شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سنسور و کلید هوشمند

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 12dBi
سنسور و کلید هوشمند
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 12dBi شلر 25,900,000 26 خرداد 25,900,000 25,900,000
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 12dBi
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 8dBi
سنسور و کلید هوشمند
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 8dBi شلر 14,000,000 26 خرداد 14,000,000 14,000,000
آنتن RFID شلر مدل SH212010 - 865‐875 MHz - 8dBi
اکسس کنترل مدل b300
سنسور و کلید هوشمند
اکسس کنترل مدل b300 متفرقه 3,050,000 27 خرداد 3,050,000 3,050,000
اکسس کنترل مدل b300
اکسس کنترل مدل sd200
سنسور و کلید هوشمند
اکسس کنترل مدل sd200 متفرقه 3,200,000 26 خرداد 3,100,000 3,200,000
اکسس کنترل مدل sd200
تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB - 300S
سنسور و کلید هوشمند
تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB - 300S شیوا امواج 1,410,000 3 تیر 1,410,000 1,452,000
تایمر استارت مجدد شیوا امواج مدل RTB - 300S
تایمر تکرار کننده برنا الکترونیک مدل RCT 3S
سنسور و کلید هوشمند
تایمر تکرار کننده برنا الکترونیک مدل RCT 3S برنا الکترونیک 1,500,000 21 خرداد 1,500,000 1,500,000
تایمر تکرار کننده برنا الکترونیک مدل RCT 3S
تایمر ذخیره دار 24 ساعته پارس فانال مدل PFTD - 189
سنسور و کلید هوشمند
تایمر ذخیره دار 24 ساعته پارس فانال مدل PFTD - 189 متفرقه 3,880,000 26 خرداد 3,880,000 3,880,000
تایمر ذخیره دار 24 ساعته پارس فانال مدل PFTD - 189
تایمر راه پله برنا الکترونیک طرح مینیاتوری مدل LST
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله برنا الکترونیک طرح مینیاتوری مدل LST برنا الکترونیک 1,100,000 26 خرداد 1,100,000 1,100,000
تایمر راه پله برنا الکترونیک طرح مینیاتوری مدل LST
تایمر راه پله تایم ایران مدل 3000
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله تایم ایران مدل 3000 متفرقه 648,000 1 تیر 648,000 654,600
تایمر راه پله تایم ایران مدل 3000
تایمر راه پله صانت الکترونیک مدل SLS480
سنسور و کلید هوشمند
تایمر راه پله صانت الکترونیک مدل SLS480 متفرقه 560,000 6 تیر 560,000 560,000
تایمر راه پله صانت الکترونیک مدل SLS480
تایمر ستاره-مثلث شیوا امواج مدل DTJ-300M
سنسور و کلید هوشمند
تایمر ستاره-مثلث شیوا امواج مدل DTJ-300M شیوا امواج 1,410,000 27 خرداد 1,410,000 1,410,000
تایمر ستاره-مثلث شیوا امواج مدل DTJ-300M
تایمر مه پاش مدل AKB-c01
سنسور و کلید هوشمند
تایمر مه پاش مدل AKB-c01 متفرقه 2,900,000 16 خرداد 2,900,000 2,900,000
تایمر مه پاش مدل AKB-c01
تایمر مولتی رنج برنا الکترونیک مدل MRT/C
سنسور و کلید هوشمند
تایمر مولتی رنج برنا الکترونیک مدل MRT/C برنا الکترونیک 1,700,000 26 خرداد 1,700,000 1,700,000
تایمر مولتی رنج برنا الکترونیک مدل MRT/C
تایمر هفتگی پارس فانال مدل PFTD - 190
سنسور و کلید هوشمند
تایمر هفتگی پارس فانال مدل PFTD - 190 متفرقه 3,980,000 21 خرداد 3,980,000 3,980,000
تایمر هفتگی پارس فانال مدل PFTD - 190
ترموستات پمپ سیرکولاتور تکبان مدل TLV 93 G
سنسور و کلید هوشمند
ترموستات پمپ سیرکولاتور تکبان مدل TLV 93 G متفرقه 1,550,000 26 خرداد 1,550,000 1,550,000
ترموستات پمپ سیرکولاتور تکبان مدل TLV 93 G
تگ جاسوئیچی RFID مدل  MIFER-1k بسته20 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسوئیچی RFID مدل MIFER-1k بسته20 عددی متفرقه 1,300,000 26 خرداد 1,300,000 1,300,000
تگ جاسوئیچی RFID مدل MIFER-1k بسته20 عددی
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K R.W بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K R.W بسته 5 عددی متفرقه 659,000 26 خرداد 619,500 659,000
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K R.W بسته 5 عددی
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K بسته 100 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K بسته 100 عددی متفرقه 2,594,200 22 اردیبهشت 2,594,200 2,594,200
تگ جاسوئیچی RFID مدل 125K بسته 100 عددی
تگ جاسوئیچی RFID مدل 13.56MHz بسته شش عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسوئیچی RFID مدل 13.56MHz بسته شش عددی متفرقه 172,000 1 تیر 172,000 172,000
تگ جاسوئیچی RFID مدل 13.56MHz بسته شش عددی
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz  بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz بسته 5 عددی متفرقه 169,600 6 تیر 167,700 169,600
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz بسته 5 عددی
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz / 13.56MHz بسته 2 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz / 13.56MHz بسته 2 عددی متفرقه 198,000 26 خرداد 198,000 198,000
تگ جاسویچی RFID مدل 125KHz / 13.56MHz بسته 2 عددی
تگ جاسوییچی مدل ATE-01 بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ جاسوییچی مدل ATE-01 بسته 5 عددی متفرقه 250,000 2 اردیبهشت 250,000 250,000
تگ جاسوییچی مدل ATE-01 بسته 5 عددی
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 10 عددی متفرقه 750,000 21 خرداد 750,000 750,000
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 10 عددی
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 5 عددی متفرقه 170,100 6 تیر 170,100 178,100
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T125 بسته 5 عددی
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T1k بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T1k بسته 10 عددی متفرقه 599,700 26 خرداد 599,700 599,700
تگ سرکلیدی RFID کد KSH-T1k بسته 10 عددی
تگ کارتی RFID  کد KSH1 بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ کارتی RFID کد KSH1 بسته 10 عددی متفرقه 221,100 1 تیر 211,100 221,100
تگ کارتی RFID کد KSH1 بسته 10 عددی
تگ کارتی RFID مدل 125Khz بسته ده عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ کارتی RFID مدل 125Khz بسته ده عددی متفرقه 291,200 1 تیر 291,200 291,200
تگ کارتی RFID مدل 125Khz بسته ده عددی
تگ کارتی RFID کد KSH-125 بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
تگ کارتی RFID کد KSH-125 بسته 10 عددی متفرقه 264,800 1 تیر 264,800 265,400
تگ کارتی RFID کد KSH-125 بسته 10 عددی
جا سویچی هوشمند اربیت مدل Find
سنسور و کلید هوشمند
جا سویچی هوشمند اربیت مدل Find متفرقه 4,990,000 22 اردیبهشت 4,990,000 4,990,000
جا سویچی هوشمند اربیت مدل Find
دربازکن موبایلی ناسیکوتک مدل  NT-WR701
سنسور و کلید هوشمند
دربازکن موبایلی ناسیکوتک مدل NT-WR701 ناسیکوتک 2,550,000 26 خرداد 2,550,000 2,550,000
دربازکن موبایلی ناسیکوتک مدل NT-WR701
دستبند RFID مدل K125 بسته 50 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل K125 بسته 50 عددی متفرقه 10,000,000 26 خرداد 10,000,000 10,000,000
دستبند RFID مدل K125 بسته 50 عددی
دستبند RFID مدل KATEC 125k بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل KATEC 125k بسته 10 عددی متفرقه 1,410,000 26 خرداد 1,410,000 1,410,000
دستبند RFID مدل KATEC 125k بسته 10 عددی
دستبند RFID مدل KATEC 1k بسته 10 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل KATEC 1k بسته 10 عددی متفرقه 1,519,000 26 خرداد 1,519,000 1,519,000
دستبند RFID مدل KATEC 1k بسته 10 عددی
دستبند RFID مدل KATEC بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل KATEC بسته 5 عددی متفرقه 1,027,400 27 خرداد 1,027,400 1,027,400
دستبند RFID مدل KATEC بسته 5 عددی
دستبند RFID مدل KATEC1 بسته 5 عددی
سنسور و کلید هوشمند
دستبند RFID مدل KATEC1 بسته 5 عددی متفرقه 500,000 22 اردیبهشت 475,000 500,000
دستبند RFID مدل KATEC1 بسته 5 عددی
دستگاه در باز کن هوشمند تکسام
سنسور و کلید هوشمند
دستگاه در باز کن هوشمند تکسام تکسام 5,800,000 26 خرداد 5,800,000 5,800,000
دستگاه در باز کن هوشمند تکسام
دستگاه کنترل تردد اندروید کد KSH1356
سنسور و کلید هوشمند
دستگاه کنترل تردد اندروید کد KSH1356 متفرقه 1,990,000 22 اردیبهشت 1,791,000 1,990,000
دستگاه کنترل تردد اندروید کد KSH1356
ده عدد تگ جاسوئیچی RFID فرکانس 125Khz
سنسور و کلید هوشمند
ده عدد تگ جاسوئیچی RFID فرکانس 125Khz تکسام 379,900 1 تیر 379,000 379,900
ده عدد تگ جاسوئیچی RFID فرکانس 125Khz
ریموت کنترل  ایکس ایاو بی دانگ  مدل YD_138
سنسور و کلید هوشمند
ریموت کنترل ایکس ایاو بی دانگ مدل YD_138 متفرقه 1,116,500 2 اردیبهشت 1,116,500 1,116,500
ریموت کنترل ایکس ایاو بی دانگ مدل YD_138
ریموت کنترل 3 کانال تاپ لیدر مدل 4Line
سنسور و کلید هوشمند
ریموت کنترل 3 کانال تاپ لیدر مدل 4Line متفرقه 900,000 22 اردیبهشت 900,000 900,000
ریموت کنترل 3 کانال تاپ لیدر مدل 4Line
ریموت کنترل دیپلمات مدل YZ-805
سنسور و کلید هوشمند
ریموت کنترل دیپلمات مدل YZ-805 متفرقه 819,000 21 خرداد 819,000 819,000
ریموت کنترل دیپلمات مدل YZ-805
ریموت کنترل مدل TK4CH
سنسور و کلید هوشمند
ریموت کنترل مدل TK4CH متفرقه 583,100 3 تیر 523,100 583,100
ریموت کنترل مدل TK4CH
ریموت کنترل هوشمند مدل UFO-R1
سنسور و کلید هوشمند
ریموت کنترل هوشمند مدل UFO-R1 متفرقه 12,800,000 26 خرداد 12,800,000 12,800,000
ریموت کنترل هوشمند مدل UFO-R1
ساعت نجومی پارس فانال مدل PFHC 15T
سنسور و کلید هوشمند
ساعت نجومی پارس فانال مدل PFHC 15T متفرقه 3,380,000 26 خرداد 3,380,000 3,380,000
ساعت نجومی پارس فانال مدل PFHC 15T
سنسور حرکتی زد اف آر مدل ZL180
سنسور و کلید هوشمند
سنسور حرکتی زد اف آر مدل ZL180 زد اف ار 705,600 3 تیر 705,600 705,600
سنسور حرکتی زد اف آر مدل ZL180
سنسور سقفی  کی ام سی مدل PIR
سنسور و کلید هوشمند
سنسور سقفی کی ام سی مدل PIR کی ام سی 600,000 26 خرداد 600,000 600,000
سنسور سقفی کی ام سی مدل PIR
سنسور سقفی شیله مدل SC 11
سنسور و کلید هوشمند
سنسور سقفی شیله مدل SC 11 شیله 1,790,000 3 تیر 1,790,000 1,790,000
سنسور سقفی شیله مدل SC 11
سنسور سقفی مدل N1648
سنسور و کلید هوشمند
سنسور سقفی مدل N1648 متفرقه 630,000 26 خرداد 567,000 600,000
سنسور سقفی مدل N1648
سنسور سقفی و کلید هوشمند سگال مدل SGPO360
سنسور و کلید هوشمند
سنسور سقفی و کلید هوشمند سگال مدل SGPO360 سگال 530,000 6 تیر 527,000 622,900
سنسور سقفی و کلید هوشمند سگال مدل SGPO360
سنسور سقفی و کلید هوشمند سی آی ای روکار مدل P13A
سنسور و کلید هوشمند
سنسور سقفی و کلید هوشمند سی آی ای روکار مدل P13A متفرقه 895,000 26 خرداد 895,000 895,000
سنسور سقفی و کلید هوشمند سی آی ای روکار مدل P13A
مجموع موارد: 79 عدد در 2 صفحه