شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوله های برق

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو دوسربلند نسوز PVC سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو دوسربلند پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 16 - (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 16 - (2.5) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی نسوز PVC سایز 16 - (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -16 (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -16 (2.5) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز -16 (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو عصایی پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو نسوز PVC سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو نسوز PVC سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو نسوز PVC سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو نسوز PVC سایز 16 - (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو نسوز PVC سایز 16 - (2.5) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو نسوز PVC سایز 16 - (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو نسوز PVC سایز 21 - (3)
لوله های برق
اتصال زانو نسوز PVC سایز 21 - (3) 20,000 3 فروردین 20,000 20,000
اتصال زانو نسوز PVC سایز 21 - (3) واحد: عدد
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 13.5 - (2)
لوله های برق
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 13.5 - (2) واحد: عدد
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 16 - (2.5)
لوله های برق
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 16 - (2.5) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 16 - (2.5) واحد: عدد
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 21 - (3)
لوله های برق
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 21 - (3) 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
اتصال زانو پلی اتیلن سایز 21 - (3) واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 12 فیوز با ریل فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 12 فیوز با ریل فلزی 270,000 3 فروردین 270,000 270,000
تابلو مینیاتوری 12 فیوز با ریل فلزی واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 24 فیوز با ریل و شینه فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 24 فیوز با ریل و شینه فلزی 820,000 3 فروردین 820,000 820,000
تابلو مینیاتوری 24 فیوز با ریل و شینه فلزی واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 6 فیوز با ریل فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 6 فیوز با ریل فلزی 130,000 3 فروردین 130,000 130,000
تابلو مینیاتوری 6 فیوز با ریل فلزی واحد: عدد
تابلو مینیاتوری 8 فیوز با ریل فلزی
لوله های برق
تابلو مینیاتوری 8 فیوز با ریل فلزی 190,000 3 فروردین 190,000 190,000
تابلو مینیاتوری 8 فیوز با ریل فلزی واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*10
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*10 40,000 3 فروردین 40,000 40,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*10 واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*15
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*15 60,000 3 فروردین 60,000 60,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 10*15 واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 15*20
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 15*20 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 15*20 واحد: عدد
جعبه تقسیم روکار ضد آب 17*24
لوله های برق
جعبه تقسیم روکار ضد آب 17*24 180,000 3 فروردین 180,000 180,000
جعبه تقسیم روکار ضد آب 17*24 واحد: عدد
خرطومی سایز 11
لوله های برق
خرطومی سایز 11 30,000 3 فروردین 30,000 30,000
خرطومی سایز 11 واحد: 16 متری
خرطومی سایز 13
لوله های برق
خرطومی سایز 13 40,000 3 فروردین 40,000 40,000
خرطومی سایز 13 واحد: 16 متری
خرطومی سایز 16
لوله های برق
خرطومی سایز 16 50,000 3 فروردین 50,000 50,000
خرطومی سایز 16 واحد: 16 متری
خرطومی نسوز سایز 11
لوله های برق
خرطومی نسوز سایز 11 200,000 3 فروردین 200,000 200,000
خرطومی نسوز سایز 11 واحد: 16 متری
خرطومی نسوز سایز 13
لوله های برق
خرطومی نسوز سایز 13 210,000 3 فروردین 210,000 210,000
خرطومی نسوز سایز 13 واحد: 16 متری
خرطومی نسوز سایز 16
لوله های برق
خرطومی نسوز سایز 16 230,000 3 فروردین 230,000 230,000
خرطومی نسوز سایز 16 واحد: 16 متری
فریم هالوژن سایز 10
لوله های برق
فریم هالوژن سایز 10 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
فریم هالوژن سایز 10 واحد: عدد
فریم هالوژن سایز 6
لوله های برق
فریم هالوژن سایز 6 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
فریم هالوژن سایز 6 واحد: عدد
فریم هالوژن سایز 8
لوله های برق
فریم هالوژن سایز 8 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
فریم هالوژن سایز 8 واحد: عدد
قوطی کلید نسوز PVC عمق 5.5Cm
لوله های برق
قوطی کلید نسوز PVC عمق 5.5Cm 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
قوطی کلید نسوز PVC عمق 5.5Cm واحد: عدد
قوطی کلید پیچ خور عمق 4Cm
لوله های برق
قوطی کلید پیچ خور عمق 4Cm 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
قوطی کلید پیچ خور عمق 4Cm واحد: عدد
قوطی کلید پیچ خور عمق 5.5Cm
لوله های برق
قوطی کلید پیچ خور عمق 5.5Cm 10,000 3 فروردین 10,000 10,000
قوطی کلید پیچ خور عمق 5.5Cm واحد: عدد
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 1000g
لوله های برق
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 1000g 120,000 3 فروردین 120,000 120,000
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 1000g واحد: 6 متری
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 800g
لوله های برق
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 800g 100,000 3 فروردین 100,000 100,000
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 800g واحد: 6 متری
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 900g
لوله های برق
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 900g 110,000 3 فروردین 110,000 110,000
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 13.5 - 900g واحد: 6 متری
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 16 - 1000g
لوله های برق
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 16 - 1000g 120,000 3 فروردین 120,000 120,000
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 16 - 1000g واحد: 6 متری
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 16 - 1200g
لوله های برق
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 16 - 1200g 140,000 3 فروردین 140,000 140,000
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 16 - 1200g واحد: 6 متری
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 21 - 1500g
لوله های برق
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 21 - 1500g 180,000 3 فروردین 180,000 180,000
لوله نسوز PVC سمنان با مهر استاندارد - سایز 21 - 1500g واحد: 6 متری
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 13.5 - 1000g
لوله های برق
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 13.5 - 1000g 70,000 3 فروردین 70,000 70,000
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 13.5 - 1000g واحد: 6 متری
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 13.5 - 900g
لوله های برق
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 13.5 - 900g 70,000 3 فروردین 70,000 70,000
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 13.5 - 900g واحد: 6 متری
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 16 - 1200g
لوله های برق
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 16 - 1200g 90,000 3 فروردین 90,000 90,000
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 16 - 1200g واحد: 6 متری
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 21 - 1700g
لوله های برق
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 21 - 1700g 120,000 3 فروردین 120,000 120,000
لوله نسوز PVC سه ستاره نسوز سمنان - سایز 21 - 1700g واحد: 6 متری
لوله نسوز U-PVC با مهر استاندارد-سایز 13.5
لوله های برق
لوله نسوز U-PVC با مهر استاندارد-سایز 13.5 130,000 3 فروردین 130,000 130,000
لوله نسوز U-PVC با مهر استاندارد-سایز 13.5 واحد: 6 متری
لوله نسوز U-PVC با مهر استاندارد-سایز 16
لوله های برق
لوله نسوز U-PVC با مهر استاندارد-سایز 16 160,000 3 فروردین 160,000 160,000
لوله نسوز U-PVC با مهر استاندارد-سایز 16 واحد: 6 متری
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - قوی
لوله های برق
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - قوی 40,000 3 فروردین 40,000 40,000
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - قوی واحد: 6 متری
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - متوسط
لوله های برق
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - متوسط 30,000 3 فروردین 30,000 30,000
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - متوسط واحد: 6 متری
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - نیمه قوی
لوله های برق
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - نیمه قوی 40,000 3 فروردین 40,000 40,000
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 13.5 - (2) - نیمه قوی واحد: 6 متری
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 16 - (2.5)
لوله های برق
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 16 - (2.5) 50,000 3 فروردین 50,000 50,000
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 16 - (2.5) واحد: 6 متری
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 21 - (3)
لوله های برق
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 21 - (3) 80,000 3 فروردین 80,000 80,000
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) دوجداره سایز 21 - (3) واحد: 6 متری
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز 13.5 - (2) - قوی
لوله های برق
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز 13.5 - (2) - قوی 50,000 3 فروردین 50,000 50,000
لوله پلی اتیلن (پلی آمید) سایز 13.5 - (2) - قوی واحد: 6 متری
مجموع موارد: 56 عدد در 2 صفحه