شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت قهوه ساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آسیاب دستی قهوه کد GR01
قهوه ساز
آسیاب دستی قهوه کد GR01 متفرقه 2,518,000 3 خرداد 2,400,000 2,590,000
آسیاب دستی قهوه کد GR01 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
آسیاب قهوه بلوتینی مدل SCG-700
قهوه ساز
آسیاب قهوه بلوتینی مدل SCG-700 متفرقه 5,400,000 9 خرداد 5,400,000 5,980,000
آسیاب قهوه بلوتینی مدل SCG-700 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: قابل تعویض
آسیاب قهوه بیسمارک مدل 4452
قهوه ساز
آسیاب قهوه بیسمارک مدل 4452 بیسمارک 4,490,000 9 اردیبهشت 4,490,000 4,490,000
آسیاب قهوه بیسمارک مدل 4452 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
آسیاب قهوه رومانتیک هوم مدل OG-702
قهوه ساز
آسیاب قهوه رومانتیک هوم مدل OG-702 رومانتیک هوم 1,450,000 9 خرداد 1,450,000 1,450,000
آسیاب قهوه رومانتیک هوم مدل OG-702 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
آسیاب قهوه طرح کوبان KB1
قهوه ساز
آسیاب قهوه طرح کوبان KB1 متفرقه 57,800,000 24 اردیبهشت 57,800,000 57,800,000
آسیاب قهوه طرح کوبان KB1 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
آسیاب قهوه مباشی مدل ME-CG2281W
قهوه ساز
آسیاب قهوه مباشی مدل ME-CG2281W مباشی 2,390,000 3 خرداد 2,490,000 2,590,000
آسیاب قهوه مباشی مدل ME-CG2281W قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
آسیاب قهوه مودکس مدل CCG500
قهوه ساز
آسیاب قهوه مودکس مدل CCG500 متفرقه 9,550,000 9 خرداد 9,120,000 9,550,000
آسیاب قهوه مودکس مدل CCG500 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
آسیاب قهوه میتو ایستانتانئو مدل Obel
قهوه ساز
آسیاب قهوه میتو ایستانتانئو مدل Obel موآک 120,000,000 24 اردیبهشت 120,000,000 120,000,000
آسیاب قهوه میتو ایستانتانئو مدل Obel قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: بله
آسیاب قهوه نیوهوم مدل NHG-502
قهوه ساز
آسیاب قهوه نیوهوم مدل NHG-502 متفرقه 2,500,000 3 خرداد 2,400,000 2,500,000
آسیاب قهوه نیوهوم مدل NHG-502 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: قابل تعویض
آسیاب قهوه هانوور مدل 1648
قهوه ساز
آسیاب قهوه هانوور مدل 1648 هانوور 3,490,000 3 خرداد 3,250,000 3,950,000
آسیاب قهوه هانوور مدل 1648 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
آسیاب قهوه هانوور مدل 1649
قهوه ساز
آسیاب قهوه هانوور مدل 1649 هانوور 2,980,000 3 خرداد 2,980,000 3,390,000
آسیاب قهوه هانوور مدل 1649 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
آسیاب قهوه پروفی کوک مدل PC-KSW 1021
قهوه ساز
آسیاب قهوه پروفی کوک مدل PC-KSW 1021 متفرقه 9,000,000 13 اردیبهشت 9,000,000 9,050,000
آسیاب قهوه پروفی کوک مدل PC-KSW 1021 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر
آسیاب قهوه کد 019
قهوه ساز
آسیاب قهوه کد 019 متفرقه 27,900,000 29 اردیبهشت 27,900,000 27,900,000
آسیاب قهوه کد 019 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
آسیاب قهوه کد ۳۰۲۱
قهوه ساز
آسیاب قهوه کد ۳۰۲۱ متفرقه 36,000,000 25 اردیبهشت 36,000,000 37,087,500
آسیاب قهوه کد ۳۰۲۱ قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
آسیاب قهوه‌ بیسمارک مدل 4453
قهوه ساز
آسیاب قهوه‌ بیسمارک مدل 4453 بیسمارک 65,000,000 9 اردیبهشت 65,000,000 65,000,000
آسیاب قهوه‌ بیسمارک مدل 4453 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
قهوه  ساز آرچلیک مدل TKM-9961-B
قهوه ساز
قهوه ساز آرچلیک مدل TKM-9961-B آرچلیک 49,990,000 17 اردیبهشت 49,990,000 49,990,000
قهوه ساز آرچلیک مدل TKM-9961-B قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
قهوه جوش برقی برویستا کد B0011
قهوه ساز
قهوه جوش برقی برویستا کد B0011 متفرقه 33,000,000 2 اردیبهشت 33,000,000 33,000,000
قهوه جوش برقی برویستا کد B0011 قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
قهوه جوش برقی سینبو مدل SCM 2916
قهوه ساز
قهوه جوش برقی سینبو مدل SCM 2916 متفرقه 7,990,000 24 اردیبهشت 7,990,000 7,990,000
قهوه جوش برقی سینبو مدل SCM 2916 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله
قهوه جوش برقی کرکماز مدل الگانت کد 361
قهوه ساز
قهوه جوش برقی کرکماز مدل الگانت کد 361 کرکماز 6,850,000 13 فروردین 6,850,000 6,850,000
قهوه جوش برقی کرکماز مدل الگانت کد 361 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر
قهوه جوش تاروس مدل 920615
قهوه ساز
قهوه جوش تاروس مدل 920615 متفرقه 4,410,000 2 اردیبهشت 4,365,000 4,410,000
قهوه جوش تاروس مدل 920615 نوع فیلتر: دائمی
قهوه جوش پروفی کوک مدل pc1137
قهوه ساز
قهوه جوش پروفی کوک مدل pc1137 پروفی کوک 36,000,000 3 خرداد 36,000,000 36,000,000
قهوه جوش پروفی کوک مدل pc1137 قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز  سیماران مدل SCM -4329A
قهوه ساز
قهوه ساز سیماران مدل SCM -4329A متفرقه 8,990,000 13 فروردین 8,990,000 8,990,000
قهوه ساز سیماران مدل SCM -4329A قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز  ویداس مدل VIR-2211
قهوه ساز
قهوه ساز ویداس مدل VIR-2211 ویداس 3,950,000 24 اردیبهشت 3,850,000 3,850,000
قهوه ساز ویداس مدل VIR-2211 نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز آواکس مدل Caffeen
قهوه ساز
قهوه ساز آواکس مدل Caffeen متفرقه 2,900,000 24 اردیبهشت 2,900,000 2,900,000
قهوه ساز آواکس مدل Caffeen قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز اواسولو مدل 567592
قهوه ساز
قهوه ساز اواسولو مدل 567592 اوا سولو 16,590,000 9 اردیبهشت 16,590,000 16,590,000
قهوه ساز اواسولو مدل 567592 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز اوریکس مدل CM-5922
قهوه ساز
قهوه ساز اوریکس مدل CM-5922 اوریکس 2,720,000 3 خرداد 2,480,000 2,720,000
قهوه ساز اوریکس مدل CM-5922 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز اینوکس مدل NX-239456
قهوه ساز
قهوه ساز اینوکس مدل NX-239456 اینوکس 18,000,000 9 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
قهوه ساز اینوکس مدل NX-239456 قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز اینوکس مدل NX-363801
قهوه ساز
قهوه ساز اینوکس مدل NX-363801 اینوکس 16,900,000 13 فروردین 16,900,000 16,900,000
قهوه ساز اینوکس مدل NX-363801 قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: بله زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز برقی سینبو مدل 2928
قهوه ساز
قهوه ساز برقی سینبو مدل 2928 سینبو 1,990,000 24 اردیبهشت 1,990,000 1,990,000
قهوه ساز برقی سینبو مدل 2928 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز برقی سینبو مدل CSM 2951
قهوه ساز
قهوه ساز برقی سینبو مدل CSM 2951 سینبو 2,520,000 3 خرداد 2,280,000 2,520,000
قهوه ساز برقی سینبو مدل CSM 2951 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز برقی فوراور مدل Prestige Electro
قهوه ساز
قهوه ساز برقی فوراور مدل Prestige Electro متفرقه 25,000,000 24 اردیبهشت 25,000,000 25,000,000
قهوه ساز برقی فوراور مدل Prestige Electro قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز برمودا مدل 73423
قهوه ساز
قهوه ساز برمودا مدل 73423 برمودا 13,000,000 29 اردیبهشت 11,000,000 11,000,000
قهوه ساز برمودا مدل 73423 قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز برویل مدل BCM600
قهوه ساز
قهوه ساز برویل مدل BCM600 برویل 18,000,000 27 فروردین 18,000,000 18,000,000
قهوه ساز برویل مدل BCM600 قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله
قهوه ساز برویل مدل VCF050
قهوه ساز
قهوه ساز برویل مدل VCF050 برویل 15,500,000 24 اردیبهشت 15,500,000 15,500,000
قهوه ساز برویل مدل VCF050 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز بوش مدل TKA3A034
قهوه ساز
قهوه ساز بوش مدل TKA3A034 بوش 13,500,000 9 خرداد 13,200,000 13,500,000
قهوه ساز بوش مدل TKA3A034 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر
قهوه ساز بوش مدل TKA6A043
قهوه ساز
قهوه ساز بوش مدل TKA6A043 بوش 22,750,000 29 اردیبهشت 19,500,000 22,750,000
قهوه ساز بوش مدل TKA6A043 قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله
قهوه ساز بوش مدل TKA8011
قهوه ساز
قهوه ساز بوش مدل TKA8011 بوش 18,900,000 3 خرداد 16,400,000 18,900,000
قهوه ساز بوش مدل TKA8011 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر نوع فیلتر:دائمی
قهوه ساز بوش مدل TKA8013
قهوه ساز
قهوه ساز بوش مدل TKA8013 بوش 19,450,000 2 خرداد 18,990,000 19,450,000
قهوه ساز بوش مدل TKA8013 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز تکنو مدل Te-813
قهوه ساز
قهوه ساز تکنو مدل Te-813 تکنو 3,830,000 9 اردیبهشت 3,830,000 3,830,000
قهوه ساز تکنو مدل Te-813 صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز دلونگی ICM15210
قهوه ساز
قهوه ساز دلونگی ICM15210 دلونگی 16,500,000 9 اردیبهشت 16,500,000 16,500,000
قهوه ساز دلونگی ICM15210 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز دی اس پی مدل KA3024
قهوه ساز
قهوه ساز دی اس پی مدل KA3024 متفرقه 3,500,000 9 اردیبهشت 3,500,000 3,500,000
قهوه ساز دی اس پی مدل KA3024 صفحه گرم نگه دارنده قهوه: بله نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز راسل ساخت ترکیه مدل توکا کد R-250
قهوه ساز
قهوه ساز راسل ساخت ترکیه مدل توکا کد R-250 متفرقه 14,000,000 3 خرداد 12,950,000 14,000,000
قهوه ساز راسل ساخت ترکیه مدل توکا کد R-250 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر
قهوه ساز راسل هابز مدل باکینگهام
قهوه ساز
قهوه ساز راسل هابز مدل باکینگهام راسل هابز 15,930,000 8 خرداد 15,930,000 17,700,000
قهوه ساز راسل هابز مدل باکینگهام قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز راک مدل CM1250
قهوه ساز
قهوه ساز راک مدل CM1250 راک 7,600,000 8 خرداد 7,600,000 8,500,000
قهوه ساز راک مدل CM1250 قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: قابل تعویض
قهوه ساز رزنبرگ مدل CM902
قهوه ساز
قهوه ساز رزنبرگ مدل CM902 متفرقه 5,500,000 24 اردیبهشت 5,500,000 5,500,000
قهوه ساز رزنبرگ مدل CM902 قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز سام مدل CM-715 W
قهوه ساز
قهوه ساز سام مدل CM-715 W سام 4,750,000 29 اردیبهشت 4,750,000 5,150,000
قهوه ساز سام مدل CM-715 W صفحه نمایش: بله نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز سام مدل CM-716 ST
قهوه ساز
قهوه ساز سام مدل CM-716 ST سام 5,340,000 29 اردیبهشت 5,340,000 5,480,000
قهوه ساز سام مدل CM-716 ST صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه: بله نوع فیلتر:دائمی
قهوه ساز سام مدل CM-770 R
قهوه ساز
قهوه ساز سام مدل CM-770 R سام 9,400,000 3 خرداد 9,300,000 9,400,000
قهوه ساز سام مدل CM-770 R
قهوه ساز سوان مدل SK131
قهوه ساز
قهوه ساز سوان مدل SK131 سوان 13,900,000 24 اردیبهشت 13,900,000 13,900,000
قهوه ساز سوان مدل SK131 قابلیت برنامه پذیری: بله صفحه نمایش: بله قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): بله صفحه گرم نگه دارنده قهوه:بله نوع فیلتر: دائمی
قهوه ساز شارژی ماکیتا مدل DCM501D
قهوه ساز
قهوه ساز شارژی ماکیتا مدل DCM501D ماکیتا 100,000,000 29 اردیبهشت 100,000,000 102,300,000
قهوه ساز شارژی ماکیتا مدل DCM501D قابلیت برنامه پذیری: خیر صفحه نمایش: خیر قهوه آسیاب کن: خیر زمان سنج (Timer): خیر صفحه گرم نگه دارنده قهوه:خیر نوع فیلتر: دائمی
مجموع موارد: 69 عدد در 2 صفحه