 400 گرم به همراه شیره خرما شیررضا - 450 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ساده شیررضا - 400 گرم به همراه شیره خرما شیررضا - 450 گرم 720,000 02:04:46 530,000 530,000
ارده ساده شیررضا - 400 گرم به همراه شیره خرما شیررضا - 450 گرم
ارده ساده شیررضا - 450 گرم به همراه شیره انگور شیررضا - 350  گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ساده شیررضا - 450 گرم به همراه شیره انگور شیررضا - 350 گرم 790,000 02:04:46 790,000 790,000
ارده ساده شیررضا - 450 گرم به همراه شیره انگور شیررضا - 350 گرم
ارده سنتی راوک-700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده سنتی راوک-700 گرم متفرقه 1,000,000 02:04:46 1,000,000 1,000,000
ارده سنتی راوک-700 گرم
ارده سیمرغ وزن 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده سیمرغ وزن 400 گرم 307,000 17 مرداد 213,000 310,000
ارده سیمرغ وزن 400 گرم
ارده شکلات شیری ترنگ مقدار 300 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده شکلات شیری ترنگ مقدار 300 گرم 250,000 14 شهریور 220,000 250,000
ارده شکلات شیری ترنگ مقدار 300 گرم
ارده شیرین ممتاز مزرعه-270گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده شیرین ممتاز مزرعه-270گرم متفرقه 225,000 31 شهریور 204,200 215,000
ارده شیرین ممتاز مزرعه-270گرم
ارده عقاب مقدار 600 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده عقاب مقدار 600 گرم 553,000 26 شهریور 404,000 405,000
ارده عقاب مقدار 600 گرم
ارده قدیما - 450 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده قدیما - 450 گرم 400,000 02:04:46 380,000 380,000
ارده قدیما - 450 گرم
ارده ممتاز رازقی - 300 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ممتاز رازقی - 300 گرم متفرقه 260,000 02:04:46 260,000 260,000
ارده ممتاز رازقی - 300 گرم
ارده ممتاز شیررضا - 350 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ممتاز شیررضا - 350 گرم 375,000 02:04:46 238,500 243,000
ارده ممتاز شیررضا - 350 گرم
ارده ممتاز شیررضا - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ممتاز شیررضا - 700 گرم 730,000 02:04:46 445,500 455,000
ارده ممتاز شیررضا - 700 گرم
ارده و سیاه دانه مجلسی سرافراز - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده و سیاه دانه مجلسی سرافراز - 700 گرم 530,000 21 تیر 420,000 470,000
ارده و سیاه دانه مجلسی سرافراز - 700 گرم
ارده و شیره خرما چاپاتی - 220 گرم بسته 2 عددی
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده و شیره خرما چاپاتی - 220 گرم بسته 2 عددی 200,000 14 شهریور 180,000 200,000
ارده و شیره خرما چاپاتی - 220 گرم بسته 2 عددی
ارده و فندق مجلسی سرافراز - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده و فندق مجلسی سرافراز - 700 گرم 600,000 4 مرداد 545,000 545,000
ارده و فندق مجلسی سرافراز - 700 گرم
ارده چاپاتی - 330 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده چاپاتی - 330 گرم 300,000 14 شهریور 270,000 300,000
ارده چاپاتی - 330 گرم
ارده کنجد سفید طحان مقدار 650 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده کنجد سفید طحان مقدار 650 گرم 480,000 11 شهریور 465,000 465,000
ارده کنجد سفید طحان مقدار 650 گرم
حلوا ارده با شیره انگور شیررضا - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده با شیره انگور شیررضا - 400 گرم 385,000 02:04:46 261,000 290,000
حلوا ارده با شیره انگور شیررضا - 400 گرم
حلوا ارده با شیره توت شیررضا - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده با شیره توت شیررضا - 400 گرم 270,000 31 شهریور 243,000 270,000
حلوا ارده با شیره توت شیررضا - 400 گرم
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی  - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی - 400 گرم متفرقه 240,000 14 شهریور 240,000 240,000
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی - 400 گرم
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی -250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی -250 گرم 150,000 17 مرداد 150,000 150,000
حلوا ارده با شیره خرما برادران عاصمی -250 گرم
حلوا ارده با شیره خرما شیررضا - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده با شیره خرما شیررضا - 400 گرم 340,000 02:04:46 223,000 248,000
حلوا ارده با شیره خرما شیررضا - 400 گرم
حلوا ارده بدون قند کامور - 170 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده بدون قند کامور - 170 گرم متفرقه 220,000 22 مرداد 175,000 175,000
حلوا ارده بدون قند کامور - 170 گرم
حلوا ارده سیمرغ وزن 100 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده سیمرغ وزن 100 گرم 55,000 4 مرداد 37,000 55,000
حلوا ارده سیمرغ وزن 100 گرم
حلوا ارده سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده سیمرغ وزن 800 گرم 340,000 12 مرداد 205,000 340,000
حلوا ارده سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا ارده شکری عقاب مقدار 50 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده شکری عقاب مقدار 50 گرم 43,000 26 شهریور 35,000 38,000
حلوا ارده شکری عقاب مقدار 50 گرم
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی  - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 400 گرم متفرقه 240,000 14 شهریور 240,000 240,000
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 400 گرم
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 250 گرم 150,000 17 مرداد 150,000 150,000
حلوا ارده نرم با شیره خرما برادران عاصمی - 250 گرم
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 400 گرم 220,000 4 مرداد 154,000 180,000
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 400 گرم
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 800 گرم 420,000 12 مرداد 400,000 400,000
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا شکری با تزئین کنجد قدیما - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری با تزئین کنجد قدیما - 400 گرم 260,000 31 شهریور 234,000 234,000
حلوا شکری با تزئین کنجد قدیما - 400 گرم
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم 226,000 21 تیر 226,000 226,000
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری ساده دلوکا - 200 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده دلوکا - 200 گرم 159,000 1 شهریور 159,000 159,000
حلوا شکری ساده دلوکا - 200 گرم
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 400 گرم 315,000 26 شهریور 315,000 315,000
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 880 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 880 گرم 585,000 26 شهریور 419,000 419,000
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 880 گرم
حلوا شکری ساده قدیما - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده قدیما - 400 گرم 250,000 31 شهریور 225,000 225,000
حلوا شکری ساده قدیما - 400 گرم
حلوا شکری ساده یایلا - 50 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده یایلا - 50 گرم 32,900 02:04:46 26,100 29,000
حلوا شکری ساده یایلا - 50 گرم
حلوا شکری پسته ای عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری پسته ای عقاب مقدار 400 گرم 299,000 26 خرداد 314,000 314,000
حلوا شکری پسته ای عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری پسته ای قدیما - 250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری پسته ای قدیما - 250 گرم 250,000 02:04:46 237,500 237,500
حلوا شکری پسته ای قدیما - 250 گرم
حلوا شکری پسته ای قدیما - 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری پسته ای قدیما - 400 گرم 350,000 26 شهریور 315,000 315,000
حلوا شکری پسته ای قدیما - 400 گرم
حلوا شکری پسته ای ویژه شیرضا - 500 گرمی
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری پسته ای ویژه شیرضا - 500 گرمی 430,000 02:04:46 288,000 320,000
حلوا شکری پسته ای ویژه شیرضا - 500 گرمی
حلوا شکری پشمکی قدیما - 500 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری پشمکی قدیما - 500 گرم 400,000 02:04:46 400,000 400,000
حلوا شکری پشمکی قدیما - 500 گرم
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 250 گرم 235,000 26 شهریور 174,000 174,000
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 400 گرم 335,000 02:04:46 254,000 254,000
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 400 گرم
حلوا کنجدی شیررضا - 500 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا کنجدی شیررضا - 500 گرم 550,000 02:04:46 495,000 495,000
حلوا کنجدی شیررضا - 500 گرم
حلوای کنجد باز  260 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوای کنجد باز 260 گرم 258,000 27 اردیبهشت 233,000 233,000
حلوای کنجد باز 260 گرم
مجموع موارد: 1122 عدد در 23 صفحه