شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت تصفیه آب و آبسردکن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آب سرد کن ایستکول مدل TM-SW 438
تصفیه آب و آبسردکن
آب سرد کن ایستکول مدل TM-SW 438 ایستکول 16,799,000 27 فروردین 16,799,000 16,799,000
آب سرد کن ایستکول مدل TM-SW 438 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله کابین: ندارد
آب سرد کن جی پاس مدل GWD8356
تصفیه آب و آبسردکن
آب سرد کن جی پاس مدل GWD8356 جی پاس 14,500,000 17 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
آب سرد کن جی پاس مدل GWD8356 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آب سرد کن واتر تک مدل FY2015
تصفیه آب و آبسردکن
آب سرد کن واتر تک مدل FY2015 واتر تک 29,000,000 13 فروردین 29,000,000 29,000,000
آب سرد کن واتر تک مدل FY2015 ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسرد کن بکو مدل BSS4600TT
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن بکو مدل BSS4600TT بکو 27,890,000 24 اردیبهشت 27,890,000 27,890,000
آبسرد کن بکو مدل BSS4600TT ورود آب: منبع پایین خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسرد کن توشیران کد T001
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن توشیران کد T001 متفرقه 11,690,000 9 اردیبهشت 11,690,000 11,690,000
آبسرد کن توشیران کد T001 ورود آب: منبع بالا و اتصال به آب شهری خروجی آب سرد: خیر خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبسرد کن تکنوهاوس مدل TWD3101
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن تکنوهاوس مدل TWD3101 تکنوهاوس 22,990,000 08:05:35 22,990,000 22,990,000
آبسرد کن تکنوهاوس مدل TWD3101 ورود آب: منبع پایین خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبسرد کن مجیک مدل WPU9900F
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن مجیک مدل WPU9900F مجیک 39,790,000 12 خرداد 36,950,000 39,790,000
آبسرد کن مجیک مدل WPU9900F ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-537
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-537 گوسونیک 23,500,000 08:05:34 19,500,000 23,500,000
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-537 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-573
تصفیه آب و آبسردکن
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-573 گوسونیک 25,000,000 20 اردیبهشت 25,000,000 25,000,000
آبسرد کن گوسونیک مدل GWD-573 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409 ایستکول 21,000,000 13 فروردین 21,000,000 21,000,000
آبسردکن ایستکول مدل TM-CW409 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410 ایستکول 19,190,000 2 اردیبهشت 19,190,000 19,900,000
آبسردکن ایستکول مدل TM-RW410 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد کابین: ندارد
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF متفرقه 42,600,000 29 اردیبهشت 42,600,000 42,600,000
آبسردکن ایستکول مدل TM-SW415UF ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن بوش مدل RDW1571
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن بوش مدل RDW1571 بوش 24,600,000 08:05:34 23,000,000 24,600,000
آبسردکن بوش مدل RDW1571 ورود آب: منبع پایین خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
آبسردکن تهران سرد مدل TGA-0002
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن تهران سرد مدل TGA-0002 متفرقه 43,000,000 08:05:35 41,000,000 43,000,000
آبسردکن تهران سرد مدل TGA-0002 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: خیر یخچال: ندارد کابین: ندارد
آبسردکن سام مدل WD-SP760 ST
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن سام مدل WD-SP760 ST سام 20,300,000 9 اردیبهشت 20,300,000 20,300,000
آبسردکن سام مدل WD-SP760 ST خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
آبسردکن سام مدل WD-SR757 W
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن سام مدل WD-SR757 W سام 19,500,000 9 اردیبهشت 19,500,000 19,500,000
آبسردکن سام مدل WD-SR757 W خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
آبسردکن لارنزا مدل TH-1030
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن لارنزا مدل TH-1030 متفرقه 26,200,000 08:05:37 26,200,000 26,200,000
آبسردکن لارنزا مدل TH-1030 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535S-W
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535S-W مایدیا 27,500,000 08:05:36 27,500,000 28,500,000
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535S-W خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله کابین: دارد
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535T
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535T مایدیا 39,300,000 24 اردیبهشت 39,300,000 39,300,000
آبسردکن مایدیا مدل YL-1535T خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله کابین: ندارد
آبسردکن مایدیا مدل YL1669S
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن مایدیا مدل YL1669S مایدیا 44,900,000 08:05:37 44,900,000 44,900,000
آبسردکن مایدیا مدل YL1669S ورود آب: منبع پایین خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:دارد
آبسردکن مجیک مدل WDU305
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن مجیک مدل WDU305 مجیک 35,500,000 08:05:35 33,550,000 35,500,000
آبسردکن مجیک مدل WDU305 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
آبسردکن هیوندای مدل 300U
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 300U هیوندای 59,300,000 08:05:36 59,300,000 59,300,000
آبسردکن هیوندای مدل 300U ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن هیوندای مدل 310P
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 310P هیوندای 69,300,000 08:05:39 69,300,000 69,300,000
آبسردکن هیوندای مدل 310P ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن هیوندای مدل 310U
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 310U هیوندای 57,300,000 08:05:38 57,300,000 57,722,000
آبسردکن هیوندای مدل 310U ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن هیوندای مدل 340E
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 340E هیوندای 79,300,000 08:05:38 79,300,000 79,300,000
آبسردکن هیوندای مدل 340E ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن هیوندای مدل 360E
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن هیوندای مدل 360E هیوندای 79,300,000 08:05:38 79,300,000 79,300,000
آبسردکن هیوندای مدل 360E ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: ندارد کابین:ندارد
آبسردکن یخچال دار سرجیو مدل SWD-7500R
تصفیه آب و آبسردکن
آبسردکن یخچال دار سرجیو مدل SWD-7500R سرجیو 28,690,000 10 اردیبهشت 28,690,000 28,690,000
آبسردکن یخچال دار سرجیو مدل SWD-7500R ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد
اب سردکن گوسونیک مدل GWD 574
تصفیه آب و آبسردکن
اب سردکن گوسونیک مدل GWD 574 گوسونیک 24,600,000 08:05:33 22,290,000 24,600,000
اب سردکن گوسونیک مدل GWD 574 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله یخچال: دارد کابین:ندارد
تصفیه آب خانگی اس اس وی مدل Hercules S6
تصفیه آب و آبسردکن
تصفیه آب خانگی اس اس وی مدل Hercules S6 اس اس وی 20,090,000 08:05:36 16,665,700 20,090,000
تصفیه آب خانگی اس اس وی مدل Hercules S6 ورود آب: اتصال به شیر آب خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: خیر
جالیوانی آبسردکن کارو مدل Flip
تصفیه آب و آبسردکن
جالیوانی آبسردکن کارو مدل Flip متفرقه 1,222,000 8 خرداد 1,222,000 1,300,000
جالیوانی آبسردکن کارو مدل Flip خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
جالیوانی استیل مدل Paniz 89
تصفیه آب و آبسردکن
جالیوانی استیل مدل Paniz 89 متفرقه 1,050,000 9 اردیبهشت 1,050,000 1,050,000
جالیوانی استیل مدل Paniz 89 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
شیر آبسردکن مدل DN-H&C01 بسته 2 عددی
تصفیه آب و آبسردکن
شیر آبسردکن مدل DN-H&C01 بسته 2 عددی متفرقه 585,000 08:05:38 585,000 585,000
شیر آبسردکن مدل DN-H&C01 بسته 2 عددی خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
شیر آبسردکن مدل DN-H&C02 بسته 2 عددی
تصفیه آب و آبسردکن
شیر آبسردکن مدل DN-H&C02 بسته 2 عددی متفرقه 1,245,000 3 فروردین 1,245,000 1,245,000
شیر آبسردکن مدل DN-H&C02 بسته 2 عددی خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
منبع آبسردکن ایستکول مدل TM-P22
تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن ایستکول مدل TM-P22 ایستکول 3,040,000 08:05:38 2,850,000 3,040,000
منبع آبسردکن ایستکول مدل TM-P22 خروجی آب سرد: بله خروجی آب گرم: بله
منبع آبسردکن بیمر مدل BM-S22F
تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن بیمر مدل BM-S22F متفرقه 3,400,000 08:05:41 3,400,000 3,400,000
منبع آبسردکن بیمر مدل BM-S22F ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: خیر خروجی آب گرم: خیر
منبع آبسردکن و تصفیه کن بیمر مدل BM-S15F3
تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن و تصفیه کن بیمر مدل BM-S15F3 متفرقه 3,800,000 08:05:42 3,800,000 3,800,000
منبع آبسردکن و تصفیه کن بیمر مدل BM-S15F3 ورود آب: منبع بالا خروجی آب سرد: خیر خروجی آب گرم: خیر
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-22
تصفیه آب و آبسردکن
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-22 گوسونیک 2,690,000 08:05:34 2,640,000 2,690,000
منبع آبسردکن و تصفیه کن گوسونیک مدل GWP-22 خروجی آب سرد: خیر خروجی آب گرم: خیر
مجموع موارد: 37 عدد در 1 صفحه