شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت خرما

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ترافل خرمایی برنا بسته 40 عددی
خرما
ترافل خرمایی برنا بسته 40 عددی برنا 232,000 10:08:52 232,000 232,000
ترافل خرمایی برنا بسته 40 عددی
ترافل خرمایی برنا بسته 8 عددی
خرما
ترافل خرمایی برنا بسته 8 عددی برنا 76,000 10:08:52 72,000 76,000
ترافل خرمایی برنا بسته 8 عددی
حبه خرما برنا - 500 گرم
خرما
حبه خرما برنا - 500 گرم برنا 146,500 10:08:52 146,500 146,500
حبه خرما برنا - 500 گرم
حبه خرما برنا مقدار 250 گرم
خرما
حبه خرما برنا مقدار 250 گرم برنا 89,500 27 فروردین 89,500 89,500
حبه خرما برنا مقدار 250 گرم
خرما  پیارم ساغر مقدار 400 گرم
خرما
خرما پیارم ساغر مقدار 400 گرم ساغر 585,000 10:08:52 585,000 585,000
خرما پیارم ساغر مقدار 400 گرم
خرما رایان ساغر - 580 گرم
خرما
خرما رایان ساغر - 580 گرم ساغر 265,000 10:08:52 159,900 159,900
خرما رایان ساغر - 580 گرم
خرما عسلی ساغر - 750 گرم
خرما
خرما عسلی ساغر - 750 گرم ساغر 287,100 10:08:52 287,100 319,000
خرما عسلی ساغر - 750 گرم
خرما لوکس مضافتی کریستال - 650 گرم
خرما
خرما لوکس مضافتی کریستال - 650 گرم کریستال 299,000 4 فروردین 299,000 299,000
خرما لوکس مضافتی کریستال - 650 گرم
خرما مضافتی رویال پلاس کریستال مقدار 600 گرم
خرما
خرما مضافتی رویال پلاس کریستال مقدار 600 گرم کریستال 279,000 4 فروردین 279,000 279,000
خرما مضافتی رویال پلاس کریستال مقدار 600 گرم
خرما پیارم پارسان وزن 450 گرم
خرما
خرما پیارم پارسان وزن 450 گرم پارسان 539,900 27 فروردین 513,000 539,900
خرما پیارم پارسان وزن 450 گرم
خرما کبکاب ساغر - 1.250 کیلو گرم
خرما
خرما کبکاب ساغر - 1.250 کیلو گرم ساغر 379,000 10:08:52 219,900 379,000
خرما کبکاب ساغر - 1.250 کیلو گرم
خرمای خشک بسته بندی ربی ساغر  450 گرم
خرما
خرمای خشک بسته بندی ربی ساغر 450 گرم ساغر 270,000 4 فروردین 243,000 270,000
خرمای خشک بسته بندی ربی ساغر 450 گرم
خرمای خشک بسته بندی زاهدی ساغر  وزن 450 گرم
خرما
خرمای خشک بسته بندی زاهدی ساغر وزن 450 گرم ساغر 225,000 10:08:52 225,000 225,000
خرمای خشک بسته بندی زاهدی ساغر وزن 450 گرم
خرمای ربی پارسان وزن 450 گرم
خرما
خرمای ربی پارسان وزن 450 گرم پارسان 288,000 10:08:52 288,000 289,900
خرمای ربی پارسان وزن 450 گرم
خرمای زاهدی کریستال وزن 450 گرم
خرما
خرمای زاهدی کریستال وزن 450 گرم کریستال 178,000 10:08:52 169,100 178,000
خرمای زاهدی کریستال وزن 450 گرم
خرمای مضافتی بم تندیس ساغر مقدار 600 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم تندیس ساغر مقدار 600 گرم ساغر 289,000 10:08:52 260,100 260,100
خرمای مضافتی بم تندیس ساغر مقدار 600 گرم
خرمای مضافتی بم دو ردیفه ساغر وزن 450 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم دو ردیفه ساغر وزن 450 گرم ساغر 270,000 4 فروردین 270,000 270,000
خرمای مضافتی بم دو ردیفه ساغر وزن 450 گرم
خرمای مضافتی بم طلایی ساغر وزن 680 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم طلایی ساغر وزن 680 گرم ساغر 329,000 10:08:52 296,100 329,000
خرمای مضافتی بم طلایی ساغر وزن 680 گرم
خرمای مضافتی بم ظرفی ویژه ساغر وزن 700 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم ظرفی ویژه ساغر وزن 700 گرم ساغر 350,000 10:08:52 315,000 315,000
خرمای مضافتی بم ظرفی ویژه ساغر وزن 700 گرم
خرمای مضافتی بم نقره ای ساغر وزن 600 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم نقره ای ساغر وزن 600 گرم ساغر 175,500 10:08:52 268,200 298,000
خرمای مضافتی بم نقره ای ساغر وزن 600 گرم
خرمای مضافتی بم پارسان - 700 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم پارسان - 700 گرم پارسان 309,900 12 اردیبهشت 301,500 309,900
خرمای مضافتی بم پارسان - 700 گرم
خرمای مضافتی بم پارسان وزن 620 گرم
خرما
خرمای مضافتی بم پارسان وزن 620 گرم پارسان 279,000 10:08:52 263,500 279,000
خرمای مضافتی بم پارسان وزن 620 گرم
خرمای مضافتی لوکس پارسان - 650 گرم
خرما
خرمای مضافتی لوکس پارسان - 650 گرم پارسان 272,000 10:08:52 272,000 272,000
خرمای مضافتی لوکس پارسان - 650 گرم
خرمای مضافتی پارسان - 550 گرم
خرما
خرمای مضافتی پارسان - 550 گرم پارسان 275,000 10:08:52 261,200 261,200
خرمای مضافتی پارسان - 550 گرم
خرمای مضافتی پارسان وزن 620 گرم
خرما
خرمای مضافتی پارسان وزن 620 گرم پارسان 297,000 10:08:52 297,000 313,500
خرمای مضافتی پارسان وزن 620 گرم
خرمای مضافتی پارسان وزن 720 گرم
خرما
خرمای مضافتی پارسان وزن 720 گرم پارسان 287,000 10:08:52 287,000 350,000
خرمای مضافتی پارسان وزن 720 گرم
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز بادام -220 گرم
خرما
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز بادام -220 گرم برنا 89,200 29 فروردین 89,200 94,500
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز بادام -220 گرم
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز فندق -220 گرم
خرما
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز فندق -220 گرم برنا 105,000 10:08:52 89,200 105,000
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز فندق -220 گرم
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز پسته مقدار 220 گرم
خرما
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز پسته مقدار 220 گرم برنا 89,200 3 اردیبهشت 89,200 89,200
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز پسته مقدار 220 گرم
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز گردو مقدار 220 گرم
خرما
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز گردو مقدار 220 گرم برنا 105,000 12 اردیبهشت 89,200 105,000
خرمای نگار بی هسته برنا با مغز گردو مقدار 220 گرم
خرمای نگین برنا مقدار 250 گرم
خرما
خرمای نگین برنا مقدار 250 گرم برنا 87,500 10:08:52 92,700 92,700
خرمای نگین برنا مقدار 250 گرم
خرمای پذیرایی برنا بسته 40 عددی
خرما
خرمای پذیرایی برنا بسته 40 عددی برنا 232,000 10:08:52 232,000 273,000
خرمای پذیرایی برنا بسته 40 عددی
خرمای پیارم لوکس پارسان - 500 گرم
خرما
خرمای پیارم لوکس پارسان - 500 گرم پارسان 600,000 20 اردیبهشت 600,000 600,000
خرمای پیارم لوکس پارسان - 500 گرم
خرمای پیارم پارسان وزن 750 گرم
خرما
خرمای پیارم پارسان وزن 750 گرم پارسان 798,000 12 اردیبهشت 798,000 798,000
خرمای پیارم پارسان وزن 750 گرم
رطب مضافتی ساغر وزن 650 گرم
خرما
رطب مضافتی ساغر وزن 650 گرم ساغر 279,000 10:08:52 279,000 279,000
رطب مضافتی ساغر وزن 650 گرم
رطب مضافتی پروین برنا مقدار 650 گرم
خرما
رطب مضافتی پروین برنا مقدار 650 گرم برنا 297,500 10:08:52 297,500 297,500
رطب مضافتی پروین برنا مقدار 650 گرم
رنگیک خرما برنا - 150 گرم
خرما
رنگیک خرما برنا - 150 گرم برنا 80,000 27 فروردین 72,000 80,000
رنگیک خرما برنا - 150 گرم
مجموع موارد: 37 عدد در 1 صفحه