شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت دامی و زراعی

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
باگاس
دامی و زراعی
باگاس 28,500 3 فروردین 28,500 28,500
باگاس
بوقلمون زنده
دامی و زراعی
بوقلمون زنده 1,415,000 3 فروردین 1,415,000 1,415,000
بوقلمون زنده
بوقلمون کشتار
دامی و زراعی
بوقلمون کشتار 1,825,000 3 فروردین 1,825,000 1,825,000
بوقلمون کشتار
تخم مرغ
دامی و زراعی
تخم مرغ 595,210 3 فروردین 595,210 595,210
تخم مرغ
ترئونین
دامی و زراعی
ترئونین 1,975,000 3 فروردین 1,975,000 1,975,000
ترئونین
جو
دامی و زراعی
جو 194,040 3 فروردین 194,040 194,040
جو
جوجه یک روزه بوقلمون
دامی و زراعی
جوجه یک روزه بوقلمون 2,150,000 3 فروردین 2,150,000 2,150,000
جوجه یک روزه بوقلمون
جوجه یک روزه تخم گذار
دامی و زراعی
جوجه یک روزه تخم گذار 250,000 3 فروردین 250,000 250,000
جوجه یک روزه تخم گذار
جوجه یک روزه گوشتی
دامی و زراعی
جوجه یک روزه گوشتی 201,500 3 فروردین 201,500 201,500
جوجه یک روزه گوشتی
جوش شیرین
دامی و زراعی
جوش شیرین 375,000 3 فروردین 375,000 375,000
جوش شیرین
دام زنده
دامی و زراعی
دام زنده 3,635,580 3 فروردین 3,635,580 3,635,580
دام زنده
دام کشتار
دامی و زراعی
دام کشتار 7,371,880 3 فروردین 7,371,880 7,371,880
دام کشتار
ذرت
دامی و زراعی
ذرت 148,250 3 فروردین 148,250 148,250
ذرت
سبوس برنج
دامی و زراعی
سبوس برنج 54,170 3 فروردین 54,170 54,170
سبوس برنج
سبوس گندم
دامی و زراعی
سبوس گندم 168,070 3 فروردین 168,070 168,070
سبوس گندم
شترمرغ زنده
دامی و زراعی
شترمرغ زنده 4,350,000 3 فروردین 4,350,000 4,350,000
شترمرغ زنده
شترمرغ کشتار
دامی و زراعی
شترمرغ کشتار 8,650,000 3 فروردین 8,650,000 8,650,000
شترمرغ کشتار
فسفات
دامی و زراعی
فسفات 523,330 3 فروردین 523,330 523,330
فسفات
لیزین
دامی و زراعی
لیزین 850,000 3 فروردین 850,000 850,000
لیزین
متیونین
دامی و زراعی
متیونین 1,900,000 3 فروردین 1,900,000 1,900,000
متیونین
مرغ زنده
دامی و زراعی
مرغ زنده 913,330 3 فروردین 913,330 913,330
مرغ زنده
مرغ کشتار
دامی و زراعی
مرغ کشتار 1,278,090 3 فروردین 1,278,090 1,278,090
مرغ کشتار
پودر ماهی
دامی و زراعی
پودر ماهی 1,300,000 3 فروردین 1,300,000 1,300,000
پودر ماهی
پودر چربی
دامی و زراعی
پودر چربی 1,250,000 3 فروردین 1,250,000 1,250,000
پودر چربی
پولت
دامی و زراعی
پولت 1,808,330 3 فروردین 1,808,330 1,808,330
پولت
کاه
دامی و زراعی
کاه 60,750 3 فروردین 60,750 60,750
کاه
کربنات کلسیم
دامی و زراعی
کربنات کلسیم 7,500 3 فروردین 7,500 7,500
کربنات کلسیم
کنجاله آفتاب گردان
دامی و زراعی
کنجاله آفتاب گردان 261,000 3 فروردین 261,000 261,000
کنجاله آفتاب گردان
کنجاله تخم پنبه
دامی و زراعی
کنجاله تخم پنبه 253,250 3 فروردین 253,250 253,250
کنجاله تخم پنبه
کنجاله سویا
دامی و زراعی
کنجاله سویا 256,760 3 فروردین 256,760 256,760
کنجاله سویا
کنجاله کلزا
دامی و زراعی
کنجاله کلزا 181,750 3 فروردین 181,750 181,750
کنجاله کلزا
کولین
دامی و زراعی
کولین 505,000 3 فروردین 505,000 505,000
کولین
گندم
دامی و زراعی
گندم 183,380 3 فروردین 183,380 183,380
گندم
گوشت مرغ مادر
دامی و زراعی
گوشت مرغ مادر 922,140 3 فروردین 922,140 922,140
گوشت مرغ مادر
گوشت منجمد
دامی و زراعی
گوشت منجمد 3,416,670 3 فروردین 3,416,670 3,416,670
گوشت منجمد
یونجه
دامی و زراعی
یونجه 211,400 3 فروردین 211,400 211,400
یونجه
مجموع موارد: 36 عدد در 1 صفحه