شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آرام پز متئو مدل MSL 15
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
آرام پز متئو مدل MSL 15 متئو 4,050,000 3 خرداد 3,500,000 4,050,000
آرام پز متئو مدل MSL 15 صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
بخار پز  راسل هابز مدل 19270
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخار پز راسل هابز مدل 19270 راسل هابز 18,000,000 13 فروردین 18,000,000 18,000,000
بخار پز راسل هابز مدل 19270 صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
بخارپز اپکس مدل AFS-220
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز اپکس مدل AFS-220 اپکس 8,350,000 9 اردیبهشت 8,350,000 8,350,000
بخارپز اپکس مدل AFS-220 صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
بخارپز تکنو مدل Te-251
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز تکنو مدل Te-251 تکنو 5,520,000 2 خرداد 5,150,000 5,600,000
بخارپز تکنو مدل Te-251 صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
بخارپز روتل مدل U1412CH
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز روتل مدل U1412CH روتل 5,250,000 29 اردیبهشت 4,850,000 5,250,000
بخارپز روتل مدل U1412CH ظرفیت به نفر: 2 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
بخارپز روتل مدل U1413CH
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز روتل مدل U1413CH روتل 8,100,000 29 اردیبهشت 7,700,000 8,100,000
بخارپز روتل مدل U1413CH صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
بخارپز سیماران مدل  SFS-301
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز سیماران مدل SFS-301 متفرقه 6,500,000 3 خرداد 6,500,000 8,500,000
بخارپز سیماران مدل SFS-301 ظرفیت به نفر: 4 نفره صفحه نمایشگر: خیر
بخارپز فلر مدل SC 88 SD
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز فلر مدل SC 88 SD فلر 6,660,000 10 اردیبهشت 6,660,000 6,660,000
بخارپز فلر مدل SC 88 SD صفحه نمایشگر: بله
بخارپز وایت مور مدل WM-2520S
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز وایت مور مدل WM-2520S متفرقه 4,011,400 20 اردیبهشت 4,011,400 4,018,100
بخارپز وایت مور مدل WM-2520S صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
بخارپز ویداس مدل VIR-5114
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز ویداس مدل VIR-5114 ویداس 4,200,000 26 اردیبهشت 4,000,000 4,200,000
بخارپز ویداس مدل VIR-5114 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
بخارپز ویداس مدل VIR-5115
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز ویداس مدل VIR-5115 ویداس 4,720,000 3 خرداد 4,340,000 4,720,000
بخارپز ویداس مدل VIR-5115 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
بخارپز پارس خزر مدل Digi Steel
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز پارس خزر مدل Digi Steel پارس خزر 6,610,000 25 اردیبهشت 6,590,000 6,610,000
بخارپز پارس خزر مدل Digi Steel ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله
بخارپز پارس خزر مدل FS-12000P
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز پارس خزر مدل FS-12000P پارس خزر 5,220,000 20 اردیبهشت 5,220,000 5,220,000
بخارپز پارس خزر مدل FS-12000P ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
بخارپز کلترونیک مدل DG 3547
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
بخارپز کلترونیک مدل DG 3547 متفرقه 7,900,000 9 اردیبهشت 7,900,000 7,900,000
بخارپز کلترونیک مدل DG 3547 صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
تخم مرغ پز 2 کاره برقی کد 120004
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز 2 کاره برقی کد 120004 متفرقه 1,480,000 24 اردیبهشت 1,480,000 1,480,000
تخم مرغ پز 2 کاره برقی کد 120004 ظرفیت به نفر: 4 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: خیر
تخم مرغ پز تکنو مدل Te-86
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز تکنو مدل Te-86 تکنو 2,000,000 2 خرداد 1,980,000 2,000,000
تخم مرغ پز تکنو مدل Te-86 ظرفیت به نفر: 6 نفره صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز حارکو مدل 4in1
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز حارکو مدل 4in1 متفرقه 770,400 3 خرداد 770,400 773,000
تخم مرغ پز حارکو مدل 4in1 ظرفیت به نفر: 4 نفره صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز رنکارد مدل RAN421
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز رنکارد مدل RAN421 رنکارد 2,600,000 29 اردیبهشت 2,600,000 2,600,000
تخم مرغ پز رنکارد مدل RAN421 ظرفیت به نفر: 6 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: خیر
تخم مرغ پز سایا مدل ZDQ-70A
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز سایا مدل ZDQ-70A سایا 2,590,000 3 خرداد 2,540,000 2,590,000
تخم مرغ پز سایا مدل ZDQ-70A صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز سوسیسی مدل EG-01
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز سوسیسی مدل EG-01 متفرقه 1,250,000 29 اردیبهشت 1,250,000 1,250,000
تخم مرغ پز سوسیسی مدل EG-01
تخم مرغ پز سون استار کد 7SEB-1527
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز سون استار کد 7SEB-1527 سون استار 1,700,000 25 اردیبهشت 1,700,000 1,700,000
تخم مرغ پز سون استار کد 7SEB-1527 صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: خیر
تخم مرغ پز فوما مدل Fu-488
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز فوما مدل Fu-488 فوما 2,499,000 19 اردیبهشت 1,848,000 2,499,000
تخم مرغ پز فوما مدل Fu-488 صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز فوما مدل Fu-853
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز فوما مدل Fu-853 متفرقه 2,390,000 2 خرداد 2,340,000 2,480,000
تخم مرغ پز فوما مدل Fu-853 صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
تخم مرغ پز مای مدل 115به همراه دستمال نظافت
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز مای مدل 115به همراه دستمال نظافت چیکا 800,000 24 اردیبهشت 820,000 820,000
تخم مرغ پز مای مدل 115به همراه دستمال نظافت ظرفیت به نفر: 4 نفره
تخم مرغ پز مدل PA-625
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز مدل PA-625 متفرقه 1,440,000 19 اردیبهشت 1,440,000 1,468,500
تخم مرغ پز مدل PA-625 صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: خیر
تخم مرغ پز مدل WTR-601-2
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز مدل WTR-601-2 متفرقه 840,000 4 خرداد 840,000 860,000
تخم مرغ پز مدل WTR-601-2 صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز هانوور مدل 1105
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز هانوور مدل 1105 هانوور 2,900,000 00:06:20 2,750,000 3,000,000
تخم مرغ پز هانوور مدل 1105 ظرفیت به نفر: 7 نفره صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز پروفی کوک مدل PC-EK 1084
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز پروفی کوک مدل PC-EK 1084 متفرقه 7,000,000 19 اردیبهشت 9,000,000 9,000,000
تخم مرغ پز پروفی کوک مدل PC-EK 1084 صفحه نمایشگر: خیر
تخم مرغ پز پروفی کوک مدل PC-EK 1139
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز پروفی کوک مدل PC-EK 1139 پروفی کوک 9,800,000 3 خرداد 9,800,000 9,800,000
تخم مرغ پز پروفی کوک مدل PC-EK 1139 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: خیر
تخم مرغ پز گیپفل مدل 1001
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
تخم مرغ پز گیپفل مدل 1001 متفرقه 1,040,000 00:06:20 965,000 1,040,000
تخم مرغ پز گیپفل مدل 1001 ظرفیت به نفر: 7 نفره صفحه نمایشگر: خیر
خوراک پز چند کاره سایا مدل College
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
خوراک پز چند کاره سایا مدل College سایا 5,900,000 3 خرداد 5,630,000 5,900,000
خوراک پز چند کاره سایا مدل College ظرفیت به نفر: 2 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
زود پز برقی هایسونگ مدل 5090
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زود پز برقی هایسونگ مدل 5090 متفرقه 26,800,000 3 خرداد 18,888,000 26,800,000
زود پز برقی هایسونگ مدل 5090 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زود پز برقی هایسونگ مدل H-C 5090 ظرفیت 5 لیتر
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زود پز برقی هایسونگ مدل H-C 5090 ظرفیت 5 لیتر هایسونگ 14,300,000 20 اردیبهشت 14,300,000 14,300,000
زود پز برقی هایسونگ مدل H-C 5090 ظرفیت 5 لیتر ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زود پز برقی چند کاره همیلتون RPH-167
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زود پز برقی چند کاره همیلتون RPH-167 همیلتون 18,900,000 3 خرداد 18,900,000 19,800,000
زود پز برقی چند کاره همیلتون RPH-167 صفحه نمایشگر: بله
زودپز برقی بایترون مدل BZP-1800
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز برقی بایترون مدل BZP-1800 بیترون 20,000,000 3 خرداد 15,000,000 20,000,000
زودپز برقی بایترون مدل BZP-1800 ظرفیت به نفر: 2 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307-6L
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307-6L جی پاس 8,990,000 3 خرداد 8,720,000 9,800,000
زودپز برقی جی پاس مدل GPC307-6L ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی فلر مدل PC 153
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز برقی فلر مدل PC 153 فلر 42,800,000 2 اردیبهشت 42,800,000 42,800,000
زودپز برقی فلر مدل PC 153 صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی فلر مدل PC165
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز برقی فلر مدل PC165 فلر 64,000,000 29 اردیبهشت 64,000,000 64,000,000
زودپز برقی فلر مدل PC165 صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی فلر مدل PC166
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز برقی فلر مدل PC166 فلر 79,900,000 00:06:20 78,500,000 79,900,000
زودپز برقی فلر مدل PC166 ظرفیت به نفر: 4 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی مایدیا مدل PCF-602D
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز برقی مایدیا مدل PCF-602D مایدیا 29,880,000 3 خرداد 27,090,000 29,990,000
زودپز برقی مایدیا مدل PCF-602D ظرفیت به نفر: 12 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی مدل MES1700 غیر اصل
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز برقی مدل MES1700 غیر اصل متفرقه 11,990,000 3 خرداد 10,490,000 11,990,000
زودپز برقی مدل MES1700 غیر اصل ظرفیت به نفر: 6 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز برقی میدیا مدل 682 گنجایش 6 لیتر
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز برقی میدیا مدل 682 گنجایش 6 لیتر مایدیا 39,000,000 24 اردیبهشت 39,000,000 39,000,000
زودپز برقی میدیا مدل 682 گنجایش 6 لیتر ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز سام مدل PC-5733 S
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز سام مدل PC-5733 S سام 16,600,000 2 اردیبهشت 16,600,000 16,600,000
زودپز سام مدل PC-5733 S ظرفیت به نفر: 8 الی 10 نفره صفحه نمایشگر: بله
زودپز فوما مدل FU-1100
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز فوما مدل FU-1100 فوما 11,750,000 3 خرداد 11,600,000 11,750,000
زودپز فوما مدل FU-1100 ظرفیت به نفر: 12 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز مگامکس MPC-7040
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز مگامکس MPC-7040 متفرقه 19,450,000 3 خرداد 19,450,000 19,450,000
زودپز مگامکس MPC-7040
زودپز میگل مدل GPC 106
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز میگل مدل GPC 106 میگل 18,690,000 20 اردیبهشت 18,690,000 18,690,000
زودپز میگل مدل GPC 106 صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز گریمن مدل GR-PC126
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز گریمن مدل GR-PC126 گریمن 17,580,000 00:06:20 17,052,000 18,900,000
زودپز گریمن مدل GR-PC126 ظرفیت به نفر: 12 نفره صفحه نمایشگر: بله دیگ قابل جدا شدن: بله
زودپز گوسونیک مدل GRC-673
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
زودپز گوسونیک مدل GRC-673 گوسونیک 27,500,000 2 اردیبهشت 27,500,000 27,500,000
زودپز گوسونیک مدل GRC-673 ظرفیت به نفر: 8 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
مولتی کوکر آرزوم مدل AR276
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
مولتی کوکر آرزوم مدل AR276 آرزوم 18,800,000 25 فروردین 18,800,000 18,800,000
مولتی کوکر آرزوم مدل AR276 ظرفیت به نفر: 12 نفره صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: بله
نان پز عرشیا 2064_786
پلوپز، زودپز، آرام پز، بخارپز
نان پز عرشیا 2064_786 عرشیا 5,000,000 24 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
نان پز عرشیا 2064_786 صفحه نمایشگر: خیر دیگ قابل جدا شدن: خیر
مجموع موارد: 149 عدد در 3 صفحه