شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آبمیوه گیری

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آب مرکبات گیری ناسا الکتریک مدل NS-935
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری ناسا الکتریک مدل NS-935 ناسا الکتریک 7,700,000 30 اردیبهشت 7,700,000 7,700,000
آب مرکبات گیری ناسا الکتریک مدل NS-935 مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1003
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1003 گرند 7,700,000 14 اردیبهشت 7,700,000 7,700,000
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1003 مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی سیستم ضد چکه: دارد
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1004
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1004 گرند 7,800,000 10 اردیبهشت 7,800,000 7,800,000
آب مرکبات گیری گرند مدل GR-1004 مخزن آب میوه گیری: ندارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه گیری  هانور مدل 1140
آبمیوه گیری
آب میوه گیری هانور مدل 1140 متفرقه 15,999,600 3 خرداد 14,500,300 15,999,600
آب میوه گیری هانور مدل 1140 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد
آب میوه گیری  وردا مدل VER90
آبمیوه گیری
آب میوه گیری وردا مدل VER90 متفرقه 21,486,000 3 خرداد 21,486,000 21,488,000
آب میوه گیری وردا مدل VER90 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: پنج کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: دارد
آب میوه گیری برناکو مدل 611
آبمیوه گیری
آب میوه گیری برناکو مدل 611 برناکو 8,980,000 29 اردیبهشت 8,800,000 8,980,000
آب میوه گیری برناکو مدل 611 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه گیری تکنو مدل Te-219
آبمیوه گیری
آب میوه گیری تکنو مدل Te-219 تکنو 9,400,000 2 خرداد 9,300,000 9,400,000
آب میوه گیری تکنو مدل Te-219 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخزن تفاله:دارد
آب میوه گیری والنوت مدل sw-900
آبمیوه گیری
آب میوه گیری والنوت مدل sw-900 والنوت 11,990,000 2 خرداد 11,660,000 12,490,000
آب میوه گیری والنوت مدل sw-900 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P
آبمیوه گیری
آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P پارس خزر 4,250,000 17 اردیبهشت 4,250,000 4,250,000
آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: ندارد سیستم ضد چکه: ندارد
آب میوه‌گیری مولینکس مدل JU585G
آبمیوه گیری
آب میوه‌گیری مولینکس مدل JU585G مولینکس 20,300,000 13 اردیبهشت 20,300,000 20,300,000
آب میوه‌گیری مولینکس مدل JU585G مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آب میوه‌گیری پروفی کوک مدلPC AE 1070
آبمیوه گیری
آب میوه‌گیری پروفی کوک مدلPC AE 1070 متفرقه 21,000,000 27 اردیبهشت 21,000,000 23,750,000
آب میوه‌گیری پروفی کوک مدلPC AE 1070 سوئیچ ایمنی: دارد کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله:دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری 5 کاره  برلیانت مدل BJB-5900
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری 5 کاره برلیانت مدل BJB-5900 برلیانت 14,700,000 30 فروردین 14,700,000 14,700,000
آبمیوه گیری 5 کاره برلیانت مدل BJB-5900 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: پنج کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری آریته کد 176
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری آریته کد 176 آریته 12,880,000 30 اردیبهشت 12,880,000 12,890,000
آبمیوه گیری آریته کد 176 سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری آکیلیس مدل ACK413
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری آکیلیس مدل ACK413 آکیلیس 18,590,000 13 اردیبهشت 18,090,000 18,590,000
آبمیوه گیری آکیلیس مدل ACK413 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری آی سن مدل J262-B
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری آی سن مدل J262-B آی سن 12,500,000 17 اردیبهشت 11,870,000 12,500,000
آبمیوه گیری آی سن مدل J262-B مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری ارشیا مدل MJ-AR176E
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری ارشیا مدل MJ-AR176E ارشیا 9,900,000 29 اردیبهشت 9,900,000 10,300,000
آبمیوه گیری ارشیا مدل MJ-AR176E سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: سه کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری اسمگ مدل SJF01
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری اسمگ مدل SJF01 اسمگ 126,430,000 9 اردیبهشت 126,430,000 126,430,000
آبمیوه گیری اسمگ مدل SJF01 سوئیچ ایمنی: ندارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری المپیا مدل K1-OE6061
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری المپیا مدل K1-OE6061 المپیا 6,200,000 3 خرداد 6,198,900 6,200,000
آبمیوه گیری المپیا مدل K1-OE6061 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری المپیا مدل OE-176P
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری المپیا مدل OE-176P المپیا 5,100,000 10 اردیبهشت 5,100,000 5,100,000
آبمیوه گیری المپیا مدل OE-176P مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-600
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-600 متفرقه 21,250,000 29 اردیبهشت 21,250,000 25,000,000
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-600 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: سه کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-800
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-800 بیترون 11,000,000 10 اردیبهشت 11,000,000 11,000,000
آبمیوه گیری بایترون مدل BAM-800 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره
آبمیوه گیری براون مدل J700
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری براون مدل J700 براون 36,600,000 3 خرداد 36,600,000 38,850,000
آبمیوه گیری براون مدل J700 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری برلیانت مدل BJB-5700
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری برلیانت مدل BJB-5700 برلیانت 13,200,000 3 خرداد 13,200,000 13,200,000
آبمیوه گیری برلیانت مدل BJB-5700 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری برناکو مدل BR611
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری برناکو مدل BR611 برناکو 9,970,000 3 خرداد 9,600,000 9,970,000
آبمیوه گیری برناکو مدل BR611 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخزن تفاله:دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری برویل مدل BJE410
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری برویل مدل BJE410 متفرقه 145,000,000 29 اردیبهشت 145,000,000 145,000,000
آبمیوه گیری برویل مدل BJE410 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری برویل مدل JE95
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری برویل مدل JE95 متفرقه 99,000,000 29 اردیبهشت 99,000,000 99,000,000
آبمیوه گیری برویل مدل JE95 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری بلک اند دکر مدل JE250
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بلک اند دکر مدل JE250 بلک اند دکر 9,150,000 24 اردیبهشت 9,150,000 9,150,000
آبمیوه گیری بلک اند دکر مدل JE250 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری بهی مدل BQF-0814YGW
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بهی مدل BQF-0814YGW متفرقه 10,500,000 2 خرداد 10,500,000 10,500,000
آبمیوه گیری بهی مدل BQF-0814YGW مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری بوش مدل MES20A0
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بوش مدل MES20A0 بوش 53,000,000 9 اردیبهشت 53,000,000 53,000,000
آبمیوه گیری بوش مدل MES20A0 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500 بوش 28,490,000 4 خرداد 25,850,000 28,950,000
آبمیوه گیری بوش مدل MES3500 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری بونیتو مدل AB-1600
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بونیتو مدل AB-1600 متفرقه 13,850,000 29 اردیبهشت 13,850,000 13,850,000
آبمیوه گیری بونیتو مدل AB-1600 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد نمایشگر: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری بیشل مدل BL-FP-010
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری بیشل مدل BL-FP-010 بیشل 15,300,000 9 اردیبهشت 15,300,000 15,300,000
آبمیوه گیری بیشل مدل BL-FP-010 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن: دارد آسیاب:دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری تک کاره ناسا الکتریک مدل NS-918
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری تک کاره ناسا الکتریک مدل NS-918 ناسا الکتریک 9,500,000 9 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
آبمیوه گیری تک کاره ناسا الکتریک مدل NS-918 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-311
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-311 تکنو 19,530,000 2 خرداد 17,380,000 19,530,000
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-311 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-312
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-312 تکنو 20,500,000 3 خرداد 20,500,000 23,000,000
آبمیوه گیری تکنو مدل Te-312 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: دستی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری تیتانیوم مدل JE-9395
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری تیتانیوم مدل JE-9395 متفرقه 17,500,000 3 خرداد 17,215,000 17,999,000
آبمیوه گیری تیتانیوم مدل JE-9395 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری جی پاس مدل GJE5437
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری جی پاس مدل GJE5437 جی پاس 8,900,000 2 خرداد 8,900,000 8,900,000
آبمیوه گیری جی پاس مدل GJE5437 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخزن تفاله:دارد
آبمیوه گیری رنکارد مدل RAN - 123
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری رنکارد مدل RAN - 123 متفرقه 17,490,000 25 فروردین 17,490,000 17,490,000
آبمیوه گیری رنکارد مدل RAN - 123 سوئیچ ایمنی: ندارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری روتل مدل U420
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری روتل مدل U420 روتل 10,700,000 29 اردیبهشت 9,800,000 10,700,000
آبمیوه گیری روتل مدل U420 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: دو کاره مخزن تفاله:دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری رومانتیک هوم مدل GS-306
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری رومانتیک هوم مدل GS-306 رومانتیک هوم 13,990,000 24 اردیبهشت 13,990,000 14,880,000
آبمیوه گیری رومانتیک هوم مدل GS-306 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری زیمنس مدل ME35000GB
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری زیمنس مدل ME35000GB زیمنس 22,000,000 4 خرداد 20,100,000 22,000,000
آبمیوه گیری زیمنس مدل ME35000GB مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-340D
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-340D ساپر 18,150,000 24 اردیبهشت 18,150,000 18,150,000
آبمیوه گیری ساپر مدل SJE-340D سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری سوئیس هوم مدل CLS 840
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری سوئیس هوم مدل CLS 840 سوئیس هوم 17,900,000 9 اردیبهشت 17,900,000 17,900,000
آبمیوه گیری سوئیس هوم مدل CLS 840 سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد مخزن تفاله: دارد
آبمیوه گیری سوییس پلاس مدل JB-4242S
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری سوییس پلاس مدل JB-4242S متفرقه 14,879,800 2 اردیبهشت 14,879,800 14,879,800
آبمیوه گیری سوییس پلاس مدل JB-4242S سوئیچ ایمنی: ندارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری سیماران کد 80
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری سیماران کد 80 سیماران 8,500,000 2 اردیبهشت 8,500,000 8,500,000
آبمیوه گیری سیماران کد 80 مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن: ندارد آسیاب:ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری فلر مدل PJ1000
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری فلر مدل PJ1000 فلر 25,900,000 25 اردیبهشت 23,970,000 25,900,000
آبمیوه گیری فلر مدل PJ1000 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری فلر مدل PJB 81S
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری فلر مدل PJB 81S فلر 31,000,000 4 خرداد 31,000,000 31,000,000
آبمیوه گیری فلر مدل PJB 81S مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: دو کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری فونیکس مدل 8000 مولتی تاچ دیجیتال
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری فونیکس مدل 8000 مولتی تاچ دیجیتال فونیکس 16,800,000 29 اردیبهشت 16,800,000 16,800,000
آبمیوه گیری فونیکس مدل 8000 مولتی تاچ دیجیتال سوئیچ ایمنی: دارد مخزن آب میوه گیری: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: چهار کاره مخلوط کن:دارد آسیاب: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
آبمیوه گیری فیلیپس مدل 45/HR1832
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری فیلیپس مدل 45/HR1832 فیلیپس 25,800,000 25 اردیبهشت 22,380,000 25,800,000
آبمیوه گیری فیلیپس مدل 45/HR1832 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: ندارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: دارد
آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1863
آبمیوه گیری
آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1863 فیلیپس 19,990,000 4 خرداد 19,300,000 20,100,000
آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1863 مخزن آب میوه گیری: دارد سوئیچ ایمنی: دارد نوع آبمیوه گیری: برقی کارکرد: تک کاره مخلوط کن:ندارد آسیاب: ندارد مخزن تفاله: دارد سیستم ضد چکه: ندارد
مجموع موارد: 104 عدد در 3 صفحه