شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لواشک، برگه و آلوچه

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 120 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 120 گرم خشکپاک 65,500 4 فروردین 65,500 65,500
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 120 گرم مزه: ترش
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 180 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 180 گرم خشکپاک 112,000 04:04:24 98,000 98,000
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 180 گرم مزه: ترش
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 90  گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 90 گرم خشکپاک 49,000 21 فروردین 49,000 49,000
آلبالو ترش خشکپاک مقدار 90 گرم مزه: ترش
آلبالو ترش مانی وزن 65 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو ترش مانی وزن 65 گرم مانی 35,000 28 اردیبهشت 29,700 30,000
آلبالو ترش مانی وزن 65 گرم مزه: ترش
آلبالو خشک برتر مقدار 50 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو خشک برتر مقدار 50 گرم برتر 60,000 28 فروردین 50,000 60,000
آلبالو خشک برتر مقدار 50 گرم مزه: ترش
آلبالو خشک ترش خشکپاک مقدار 300 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلبالو خشک ترش خشکپاک مقدار 300 گرم خشکپاک 180,000 04:04:24 153,000 180,000
آلبالو خشک ترش خشکپاک مقدار 300 گرم مزه: ترش
آلو بخارا برتر مقدار 300 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا برتر مقدار 300 گرم برتر 248,000 7 اردیبهشت 248,000 248,000
آلو بخارا برتر مقدار 300 گرم مزه: ملس
آلو بخارا سحرخیز مقدار 400 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا سحرخیز مقدار 400 گرم سحرخیز 392,000 25 اردیبهشت 334,000 334,000
آلو بخارا سحرخیز مقدار 400 گرم مزه: ملس
آلو بخارا عرشیا مقدار 500 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا عرشیا مقدار 500 گرم متفرقه 310,000 8 اردیبهشت 285,000 310,000
آلو بخارا عرشیا مقدار 500 گرم مزه: شیرین
آلو بخارا عرشیا مقدار 750 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 435,000 18 اردیبهشت 415,000 435,000
آلو بخارا عرشیا مقدار 750 گرم مزه: شیرین
آلو بخارا چاپار مقدار 400 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو بخارا چاپار مقدار 400 گرم چاپار 350,000 28 اردیبهشت 350,000 350,000
آلو بخارا چاپار مقدار 400 گرم مزه: ملس
آلو برتر مقدار 300 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو برتر مقدار 300 گرم برتر 248,000 4 فروردین 216,900 248,000
آلو برتر مقدار 300 گرم مزه: ملس
آلو زرد خشکپاک مقدار 450 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو زرد خشکپاک مقدار 450 گرم خشکپاک 250,000 27 فروردین 250,000 250,000
آلو زرد خشکپاک مقدار 450 گرم مزه: ملس
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 250 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 250 گرم خشکپاک 123,000 22 اردیبهشت 92,000 92,000
آلو سانتریزه ترش خشکپاک مقدار 250 گرم مزه: ترش
آلو سانتریزه خشکپاک مقدار 250 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو سانتریزه خشکپاک مقدار 250 گرم خشکپاک 123,000 10 اردیبهشت 104,000 104,000
آلو سانتریزه خشکپاک مقدار 250 گرم مزه: ترش
آلو طرقبه عرشیا مقدار 1 کیلوگرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلو طرقبه عرشیا مقدار 1 کیلوگرم متفرقه 1,190,000 17 اردیبهشت 1,165,000 1,165,000
آلو طرقبه عرشیا مقدار 1 کیلوگرم مزه: ملس
آلوچه بدون هسته  مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 15 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه بدون هسته مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 15 عددی گلین 150,000 28 اردیبهشت 150,000 150,000
آلوچه بدون هسته مخلوط میوه گلین مقدار 30 گرم بسته 15 عددی مزه: ملس
آلوچه طلایی برتر مقدار 450 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه طلایی برتر مقدار 450 گرم برتر 235,000 7 اردیبهشت 223,300 235,000
آلوچه طلایی برتر مقدار 450 گرم مزه: ملس
آلوچه عرشیا مقدار 250 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
آلوچه عرشیا مقدار 250 گرم متفرقه 115,000 25 اردیبهشت 115,000 130,000
آلوچه عرشیا مقدار 250 گرم مزه: ترش
برگه قیصی برتر مقدار 180 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
برگه قیصی برتر مقدار 180 گرم برتر 150,000 4 فروردین 148,500 150,000
برگه قیصی برتر مقدار 180 گرم مزه: ترش
برگه قیصی برتر مقدار 400 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
برگه قیصی برتر مقدار 400 گرم برتر 375,000 4 فروردین 356,300 375,000
برگه قیصی برتر مقدار 400 گرم مزه: ترش
برگه قیصی برتر مقدار 450 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
برگه قیصی برتر مقدار 450 گرم برتر 345,000 17 فروردین 345,000 345,000
برگه قیصی برتر مقدار 450 گرم مزه: ملس
قیسی خشکپاک مقدار 330 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
قیسی خشکپاک مقدار 330 گرم خشکپاک 295,000 28 اردیبهشت 250,000 250,000
قیسی خشکپاک مقدار 330 گرم مزه: ملس
قیصی عرشیا مقدار 750 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
قیصی عرشیا مقدار 750 گرم متفرقه 665,000 25 اردیبهشت 665,000 690,000
قیصی عرشیا مقدار 750 گرم مزه: شیرین
لواشک آلبالو  و سیب خشکپاک مقدار 90 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک آلبالو و سیب خشکپاک مقدار 90 گرم خشکپاک 39,500 7 اردیبهشت 39,500 39,500
لواشک آلبالو و سیب خشکپاک مقدار 90 گرم مزه: ترش
لواشک آلو  و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک آلو و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم خشکپاک 150,000 13 فروردین 150,000 150,000
لواشک آلو و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم مزه: ترش
لواشک انار و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک انار و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم خشکپاک 150,000 7 اردیبهشت 150,000 150,000
لواشک انار و سیب خشکپاک مقدار 360 گرم مزه: ترش
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 350 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 350 گرم جنگلی 180,000 27 فروردین 180,000 180,000
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 350 گرم مزه: ملس
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 450 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 450 گرم جنگلی 170,000 27 فروردین 170,000 170,000
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 450 گرم مزه: ترش
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها بسته 20 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها بسته 20 عددی جنگلی 110,000 7 اردیبهشت 110,000 110,000
لواشک جنگلی با طعم مخلوط میوه ها بسته 20 عددی مزه: ملس
لواشک زرد آلو خشکپاک مقدار 360 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک زرد آلو خشکپاک مقدار 360 گرم خشکپاک 177,000 6 خرداد 151,000 177,000
لواشک زرد آلو خشکپاک مقدار 360 گرم مزه: ملس
لواشک مجلسی زرین طلا - ۱۰۰۰ گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک مجلسی زرین طلا - ۱۰۰۰ گرم متفرقه 350,000 28 اردیبهشت 350,000 350,000
لواشک مجلسی زرین طلا - ۱۰۰۰ گرم مزه: ملس
لواشک پذیرایی جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 450 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک پذیرایی جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 450 گرم جنگلی 180,000 28 اردیبهشت 144,000 180,000
لواشک پذیرایی جنگلی با طعم مخلوط میوه ها - 450 گرم مزه: ملس
لواشک پذیرایی خشکپاک - 450 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک پذیرایی خشکپاک - 450 گرم خشکپاک 306,000 28 اردیبهشت 306,000 306,000
لواشک پذیرایی خشکپاک - 450 گرم مزه: ملس
لواشک پذیرایی چند میوه خشکپاک مقدار 300 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک پذیرایی چند میوه خشکپاک مقدار 300 گرم خشکپاک 170,000 28 اردیبهشت 170,000 170,000
لواشک پذیرایی چند میوه خشکپاک مقدار 300 گرم مزه: ترش
لواشک پذیرایی گلین با طعم آلبالو مقدار 300 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک پذیرایی گلین با طعم آلبالو مقدار 300 گرم گلین 140,000 28 اردیبهشت 119,000 140,000
لواشک پذیرایی گلین با طعم آلبالو مقدار 300 گرم مزه: ملس
لواشک پذیرایی گلین با طعم زرشک مقدار 300 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک پذیرایی گلین با طعم زرشک مقدار 300 گرم گلین 139,000 3 خرداد 119,000 139,000
لواشک پذیرایی گلین با طعم زرشک مقدار 300 گرم مزه: ترش
لواشک پذیرایی گلین با طعم هشت میوه مقدار 300 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک پذیرایی گلین با طعم هشت میوه مقدار 300 گرم گلین 140,000 25 فروردین 119,000 140,000
لواشک پذیرایی گلین با طعم هشت میوه مقدار 300 گرم مزه: ملس
لواشک گلین با طعم آلبالو مجموعه 10 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک گلین با طعم آلبالو مجموعه 10 عددی گلین 300,000 17 فروردین 255,000 300,000
لواشک گلین با طعم آلبالو مجموعه 10 عددی مزه: ترش
لواشک گلین با طعم آلو مجموعه 10 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک گلین با طعم آلو مجموعه 10 عددی گلین 300,000 27 اردیبهشت 255,000 300,000
لواشک گلین با طعم آلو مجموعه 10 عددی مزه: ترش
لواشک گلین با طعم انار مجموعه 10 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک گلین با طعم انار مجموعه 10 عددی گلین 300,000 28 اردیبهشت 255,000 300,000
لواشک گلین با طعم انار مجموعه 10 عددی مزه: ترش
لواشک گلین با طعم زرشک مجموعه 10 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک گلین با طعم زرشک مجموعه 10 عددی گلین 150,000 4 فروردین 127,500 150,000
لواشک گلین با طعم زرشک مجموعه 10 عددی مزه: ترش
لواشک گلین با طعم زرشک مجموعه 10 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک گلین با طعم زرشک مجموعه 10 عددی گلین 255,000 20 اردیبهشت 255,000 300,000
لواشک گلین با طعم زرشک مجموعه 10 عددی مزه: ترش
لواشک گلین با طعم زغال اخته مجموعه 10 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک گلین با طعم زغال اخته مجموعه 10 عددی گلین 300,000 7 اردیبهشت 255,000 300,000
لواشک گلین با طعم زغال اخته مجموعه 10 عددی مزه: ملس
لواشک گلین با طعم سیب مجموعه 10 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک گلین با طعم سیب مجموعه 10 عددی گلین 300,000 5 خرداد 255,000 300,000
لواشک گلین با طعم سیب مجموعه 10 عددی مزه: شیرین
لواشک گلین با طعم سیب مجموعه 10 عددی
لواشک، برگه و آلوچه
لواشک گلین با طعم سیب مجموعه 10 عددی گلین 150,000 00:00:39 128,000 150,000
لواشک گلین با طعم سیب مجموعه 10 عددی مزه: شیرین
مخلوط آلوچه و آلبالو جنگلی مقدار 30 گرم
لواشک، برگه و آلوچه
مخلوط آلوچه و آلبالو جنگلی مقدار 30 گرم جنگلی 45,000 27 فروردین 45,000 45,000
مخلوط آلوچه و آلبالو جنگلی مقدار 30 گرم مزه: ترش
مجموع موارد: 47 عدد در 1 صفحه