شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت کتری برقی

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دمنوش ساز وکتری برقی پروفی کوک مدل WKS 1020 G
کتری برقی
دمنوش ساز وکتری برقی پروفی کوک مدل WKS 1020 G متفرقه 29,000,000 00:07:11 29,000,000 29,000,000
دمنوش ساز وکتری برقی پروفی کوک مدل WKS 1020 G گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتر ی برقی استیل مونوتک مدل MKE-1810 S
کتری برقی
کتر ی برقی استیل مونوتک مدل MKE-1810 S مونوتک 4,600,000 00:07:13 4,600,000 4,600,000
کتر ی برقی استیل مونوتک مدل MKE-1810 S محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی Su Istici مدل 1000
کتری برقی
کتری برقی Su Istici مدل 1000 متفرقه 279,000 00:07:10 279,000 284,000
کتری برقی Su Istici مدل 1000 محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: ندارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی آاگ مدل EWA7800
کتری برقی
کتری برقی آاگ مدل EWA7800 آ ا گ 13,300,000 2 خرداد 12,300,000 13,300,000
کتری برقی آاگ مدل EWA7800 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی اسمگ مدل KLF04
کتری برقی
کتری برقی اسمگ مدل KLF04 اسمگ 34,990,000 2 اردیبهشت 34,990,000 34,990,000
کتری برقی اسمگ مدل KLF04 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی اسکارلت مدل SC-006
کتری برقی
کتری برقی اسکارلت مدل SC-006 متفرقه 1,780,000 00:07:10 1,780,000 1,900,000
کتری برقی اسکارلت مدل SC-006 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی اسکارلت مدل SC-1838
کتری برقی
کتری برقی اسکارلت مدل SC-1838 متفرقه 1,930,000 00:07:12 1,480,000 1,930,000
کتری برقی اسکارلت مدل SC-1838 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی اسکارلت مدل SC-2121
کتری برقی
کتری برقی اسکارلت مدل SC-2121 متفرقه 1,580,000 00:07:13 1,480,000 1,780,000
کتری برقی اسکارلت مدل SC-2121 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر
کتری برقی المپیا مدل OE-54
کتری برقی
کتری برقی المپیا مدل OE-54 متفرقه 2,150,000 00:07:12 2,150,000 2,350,000
کتری برقی المپیا مدل OE-54 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی المپیا مدل OE-54plus
کتری برقی
کتری برقی المپیا مدل OE-54plus المپیا 1,890,000 00:07:13 1,890,000 1,890,000
کتری برقی المپیا مدل OE-54plus محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی ای تی سی مدل FK-1401A
کتری برقی
کتری برقی ای تی سی مدل FK-1401A ای تی سی 2,790,000 24 اردیبهشت 2,790,000 2,790,000
کتری برقی ای تی سی مدل FK-1401A محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بایترون مدل BKB-20
کتری برقی
کتری برقی بایترون مدل BKB-20 متفرقه 5,335,000 00:07:10 5,225,000 5,500,000
کتری برقی بایترون مدل BKB-20 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی براون مدل WK600
کتری برقی
کتری برقی براون مدل WK600 براون 8,900,000 00:07:12 8,800,000 8,900,000
کتری برقی براون مدل WK600 قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل  TWK6001
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6001 بوش 8,420,000 00:07:11 8,420,000 8,450,000
کتری برقی بوش مدل TWK6001 گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی بوش مدل TWK 6801‏
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK 6801‏ بوش 10,950,000 00:07:11 10,250,000 10,950,000
کتری برقی بوش مدل TWK 6801‏ قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل TWK6004‏
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6004‏ بوش 5,690,000 00:07:08 5,550,000 5,990,000
کتری برقی بوش مدل TWK6004‏ قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل TWK6831
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6831 بوش 13,000,000 19 اردیبهشت 13,000,000 13,800,000
کتری برقی بوش مدل TWK6831 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر
کتری برقی بوش مدل TWK6A013
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6A013 بوش 9,950,000 00:07:10 9,950,000 9,950,000
کتری برقی بوش مدل TWK6A013 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی بوش مدل TWK6A014
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK6A014 بوش 6,290,000 00:07:12 6,290,000 6,790,000
کتری برقی بوش مدل TWK6A014 قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی بوش مدل TWK7804
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK7804 بوش 8,990,000 00:07:11 8,450,000 8,450,000
کتری برقی بوش مدل TWK7804 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل TWK7808
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK7808 بوش 8,750,000 00:07:11 8,750,000 8,750,000
کتری برقی بوش مدل TWK7808 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی بوش مدل TWK8613
کتری برقی
کتری برقی بوش مدل TWK8613 بوش 17,250,000 00:07:09 17,250,000 17,250,000
کتری برقی بوش مدل TWK8613 گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی بونیتو مدل WKF-318S
کتری برقی
کتری برقی بونیتو مدل WKF-318S متفرقه 2,600,000 17 اردیبهشت 2,550,000 2,600,000
کتری برقی بونیتو مدل WKF-318S محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی توکیو مدل TK-007
کتری برقی
کتری برقی توکیو مدل TK-007 متفرقه 1,450,000 13 فروردین 1,450,000 1,450,000
کتری برقی توکیو مدل TK-007 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی تی فال مدل 1618A
کتری برقی
کتری برقی تی فال مدل 1618A متفرقه 1,670,000 9 اردیبهشت 1,670,000 1,670,000
کتری برقی تی فال مدل 1618A
کتری برقی تیفال مدل JL55
کتری برقی
کتری برقی تیفال مدل JL55 متفرقه 1,790,000 00:07:10 1,790,000 1,790,000
کتری برقی تیفال مدل JL55 قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی تیفال مدل TF-500
کتری برقی
کتری برقی تیفال مدل TF-500 متفرقه 1,510,000 00:07:16 1,510,000 1,510,000
کتری برقی تیفال مدل TF-500 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی تیفاییل مدل OO7
کتری برقی
کتری برقی تیفاییل مدل OO7 متفرقه 1,680,000 00:07:12 1,680,000 1,680,000
کتری برقی تیفاییل مدل OO7 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: دارد
کتری برقی تیفاییل مدل TF-550
کتری برقی
کتری برقی تیفاییل مدل TF-550 متفرقه 1,530,000 00:07:12 1,530,000 1,730,000
کتری برقی تیفاییل مدل TF-550 محدوده ظرفیت: 2 تا 2.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی جی پاس مدل GK5454NV
کتری برقی
کتری برقی جی پاس مدل GK5454NV جی پاس 2,680,000 00:07:11 2,520,000 2,680,000
کتری برقی جی پاس مدل GK5454NV محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی جیواکس مدل 117pk
کتری برقی
کتری برقی جیواکس مدل 117pk متفرقه 1,890,000 00:07:14 1,890,000 1,890,000
کتری برقی جیواکس مدل 117pk محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی راسل هابز کد 20760
کتری برقی
کتری برقی راسل هابز کد 20760 راسل هابز 12,000,000 9 اردیبهشت 12,000,000 12,000,000
کتری برقی راسل هابز کد 20760 محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی رنکارد مدل RAN-812
کتری برقی
کتری برقی رنکارد مدل RAN-812 رنکارد 3,280,000 00:07:13 3,280,000 3,280,000
کتری برقی رنکارد مدل RAN-812 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی روتل مدل U2822CH
کتری برقی
کتری برقی روتل مدل U2822CH روتل 6,750,000 00:07:13 6,150,000 6,750,000
کتری برقی روتل مدل U2822CH محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی روتل مدل U2823CH
کتری برقی
کتری برقی روتل مدل U2823CH روتل 11,600,000 00:07:14 9,900,000 11,600,000
کتری برقی روتل مدل U2823CH محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی روتل مدل U2968CH
کتری برقی
کتری برقی روتل مدل U2968CH روتل 7,950,000 00:07:13 6,900,000 7,950,000
کتری برقی روتل مدل U2968CH محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی سارینا مدل SA-111
کتری برقی
کتری برقی سارینا مدل SA-111 سارینا 2,410,000 00:07:11 2,410,000 2,610,000
کتری برقی سارینا مدل SA-111 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی ساشا مدل A2021
کتری برقی
کتری برقی ساشا مدل A2021 متفرقه 280,000 00:07:09 269,000 280,000
کتری برقی ساشا مدل A2021 محدوده ظرفیت: 0.45 تا 1 لیتر قطع کن خودکار: ندارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی سام مدل EK-111GN
کتری برقی
کتری برقی سام مدل EK-111GN سام 2,880,000 00:07:13 2,880,000 2,880,000
کتری برقی سام مدل EK-111GN محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی سام مدل EK-112G
کتری برقی
کتری برقی سام مدل EK-112G سام 3,050,000 00:07:09 2,830,000 3,050,000
کتری برقی سام مدل EK-112G محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی ساپر مدل SSK-1750
کتری برقی
کتری برقی ساپر مدل SSK-1750 ساپر 6,350,000 26 اردیبهشت 5,300,000 6,350,000
کتری برقی ساپر مدل SSK-1750 محدوده ظرفیت: 1 تا 1.5 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی سیماران مدل SKE-740
کتری برقی
کتری برقی سیماران مدل SKE-740 سیماران 2,690,000 4 خرداد 2,690,000 2,690,000
کتری برقی سیماران مدل SKE-740 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی سینبو مدل SK 7358
کتری برقی
کتری برقی سینبو مدل SK 7358 سینبو 3,500,000 24 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
کتری برقی سینبو مدل SK 7358 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی شیائومی مدل Mijia
کتری برقی
کتری برقی شیائومی مدل Mijia شیائومی 5,960,000 00:07:09 5,590,000 5,960,000
کتری برقی شیائومی مدل Mijia گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی شیائومی مدل Mijia Smart
کتری برقی
کتری برقی شیائومی مدل Mijia Smart شیائومی 8,930,000 00:07:10 8,930,000 9,190,000
کتری برقی شیائومی مدل Mijia Smart گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی شیائومی مدل SKU-4585
کتری برقی
کتری برقی شیائومی مدل SKU-4585 شیائومی 5,650,000 00:07:12 5,650,000 5,650,000
کتری برقی شیائومی مدل SKU-4585 محدوده ظرفیت: 1 تا 1.5 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی شیائومی مدل YM-K1501
کتری برقی
کتری برقی شیائومی مدل YM-K1501 شیائومی 8,990,000 25 فروردین 8,990,000 8,990,000
کتری برقی شیائومی مدل YM-K1501 محدوده ظرفیت: 1 تا 1.5 لیتر گرم نگهدار: دارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: دارد
کتری برقی عرشیا مدل 2254
کتری برقی
کتری برقی عرشیا مدل 2254 عرشیا 5,800,000 00:07:12 5,800,000 7,000,000
کتری برقی عرشیا مدل 2254 قطع کن خودکار: دارد
کتری برقی فلر مدل EK60
کتری برقی
کتری برقی فلر مدل EK60 فلر 5,500,000 30 فروردین 5,500,000 5,500,000
کتری برقی فلر مدل EK60 قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
کتری برقی فوما مدل 1022
کتری برقی
کتری برقی فوما مدل 1022 فوما 2,950,000 00:07:12 2,870,000 2,950,000
کتری برقی فوما مدل 1022 محدوده ظرفیت: 1.5 تا 2 لیتر گرم نگهدار: ندارد قطع کن خودکار: دارد قابلیت تنظیم دما: ندارد
مجموع موارد: 93 عدد در 2 صفحه