شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت چراغ تزئینی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آباژور دارکار مدل تینا کد 538
چراغ تزئینی
آباژور دارکار مدل تینا کد 538 دارکار 2,200,000 3 خرداد 2,000,000 2,000,000
آباژور دارکار مدل تینا کد 538 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آباژور دارکار مدل فانوس دریا کد 548
چراغ تزئینی
آباژور دارکار مدل فانوس دریا کد 548 دارکار 2,900,000 27 اردیبهشت 2,651,300 2,651,300
آباژور دارکار مدل فانوس دریا کد 548 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آباژور دارکار مدل مشبک بلند کد 534
چراغ تزئینی
آباژور دارکار مدل مشبک بلند کد 534 دارکار 2,250,000 22 اردیبهشت 2,250,000 2,250,000
آباژور دارکار مدل مشبک بلند کد 534 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آباژور دارکار مدل مینا کودک کد 512
چراغ تزئینی
آباژور دارکار مدل مینا کودک کد 512 دارکار 2,700,000 00:00:36 2,700,000 2,790,000
آباژور دارکار مدل مینا کودک کد 512 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آباژور رومیزی آرتا کد 110
چراغ تزئینی
آباژور رومیزی آرتا کد 110 آرتا 2,800,000 22 اردیبهشت 2,800,000 2,800,000
آباژور رومیزی آرتا کد 110 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آباژور رومیزی طرح بته جغه کد 03
چراغ تزئینی
آباژور رومیزی طرح بته جغه کد 03 متفرقه 1,900,000 22 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
آباژور رومیزی طرح بته جغه کد 03 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آباژور رومیزی مدل K9
چراغ تزئینی
آباژور رومیزی مدل K9 متفرقه 2,000,000 27 اردیبهشت 1,980,000 1,980,000
آباژور رومیزی مدل K9 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آباژور رومیزی کد 601
چراغ تزئینی
آباژور رومیزی کد 601 متفرقه 2,000,000 22 اردیبهشت 1,800,000 2,000,000
آباژور رومیزی کد 601 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آباژور سنگ نمک طرح تخم مرغ
چراغ تزئینی
آباژور سنگ نمک طرح تخم مرغ متفرقه 2,080,000 22 اردیبهشت 2,080,000 2,080,000
آباژور سنگ نمک طرح تخم مرغ قابلیت تعویض لامپ/ LED: ندارد
آباژور سنگ نمک طرح شکلات خوری
چراغ تزئینی
آباژور سنگ نمک طرح شکلات خوری متفرقه 2,250,000 6 خرداد 2,180,000 2,180,000
آباژور سنگ نمک طرح شکلات خوری قابلیت تعویض لامپ/ LED: ندارد
آویز رایکا مدل RO-1284-4
چراغ تزئینی
آویز رایکا مدل RO-1284-4 چراغ تزئینی 2,320,000 6 خرداد 2,320,000 2,320,000
آویز رایکا مدل RO-1284-4 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز رایکا مدل ROS1258
چراغ تزئینی
آویز رایکا مدل ROS1258 رایکا 810,000 3 خرداد 740,000 740,000
آویز رایکا مدل ROS1258 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی 5 شعله آرتا مدل اسپایدر کد 181/5
چراغ تزئینی
آویز سقفی 5 شعله آرتا مدل اسپایدر کد 181/5 آرتا 1,800,000 22 اردیبهشت 1,800,000 2,000,000
آویز سقفی 5 شعله آرتا مدل اسپایدر کد 181/5 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی 9 شعله  آرتا مدل اسپایدر کد 181/9
چراغ تزئینی
آویز سقفی 9 شعله آرتا مدل اسپایدر کد 181/9 آرتا 3,100,000 22 اردیبهشت 3,100,000 3,400,000
آویز سقفی 9 شعله آرتا مدل اسپایدر کد 181/9 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی آرتا 12 شعله مدل اسپایدر کد 181/12
چراغ تزئینی
آویز سقفی آرتا 12 شعله مدل اسپایدر کد 181/12 متفرقه 3,900,000 6 خرداد 3,900,000 3,900,000
آویز سقفی آرتا 12 شعله مدل اسپایدر کد 181/12 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی آرتا مدل اسپایدر کد 181/3
چراغ تزئینی
آویز سقفی آرتا مدل اسپایدر کد 181/3 آرتا 1,200,000 22 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
آویز سقفی آرتا مدل اسپایدر کد 181/3 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی آرتا کد 104
چراغ تزئینی
آویز سقفی آرتا کد 104 آرتا 1,150,000 22 اردیبهشت 1,150,000 1,150,000
آویز سقفی آرتا کد 104 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی آرتا کد 114
چراغ تزئینی
آویز سقفی آرتا کد 114 متفرقه 3,100,000 6 خرداد 3,100,000 3,100,000
آویز سقفی آرتا کد 114 قابلیت تعویض لامپ/ LED: ندارد
آویز سقفی آرتا کد 181/1
چراغ تزئینی
آویز سقفی آرتا کد 181/1 آرتا 315,000 22 اردیبهشت 315,000 320,000
آویز سقفی آرتا کد 181/1 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی آرتا کد 357/10
چراغ تزئینی
آویز سقفی آرتا کد 357/10 آرتا 2,030,200 23 اردیبهشت 2,029,900 2,030,200
آویز سقفی آرتا کد 357/10 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی آرتا کد 357/6
چراغ تزئینی
آویز سقفی آرتا کد 357/6 آرتا 1,780,000 22 اردیبهشت 1,780,000 1,780,000
آویز سقفی آرتا کد 357/6 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی آرتا کد 358
چراغ تزئینی
آویز سقفی آرتا کد 358 آرتا 680,000 3 خرداد 670,000 670,000
آویز سقفی آرتا کد 358 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی آرتا کد 498/6
چراغ تزئینی
آویز سقفی آرتا کد 498/6 آرتا 2,800,000 3 خرداد 3,000,000 3,000,000
آویز سقفی آرتا کد 498/6 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی آرتا کد 499/6
چراغ تزئینی
آویز سقفی آرتا کد 499/6 آرتا 2,767,600 22 اردیبهشت 2,767,600 2,800,000
آویز سقفی آرتا کد 499/6 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی الکترو پارمیدا مدل 250 بسته 5 عددی
چراغ تزئینی
آویز سقفی الکترو پارمیدا مدل 250 بسته 5 عددی متفرقه 2,750,000 22 اردیبهشت 2,750,000 2,750,000
آویز سقفی الکترو پارمیدا مدل 250 بسته 5 عددی قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی ایکس پروداکتس مدل X_W
چراغ تزئینی
آویز سقفی ایکس پروداکتس مدل X_W متفرقه 902,500 22 اردیبهشت 902,500 902,500
آویز سقفی ایکس پروداکتس مدل X_W قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی تک شعله کد 801
چراغ تزئینی
آویز سقفی تک شعله کد 801 متفرقه 1,015,000 2 خرداد 942,500 1,015,000
آویز سقفی تک شعله کد 801 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت طرح RSL کد AZ1358/3-DLT703
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت طرح RSL کد AZ1358/3-DLT703 دیلایت 1,850,000 3 خرداد 1,665,000 1,850,000
آویز سقفی دیلایت طرح RSL کد AZ1358/3-DLT703 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت طرح RSL کد AZ1361/3-DLT706
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت طرح RSL کد AZ1361/3-DLT706 دیلایت 1,665,000 22 اردیبهشت 1,665,000 1,850,000
آویز سقفی دیلایت طرح RSL کد AZ1361/3-DLT706 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1280-1-DLT561
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1280-1-DLT561 متفرقه 981,000 6 خرداد 981,000 981,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1280-1-DLT561 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1281-1-DLT562
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1281-1-DLT562 دیلایت 981,000 25 فروردین 981,000 981,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1281-1-DLT562 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1282-1-DLT563
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1282-1-DLT563 دیلایت 981,000 14 اردیبهشت 981,000 981,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1282-1-DLT563 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1283-1-DLT564
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1283-1-DLT564 متفرقه 990,000 6 خرداد 891,000 990,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1283-1-DLT564 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1283-3-DLT565
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1283-3-DLT565 دیلایت 1,755,000 22 اردیبهشت 1,755,000 1,950,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1283-3-DLT565 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1284-1-DLT566
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1284-1-DLT566 دیلایت 990,000 2 خرداد 891,000 990,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1284-1-DLT566 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1284-3-DLT567
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1284-3-DLT567 دیلایت 1,755,000 22 اردیبهشت 1,755,000 1,755,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1284-3-DLT567 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1286-3-DLT571
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1286-3-DLT571 متفرقه 1,950,000 6 خرداد 1,755,000 1,950,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1286-3-DLT571 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1287-1-DLT572
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1287-1-DLT572 متفرقه 792,000 6 خرداد 792,000 792,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1287-1-DLT572 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1287-3-DLT573
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1287-3-DLT573 دیلایت 1,950,000 2 خرداد 1,755,000 1,950,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1287-3-DLT573 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1289-3-DLT577
چراغ تزئینی
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1289-3-DLT577 دیلایت 1,755,000 22 اردیبهشت 1,755,000 1,950,000
آویز سقفی دیلایت مدل SINAN کد AZ1289-3-DLT577 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی سام کد 115
چراغ تزئینی
آویز سقفی سام کد 115 متفرقه 860,000 22 اردیبهشت 860,000 860,000
آویز سقفی سام کد 115 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی مدل C3
چراغ تزئینی
آویز سقفی مدل C3 متفرقه 1,000,000 14 اردیبهشت 1,000,000 1,000,000
آویز سقفی مدل C3 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی مدل D250
چراغ تزئینی
آویز سقفی مدل D250 متفرقه 8,500,000 3 فروردین 8,500,000 8,500,000
آویز سقفی مدل D250 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی مدل D4
چراغ تزئینی
آویز سقفی مدل D4 متفرقه 1,000,000 22 اردیبهشت 1,000,000 1,000,000
آویز سقفی مدل D4 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی مدل D70
چراغ تزئینی
آویز سقفی مدل D70 متفرقه 6,400,000 4 خرداد 5,760,000 6,400,000
آویز سقفی مدل D70 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی مدل E5
چراغ تزئینی
آویز سقفی مدل E5 متفرقه 1,250,000 22 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
آویز سقفی مدل E5 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
آویز سقفی مدل ES1050
چراغ تزئینی
آویز سقفی مدل ES1050 متفرقه 5,300,000 22 اردیبهشت 5,300,000 5,300,000
آویز سقفی مدل ES1050
آویز سقفی مدل F-101
چراغ تزئینی
آویز سقفی مدل F-101 متفرقه 2,700,000 22 اردیبهشت 2,700,000 2,700,000
آویز سقفی مدل F-101
آویز سقفی مدل F-102
چراغ تزئینی
آویز سقفی مدل F-102 متفرقه 1,000,000 14 اردیبهشت 1,000,000 1,000,000
آویز سقفی مدل F-102
آویز سقفی مدل F6
چراغ تزئینی
آویز سقفی مدل F6 متفرقه 1,250,000 22 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
آویز سقفی مدل F6 قابلیت تعویض لامپ/ LED: دارد
مجموع موارد: 2336 عدد در 47 صفحه