شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت شیرینی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سوهان آجیلی پرمغز آنا مقدار 520 گرم
شیرینی
سوهان آجیلی پرمغز آنا مقدار 520 گرم آنا 750,000 12 اردیبهشت 750,000 750,000
سوهان آجیلی پرمغز آنا مقدار 520 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان باقلوایی آنا مقدار 500 گرم
شیرینی
سوهان باقلوایی آنا مقدار 500 گرم آنا 420,000 12 خرداد 420,000 420,000
سوهان باقلوایی آنا مقدار 500 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان باقلوایی آنا مقدار 800 گرم
شیرینی
سوهان باقلوایی آنا مقدار 800 گرم آنا 920,000 27 فروردین 920,000 920,000
سوهان باقلوایی آنا مقدار 800 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان حبه آنا مقدار 100 گرم
شیرینی
سوهان حبه آنا مقدار 100 گرم آنا 100,000 12 خرداد 100,000 100,000
سوهان حبه آنا مقدار 100 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان حبه آنا مقدار 470 گرم
شیرینی
سوهان حبه آنا مقدار 470 گرم آنا 495,000 12 اردیبهشت 495,000 495,000
سوهان حبه آنا مقدار 470 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم
شیرینی
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم آنا 150,000 12 اردیبهشت 150,000 150,000
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم
شیرینی
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم آنا 100,000 06:07:17 100,000 100,000
سوهان حبه زعفرانی آنا - 100 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان سکه آنا مقدار 500 گرم
شیرینی
سوهان سکه آنا مقدار 500 گرم آنا 420,000 06:07:17 420,000 420,000
سوهان سکه آنا مقدار 500 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان سکه آنا مقدار 800 گرم
شیرینی
سوهان سکه آنا مقدار 800 گرم آنا 920,000 17 فروردین 920,000 920,000
سوهان سکه آنا مقدار 800 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان عسلی با روکش شکلات سکه - 400 گرم
شیرینی
سوهان عسلی با روکش شکلات سکه - 400 گرم متفرقه 629,000 4 فروردین 629,000 629,000
سوهان عسلی با روکش شکلات سکه - 400 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: تا 400 گرم
سوهان عسلی لقمه ای کرمانی - 450 گرم
شیرینی
سوهان عسلی لقمه ای کرمانی - 450 گرم گز کرمانی 350,000 06:07:17 350,000 350,000
سوهان عسلی لقمه ای کرمانی - 450 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان عسلی لقمه‌ای گز کرمانی - 450 گرم
شیرینی
سوهان عسلی لقمه‌ای گز کرمانی - 450 گرم گز کرمانی 694,700 28 اردیبهشت 694,700 694,900
سوهان عسلی لقمه‌ای گز کرمانی - 450 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان لقمه آنا مقدار 1000 گرم
شیرینی
سوهان لقمه آنا مقدار 1000 گرم متفرقه 1,250,000 12 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
سوهان لقمه آنا مقدار 1000 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان لقمه آنا مقدار 500 گرم
شیرینی
سوهان لقمه آنا مقدار 500 گرم آنا 420,000 12 خرداد 420,000 493,000
سوهان لقمه آنا مقدار 500 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان وسط گز کرمانی - 450 گرم
شیرینی
سوهان وسط گز کرمانی - 450 گرم متفرقه 536,700 20 اردیبهشت 536,700 536,700
سوهان وسط گز کرمانی - 450 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان کنجدی خلالی آنا مقدار 500 گرم
شیرینی
سوهان کنجدی خلالی آنا مقدار 500 گرم آنا 510,400 17 اردیبهشت 580,000 580,000
سوهان کنجدی خلالی آنا مقدار 500 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان گل آنا مقدار 500 گرم
شیرینی
سوهان گل آنا مقدار 500 گرم آنا 493,000 12 اردیبهشت 580,000 580,000
سوهان گل آنا مقدار 500 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
سوهان گل آنا مقدار 930 گرم
شیرینی
سوهان گل آنا مقدار 930 گرم آنا 1,100,000 6 فروردین 1,100,000 1,100,000
سوهان گل آنا مقدار 930 گرم نوع شیرینی: سوهان مقدار: بیشتر از 400 گرم
شیرینی جو دوسر دانه چیا و سیب خشک و دارچین ا.آ.ب وزن 190 گرم
شیرینی
شیرینی جو دوسر دانه چیا و سیب خشک و دارچین ا.آ.ب وزن 190 گرم اُ آ ب 165,000 12 اردیبهشت 165,000 165,000
شیرینی جو دوسر دانه چیا و سیب خشک و دارچین ا.آ.ب وزن 190 گرم مقدار: تا 400 گرم
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 450 گرم
شیرینی
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 450 گرم رضوی 100,000 06:07:17 100,000 100,000
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 450 گرم نوع شیرینی: پادرازی مقدار: بیشتر از 400 گرم
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 800 گرم
شیرینی
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 800 گرم رضوی 175,000 12 خرداد 175,000 175,000
شیرینی پادرازی نان رضوی با طعم زنجبیل - 800 گرم نوع شیرینی: مسقطی مقدار: بیشتر از 400 گرم
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 150,000 06:07:17 150,000 150,000
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 138,000 13 فروردین 138,000 138,000
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 138,000 18 فروردین 138,000 138,000
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 138,000 28 فروردین 138,000 138,000
قاووت نارگیلی شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت پسته‌ای شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت پسته‌ای شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 435,000 06:07:17 435,000 435,000
قاووت پسته‌ای شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 117,500 27 فروردین 117,500 117,500
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم
شیرینی
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم شیررضا 117,500 23 فروردین 117,500 117,500
قاووت چهل‌گیاه شیررضا مقدار 250 گرم نوع شیرینی: قاووت مقدار: تا 400 گرم
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 1000 گرم
شیرینی
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 1000 گرم حاج عبدالله 350,000 06:07:17 350,000 350,000
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 1000 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: بیشتر از 400 گرم
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 350 گرم
شیرینی
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 350 گرم حاج عبدالله 210,000 06:07:17 179,000 210,000
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 350 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: تا 400 گرم
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 500 گرم
شیرینی
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 500 گرم حاج عبدالله 170,000 06:07:17 145,000 170,000
پشمک لقمه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 500 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: بیشتر از 400 گرم
پشمک لقمه ای میوه ای با روکش شکلاتی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
شیرینی
پشمک لقمه ای میوه ای با روکش شکلاتی حاج عبدالله مقدار 350 گرم حاج عبدالله 120,000 06:07:17 102,000 120,000
پشمک لقمه ای میوه ای با روکش شکلاتی حاج عبدالله مقدار 350 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: تا 400 گرم
پشمک لقمه ای میوه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 300 گرم
شیرینی
پشمک لقمه ای میوه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 300 گرم حاج عبدالله 500,000 06:07:17 500,000 500,000
پشمک لقمه ای میوه ای با روکش میوه ای حاج عبدالله مقدار 300 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: تا 400 گرم
پشمک لقمه ای وانیلی با روکش کاکائویی حاج عبدالله مقدار 1000 گرم
شیرینی
پشمک لقمه ای وانیلی با روکش کاکائویی حاج عبدالله مقدار 1000 گرم حاج عبدالله 350,000 28 اردیبهشت 350,000 350,000
پشمک لقمه ای وانیلی با روکش کاکائویی حاج عبدالله مقدار 1000 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: بیشتر از 400 گرم
پشمک لقمه ای وانیلی با روکش کاکائویی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
شیرینی
پشمک لقمه ای وانیلی با روکش کاکائویی حاج عبدالله مقدار 350 گرم حاج عبدالله 120,000 06:07:17 120,000 120,000
پشمک لقمه ای وانیلی با روکش کاکائویی حاج عبدالله مقدار 350 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: تا 400 گرم
پشمک لقمه ای وانیلی و کاپوچینو با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله مقدار 500 گرم
شیرینی
پشمک لقمه ای وانیلی و کاپوچینو با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله مقدار 500 گرم حاج عبدالله 450,000 4 فروردین 450,000 450,000
پشمک لقمه ای وانیلی و کاپوچینو با روکش شیری و کاکائویی حاج عبدالله مقدار 500 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: بیشتر از 400 گرم
پشمک لقمه ای وانیلی کاکائویی و زعفرانی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
شیرینی
پشمک لقمه ای وانیلی کاکائویی و زعفرانی حاج عبدالله مقدار 350 گرم حاج عبدالله 210,000 06:07:17 210,000 210,000
پشمک لقمه ای وانیلی کاکائویی و زعفرانی حاج عبدالله مقدار 350 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: تا 400 گرم
پشمک لقمه ای کاکائویی 60 درصد حاج عبدالله مقدار 350 گرم
شیرینی
پشمک لقمه ای کاکائویی 60 درصد حاج عبدالله مقدار 350 گرم حاج عبدالله 150,000 28 اردیبهشت 150,000 150,000
پشمک لقمه ای کاکائویی 60 درصد حاج عبدالله مقدار 350 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: تا 400 گرم
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 180 گرم
شیرینی
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 180 گرم حاج عبدالله 60,000 06:07:17 51,000 60,000
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 180 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: تا 400 گرم
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
شیرینی
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 350 گرم حاج عبدالله 100,000 06:07:17 85,000 100,000
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 350 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: تا 400 گرم
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 350 گرم
شیرینی
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 350 گرم حاج عبدالله 180,000 06:07:17 180,000 180,000
پشمک وانیلی حاج عبدالله مقدار 350 گرم نوع شیرینی: پشمک مقدار: تا 400 گرم
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم
شیرینی
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم شیررضا 220,000 3 فروردین 220,000 220,000
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم نوع شیرینی: نخودچی مقدار: بیشتر از 400 گرم
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم
شیرینی
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم شیررضا 240,000 06:07:17 240,000 240,000
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم نوع شیرینی: نخودچی مقدار: بیشتر از 400 گرم
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم
شیرینی
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم شیررضا 220,000 6 فروردین 220,000 220,000
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم نوع شیرینی: نخودچی مقدار: بیشتر از 400 گرم
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم
شیرینی
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم شیررضا 220,000 19 فروردین 220,000 220,000
کرم نخودچی شیررضا - 450 گرم نوع شیرینی: نخودچی مقدار: بیشتر از 400 گرم
گز 18 درصد بادام آنتیک مقدار 400 گرم
شیرینی
گز 18 درصد بادام آنتیک مقدار 400 گرم متفرقه 490,000 06:07:17 490,000 550,000
گز 18 درصد بادام آنتیک مقدار 400 گرم نوع شیرینی: نوقا مقدار: تا 400 گرم
گز 18 درصد پسته آنتیک مقدار 400 گرم
شیرینی
گز 18 درصد پسته آنتیک مقدار 400 گرم متفرقه 629,000 06:07:17 629,000 629,000
گز 18 درصد پسته آنتیک مقدار 400 گرم نوع شیرینی: نوقا مقدار: تا 400 گرم
گز 18 درصد پسته و بادام آنتیک مقدار 400 گرم
شیرینی
گز 18 درصد پسته و بادام آنتیک مقدار 400 گرم متفرقه 650,000 06:07:18 650,000 650,000
گز 18 درصد پسته و بادام آنتیک مقدار 400 گرم نوع شیرینی: نوقا مقدار: تا 400 گرم
گز 28 درصد بادام آنتیک مقدار 200 گرم
شیرینی
گز 28 درصد بادام آنتیک مقدار 200 گرم متفرقه 500,000 06:07:18 500,000 500,000
گز 28 درصد بادام آنتیک مقدار 200 گرم نوع شیرینی: نوقا مقدار: تا 400 گرم
گز 28 درصد بادام آنتیک مقدار 400 گرم
شیرینی
گز 28 درصد بادام آنتیک مقدار 400 گرم متفرقه 630,000 06:07:17 630,000 630,000
گز 28 درصد بادام آنتیک مقدار 400 گرم نوع شیرینی: نوقا مقدار: تا 400 گرم
مجموع موارد: 125 عدد در 3 صفحه