شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت چیپس و پاپ کورن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سوپر چیپس نمکی مزمز مقدار 240 گرم
چیپس و پاپ کورن
سوپر چیپس نمکی مزمز مقدار 240 گرم مزمز 120,000 22 اردیبهشت 120,000 120,000
سوپر چیپس نمکی مزمز مقدار 240 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
سوپر چیپس نمکی چی توز مقدار 240 گرم
چیپس و پاپ کورن
سوپر چیپس نمکی چی توز مقدار 240 گرم چی توز 130,000 3 فروردین 130,000 130,000
سوپر چیپس نمکی چی توز مقدار 240 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم سرکه بالزامیک مقدار 65 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم سرکه بالزامیک مقدار 65 گرم مزمز 30,000 8 خرداد 30,000 40,000
مزه چیپس مزمز با طعم سرکه بالزامیک مقدار 65 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم فلفلی مقدار 125 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم فلفلی مقدار 125 گرم مزمز 60,000 7 اردیبهشت 60,000 60,000
مزه چیپس مزمز با طعم فلفلی مقدار 125 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 60 گرم مزمز 40,000 7 خرداد 40,000 40,000
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 65 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 65 گرم مزمز 30,000 7 اردیبهشت 30,000 30,000
مزه چیپس مزمز با طعم هالاپینو مقدار 65 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی - 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی - 60 گرم مزمز 30,000 28 اردیبهشت 30,000 30,000
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی - 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی مقدار 65 گرم
چیپس و پاپ کورن
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی مقدار 65 گرم مزمز 30,000 28 فروردین 30,000 30,000
مزه چیپس مزمز با طعم پنیر دودی مقدار 65 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 57 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 57 گرم لینا 30,000 7 اردیبهشت 30,000 30,000
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 57 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 92 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 92 گرم لینا 50,000 28 اردیبهشت 50,000 50,000
پاپ کورن لینا با طعم پنیر مقدار 92 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
پاپ کورن لینابا طعم پنیر مقدار 27 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن لینابا طعم پنیر مقدار 27 گرم لینا 15,000 28 اردیبهشت 15,000 15,000
پاپ کورن لینابا طعم پنیر مقدار 27 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با طعم کچاپ - 139 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با طعم کچاپ - 139 گرم فانی پاپ 198,000 10 خرداد 119,000 198,000
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با طعم کچاپ - 139 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با پیاز و جعفری - 139 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با پیاز و جعفری - 139 گرم فانی پاپ 198,000 28 اردیبهشت 159,000 198,000
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ با پیاز و جعفری - 139 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ باطعم پنیر - 139 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ باطعم پنیر - 139 گرم فانی پاپ 198,000 8 خرداد 118,000 198,000
پاپ کورن نیمه آماده فانی پاپ باطعم پنیر - 139 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
پاپ کورن نیمه آماده ماکروفری ماکروپف مقدار100 گرم
چیپس و پاپ کورن
پاپ کورن نیمه آماده ماکروفری ماکروپف مقدار100 گرم ماکروپف 78,000 13 فروردین 78,000 78,000
پاپ کورن نیمه آماده ماکروفری ماکروپف مقدار100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم فلفلی 85 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم فلفلی 85 گرم مزمز 40,000 7 اردیبهشت 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم فلفلی 85 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست موسیر 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست موسیر 60 گرم مزمز 30,000 7 خرداد 30,000 30,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم ماست موسیر 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 80  گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 80 گرم مزمز 50,000 7 خرداد 50,000 50,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 80 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 85 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 85 گرم مزمز 40,000 27 فروردین 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم نمکی 85 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم پیتزا 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم پیتزا 60 گرم مزمز 30,000 7 خرداد 30,000 30,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم پیتزا 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 65 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 65 گرم مزمز 30,000 7 اردیبهشت 30,000 30,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 65 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 80 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 80 گرم مزمز 60,000 28 اردیبهشت 60,000 60,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 80 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 85 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 85 گرم مزمز 40,000 27 فروردین 40,000 40,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز با طعم کچاپ 85 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس برگه سیب زمینی مزمز مقدار 450 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس برگه سیب زمینی مزمز مقدار 450 گرم مزمز 220,000 7 اردیبهشت 220,000 220,000
چیپس برگه سیب زمینی مزمز مقدار 450 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس خلال سیب زمینی مزمز 85 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس خلال سیب زمینی مزمز 85 گرم مزمز 50,000 28 اردیبهشت 40,000 50,000
چیپس خلال سیب زمینی مزمز 85 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 180 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 180 گرم چی توز 100,000 4 فروردین 100,000 100,000
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 180 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 185 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 185 گرم چی توز 140,000 28 اردیبهشت 100,000 100,000
چیپس خلال نمکی چی توز مقدار 185 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس ذرت با طعم پنیر ترددیلا مقدار 240 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت با طعم پنیر ترددیلا مقدار 240 گرم ترددیلا 100,000 28 اردیبهشت 85,000 100,000
چیپس ذرت با طعم پنیر ترددیلا مقدار 240 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس ذرت تنوری ترددیلا مقدار 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت تنوری ترددیلا مقدار 100 گرم ترددیلا 50,000 7 اردیبهشت 50,000 50,000
چیپس ذرت تنوری ترددیلا مقدار 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس ذرت ماست موسیر ترددیلا مقدار 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت ماست موسیر ترددیلا مقدار 100 گرم ترددیلا 40,000 27 فروردین 39,200 40,000
چیپس ذرت ماست موسیر ترددیلا مقدار 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس ذرت پنیری ترددیلا مقدار 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت پنیری ترددیلا مقدار 100 گرم ترددیلا 43,000 22 اردیبهشت 50,000 50,000
چیپس ذرت پنیری ترددیلا مقدار 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس ذرت پیاز و جعفری ترددیلا وزن 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت پیاز و جعفری ترددیلا وزن 100 گرم ترددیلا 50,000 7 اردیبهشت 40,600 50,000
چیپس ذرت پیاز و جعفری ترددیلا وزن 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس ذرت کنجدی ترددیلا مقدار 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ذرت کنجدی ترددیلا مقدار 100 گرم ترددیلا 50,000 7 خرداد 39,200 40,000
چیپس ذرت کنجدی ترددیلا مقدار 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس ساده نمکی چی توز مقدار 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس ساده نمکی چی توز مقدار 60 گرم چی توز 30,000 23 فروردین 30,000 30,000
چیپس ساده نمکی چی توز مقدار 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس فلفلی چی توز مقدار 60 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس فلفلی چی توز مقدار 60 گرم چی توز 30,000 7 اردیبهشت 30,000 30,000
چیپس فلفلی چی توز مقدار 60 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 180 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 180 گرم مزمز 100,000 7 خرداد 100,000 100,000
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 180 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 90 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 90 گرم مزمز 50,000 7 خرداد 50,000 50,000
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه - 90 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه مقدار 200 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه مقدار 200 گرم مزمز 100,000 26 فروردین 100,000 100,000
چیپس مزمز با طعم فلفل سیاه مقدار 200 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس مزمز با طعم موسیر - 180 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس مزمز با طعم موسیر - 180 گرم مزمز 100,000 28 اردیبهشت 100,000 100,000
چیپس مزمز با طعم موسیر - 180 گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس نمکی مزمز - 180گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس نمکی مزمز - 180گرم مزمز 100,000 28 اردیبهشت 100,000 100,000
چیپس نمکی مزمز - 180گرم محدوده وزن: بیشتر از 150 گرم
چیپس نمکی مزمز - 90 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس نمکی مزمز - 90 گرم مزمز 40,000 8 خرداد 40,000 50,000
چیپس نمکی مزمز - 90 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
چیپس نمکی مزمز مقدار 100 گرم
چیپس و پاپ کورن
چیپس نمکی مزمز مقدار 100 گرم مزمز 50,000 27 فروردین 50,000 50,000
چیپس نمکی مزمز مقدار 100 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
کتل چیپس با طعم سرکه بالزامیک چی توز مقدار 140 گرم
چیپس و پاپ کورن
کتل چیپس با طعم سرکه بالزامیک چی توز مقدار 140 گرم چی توز 100,000 28 اردیبهشت 80,000 80,000
کتل چیپس با طعم سرکه بالزامیک چی توز مقدار 140 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
کتل چیپس با طعم فلفل هالوپینو چی توز مقدار 135 گرم
چیپس و پاپ کورن
کتل چیپس با طعم فلفل هالوپینو چی توز مقدار 135 گرم چی توز 80,000 4 فروردین 80,000 80,000
کتل چیپس با طعم فلفل هالوپینو چی توز مقدار 135 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
کتل چیپس با طعم فلفل هالوپینو چی توز مقدار 140 گرم
چیپس و پاپ کورن
کتل چیپس با طعم فلفل هالوپینو چی توز مقدار 140 گرم چی توز 80,000 7 اردیبهشت 80,000 80,000
کتل چیپس با طعم فلفل هالوپینو چی توز مقدار 140 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
کتل چیپس با طعم پنیر ناچو چی توز مقدار 140 گرم
چیپس و پاپ کورن
کتل چیپس با طعم پنیر ناچو چی توز مقدار 140 گرم چی توز 80,000 27 فروردین 80,000 80,000
کتل چیپس با طعم پنیر ناچو چی توز مقدار 140 گرم محدوده وزن: کمتر از 150 گرم
مجموع موارد: 46 عدد در 1 صفحه