شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پنل اج لایت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بسته 2 تایی پنل ال ای دی 3 وات واندرفول
پنل اج لایت
بسته 2 تایی پنل ال ای دی 3 وات واندرفول متفرقه 262,500 26 خرداد 262,500 262,500
بسته 2 تایی پنل ال ای دی 3 وات واندرفول
پنل 12 وات ال ای دی مدل TPTK-01
پنل اج لایت
پنل 12 وات ال ای دی مدل TPTK-01 متفرقه 890,000 26 خرداد 890,000 890,000
پنل 12 وات ال ای دی مدل TPTK-01
پنل ال ای دی  60 وات مدل N58
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 60 وات مدل N58 متفرقه 4,010,000 26 خرداد 4,010,000 4,010,000
پنل ال ای دی 60 وات مدل N58
پنل ال ای دی 10 وات لیپر مدل  LPDL-10A01-FX
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 10 وات لیپر مدل LPDL-10A01-FX لیپر 791,100 17 اردیبهشت 791,100 791,100
پنل ال ای دی 10 وات لیپر مدل LPDL-10A01-FX
پنل ال ای دی 12 وات زد اف آر مدل R086
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 12 وات زد اف آر مدل R086 متفرقه 670,000 2 اردیبهشت 670,000 670,000
پنل ال ای دی 12 وات زد اف آر مدل R086
پنل ال ای دی 12 وات مدل N556
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 12 وات مدل N556 متفرقه 820,000 27 فروردین 820,000 820,000
پنل ال ای دی 12 وات مدل N556
پنل ال ای دی 12 وات مدل niki82
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 12 وات مدل niki82 متفرقه 780,000 27 فروردین 780,000 780,000
پنل ال ای دی 12 وات مدل niki82
پنل ال ای دی 12 وات نورین مدل TL-F020-S
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 12 وات نورین مدل TL-F020-S متفرقه 399,000 26 خرداد 399,000 399,000
پنل ال ای دی 12 وات نورین مدل TL-F020-S
پنل ال ای دی 12 وات پارس شعاع توس مدل GLARIS
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 12 وات پارس شعاع توس مدل GLARIS پارس شعاع توس 650,000 26 خرداد 650,000 650,000
پنل ال ای دی 12 وات پارس شعاع توس مدل GLARIS
پنل ال ای دی 18 وات بن بون مدل BW2 بسته 2 عددی
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 18 وات بن بون مدل BW2 بسته 2 عددی متفرقه 599,000 2 اردیبهشت 599,000 599,000
پنل ال ای دی 18 وات بن بون مدل BW2 بسته 2 عددی
پنل ال ای دی 18 وات مدل LUMIA
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 18 وات مدل LUMIA متفرقه 720,000 20 خرداد 720,000 720,000
پنل ال ای دی 18 وات مدل LUMIA
پنل ال ای دی 18 وات مدل N03
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 18 وات مدل N03 متفرقه 345,200 1 تیر 345,200 345,200
پنل ال ای دی 18 وات مدل N03
پنل ال ای دی 18 وات مدل n65
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 18 وات مدل n65 متفرقه 739,000 26 خرداد 739,000 739,000
پنل ال ای دی 18 وات مدل n65
پنل ال ای دی 18 وات مدل n81
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 18 وات مدل n81 متفرقه 658,000 6 تیر 648,000 658,000
پنل ال ای دی 18 وات مدل n81
پنل ال ای دی 18 وات مدل n99
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 18 وات مدل n99 متفرقه 679,000 26 خرداد 650,000 679,000
پنل ال ای دی 18 وات مدل n99
پنل ال ای دی 20 وات مکس مدل M-15194C بسته 2 تایی
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 20 وات مکس مدل M-15194C بسته 2 تایی متفرقه 883,200 4 فروردین 883,200 920,000
پنل ال ای دی 20 وات مکس مدل M-15194C بسته 2 تایی
پنل ال ای دی 20 وات کداک مدل N88012
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 20 وات کداک مدل N88012 کداک 1,150,000 26 خرداد 1,150,000 1,150,000
پنل ال ای دی 20 وات کداک مدل N88012
پنل ال ای دی 24 وات مدل N05
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 24 وات مدل N05 متفرقه 859,000 8 تیر 853,000 859,000
پنل ال ای دی 24 وات مدل N05
پنل ال ای دی 24 وات مدل niki81
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 24 وات مدل niki81 متفرقه 988,000 8 تیر 988,000 988,000
پنل ال ای دی 24 وات مدل niki81
پنل ال ای دی 24 وات مدل niki96
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 24 وات مدل niki96 متفرقه 920,000 26 خرداد 920,000 920,000
پنل ال ای دی 24 وات مدل niki96
پنل ال ای دی 24 وات پولی مدل 24w-r
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 24 وات پولی مدل 24w-r متفرقه 1,050,000 22 اردیبهشت 1,050,000 1,050,000
پنل ال ای دی 24 وات پولی مدل 24w-r
پنل ال ای دی 24 وات پولی مدل 24w-s
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 24 وات پولی مدل 24w-s متفرقه 1,200,000 22 اردیبهشت 1,200,000 1,200,000
پنل ال ای دی 24 وات پولی مدل 24w-s
پنل ال ای دی 3 وات انگاره مدل دور سرامیک توکار پایه Adapter
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 3 وات انگاره مدل دور سرامیک توکار پایه Adapter انگاره 350,000 4 فروردین 350,000 350,000
پنل ال ای دی 3 وات انگاره مدل دور سرامیک توکار پایه Adapter
پنل ال ای دی 3 وات مدل TPAK-0006
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 3 وات مدل TPAK-0006 متفرقه 163,000 26 خرداد 163,000 163,000
پنل ال ای دی 3 وات مدل TPAK-0006
پنل ال ای دی 30 وات میتره مدل Pnl
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 30 وات میتره مدل Pnl میتره 1,359,000 27 فروردین 1,359,000 1,359,000
پنل ال ای دی 30 وات میتره مدل Pnl
پنل ال ای دی 30 وات گودکام مدل TCPK-2189
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 30 وات گودکام مدل TCPK-2189 متفرقه 580,000 26 خرداد 580,000 580,000
پنل ال ای دی 30 وات گودکام مدل TCPK-2189
پنل ال ای دی 48 وات مارونی مدل MR800
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 48 وات مارونی مدل MR800 مارونی 3,500,000 26 خرداد 3,500,000 3,500,000
پنل ال ای دی 48 وات مارونی مدل MR800
پنل ال ای دی 6 وات مدل nik84
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 6 وات مدل nik84 متفرقه 559,000 22 اردیبهشت 559,000 559,000
پنل ال ای دی 6 وات مدل nik84
پنل ال ای دی 6 وات نورین مدل TL-F020-R
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 6 وات نورین مدل TL-F020-R متفرقه 260,000 26 خرداد 247,000 260,000
پنل ال ای دی 6 وات نورین مدل TL-F020-R
پنل ال ای دی 7 وات زد کیو زد مدل 12 COB
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 7 وات زد کیو زد مدل 12 COB متفرقه 275,000 26 خرداد 275,000 275,000
پنل ال ای دی 7 وات زد کیو زد مدل 12 COB
پنل ال ای دی 72 وات مدل S2I
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 72 وات مدل S2I متفرقه 3,850,000 18 فروردین 3,850,000 3,850,000
پنل ال ای دی 72 وات مدل S2I
پنل ال ای دی 75 وات اپل مدل PL-SP-Z L 1222
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 75 وات اپل مدل PL-SP-Z L 1222 اپل 10,200,000 1 تیر 10,200,000 10,200,000
پنل ال ای دی 75 وات اپل مدل PL-SP-Z L 1222
پنل ال ای دی 8 وات مدل MG0026
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 8 وات مدل MG0026 متفرقه 260,000 24 فروردین 260,000 260,000
پنل ال ای دی 8 وات مدل MG0026
پنل ال ای دی 9 وات مدل AP12
پنل اج لایت
پنل ال ای دی 9 وات مدل AP12 متفرقه 320,000 26 خرداد 320,000 320,000
پنل ال ای دی 9 وات مدل AP12
پنل ال ای دی سقفی  6 وات مدل دور شیشه پایه Adapter
پنل اج لایت
پنل ال ای دی سقفی 6 وات مدل دور شیشه پایه Adapter متفرقه 322,800 6 تیر 299,000 325,500
پنل ال ای دی سقفی 6 وات مدل دور شیشه پایه Adapter
پنل ال ای دی سقفی 9 وات کداک مدل N88082
پنل اج لایت
پنل ال ای دی سقفی 9 وات کداک مدل N88082 کداک 470,000 26 خرداد 470,000 470,000
پنل ال ای دی سقفی 9 وات کداک مدل N88082
پنل ال ای دی سقفی توکار 24 وات کداک مدل N88086
پنل اج لایت
پنل ال ای دی سقفی توکار 24 وات کداک مدل N88086 کداک 890,000 25 اردیبهشت 890,000 890,000
پنل ال ای دی سقفی توکار 24 وات کداک مدل N88086
پنل ال ای دی سقفی توکار 24 وات کداک مدل N88086 بسته 3 عددی
پنل اج لایت
پنل ال ای دی سقفی توکار 24 وات کداک مدل N88086 بسته 3 عددی کداک 2,640,000 25 اردیبهشت 2,640,000 2,640,000
پنل ال ای دی سقفی توکار 24 وات کداک مدل N88086 بسته 3 عددی
پنل ال ای دی سقفی توکار 24 وات کداک مدل N88086 بسته 5 عددی
پنل اج لایت
پنل ال ای دی سقفی توکار 24 وات کداک مدل N88086 بسته 5 عددی کداک 4,390,000 25 اردیبهشت 4,390,000 4,390,000
پنل ال ای دی سقفی توکار 24 وات کداک مدل N88086 بسته 5 عددی
پنل توکار 10 وات اف بی ام مدل PL1
پنل اج لایت
پنل توکار 10 وات اف بی ام مدل PL1 متفرقه 299,000 26 خرداد 299,000 299,000
پنل توکار 10 وات اف بی ام مدل PL1
پنل توکار 9 وات برلیان مدل 26A
پنل اج لایت
پنل توکار 9 وات برلیان مدل 26A متفرقه 289,000 26 خرداد 289,000 289,000
پنل توکار 9 وات برلیان مدل 26A
پنل سقفی 27 وات گلنور مدل Tara4500
پنل اج لایت
پنل سقفی 27 وات گلنور مدل Tara4500 گلنور 2,600,000 26 خرداد 2,600,000 2,600,000
پنل سقفی 27 وات گلنور مدل Tara4500
پنل سقفی 54 وات گلنور مدل Khorshid4500
پنل اج لایت
پنل سقفی 54 وات گلنور مدل Khorshid4500 گلنور 7,390,000 26 خرداد 7,390,000 7,390,000
پنل سقفی 54 وات گلنور مدل Khorshid4500
پنل سقفی 54 وات گلنور مدل Khorshid6500
پنل اج لایت
پنل سقفی 54 وات گلنور مدل Khorshid6500 گلنور 7,390,000 26 خرداد 7,390,000 7,390,000
پنل سقفی 54 وات گلنور مدل Khorshid6500
پنل سقفی ال ای دی 24  وات کی بی اس
پنل اج لایت
پنل سقفی ال ای دی 24 وات کی بی اس متفرقه 959,000 21 خرداد 959,000 959,000
پنل سقفی ال ای دی 24 وات کی بی اس
پنل سقفی ال ای دی 32 وات لدونس اسرام مدل 600 سایز 120 × 30
پنل اج لایت
پنل سقفی ال ای دی 32 وات لدونس اسرام مدل 600 سایز 120 × 30 اسرام 6,930,000 22 اردیبهشت 6,930,000 7,700,000
پنل سقفی ال ای دی 32 وات لدونس اسرام مدل 600 سایز 120 × 30
چراغ ااس ام دی   15 وات مدل L101
پنل اج لایت
چراغ ااس ام دی 15 وات مدل L101 متفرقه 891,000 26 خرداد 810,000 891,000
چراغ ااس ام دی 15 وات مدل L101
چراغ ال ای دی 12 وات کداک مدل N88011
پنل اج لایت
چراغ ال ای دی 12 وات کداک مدل N88011 کداک 1,020,000 26 خرداد 1,020,000 1,020,000
چراغ ال ای دی 12 وات کداک مدل N88011
چراغ ال ای دی 8 وات سی آی ای مدل CIEMBS008
پنل اج لایت
چراغ ال ای دی 8 وات سی آی ای مدل CIEMBS008 متفرقه 585,000 26 خرداد 585,000 585,000
چراغ ال ای دی 8 وات سی آی ای مدل CIEMBS008
چراغ پنل ال ای دی 36 وات گلنور مدل خورشید
پنل اج لایت
چراغ پنل ال ای دی 36 وات گلنور مدل خورشید گلنور 6,020,000 26 خرداد 6,020,000 6,020,000
چراغ پنل ال ای دی 36 وات گلنور مدل خورشید
مجموع موارد: 50 عدد در 1 صفحه