شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت صبحانه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ارده دو آتیشه طحان مقدار 650 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دو آتیشه طحان مقدار 650 گرم 468,000 3 فروردین 468,000 468,000
ارده دو آتیشه طحان مقدار 650 گرم
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 350 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 350 گرم 232,000 27 اردیبهشت 220,000 220,000
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 350 گرم
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 700 گرم 444,500 3 فروردین 444,500 444,500
ارده دو آتیشه ممتاز شیررضا - 700 گرم
ارده سیمرغ وزن 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده سیمرغ وزن 400 گرم 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
ارده سیمرغ وزن 400 گرم
ارده عقاب مقدار 600 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده عقاب مقدار 600 گرم 470,000 3 اردیبهشت 415,000 415,000
ارده عقاب مقدار 600 گرم
ارده ممتاز شیررضا - 350 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ممتاز شیررضا - 350 گرم 229,000 27 اردیبهشت 217,500 217,500
ارده ممتاز شیررضا - 350 گرم
ارده ممتاز شیررضا - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده ممتاز شیررضا - 700 گرم 465,000 27 اردیبهشت 441,500 441,500
ارده ممتاز شیررضا - 700 گرم
ارده و سیاه دانه مجلسی سرافراز - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده و سیاه دانه مجلسی سرافراز - 700 گرم 420,000 1 خرداد 420,000 420,000
ارده و سیاه دانه مجلسی سرافراز - 700 گرم
ارده و فندق مجلسی سرافراز - 700 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده و فندق مجلسی سرافراز - 700 گرم 545,000 27 اردیبهشت 545,000 545,000
ارده و فندق مجلسی سرافراز - 700 گرم
ارده کنجد سفید طحان مقدار 650 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
ارده کنجد سفید طحان مقدار 650 گرم 465,000 3 فروردین 465,000 465,000
ارده کنجد سفید طحان مقدار 650 گرم
حلوا ارده بدون قند کامور - 170 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده بدون قند کامور - 170 گرم متفرقه 175,000 12 اردیبهشت 175,000 175,000
حلوا ارده بدون قند کامور - 170 گرم
حلوا ارده سیمرغ وزن 100 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده سیمرغ وزن 100 گرم 50,000 3 فروردین 50,000 50,000
حلوا ارده سیمرغ وزن 100 گرم
حلوا ارده سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده سیمرغ وزن 800 گرم 320,000 27 فروردین 199,000 320,000
حلوا ارده سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا ارده شکری عقاب مقدار 50 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده شکری عقاب مقدار 50 گرم 38,000 22 اردیبهشت 35,000 38,000
حلوا ارده شکری عقاب مقدار 50 گرم
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 400 گرم 199,000 3 فروردین 199,000 199,000
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 400 گرم
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 800 گرم 400,000 3 فروردین 400,000 400,000
حلوا ارده پسته ای سیمرغ وزن 800 گرم
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم 214,000 28 فروردین 214,000 214,000
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 400 گرم 224,000 27 فروردین 224,000 224,000
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 880 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 880 گرم 419,000 18 فروردین 419,000 419,000
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 880 گرم
حلوا شکری ساده یایلا - 50 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری ساده یایلا - 50 گرم 23,200 27 اردیبهشت 23,200 23,200
حلوا شکری ساده یایلا - 50 گرم
حلوا شکری پسته ای عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری پسته ای عقاب مقدار 400 گرم 314,000 3 فروردین 314,000 314,000
حلوا شکری پسته ای عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 250 گرم 174,000 3 فروردین 174,000 174,000
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 250 گرم
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 400 گرم 254,000 3 فروردین 254,000 254,000
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 400 گرم
حلوای کنجد باز  260 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
حلوای کنجد باز 260 گرم 258,000 27 اردیبهشت 233,000 233,000
حلوای کنجد باز 260 گرم
سه شیره شفاء بجستان - 470 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
سه شیره شفاء بجستان - 470 گرم 195,000 3 فروردین 195,000 195,000
سه شیره شفاء بجستان - 470 گرم
شیره انجیر دلوکا -250گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره انجیر دلوکا -250گرم 155,000 27 اردیبهشت 155,000 155,000
شیره انجیر دلوکا -250گرم
شیره انجیر مزرعه - 300 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره انجیر مزرعه - 300 گرم متفرقه 135,000 27 اردیبهشت 135,000 135,000
شیره انجیر مزرعه - 300 گرم
شیره انگور طحان مقدار 850 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره انگور طحان مقدار 850 گرم 258,000 3 فروردین 258,000 258,000
شیره انگور طحان مقدار 850 گرم
شیره توت شفاء بجستان   470 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره توت شفاء بجستان 470 گرم متفرقه 195,000 12 اردیبهشت 195,000 195,000
شیره توت شفاء بجستان 470 گرم
شیره توت شیررضا - 450 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره توت شیررضا - 450 گرم 178,000 27 اردیبهشت 178,000 178,000
شیره توت شیررضا - 450 گرم
شیره توت شیررضا - 900 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره توت شیررضا - 900 گرم 288,000 27 اردیبهشت 288,000 288,000
شیره توت شیررضا - 900 گرم
شیره توت طحان مقدار 410 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره توت طحان مقدار 410 گرم 178,000 3 فروردین 178,000 178,000
شیره توت طحان مقدار 410 گرم
شیره توت طحان مقدار 850 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره توت طحان مقدار 850 گرم 288,000 3 فروردین 288,000 288,000
شیره توت طحان مقدار 850 گرم
شیره خرما شفاء بجستان   470 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره خرما شفاء بجستان 470 گرم متفرقه 130,000 12 اردیبهشت 130,000 130,000
شیره خرما شفاء بجستان 470 گرم
شیره خرما شیررضا - 450 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره خرما شیررضا - 450 گرم 98,000 27 اردیبهشت 93,000 93,000
شیره خرما شیررضا - 450 گرم
شیره خرما شیررضا - 900 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره خرما شیررضا - 900 گرم 155,000 3 اردیبهشت 147,500 147,500
شیره خرما شیررضا - 900 گرم
شیره خرما طحان مقدار 410 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره خرما طحان مقدار 410 گرم 98,000 3 فروردین 98,000 98,000
شیره خرما طحان مقدار 410 گرم
شیره شفاء بجستان - 470 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره شفاء بجستان - 470 گرم 195,000 3 فروردین 195,000 195,000
شیره شفاء بجستان - 470 گرم
شیره مخلوط انگور ، توت و خرما طحان مقدار 850 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
شیره مخلوط انگور ، توت و خرما طحان مقدار 850 گرم 258,000 3 فروردین 258,000 258,000
شیره مخلوط انگور ، توت و خرما طحان مقدار 850 گرم
كرم ارده ساده شیررضا مقدار 200 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
كرم ارده ساده شیررضا مقدار 200 گرم 115,000 22 اردیبهشت 109,000 109,000
كرم ارده ساده شیررضا مقدار 200 گرم
كرم ارده ساده شیررضا مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
كرم ارده ساده شیررضا مقدار 400 گرم 215,000 22 اردیبهشت 215,000 215,000
كرم ارده ساده شیررضا مقدار 400 گرم
كنجد برشته طعم دار سرکه نمکی شیررضا مقدار 200 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
كنجد برشته طعم دار سرکه نمکی شیررضا مقدار 200 گرم 160,000 22 اردیبهشت 160,000 160,000
كنجد برشته طعم دار سرکه نمکی شیررضا مقدار 200 گرم
معجون کنجدی شکلاتی مزرعه- 230 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
معجون کنجدی شکلاتی مزرعه- 230 گرم متفرقه 235,000 27 اردیبهشت 235,000 235,000
معجون کنجدی شکلاتی مزرعه- 230 گرم
کرم ارده بادام زمینی شیررضا مقدار 200 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
کرم ارده بادام زمینی شیررضا مقدار 200 گرم 115,000 22 اردیبهشت 115,000 115,000
کرم ارده بادام زمینی شیررضا مقدار 200 گرم
کرم ارده بادام زمینی شیررضا مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
کرم ارده بادام زمینی شیررضا مقدار 400 گرم 220,000 22 اردیبهشت 220,000 220,000
کرم ارده بادام زمینی شیررضا مقدار 400 گرم
کرم ارده توت فرنگی شیررضا مقدار 200 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
کرم ارده توت فرنگی شیررضا مقدار 200 گرم 115,000 22 اردیبهشت 115,000 115,000
کرم ارده توت فرنگی شیررضا مقدار 200 گرم
کرم ارده توت فرنگی شیررضا مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
کرم ارده توت فرنگی شیررضا مقدار 400 گرم 215,000 22 اردیبهشت 215,000 215,000
کرم ارده توت فرنگی شیررضا مقدار 400 گرم
کرم ارده فندقی شیررضا مقدار 200 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
کرم ارده فندقی شیررضا مقدار 200 گرم 176,000 22 اردیبهشت 176,000 176,000
کرم ارده فندقی شیررضا مقدار 200 گرم
کرم ارده فندقی شیررضا مقدار 400 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
کرم ارده فندقی شیررضا مقدار 400 گرم 348,000 22 اردیبهشت 348,000 348,000
کرم ارده فندقی شیررضا مقدار 400 گرم
کرم ارده قهوه شیررضا مقدار 200 گرم
حلوا شکری، ارده و کنجد
کرم ارده قهوه شیررضا مقدار 200 گرم 118,000 22 اردیبهشت 118,000 118,000
کرم ارده قهوه شیررضا مقدار 200 گرم
مجموع موارد: 756 عدد در 16 صفحه