شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت اسپرسو ساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اسپرسو ساز  لواک مدل 8201
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز لواک مدل 8201 متفرقه 5,100,000 24 اردیبهشت 5,100,000 5,100,000
اسپرسو ساز لواک مدل 8201 سیستم کاپوچینو ساز: ندارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، ریسترتو، لانگو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد قابلیت برنامه‌ریزی:ندارد
اسپرسو ساز  نوا مدل 146
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نوا مدل 146 نوا 15,900,000 3 خرداد 13,850,000 15,900,000
اسپرسو ساز نوا مدل 146 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو
اسپرسو ساز  نیولند مدل NL-2495BL
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نیولند مدل NL-2495BL متفرقه 16,556,000 00:07:12 16,556,000 16,556,000
اسپرسو ساز نیولند مدل NL-2495BL سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کافه لاته کاپوچینو
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1010-Elzero
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1010-Elzero متفرقه 13,000,000 00:07:11 13,000,000 13,000,000
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1010-Elzero سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو امریکانو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1020-Elwan
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1020-Elwan متفرقه 19,000,000 00:07:12 18,050,000 19,000,000
اسپرسو ساز آلیرا مدل 1020-Elwan سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:ندارد مخزن شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته کاپوچینو ماکیاتو امریکانو شیر گرم سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز اوریکس مدل CM-6026
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز اوریکس مدل CM-6026 اوریکس 26,000,000 00:07:09 26,000,000 26,000,000
اسپرسو ساز اوریکس مدل CM-6026 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو
اسپرسو ساز اپکس مدل ACM-430
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز اپکس مدل ACM-430 اپکس 33,850,000 00:07:11 33,850,000 33,850,000
اسپرسو ساز اپکس مدل ACM-430 سیستم کاپوچینو ساز: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز بارنی مدل CM5403
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بارنی مدل CM5403 بارنی 14,990,000 00:07:08 14,990,000 15,900,000
اسپرسو ساز بارنی مدل CM5403 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز بارنی مدل CRM3005E
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بارنی مدل CRM3005E بارنی 38,700,000 00:07:09 37,800,000 39,900,000
اسپرسو ساز بارنی مدل CRM3005E سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825 برناکو 19,990,000 2 اردیبهشت 19,990,000 19,990,000
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825 برناکو 15,980,000 00:07:08 15,980,000 15,990,000
اسپرسو ساز برناکو مدل BEP6825 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو ماکیاتو سیستم گرم کردن فنجان:ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز بلانزو مدل BEC-340
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بلانزو مدل BEC-340 متفرقه 9,500,000 9 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
اسپرسو ساز بلانزو مدل BEC-340 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: ندارد آسیاب قهوه:ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز بوش مدل VeroAroma 300 TES60321RW
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بوش مدل VeroAroma 300 TES60321RW بوش 195,000,000 24 اردیبهشت 195,000,000 195,000,000
اسپرسو ساز بوش مدل VeroAroma 300 TES60321RW سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد آسیاب قهوه: دارد مخزن شیر:ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو ماکیاتو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز بیشل مدل BL-CM-010
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز بیشل مدل BL-CM-010 بیشل 17,500,000 00:07:12 17,500,000 18,000,000
اسپرسو ساز بیشل مدل BL-CM-010 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد آسیاب قهوه:ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو
اسپرسو ساز تاروس مدل BARI
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز تاروس مدل BARI متفرقه 13,085,000 00:07:11 13,085,000 13,130,000
اسپرسو ساز تاروس مدل BARI سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز جمیلای مدل Crm3005E
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جمیلای مدل Crm3005E متفرقه 40,900,000 00:07:11 40,900,000 40,900,000
اسپرسو ساز جمیلای مدل Crm3005E سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو موکا کاپوچینو ماکیاتو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز جمیلای مدل CRM3605
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جمیلای مدل CRM3605 جمیلای 39,756,100 00:07:09 39,756,100 41,990,000
اسپرسو ساز جمیلای مدل CRM3605 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM-6108
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM-6108 جی پاس 14,100,000 00:02:27 14,016,500 14,100,000
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM-6108 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM41506UK
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM41506UK جی پاس 15,200,000 24 اردیبهشت 12,100,000 12,100,000
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM41506UK سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM6108
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM6108 جی پاس 14,663,700 20 اردیبهشت 14,663,700 14,663,700
اسپرسو ساز جی پاس مدل GCM6108 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز راک مدل CM10205010
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز راک مدل CM10205010 راک 10,800,000 24 اردیبهشت 10,800,000 10,800,000
اسپرسو ساز راک مدل CM10205010 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، کافه لاته، کاپوچینو
اسپرسو ساز راک مدل CM1251
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز راک مدل CM1251 راک 8,900,000 21 فروردین 8,900,000 8,900,000
اسپرسو ساز راک مدل CM1251 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، کافه لاته، کاپوچینو
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-222
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-222 متفرقه 16,300,000 9 اردیبهشت 12,784,000 16,300,000
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-222 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته کاپوچینو
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-680
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-680 رومانتیک هوم 12,800,000 00:07:08 12,800,000 14,350,000
اسپرسو ساز رومانتیک هوم مدل RL-680 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:ندارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز سوئیس هوم مدل CLS-120
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز سوئیس هوم مدل CLS-120 سوئیس هوم 12,500,000 00:07:15 12,500,000 12,500,000
اسپرسو ساز سوئیس هوم مدل CLS-120 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: دارد آسیاب قهوه: ندارد
اسپرسو ساز سی بی تی مدل Esse EL
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز سی بی تی مدل Esse EL سی بی تی ایتالیا 24,900,000 00:07:11 24,900,000 24,900,000
اسپرسو ساز سی بی تی مدل Esse EL سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز عرشیا مدل ARSHIA2440
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز عرشیا مدل ARSHIA2440 عرشیا 14,500,000 13 فروردین 14,500,000 14,500,000
اسپرسو ساز عرشیا مدل ARSHIA2440 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز فوما مدل FU-1510
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز فوما مدل FU-1510 فوما 11,000,000 00:07:12 11,000,000 11,000,000
اسپرسو ساز فوما مدل FU-1510 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد آسیاب قهوه:ندارد مخزن شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010 مباشی 15,490,000 2 اردیبهشت 15,490,000 15,490,000
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010 مباشی 15,990,000 00:07:09 15,990,000 16,790,000
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2010 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2011
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2011 مباشی 14,350,000 00:07:10 12,550,000 14,350,000
اسپرسو ساز مباشی مدل ECM2011 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2019
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2019 مباشی 15,890,000 00:07:09 15,890,000 15,890,000
اسپرسو ساز مباشی مدل ME-ECM2019 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز مباشی مدل MEBASHI ECM2011
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مباشی مدل MEBASHI ECM2011 مباشی 13,300,000 2 خرداد 12,800,000 13,300,000
اسپرسو ساز مباشی مدل MEBASHI ECM2011 سیستم کاپوچینو ساز: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز مدل 6CUP
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز مدل 6CUP متفرقه 1,220,000 00:07:10 1,100,000 1,220,000
اسپرسو ساز مدل 6CUP فیلتر آب: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو
اسپرسو ساز میا مدل 41072X
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز میا مدل 41072X متفرقه 8,118,900 2 اردیبهشت 8,118,900 8,118,900
اسپرسو ساز میا مدل 41072X سیستم کاپوچینو ساز: ندارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر:ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو
اسپرسو ساز میله مدل CM5100
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز میله مدل CM5100 میله 513,000,000 00:07:08 513,000,000 513,000,000
اسپرسو ساز میله مدل CM5100 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: دارد مخزن شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو ماکیاتو لانگو امریکانو شیر گرم سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-014
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-014 بیشل 14,900,000 00:07:13 14,900,000 14,900,000
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-014 سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-015
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-015 بیشل 14,900,000 00:07:12 14,900,000 14,900,000
اسپرسو ساز نسپرسو بیشل مدل BL-CM-015 سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نسپرسو ساپر مدل Marigold
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو ساپر مدل Marigold ساپر 13,000,000 24 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
اسپرسو ساز نسپرسو ساپر مدل Marigold سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups نسپرسو 69,700,000 13 اردیبهشت 69,700,000 69,700,000
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد مخزن شیر:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو ریسترتو لانگو امریکانو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups کروپس 68,700,000 10 اردیبهشت 68,700,000 68,700,000
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Expert And Milk Krups سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد مخزن شیر:دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو ریسترتو لانگو امریکانو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Inissia Krups
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Inissia Krups کروپس 27,800,000 00:07:10 25,800,000 27,800,000
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Inissia Krups سیستم کاپوچینو ساز: ندارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نازل بخار:ندارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو لانگو
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Prodigio And Milk Krups
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Prodigio And Milk Krups کروپس 48,800,000 9 اردیبهشت 48,800,000 48,800,000
اسپرسو ساز نسپرسو مدل Prodigio And Milk Krups سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:آب جوش اسپرسو کافه لاته کاپوچینو ریسترتو لانگو شیر گرم سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز نوا مدل NCM 132 EXPS
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نوا مدل NCM 132 EXPS نوا 16,800,000 24 اردیبهشت 16,800,000 17,500,000
اسپرسو ساز نوا مدل NCM 132 EXPS سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:دارد
اسپرسو ساز نوا مدل Nova 132 New
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نوا مدل Nova 132 New نوا 18,500,000 00:07:09 16,300,000 18,500,000
اسپرسو ساز نوا مدل Nova 132 New سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه:اسپرسو کافه لاته موکا کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز نوا مدل Nova 132 New
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز نوا مدل Nova 132 New نوا 17,900,000 25 اردیبهشت 17,900,000 17,900,000
اسپرسو ساز نوا مدل Nova 132 New سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: ندارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کافه لاته کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: دارد
اسپرسو ساز هانوور مدل 1117
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز هانوور مدل 1117 هانوور 12,980,000 2 اردیبهشت 12,980,000 12,980,000
اسپرسو ساز هانوور مدل 1117 سیستم کاپوچینو ساز: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان:دارد قابلیت برنامه‌ریزی: ندارد
اسپرسو ساز هانوور مدل 1519
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز هانوور مدل 1519 هانوور 9,440,000 00:07:08 9,440,000 9,440,000
اسپرسو ساز هانوور مدل 1519 سیستم کاپوچینو ساز: دارد حالت آماده به کار: دارد فیلتر آب: دارد قابلیت تولید کف شیر: دارد نازل بخار:دارد آسیاب قهوه: ندارد مخزن شیر: دارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: آب جوش اسپرسو کاپوچینو سیستم گرم کردن فنجان: ندارد
اسپرسو ساز واکاکو مدل nanopersso
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز واکاکو مدل nanopersso واکاکو 15,800,000 00:07:13 15,800,000 15,800,000
اسپرسو ساز واکاکو مدل nanopersso سیستم کاپوچینو ساز: ندارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو، کافه لاته سیستم گرم کردن فنجان: ندارد قابلیت برنامه‌ریزی:ندارد
اسپرسو ساز واکاکو مدل نانووسل
اسپرسو ساز
اسپرسو ساز واکاکو مدل نانووسل واکاکو 4,680,000 00:07:12 4,680,000 4,680,000
اسپرسو ساز واکاکو مدل نانووسل سیستم کاپوچینو ساز: ندارد قابلیت تولید کف شیر: ندارد نوشیدنی‌های قابل تهیه: اسپرسو
مجموع موارد: 130 عدد در 3 صفحه