شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت اسپیسر بتن

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
استاپر ساده
اسپیسر بتن
استاپر ساده 1,150 3 فروردین 1,150 1,150
استاپر ساده استاندارد: دارد
استاپر لبه دار
اسپیسر بتن
استاپر لبه دار 1,150 3 فروردین 1,150 1,150
استاپر لبه دار استاندارد: دارد
اسپیسر fix 25 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 25 mm 1,100 3 فروردین 1,100 1,100
اسپیسر fix 25 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 30 mm 1,150 3 فروردین 1,150 1,150
اسپیسر fix 30 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 40 mm 1,200 3 فروردین 1,200 1,200
اسپیسر fix 40 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر fix 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر fix 50 mm 1,300 3 فروردین 1,300 1,300
اسپیسر fix 50 mm سایز میلگرد: 6 الی 16 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 100 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 100 mm 3,100 3 فروردین 3,100 3,100
اسپیسر hard 100 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 30 mm 1,450 3 فروردین 1,450 1,450
اسپیسر hard 30 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 40 mm 1,500 3 فروردین 1,500 1,500
اسپیسر hard 40 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 50 mm 1,550 3 فروردین 1,550 1,550
اسپیسر hard 50 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر hard 70 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر hard 70 mm 2,550 3 فروردین 2,550 2,550
اسپیسر hard 70 mm سایز میلگرد: 8 الی 32 استاندارد: دارد
اسپیسر max 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 30 mm 1,200 3 فروردین 1,200 1,200
اسپیسر max 30 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر max 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 40 mm 1,300 3 فروردین 1,300 1,300
اسپیسر max 40 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر max 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 50 mm 1,400 3 فروردین 1,400 1,400
اسپیسر max 50 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر max 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر max 75 mm 2,500 3 فروردین 2,500 2,500
اسپیسر max 75 mm سایز میلگرد: 8 الی 22 استاندارد: دارد
اسپیسر wheel 30 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر wheel 30 mm 1,650 3 فروردین 1,650 1,650
اسپیسر wheel 30 mm سایز میلگرد: 8 الی 12 استاندارد: دارد
اسپیسر wheel 40 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر wheel 40 mm 1,750 3 فروردین 1,750 1,750
اسپیسر wheel 40 mm سایز میلگرد: 8 الی 12 استاندارد: دارد
اسپیسر wheel 50 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر wheel 50 mm 1,900 3 فروردین 1,900 1,900
اسپیسر wheel 50 mm سایز میلگرد: 8 الی 12 استاندارد: دارد
اسپیسر wheel 75 mm
اسپیسر بتن
اسپیسر wheel 75 mm 3,900 3 فروردین 3,900 3,900
اسپیسر wheel 75 mm سایز میلگرد: 10 الی 20 استاندارد: دارد
قرقره
اسپیسر بتن
قرقره 2,050 3 فروردین 2,050 2,050
قرقره استاندارد: دارد
لوله آجدار 3 متری
اسپیسر بتن
لوله آجدار 3 متری 69,000 3 فروردین 69,000 69,000
لوله آجدار 3 متری استاندارد: دارد
مخروطی
اسپیسر بتن
مخروطی 1,900 3 فروردین 1,900 1,900
مخروطی استاندارد: دارد
میان بولت 20 سانتی متر
اسپیسر بتن
میان بولت 20 سانتی متر 18,500 3 فروردین 18,500 18,500
میان بولت 20 سانتی متر استاندارد: دارد
میان بولت 25 سانتی متر
اسپیسر بتن
میان بولت 25 سانتی متر 19,500 3 فروردین 19,500 19,500
میان بولت 25 سانتی متر استاندارد: دارد
میان بولت 30 سانتی متر
اسپیسر بتن
میان بولت 30 سانتی متر 20,500 3 فروردین 20,500 20,500
میان بولت 30 سانتی متر استاندارد: دارد
میان بولت 35 سانتی متر
اسپیسر بتن
میان بولت 35 سانتی متر 21,500 3 فروردین 21,500 21,500
میان بولت 35 سانتی متر استاندارد: دارد
میان بولت 40 سانتی متر
اسپیسر بتن
میان بولت 40 سانتی متر 22,500 3 فروردین 22,500 22,500
میان بولت 40 سانتی متر استاندارد: دارد
واتر استاپ 20 تخت
اسپیسر بتن
واتر استاپ 20 تخت 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
واتر استاپ 20 تخت استاندارد: دارد
واتر استاپ 20 حفره دار
اسپیسر بتن
واتر استاپ 20 حفره دار 205,000 3 فروردین 205,000 205,000
واتر استاپ 20 حفره دار استاندارد: دارد
واتر استاپ 25 تخت
اسپیسر بتن
واتر استاپ 25 تخت 210,000 3 فروردین 210,000 210,000
واتر استاپ 25 تخت استاندارد: دارد
واتر استاپ 25 حفره دار
اسپیسر بتن
واتر استاپ 25 حفره دار 220,000 3 فروردین 220,000 220,000
واتر استاپ 25 حفره دار استاندارد: دارد
واتر استاپ 30 تخت
اسپیسر بتن
واتر استاپ 30 تخت 225,000 3 فروردین 225,000 225,000
واتر استاپ 30 تخت استاندارد: دارد
واتر استاپ 30 حفره دار
اسپیسر بتن
واتر استاپ 30 حفره دار 235,000 3 فروردین 235,000 235,000
واتر استاپ 30 حفره دار استاندارد: دارد
واتر استاپ هیدروفیلی
اسپیسر بتن
واتر استاپ هیدروفیلی 300,000 3 فروردین 300,000 300,000
واتر استاپ هیدروفیلی استاندارد: دارد
چسب کاشی خمیری
اسپیسر بتن
چسب کاشی خمیری 230,000 3 فروردین 230,000 230,000
چسب کاشی خمیری استاندارد: دارد
گیره واتر استاپ
اسپیسر بتن
گیره واتر استاپ 2,300 3 فروردین 2,300 2,300
گیره واتر استاپ استاندارد: دارد
مجموع موارد: 36 عدد در 1 صفحه