شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت چندراهی برق و محافظ ولتاژ

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
استابلایز کد 01 ظرفیت 600000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایز کد 01 ظرفیت 600000 ولت آمپر متفرقه 2,500,000 21 فروردین 2,500,000 2,500,000
استابلایز کد 01 ظرفیت 600000 ولت آمپر تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز
استابلایزر  سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA تی ان ای 14,000,000 22 اردیبهشت 14,000,000 14,000,000
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 1KVA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-10KVA ظرفیت 10000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-10KVA ظرفیت 10000VA امگا 70,500,000 9 فروردین 70,500,000 70,500,000
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-10KVA ظرفیت 10000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-3KVA ظرفیت 3000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-3KVA ظرفیت 3000VA امگا 26,100,000 9 فروردین 26,100,000 29,000,000
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-3KVA ظرفیت 3000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-5KVA ظرفیت 5000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-5KVA ظرفیت 5000VA امگا 38,500,000 9 فروردین 38,500,000 38,500,000
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-5KVA ظرفیت 5000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-8KVA ظرفیت 8000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-8KVA ظرفیت 8000VA امگا 59,000,000 9 فروردین 59,000,000 59,000,000
استابلایزر امگا مدل OMG-H11-8KVA ظرفیت 8000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر امگا مدل OMG-V11-15KVA ظرفیت 15KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر امگا مدل OMG-V11-15KVA ظرفیت 15KVA امگا 138,600,000 9 فروردین 138,600,000 138,600,000
استابلایزر امگا مدل OMG-V11-15KVA ظرفیت 15KVA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر بی یو تی مدل T-HDO2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر بی یو تی مدل T-HDO2000VA بی یو تی 13,730,000 22 اردیبهشت 13,730,000 13,730,000
استابلایزر بی یو تی مدل T-HDO2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر بی یو تی مدل T-RDO2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر بی یو تی مدل T-RDO2000VA بی یو تی 12,800,000 22 اردیبهشت 12,800,000 12,800,000
استابلایزر بی یو تی مدل T-RDO2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN10000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN10000VA بی یو تی 65,100,000 22 اردیبهشت 65,100,000 65,100,000
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN10000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN6000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN6000VA بی یو تی 38,800,000 22 اردیبهشت 38,800,000 38,800,000
استابلایزر بی یو تی مدل TM-RDN6000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-1K ظرفیت 1KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-1K ظرفیت 1KVA امگا 9,500,000 9 فروردین 9,500,000 9,500,000
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-1K ظرفیت 1KVA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-2K ظرفیت 2KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-2K ظرفیت 2KVA امگا 16,400,000 9 فروردین 16,400,000 16,400,000
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-2K ظرفیت 2KVA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-5K ظرفیت 5KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-5K ظرفیت 5KVA امگا 23,000,000 9 فروردین 23,000,000 23,000,000
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-5K ظرفیت 5KVA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-8K ظرفیت 8KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-8K ظرفیت 8KVA امگا 37,800,000 9 فروردین 37,800,000 42,000,000
استابلایزر ترانسی رله ای امگا مدل OMG-R11-8K ظرفیت 8KVA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR1 با ظرفیت 1000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR1 با ظرفیت 1000 ولت آمپر متفرقه 4,360,000 29 اردیبهشت 3,900,000 3,900,000
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR1 با ظرفیت 1000 ولت آمپر تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR2 با ظرفیت 2000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR2 با ظرفیت 2000 ولت آمپر متفرقه 7,450,000 24 اردیبهشت 7,450,000 7,450,000
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR2 با ظرفیت 2000 ولت آمپر تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR5 با ظرفیت 5000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR5 با ظرفیت 5000 ولت آمپر متفرقه 19,620,000 24 اردیبهشت 19,620,000 19,620,000
استابلایزر توسعه فناوری ادیب مدل AVR5 با ظرفیت 5000 ولت آمپر تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر سرووموتوری  تی ان ای مدل SVC 5KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 5KVA تی ان ای 38,000,000 22 اردیبهشت 38,000,000 38,000,000
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 5KVA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA امگا 26,280,000 9 فروردین 26,280,000 29,200,000
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 3000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA امگا 38,500,000 9 فروردین 38,500,000 38,500,000
استابلایزر سرووموتوری امگا ظرفیت 5000VA دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-0.5K ظرفیت 500VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-0.5K ظرفیت 500VA امگا 12,500,000 9 فروردین 12,500,000 12,500,000
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-0.5K ظرفیت 500VA تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-1.5K ظرفیت 1500VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-1.5K ظرفیت 1500VA امگا 18,000,000 9 فروردین 18,000,000 18,000,000
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل OMG-V11-1.5K ظرفیت 1500VA تعداد پریزها: سه عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA امگا 76,400,000 9 فروردین 76,400,000 76,400,000
استابلایزر سرووموتوری امگا مدل دیواری ظرفیت 10KVA دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA تی ان ای 53,000,000 22 اردیبهشت 53,000,000 53,000,000
استابلایزر سرووموتوری تی ان ای مدل SVC 8KVA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
استابلایزر فاراتل مدل AVR40 ظرفیت 2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاراتل مدل AVR40 ظرفیت 2000VA فاراتل 9,000,000 9 خرداد 8,600,000 9,000,000
استابلایزر فاراتل مدل AVR40 ظرفیت 2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
استابلایزر فاراتل مدل DigiPower6 ظرفیت 2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاراتل مدل DigiPower6 ظرفیت 2000VA فاراتل 9,950,000 4 خرداد 9,319,000 9,950,000
استابلایزر فاراتل مدل DigiPower6 ظرفیت 2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
استابلایزر فاراتل مدل STB2000 ظرفیت 2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاراتل مدل STB2000 ظرفیت 2000VA فاراتل 9,600,000 9 خرداد 9,100,000 9,700,000
استابلایزر فاراتل مدل STB2000 ظرفیت 2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 1000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 1000VA فاران 4,300,000 24 اردیبهشت 3,870,000 3,870,000
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 1000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:دارد تعداد پورت USB: یک عدد تعداد فاز: تکفاز
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 2000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 2000VA فاران 7,200,000 22 اردیبهشت 7,200,000 7,200,000
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 2000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:دارد تعداد پورت USB: یک عدد تعداد فاز: تکفاز
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 5000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 5000VA فاران 17,900,000 24 اردیبهشت 16,110,000 16,110,000
استابلایزر فاران مدل STB ظرفیت 5000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد تعداد فاز: تکفاز
استابلایزر فوق پیشرفته و هوشمند پُرنیک مدل XI-7
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر فوق پیشرفته و هوشمند پُرنیک مدل XI-7 پرنیک 37,605,000 9 فروردین 37,605,000 37,605,000
استابلایزر فوق پیشرفته و هوشمند پُرنیک مدل XI-7 دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد
استابلایزر پرنیک مدل ECO-6000 ظرفیت 6000 ولت آمپر
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پرنیک مدل ECO-6000 ظرفیت 6000 ولت آمپر پرنیک 20,000,000 22 اردیبهشت 20,000,000 21,000,000
استابلایزر پرنیک مدل ECO-6000 ظرفیت 6000 ولت آمپر تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10W ظرفیت 10000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10W ظرفیت 10000VA پویا توسعه افزار 31,000,000 27 اردیبهشت 31,000,000 31,000,000
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC10W ظرفیت 10000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8D ظرفیت 8000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8D ظرفیت 8000VA پویا توسعه افزار 28,000,000 3 خرداد 28,000,000 28,000,000
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8D ظرفیت 8000VA تعداد پریزها: دو عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8W ظرفیت 8000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8W ظرفیت 8000VA پویا توسعه افزار 28,000,000 27 اردیبهشت 28,000,000 28,000,000
استابلایزر پویا توسعه افزار مدل PARVC8W ظرفیت 8000VA تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابلایزر پُرنیک ظرفیت 15000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابلایزر پُرنیک ظرفیت 15000VA پرنیک 69,000,000 22 اردیبهشت 69,000,000 69,000,000
استابلایزر پُرنیک ظرفیت 15000VA دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد
استابیلایزر سارا مدل T127F ظرفیت 700VA مناسب برای تلویزیون
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابیلایزر سارا مدل T127F ظرفیت 700VA مناسب برای تلویزیون گروه صنعتی سارا ترانس 4,350,000 8 خرداد 4,350,000 4,420,000
استابیلایزر سارا مدل T127F ظرفیت 700VA مناسب برای تلویزیون تعداد پریزها: چهار عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
استابیلایزر سارا مدل T136S ظرفیت 6000VA
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
استابیلایزر سارا مدل T136S ظرفیت 6000VA گروه صنعتی سارا ترانس 24,780,000 28 اردیبهشت 19,950,000 19,950,000
استابیلایزر سارا مدل T136S ظرفیت 6000VA دکمه روشن و خاموش: ندارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
تایمر 24  ساعته ام بی مدل MB-16A
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تایمر 24 ساعته ام بی مدل MB-16A متفرقه 1,490,000 3 خرداد 1,490,000 1,490,000
تایمر 24 ساعته ام بی مدل MB-16A تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
تایمر 24 ساعته جاتا مدل CT-9182
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تایمر 24 ساعته جاتا مدل CT-9182 جاتا 1,990,000 27 اردیبهشت 1,990,000 1,990,000
تایمر 24 ساعته جاتا مدل CT-9182 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
تایمر 24 ساعته مدل TG-16A
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تایمر 24 ساعته مدل TG-16A متفرقه 1,030,000 04:03:47 975,000 1,050,000
تایمر 24 ساعته مدل TG-16A تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
تایمر 24 ساعته پارس فانال مدل PFTG-28
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تایمر 24 ساعته پارس فانال مدل PFTG-28 متفرقه 1,150,000 3 خرداد 1,150,000 1,333,000
تایمر 24 ساعته پارس فانال مدل PFTG-28 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
تایمر ای اچ اف مدل TG14
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تایمر ای اچ اف مدل TG14 متفرقه 1,160,000 29 اردیبهشت 1,020,000 1,020,000
تایمر ای اچ اف مدل TG14 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
تایمر دیجیتال سون مدل SE-DT1
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تایمر دیجیتال سون مدل SE-DT1 سون 2,099,000 2 خرداد 2,039,000 2,099,000
تایمر دیجیتال سون مدل SE-DT1 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ:ندارد
تایمر مدل TS-MD1 کد 1020007
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تایمر مدل TS-MD1 کد 1020007 متفرقه 930,000 3 خرداد 930,000 1,050,000
تایمر مدل TS-MD1 کد 1020007 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
تایمر نیاکو مدل TN104
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تایمر نیاکو مدل TN104 نیاکو 1,200,000 8 خرداد 1,150,000 1,200,000
تایمر نیاکو مدل TN104 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد محافظ داخلی: ندارد پوشش محافظ کودک: دارد پورت USB برای شارژ:ندارد
تایمر24 ساعته مدل SEVEN-96
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تایمر24 ساعته مدل SEVEN-96 متفرقه 899,000 2 اردیبهشت 899,000 899,000
تایمر24 ساعته مدل SEVEN-96 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: دارد پورت USB برای شارژ: ندارد
تبدیل دیواری هاردکس کد 01
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تبدیل دیواری هاردکس کد 01 هاردکس 46,800 3 خرداد 55,000 55,000
تبدیل دیواری هاردکس کد 01 تعداد پریزها: یک عدد دکمه روشن و خاموش: ندارد پوشش محافظ کودک: ندارد پورت USB برای شارژ: ندارد
تبدیل همه کاره مدل All in One
چندراهی برق و محافظ ولتاژ
تبدیل همه کاره مدل All in One متفرقه 220,000 8 خرداد 213,000 220,000
تبدیل همه کاره مدل All in One تعداد پریزها: یک عدد محافظ داخلی: دارد پوشش محافظ کودک: دارد
مجموع موارد: 751 عدد در 16 صفحه