شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گریل و باربیکیو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
باربکیو تتیس مدل BCH-60
گریل و باربیکیو
باربکیو تتیس مدل BCH-60 تتیس 15,170,000 08:05:34 14,411,500 15,170,000
باربکیو تتیس مدل BCH-60 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: بله
باربکیو تتیس مدل BG-60
گریل و باربیکیو
باربکیو تتیس مدل BG-60 تتیس 18,530,000 08:05:36 17,603,500 18,530,000
باربکیو تتیس مدل BG-60 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
باربکیو تتیس مدل BGT-60
گریل و باربیکیو
باربکیو تتیس مدل BGT-60 تتیس 24,450,000 08:05:35 23,227,500 24,450,000
باربکیو تتیس مدل BGT-60 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
باربیکیو آتش مهر مدل Afrozesh102
گریل و باربیکیو
باربیکیو آتش مهر مدل Afrozesh102 آتش‌مهر 27,400,000 9 اردیبهشت 27,400,000 27,400,000
باربیکیو آتش مهر مدل Afrozesh102 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
باربیکیو تتیس مدل S-200
گریل و باربیکیو
باربیکیو تتیس مدل S-200 تتیس 46,800,000 08:05:36 44,460,000 46,800,000
باربیکیو تتیس مدل S-200 ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: بله
باربیکیو رادسیستم مدل WB112
گریل و باربیکیو
باربیکیو رادسیستم مدل WB112 راد سیستم 249,595,500 08:05:38 249,595,500 249,595,500
باربیکیو رادسیستم مدل WB112 ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: خیر
باربیکیو رومیزی مایسان مدل MBQ-5221S
گریل و باربیکیو
باربیکیو رومیزی مایسان مدل MBQ-5221S متفرقه 15,500,000 13 فروردین 15,500,000 15,500,000
باربیکیو رومیزی مایسان مدل MBQ-5221S قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
باربیکیو سه شعله کاداک مدل Meridian
گریل و باربیکیو
باربیکیو سه شعله کاداک مدل Meridian کاداک 106,000,000 08:05:34 106,000,000 106,000,000
باربیکیو سه شعله کاداک مدل Meridian قابلیت تنظیم حرارت: بله
باربیکیو صنعت کاران مدل san70
گریل و باربیکیو
باربیکیو صنعت کاران مدل san70 متفرقه 15,850,000 08:05:33 15,800,000 15,850,000
باربیکیو صنعت کاران مدل san70 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری:ندارد تعداد المنت: 2 شعله پلوپز: ندارد در: دارد
باربیکیو صنعت کاران مدل san80
گریل و باربیکیو
باربیکیو صنعت کاران مدل san80 متفرقه 17,400,000 08:05:34 17,400,000 17,600,000
باربیکیو صنعت کاران مدل san80 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: 2 شعله پلوپز: ندارد در: دارد
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb 80
گریل و باربیکیو
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb 80 متفرقه 18,000,000 08:05:34 18,000,000 18,000,000
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb 80 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: 2 شعله پلوپز: دارد در: دارد
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb70
گریل و باربیکیو
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb70 متفرقه 17,000,000 08:05:35 16,780,000 17,000,000
باربیکیو صنعتکاران مدل sanb70 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: 2 شعله پلوپز: دارد در: دارد
باربیکیو مدل BBQ-DLD006
گریل و باربیکیو
باربیکیو مدل BBQ-DLD006 متفرقه 4,950,000 17 فروردین 4,950,000 4,950,000
باربیکیو مدل BBQ-DLD006 قابلیت تنظیم حرارت: بله
باربیکیو چهار شعله کاداک مدل Stratos
گریل و باربیکیو
باربیکیو چهار شعله کاداک مدل Stratos کاداک 89,900,000 9 اردیبهشت 89,900,000 89,900,000
باربیکیو چهار شعله کاداک مدل Stratos قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: خیر
باربیکیو کاداک مدل Carri Chef
گریل و باربیکیو
باربیکیو کاداک مدل Carri Chef کاداک 47,500,000 08:05:34 47,500,000 47,500,000
باربیکیو کاداک مدل Carri Chef قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
باربیکیو کاداک مدل GRILLO CHEF
گریل و باربیکیو
باربیکیو کاداک مدل GRILLO CHEF کاداک 31,000,000 08:05:34 31,000,000 31,000,000
باربیکیو کاداک مدل GRILLO CHEF قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
باربیکیو کاداک مدل Safari Chef
گریل و باربیکیو
باربیکیو کاداک مدل Safari Chef کاداک 19,500,000 08:05:35 19,500,000 19,500,000
باربیکیو کاداک مدل Safari Chef قابلیت تنظیم حرارت: بله
باربیکیو کاداک مدل Stratos 3B
گریل و باربیکیو
باربیکیو کاداک مدل Stratos 3B کاداک 82,500,000 08:05:40 82,500,000 82,500,000
باربیکیو کاداک مدل Stratos 3B قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
توری کباب مدل B100
گریل و باربیکیو
توری کباب مدل B100 متفرقه 650,000 08:05:39 650,000 650,000
توری کباب مدل B100 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر نوع: رومیزی قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: ندارد شعله پلوپز: ندارد در: ندارد
توری گریل مدل 40-K
گریل و باربیکیو
توری گریل مدل 40-K متفرقه 400,000 30 فروردین 400,000 400,000
توری گریل مدل 40-K ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
توری گریل مدل 50-60B
گریل و باربیکیو
توری گریل مدل 50-60B متفرقه 730,000 17 فروردین 730,000 730,000
توری گریل مدل 50-60B ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
توری گریل مدل a4
گریل و باربیکیو
توری گریل مدل a4 متفرقه 890,000 08:05:35 890,000 890,000
توری گریل مدل a4 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
توری گریل مدل ۳۰۶۰
گریل و باربیکیو
توری گریل مدل ۳۰۶۰ متفرقه 1,550,000 9 اردیبهشت 1,550,000 1,550,000
توری گریل مدل ۳۰۶۰ قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر نوع: رومیزی قابلیت اتصال به گاز شهری:ندارد تعداد المنت: 1 شعله پلوپز: ندارد در: ندارد
توری گریل کدa40
گریل و باربیکیو
توری گریل کدa40 متفرقه 1,330,000 08:05:34 1,240,000 1,330,000
توری گریل کدa40 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: خیر
سیخ گردان ضیافت مدل Fire
گریل و باربیکیو
سیخ گردان ضیافت مدل Fire متفرقه 2,770,000 08:05:35 2,770,000 2,830,000
سیخ گردان ضیافت مدل Fire ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
ظرف پخت استیک مدل 3033
گریل و باربیکیو
ظرف پخت استیک مدل 3033 متفرقه 1,650,000 08:05:35 1,650,000 1,650,000
ظرف پخت استیک مدل 3033 قابلیت تنظیم حرارت: خیر ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: خیر
کباب ساز زینوین مدل Z45218
گریل و باربیکیو
کباب ساز زینوین مدل Z45218 متفرقه 1,050,000 08:05:34 1,050,000 1,488,000
کباب ساز زینوین مدل Z45218
کباب پز  صنعت مدل m80
گریل و باربیکیو
کباب پز صنعت مدل m80 متفرقه 6,600,000 08:05:37 6,600,000 6,600,000
کباب پز صنعت مدل m80 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز  ضیافت مدل STAR-10 به همراه منقل صحرایی
گریل و باربیکیو
کباب پز ضیافت مدل STAR-10 به همراه منقل صحرایی متفرقه 4,300,000 12 خرداد 4,300,000 4,300,000
کباب پز ضیافت مدل STAR-10 به همراه منقل صحرایی قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز آرژنتینا مدل 731
گریل و باربیکیو
کباب پز آرژنتینا مدل 731 متفرقه 6,500,000 30 فروردین 6,500,000 6,500,000
کباب پز آرژنتینا مدل 731 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز ایستاده  مدل 7MB-50
گریل و باربیکیو
کباب پز ایستاده مدل 7MB-50 متفرقه 9,500,000 24 اردیبهشت 9,500,000 9,500,000
کباب پز ایستاده مدل 7MB-50 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز برقی لوکسل کد 6040
گریل و باربیکیو
کباب پز برقی لوکسل کد 6040 لوکسل 5,950,000 08:05:35 5,950,000 5,950,000
کباب پز برقی لوکسل کد 6040 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز دو گانه سوز مه پویا مدل BRB-M111
گریل و باربیکیو
کباب پز دو گانه سوز مه پویا مدل BRB-M111 مه پویا 4,890,000 12 خرداد 4,650,000 4,890,000
کباب پز دو گانه سوز مه پویا مدل BRB-M111 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
کباب پز دوگانه سوزمه پویا مدل BRB-M84
گریل و باربیکیو
کباب پز دوگانه سوزمه پویا مدل BRB-M84 مه پویا 3,590,000 9 اردیبهشت 3,550,000 3,590,000
کباب پز دوگانه سوزمه پویا مدل BRB-M84 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
کباب پز سینا مدل s70
گریل و باربیکیو
کباب پز سینا مدل s70 متفرقه 7,200,000 08:05:36 6,800,000 7,200,000
کباب پز سینا مدل s70 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز شعله وران مدل TAB-190
گریل و باربیکیو
کباب پز شعله وران مدل TAB-190 متفرقه 2,990,000 12 خرداد 2,990,000 2,990,000
کباب پز شعله وران مدل TAB-190 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: رومیزی قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: ندارد شعله پلوپز: ندارد در: ندارد
کباب پز صنعت مدل m 40
گریل و باربیکیو
کباب پز صنعت مدل m 40 متفرقه 3,140,000 08:05:40 3,140,000 3,200,000
کباب پز صنعت مدل m 40 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
کباب پز صنعت مدل m80-1
گریل و باربیکیو
کباب پز صنعت مدل m80-1 متفرقه 6,600,000 08:05:34 6,600,000 6,600,000
کباب پز صنعت مدل m80-1 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز ضیافت مدل شعله
گریل و باربیکیو
کباب پز ضیافت مدل شعله متفرقه 3,650,000 08:05:34 3,580,000 3,750,000
کباب پز ضیافت مدل شعله
کباب پز مدل KB50
گریل و باربیکیو
کباب پز مدل KB50 متفرقه 3,332,000 08:05:39 3,332,000 3,332,000
کباب پز مدل KB50 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز مدل m700
گریل و باربیکیو
کباب پز مدل m700 متفرقه 2,960,000 08:05:35 2,960,000 2,970,000
کباب پز مدل m700 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز مدل m780
گریل و باربیکیو
کباب پز مدل m780 متفرقه 4,000,000 08:05:34 4,000,000 4,120,000
کباب پز مدل m780 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
کباب پز نوبل مدل Taysiz
گریل و باربیکیو
کباب پز نوبل مدل Taysiz متفرقه 2,730,000 08:05:34 2,730,000 3,280,000
کباب پز نوبل مدل Taysiz قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله نوع: پایه‌دار قابلیت اتصال به گاز شهری:دارد تعداد المنت: ندارد شعله پلوپز: ندارد در: ندارد
گریل آرزوم مدل AR2001
گریل و باربیکیو
گریل آرزوم مدل AR2001 آرزوم 22,413,000 2 اردیبهشت 22,413,000 22,413,000
گریل آرزوم مدل AR2001 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
گریل آرزوم مدل AR284
گریل و باربیکیو
گریل آرزوم مدل AR284 آرزوم 12,500,000 13 فروردین 12,500,000 12,500,000
گریل آرزوم مدل AR284 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: خیر سینی چکه گیر: بله
گریل آرزوم مدل AR292
گریل و باربیکیو
گریل آرزوم مدل AR292 آرزوم 22,000,000 17 اردیبهشت 22,000,000 22,000,000
گریل آرزوم مدل AR292 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: خیر
گریل بوش مدل TFB4431
گریل و باربیکیو
گریل بوش مدل TFB4431 بوش 41,290,000 08:05:34 41,290,000 64,500,000
گریل بوش مدل TFB4431 قابلیت تنظیم حرارت: بله سینی چکه گیر: بله
گریل روتل مدل U121CH2
گریل و باربیکیو
گریل روتل مدل U121CH2 روتل 14,600,000 2 اردیبهشت 14,600,000 14,600,000
گریل روتل مدل U121CH2 قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
گریل روتل مدل U1231CH
گریل و باربیکیو
گریل روتل مدل U1231CH روتل 16,950,000 9 اردیبهشت 16,950,000 16,950,000
گریل روتل مدل U1231CH قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
گریل روتل مدل U1242CH
گریل و باربیکیو
گریل روتل مدل U1242CH روتل 9,500,000 08:05:35 7,900,000 9,500,000
گریل روتل مدل U1242CH قابلیت تنظیم حرارت: بله ظرف متحرک و قابل شستشو: بله سینی چکه گیر: بله
مجموع موارد: 60 عدد در 2 صفحه