شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مواد غذایی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آب آشامیدنی  نستله  1.5 لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی نستله 1.5 لیتر بسته 6 عددی نستله 150,000 02:08:14 150,000 150,000
آب آشامیدنی نستله 1.5 لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی پارسی 180,000 02:08:15 180,000 180,000
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی پارسی 150,000 02:08:15 150,000 150,000
آب آشامیدنی تصفیه شده پارسی مقدار 1.5 لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب آشامیدنی دسانی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی دسانی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی دسانی 180,000 02:08:15 156,000 180,000
آب آشامیدنی دسانی مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب آشامیدنی نستله مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب آشامیدنی نستله مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی نستله 180,000 02:08:15 180,000 180,000
آب آشامیدنی نستله مقدار 0.5 لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی آکوا پرایم -450 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی آکوا پرایم -450 میلی لیتر بسته 12 عددی آکوا پرایم 180,000 02:08:15 180,000 180,000
آب معدنی آکوا پرایم -450 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی آکوا پرایم کتابی -450 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی آکوا پرایم کتابی -450 میلی لیتر بسته 12 عددی آکوا پرایم 190,000 02:08:14 190,000 190,000
آب معدنی آکوا پرایم کتابی -450 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی آکوافینا حجم 1.5 لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی آکوافینا حجم 1.5 لیتر بسته 6 عددی آکوافینا 150,000 02:08:14 150,000 150,000
آب معدنی آکوافینا حجم 1.5 لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی آکوافینا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی آکوافینا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی آکوافینا 180,000 02:08:15 180,000 180,000
آب معدنی آکوافینا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی اُ حجم 1 لیتر بسته بندی 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی اُ حجم 1 لیتر بسته بندی 6 عددی اُ واتر 132,000 02:08:15 132,000 132,000
آب معدنی اُ حجم 1 لیتر بسته بندی 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی اُ حجم 1.5 لیتر بسته بندی 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی اُ حجم 1.5 لیتر بسته بندی 6 عددی اُ واتر 132,000 02:08:14 132,000 132,000
آب معدنی اُ حجم 1.5 لیتر بسته بندی 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی اُ حجم 200 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی اُ حجم 200 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی اُ واتر 120,000 02:08:14 120,000 120,000
آب معدنی اُ حجم 200 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی اُ حجم 300 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی اُ حجم 300 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی اُ واتر 155,000 02:08:15 156,000 156,000
آب معدنی اُ حجم 300 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی اُ حجم 500 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی اُ حجم 500 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی اُ واتر 156,000 02:08:15 156,000 156,000
آب معدنی اُ حجم 500 میلی لیتر بسته بندی 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی رویال واتا حجم 1000 میلی لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی رویال واتا حجم 1000 میلی لیتر بسته 6 عددی واتا 180,000 02:08:14 180,000 180,000
آب معدنی رویال واتا حجم 1000 میلی لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی رویال واتا حجم 330 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی رویال واتا حجم 330 میلی لیتر بسته 12 عددی واتا 216,000 02:08:14 216,000 216,000
آب معدنی رویال واتا حجم 330 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب معدنی واتا حجم 1500 میلی لیتر بسته 6 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی واتا حجم 1500 میلی لیتر بسته 6 عددی واتا 150,000 02:08:14 132,000 150,000
آب معدنی واتا حجم 1500 میلی لیتر بسته 6 عددی نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آب معدنی واتا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی
آب و آب معدنی
آب معدنی واتا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی واتا 180,000 02:08:14 156,000 180,000
آب معدنی واتا حجم 500 میلی لیتر بسته 12 عددی نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
آب گازدار طبیعی پارمین حجم 650 میلی لیتر
آب و آب معدنی
آب گازدار طبیعی پارمین حجم 650 میلی لیتر پارمین 96,000 18 فروردین 96,000 96,000
آب گازدار طبیعی پارمین حجم 650 میلی لیتر نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 0.33 لیتر
آب و آب معدنی
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 0.33 لیتر کریستال 30,000 18 فروردین 30,000 30,000
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 0.33 لیتر نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 1 لیتر
آب و آب معدنی
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 1 لیتر کریستال 45,000 4 فروردین 45,000 45,000
نوشیدنی سودا لیمویی کریستال مقدار 1 لیتر نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 0.33 لیتر
آب و آب معدنی
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 0.33 لیتر کریستال 30,000 4 فروردین 30,000 30,000
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 0.33 لیتر نوع بسته‌بندی: بطری تک نفره
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 1 لیتر
آب و آب معدنی
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 1 لیتر کریستال 45,000 02:08:14 45,000 45,000
نوشیدنی سودا کریستال مقدار 1 لیتر نوع بسته‌بندی: بطری خانواده
آلبالو نیمه خشک
آجیل و خشکبار
آلبالو نیمه خشک 189,000 3 فروردین 189,000 189,000
آلبالو نیمه خشک
آلو بخارا رسمی
آجیل و خشکبار
آلو بخارا رسمی 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
آلو بخارا رسمی
آلو بخاراممتاز
آجیل و خشکبار
آلو بخاراممتاز 330,000 3 فروردین 330,000 330,000
آلو بخاراممتاز
آلو جنگلی درشت
آجیل و خشکبار
آلو جنگلی درشت 178,000 3 فروردین 178,000 178,000
آلو جنگلی درشت
آلو جنگلی ریز
آجیل و خشکبار
آلو جنگلی ریز 130,000 3 فروردین 130,000 130,000
آلو جنگلی ریز
آلو خشک قطره طلا
آجیل و خشکبار
آلو خشک قطره طلا 210,000 3 فروردین 210,000 210,000
آلو خشک قطره طلا
انجیر خشک معمولی
آجیل و خشکبار
انجیر خشک معمولی 650,000 3 فروردین 650,000 650,000
انجیر خشک معمولی
انجیــــر خشک (10% پرک)
آجیل و خشکبار
انجیــــر خشک (10% پرک) 920,000 3 فروردین 920,000 920,000
انجیــــر خشک (10% پرک)
بادام با پوست
آجیل و خشکبار
بادام با پوست 420,000 3 فروردین 420,000 420,000
بادام با پوست
بادام زمینی غلافدار
آجیل و خشکبار
بادام زمینی غلافدار 290,000 3 فروردین 290,000 290,000
بادام زمینی غلافدار
بادام منقا دو پوست کاغذی
آجیل و خشکبار
بادام منقا دو پوست کاغذی 750,000 3 فروردین 750,000 750,000
بادام منقا دو پوست کاغذی
بادام منقا یک پوست کاغذی
آجیل و خشکبار
بادام منقا یک پوست کاغذی 990,000 3 فروردین 990,000 990,000
بادام منقا یک پوست کاغذی
بادام هندی سایز 320
آجیل و خشکبار
بادام هندی سایز 320 1,720,000 3 فروردین 1,720,000 1,720,000
بادام هندی سایز 320
برنجک - برنج بوداده
آجیل و خشکبار
برنجک - برنج بوداده 180,000 3 فروردین 180,000 180,000
برنجک - برنج بوداده
برگ زرد آلو ممتاز
آجیل و خشکبار
برگ زرد آلو ممتاز 360,000 3 فروردین 360,000 360,000
برگ زرد آلو ممتاز
برگ زردآلو معمولی
آجیل و خشکبار
برگ زردآلو معمولی 280,000 3 فروردین 280,000 280,000
برگ زردآلو معمولی
برگ قیسی سکه ای
آجیل و خشکبار
برگ قیسی سکه ای 410,000 3 فروردین 410,000 410,000
برگ قیسی سکه ای
برگ قیسی معمولی
آجیل و خشکبار
برگ قیسی معمولی 360,000 3 فروردین 360,000 360,000
برگ قیسی معمولی
برگ هلو
آجیل و خشکبار
برگ هلو 230,000 3 فروردین 230,000 230,000
برگ هلو
تخمه آفتابگردان ریز
آجیل و خشکبار
تخمه آفتابگردان ریز 240,000 3 فروردین 240,000 240,000
تخمه آفتابگردان ریز
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز
آجیل و خشکبار
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز 290,000 3 فروردین 290,000 290,000
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز
تخمه آفتابگردان کله قوچی
آجیل و خشکبار
تخمه آفتابگردان کله قوچی 290,000 3 فروردین 290,000 290,000
تخمه آفتابگردان کله قوچی
تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی
آجیل و خشکبار
تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
تخمه آفتابگردان کله قوچی رژیمی
تخمه جابانی شور
آجیل و خشکبار
تخمه جابانی شور 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
تخمه جابانی شور
تخمه جابانی ممتاز
آجیل و خشکبار
تخمه جابانی ممتاز 370,000 3 فروردین 370,000 370,000
تخمه جابانی ممتاز
تخمه جابانی گلپر
آجیل و خشکبار
تخمه جابانی گلپر 320,000 3 فروردین 320,000 320,000
تخمه جابانی گلپر
تخمه محبوبی
آجیل و خشکبار
تخمه محبوبی 290,000 3 فروردین 290,000 290,000
تخمه محبوبی
مجموع موارد: 8629 عدد در 173 صفحه