شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت نور و روشنایی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آنتن  مدل 2050 غیر اصل
آنتن
آنتن مدل 2050 غیر اصل متفرقه 310,000 22 اردیبهشت 310,000 310,000
آنتن مدل 2050 غیر اصل گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن  معطریان مدل 5M-110
آنتن
آنتن معطریان مدل 5M-110 متفرقه 550,000 22 اردیبهشت 550,000 550,000
آنتن معطریان مدل 5M-110 جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1 متفرقه 280,000 4 فروردین 280,000 280,000
آنتن آهن ربایی امین مدل DE1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل KI
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل KI متفرقه 463,300 00:00:37 463,300 486,400
آنتن آهن ربایی امین مدل KI گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad
آنتن
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad متفرقه 441,800 22 اردیبهشت 441,800 441,800
آنتن آهن ربایی امین مدل Milad گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F
آنتن
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F متفرقه 435,000 27 اردیبهشت 435,000 435,000
آنتن آهن ربایی دابل مدل 2F گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری
آنتن
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری متفرقه 250,000 3 خرداد 225,000 225,000
آنتن آهن ربایی سیوان مدل 3 متری گیرنده باند: UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B
آنتن
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B متفرقه 280,000 22 اردیبهشت 280,000 280,000
آنتن آهن ربایی هامان مدل AR/B گیرنده باند: FM، UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد کابل کواکسیال: دارد
آنتن اسکای مدل  ویندوز
آنتن
آنتن اسکای مدل ویندوز اسکای 160,000 2 خرداد 155,000 155,000
آنتن اسکای مدل ویندوز گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن امین مدل مودمی 5 متری
آنتن
آنتن امین مدل مودمی 5 متری متفرقه 300,000 4 فروردین 300,000 300,000
آنتن امین مدل مودمی 5 متری گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن باخ اللکتریک مدل B100
آنتن
آنتن باخ اللکتریک مدل B100 باخ الکترونیک 975,000 6 خرداد 890,000 890,000
آنتن باخ اللکتریک مدل B100 جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن باخ اللکتریک مدل B50
آنتن
آنتن باخ اللکتریک مدل B50 باخ الکترونیک 710,000 22 اردیبهشت 710,000 710,000
آنتن باخ اللکتریک مدل B50 جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1
آنتن
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1 باخ الکترونیک 422,000 00:00:37 422,000 423,000
آنتن باخ الکترونیک مدل Pah-1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن تبریز مدل L1
آنتن
آنتن تبریز مدل L1 متفرقه 104,500 22 اردیبهشت 104,500 104,500
آنتن تبریز مدل L1 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن تکسام مدل 433MHz
آنتن
آنتن تکسام مدل 433MHz تکسام 160,000 25 اردیبهشت 160,000 170,000
آنتن تکسام مدل 433MHz گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi
آنتن
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi تکسام 200,000 25 اردیبهشت 200,000 210,000
آنتن تکسام مدل SMA 3dbi جنس بدنه: پلاستیک قابلیت گردش: دارد
آنتن تی ویژن مدل پلیسی
آنتن
آنتن تی ویژن مدل پلیسی متفرقه 239,000 2 خرداد 216,000 216,000
آنتن تی ویژن مدل پلیسی گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز کابل کواکسیال: دارد
آنتن جی اس ام چسبی فایروال
آنتن
آنتن جی اس ام چسبی فایروال فایروال 600,000 2 اردیبهشت 600,000 600,000
آنتن جی اس ام چسبی فایروال جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال: ندارد
آنتن دنا مدل 389D
آنتن
آنتن دنا مدل 389D دنا 150,000 27 اردیبهشت 150,000 150,000
آنتن دنا مدل 389D گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دنا مدل سه کاره
آنتن
آنتن دنا مدل سه کاره دنا 155,000 00:00:37 150,000 155,000
آنتن دنا مدل سه کاره گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد
آنتن دنا مدل شاخه ای
آنتن
آنتن دنا مدل شاخه ای دنا 269,000 22 اردیبهشت 269,000 269,000
آنتن دنا مدل شاخه ای گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال  رومیزی ورتکس مدل WV-30
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 متفرقه 550,000 2 اردیبهشت 550,000 550,000
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال امین مدل A01
آنتن
آنتن دیجیتال امین مدل A01 متفرقه 185,000 20 اردیبهشت 185,000 194,000
آنتن دیجیتال امین مدل A01 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال امین کد 340
آنتن
آنتن دیجیتال امین کد 340 متفرقه 195,000 26 اردیبهشت 195,000 208,000
آنتن دیجیتال امین کد 340 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus آترون 725,000 6 خرداد 689,000 689,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی آترون 12,100,000 22 اردیبهشت 12,100,000 12,100,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل Perfect U plus بسته 20 عددی گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس آترون 699,000 2 خرداد 679,000 679,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی آترون 11,650,000 17 اردیبهشت 11,650,000 11,650,000
آنتن دیجیتال رومیزی آترون مدل بتا 50 پلاس بسته 20 عددی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06 اسکای 450,000 22 اردیبهشت 450,000 450,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT06 جنس بدنه: پلاستیک کابل کواکسیال: دارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس اسکای 730,000 22 اردیبهشت 730,000 730,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل BAT0627 پلاس گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1 اسکای 650,000 3 خرداد 615,000 615,000
آنتن دیجیتال رومیزی اسکای مدل K1 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200 متفرقه 200,000 23 اردیبهشت 180,000 180,000
آنتن دیجیتال رومیزی امین کد 200 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018 متفرقه 261,000 22 اردیبهشت 261,000 261,000
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل مدل A2018 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018 متفرقه 288,000 22 اردیبهشت 288,000 288,000
آنتن دیجیتال رومیزی ایده آل کد 2018 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30
آنتن
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 متفرقه 530,000 2 اردیبهشت 530,000 530,000
آنتن دیجیتال رومیزی ورتکس مدل WV-30 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره
آنتن
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره متفرقه 187,000 3 خرداد 187,000 187,000
آنتن رعد مدل 200 مخصوص پنجره گیرنده باند: VHF، UHF، FM
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120
آنتن
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120 متفرقه 300,000 3 خرداد 300,000 300,000
آنتن رومیزی آرسیما مدل HD120 گیرنده باند: UHF، VHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1
آنتن
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1 آفتاب 465,000 6 اردیبهشت 465,000 465,000
آنتن رومیزی آفتاب مدل B1 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن رومیزی امین مدل A/WM
آنتن
آنتن رومیزی امین مدل A/WM متفرقه 318,000 23 اردیبهشت 334,000 334,000
آنتن رومیزی امین مدل A/WM گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی
آنتن
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی متفرقه 225,000 3 خرداد 202,500 202,500
آنتن رومیزی امین مدل آهن ربایی گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: دارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی امین کد 400
آنتن
آنتن رومیزی امین کد 400 متفرقه 350,000 24 فروردین 350,000 350,000
آنتن رومیزی امین کد 400 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: فلز تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208
آنتن
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208 متفرقه 770,000 2 خرداد 770,000 770,000
آنتن رومیزی ایلیا مدل L208 گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C110
آنتن
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C110 باخ الکترونیک 660,000 2 خرداد 598,000 598,000
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C110 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C200
آنتن
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C200 باخ الکترونیک 654,000 6 خرداد 623,000 623,000
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C200 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C90
آنتن
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C90 باخ الکترونیک 372,000 6 خرداد 326,000 355,300
آنتن رومیزی باخ الکترونیک مدل C90 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020
آنتن
آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020 متفرقه 750,000 2 خرداد 750,000 750,000
آنتن رومیزی برج الکترونیک مدل 2020 گیرنده باند: VHF، UHF، FM جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی تماشا مدل 01
آنتن
آنتن رومیزی تماشا مدل 01 متفرقه 175,500 22 اردیبهشت 175,500 175,500
آنتن رومیزی تماشا مدل 01 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی تیراژه مدل D303
آنتن
آنتن رومیزی تیراژه مدل D303 تیراژه 261,000 2 اردیبهشت 261,000 261,000
آنتن رومیزی تیراژه مدل D303 گیرنده باند: FM، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی تیراژه مدل تماشا
آنتن
آنتن رومیزی تیراژه مدل تماشا تیراژه 590,000 3 خرداد 620,000 620,000
آنتن رومیزی تیراژه مدل تماشا گیرنده باند: UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: دارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:دارد
آنتن رومیزی دنا الکترونیک مدل سه کاره DIGI-VERNA 10
آنتن
آنتن رومیزی دنا الکترونیک مدل سه کاره DIGI-VERNA 10 دنا 175,000 00:00:37 170,000 175,000
آنتن رومیزی دنا الکترونیک مدل سه کاره DIGI-VERNA 10 گیرنده باند: VHF، UHF جنس بدنه: پلاستیک تقویت کننده‌ سیگنال: ندارد قابلیت گردش: ندارد کابل کواکسیال:ندارد
مجموع موارد: 10366 عدد در 208 صفحه