شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت سرخ کن

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
سرخ كن ناسا الكتریك مدل NS-805
سرخ کن
سرخ كن ناسا الكتریك مدل NS-805 ناسا الکتریک 12,000,000 2 اردیبهشت 12,000,000 12,000,000
سرخ كن ناسا الكتریك مدل NS-805 قابلیت تفکیک قطعات: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن آرزوم مدل AR276
سرخ کن
سرخ کن آرزوم مدل AR276 آرزوم 22,800,000 9 اردیبهشت 18,880,000 22,800,000
سرخ کن آرزوم مدل AR276 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: ندارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن ارشیا مدل AR-DF500S
سرخ کن
سرخ کن ارشیا مدل AR-DF500S ارشیا 4,990,000 24 اردیبهشت 4,990,000 4,990,000
سرخ کن ارشیا مدل AR-DF500S قابلیت تفکیک قطعات: ندارد سیستم قطع کن خودکار: ندارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن بدون روغن دیجیتالی پروفی کوک مدل PC-FR 1147
سرخ کن
سرخ کن بدون روغن دیجیتالی پروفی کوک مدل PC-FR 1147 پروفی کوک 22,970,000 2 خرداد 22,970,000 22,970,000
سرخ کن بدون روغن دیجیتالی پروفی کوک مدل PC-FR 1147 قابلیت تفکیک قطعات: ندارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن بلانزو مدل BDF-2300
سرخ کن
سرخ کن بلانزو مدل BDF-2300 متفرقه 9,000,000 29 اردیبهشت 9,000,000 9,000,000
سرخ کن بلانزو مدل BDF-2300 سیستم قطع کن خودکار: ندارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن بلانزو مدل BDF-2320
سرخ کن
سرخ کن بلانزو مدل BDF-2320 بلانزو 8,400,000 29 اردیبهشت 8,400,000 8,500,000
سرخ کن بلانزو مدل BDF-2320 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: ندارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن بیشل مدل BL-DF-008
سرخ کن
سرخ کن بیشل مدل BL-DF-008 بیشل 11,500,000 9 اردیبهشت 11,500,000 11,500,000
سرخ کن بیشل مدل BL-DF-008 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن تامسون مدل TM-AF1800
سرخ کن
سرخ کن تامسون مدل TM-AF1800 تامسون 9,900,000 3 خرداد 8,910,000 8,910,000
سرخ کن تامسون مدل TM-AF1800 سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن تکنو مدل Te-4553
سرخ کن
سرخ کن تکنو مدل Te-4553 تکنو 16,500,000 9 اردیبهشت 16,500,000 16,500,000
سرخ کن تکنو مدل Te-4553 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد
سرخ کن دلونگی مدل RotoFry F38233
سرخ کن
سرخ کن دلونگی مدل RotoFry F38233 دلونگی 28,990,000 19 اردیبهشت 26,990,000 28,990,000
سرخ کن دلونگی مدل RotoFry F38233 فیلتر قابل تعویض: دارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن دلونگی مدل RotoFry F38436
سرخ کن
سرخ کن دلونگی مدل RotoFry F38436 دلونگی 18,000,000 14 فروردین 18,000,000 18,000,000
سرخ کن دلونگی مدل RotoFry F38436 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: ندارد فیلتر قابل تعویض: دارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن دلونگی مدلFH1173
سرخ کن
سرخ کن دلونگی مدلFH1173 دلونگی 55,500,000 24 اردیبهشت 35,500,000 55,500,000
سرخ کن دلونگی مدلFH1173 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن دی اس پی مدل KB2020A
سرخ کن
سرخ کن دی اس پی مدل KB2020A دی اس پی 13,936,500 13 فروردین 13,936,500 13,936,500
سرخ کن دی اس پی مدل KB2020A قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن روتل مدل U1761CH
سرخ کن
سرخ کن روتل مدل U1761CH روتل 14,700,000 3 خرداد 14,700,000 14,700,000
سرخ کن روتل مدل U1761CH قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد
سرخ کن روتل مدل U1791CH
سرخ کن
سرخ کن روتل مدل U1791CH روتل 18,950,000 3 خرداد 17,550,000 18,950,000
سرخ کن روتل مدل U1791CH قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد
سرخ کن سام مدل AF-2500 BK
سرخ کن
سرخ کن سام مدل AF-2500 BK سام 14,500,000 24 اردیبهشت 14,500,000 14,500,000
سرخ کن سام مدل AF-2500 BK سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد
سرخ کن سام مدل AF-3200
سرخ کن
سرخ کن سام مدل AF-3200 سام 16,000,000 24 اردیبهشت 16,000,000 16,000,000
سرخ کن سام مدل AF-3200 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن سام مدل AF-5200
سرخ کن
سرخ کن سام مدل AF-5200 سام 14,800,000 2 اردیبهشت 14,800,000 14,800,000
سرخ کن سام مدل AF-5200 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن سرجیو مدل SAF-1640
سرخ کن
سرخ کن سرجیو مدل SAF-1640 سرجیو 12,650,000 15 فروردین 12,650,000 12,650,000
سرخ کن سرجیو مدل SAF-1640 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن فریتولوزا مدل ترموزتا
سرخ کن
سرخ کن فریتولوزا مدل ترموزتا متفرقه 8,700,000 29 اردیبهشت 7,990,000 8,700,000
سرخ کن فریتولوزا مدل ترموزتا قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن فلر مدل DF 1500
سرخ کن
سرخ کن فلر مدل DF 1500 فلر 28,000,000 29 اردیبهشت 28,000,000 28,000,000
سرخ کن فلر مدل DF 1500 قابلیت تفکیک قطعات: ندارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن فولن مدل FDF-525
سرخ کن
سرخ کن فولن مدل FDF-525 فولن 7,700,000 3 خرداد 7,310,000 7,700,000
سرخ کن فولن مدل FDF-525 قابلیت تفکیک قطعات: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن فوهلن مدل FDF-33
سرخ کن
سرخ کن فوهلن مدل FDF-33 فولن 6,170,000 8 خرداد 6,170,000 6,170,000
سرخ کن فوهلن مدل FDF-33 قابلیت تفکیک قطعات: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن فیلیپس سری Avance Collection مدل HD9240 XL
سرخ کن
سرخ کن فیلیپس سری Avance Collection مدل HD9240 XL فیلیپس 54,000,000 3 خرداد 48,600,000 54,000,000
سرخ کن فیلیپس سری Avance Collection مدل HD9240 XL قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9220
سرخ کن
سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9220 متفرقه 25,500,000 29 اردیبهشت 25,500,000 26,000,000
سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9220 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد سبد گردان:ندارد امکان سرخ‌کردن بدون روغن: دارد
سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9238
سرخ کن
سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9238 فیلیپس 46,950,000 9 خرداد 42,700,000 46,950,000
سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9238 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9621
سرخ کن
سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9621 فیلیپس 26,720,000 9 خرداد 25,080,000 26,890,000
سرخ کن فیلیپس سری Viva Collection مدل HD9621 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن مایدیا مدل MF-CN20A
سرخ کن
سرخ کن مایدیا مدل MF-CN20A مایدیا 23,000,000 24 اردیبهشت 13,880,000 13,880,000
سرخ کن مایدیا مدل MF-CN20A صفحه نمایش: دارد
سرخ کن مایر مدل MR
سرخ کن
سرخ کن مایر مدل MR متفرقه 35,000,000 24 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
سرخ کن مایر مدل MR قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد سبد گردان:دارد امکان سرخ‌کردن بدون روغن: دارد
سرخ کن مدل s110
سرخ کن
سرخ کن مدل s110 متفرقه 8,900,000 9 اردیبهشت 8,900,000 8,900,000
سرخ کن مدل s110 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: ندارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن مدیا مدل MF-TN20A
سرخ کن
سرخ کن مدیا مدل MF-TN20A مایدیا 10,950,000 9 اردیبهشت 10,950,000 10,950,000
سرخ کن مدیا مدل MF-TN20A فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن مولر مدل ML-DF 25
سرخ کن
سرخ کن مولر مدل ML-DF 25 متفرقه 6,990,000 4 اردیبهشت 6,990,000 6,990,000
سرخ کن مولر مدل ML-DF 25 قابلیت تفکیک قطعات: ندارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد سبد گردان: ندارد امکان سرخ‌کردن بدون روغن:ندارد
سرخ کن مولینکس مدل AM30
سرخ کن
سرخ کن مولینکس مدل AM30 مولینکس 20,500,000 2 خرداد 20,500,000 20,500,000
سرخ کن مولینکس مدل AM30 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: ندارد فیلتر قابل تعویض: دارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن ناسا الکتریک مدل NS-305
سرخ کن
سرخ کن ناسا الکتریک مدل NS-305 متفرقه 9,450,000 9 اردیبهشت 9,450,000 9,450,000
سرخ کن ناسا الکتریک مدل NS-305 قابلیت تفکیک قطعات: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن ناسا الکتریک مدل NS-807
سرخ کن
سرخ کن ناسا الکتریک مدل NS-807 متفرقه 12,880,000 30 فروردین 12,880,000 12,880,000
سرخ کن ناسا الکتریک مدل NS-807 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن هانوور مدل New1528
سرخ کن
سرخ کن هانوور مدل New1528 هانوور 12,990,000 24 اردیبهشت 12,990,000 12,990,000
سرخ کن هانوور مدل New1528 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد سبد گردان:ندارد امکان سرخ‌کردن بدون روغن: دارد
سرخ کن وایت مور مدل WM-242RS
سرخ کن
سرخ کن وایت مور مدل WM-242RS متفرقه 9,950,000 9 اردیبهشت 9,950,000 9,950,000
سرخ کن وایت مور مدل WM-242RS قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن ویداس مدل VIR-5712
سرخ کن
سرخ کن ویداس مدل VIR-5712 ویداس 9,850,000 24 اردیبهشت 9,850,000 9,850,000
سرخ کن ویداس مدل VIR-5712 قابلیت تفکیک قطعات: دارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن ویداس مدل VIR-5730
سرخ کن
سرخ کن ویداس مدل VIR-5730 ویداس 8,600,000 3 خرداد 8,390,000 8,600,000
سرخ کن ویداس مدل VIR-5730 سیستم قطع کن خودکار: دارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن پارس خزر مدل FR-2012
سرخ کن
سرخ کن پارس خزر مدل FR-2012 پارس خزر 8,450,000 29 اردیبهشت 8,440,000 8,450,000
سرخ کن پارس خزر مدل FR-2012 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: دارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن پروفی کوک مدل PC-FR 1087
سرخ کن
سرخ کن پروفی کوک مدل PC-FR 1087 پروفی کوک 13,580,000 9 اردیبهشت 13,580,000 13,580,000
سرخ کن پروفی کوک مدل PC-FR 1087 قابلیت تفکیک قطعات: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن پروفی کوک مدل pc1177
سرخ کن
سرخ کن پروفی کوک مدل pc1177 پروفی کوک 31,255,000 8 خرداد 31,255,000 31,255,000
سرخ کن پروفی کوک مدل pc1177 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: دارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن پرینسس مدل 182657
سرخ کن
سرخ کن پرینسس مدل 182657 پرینسس 5,900,000 24 اردیبهشت 5,900,000 5,900,000
سرخ کن پرینسس مدل 182657 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: دارد
سرخ کن کاخلر کد KH-531-WB مدل کایجن
سرخ کن
سرخ کن کاخلر کد KH-531-WB مدل کایجن کاخلر 10,759,000 2 خرداد 10,759,000 11,158,000
سرخ کن کاخلر کد KH-531-WB مدل کایجن قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن کاخلر کد KH-536-WB مدل گیقیلن
سرخ کن
سرخ کن کاخلر کد KH-536-WB مدل گیقیلن کاخلر 13,020,000 20 اردیبهشت 13,010,000 13,020,000
سرخ کن کاخلر کد KH-536-WB مدل گیقیلن قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن کلترونیک مدل FR 3587
سرخ کن
سرخ کن کلترونیک مدل FR 3587 متفرقه 9,990,000 19 اردیبهشت 9,990,000 9,990,000
سرخ کن کلترونیک مدل FR 3587 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: ندارد فیلتر قابل تعویض: دارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن کپلر مدل KDF535HW
سرخ کن
سرخ کن کپلر مدل KDF535HW متفرقه 22,000,000 24 اردیبهشت 12,532,400 12,532,400
سرخ کن کپلر مدل KDF535HW قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: دارد صفحه نمایش: ندارد
سرخ کن گلداستار مدل GS-DF250
سرخ کن
سرخ کن گلداستار مدل GS-DF250 متفرقه 6,300,000 9 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
سرخ کن گلداستار مدل GS-DF250 قابلیت تفکیک قطعات: دارد سیستم قطع کن خودکار: دارد فیلتر قابل تعویض: دارد صفحه نمایش: دارد
سرخ کن یوروتاپ مدل SE-220
سرخ کن
سرخ کن یوروتاپ مدل SE-220 متفرقه 8,900,000 9 اردیبهشت 8,900,000 8,900,000
سرخ کن یوروتاپ مدل SE-220 قابلیت تفکیک قطعات: ندارد فیلتر قابل تعویض: ندارد
سرخ کن یوروتاپ مدل SE-232
سرخ کن
سرخ کن یوروتاپ مدل SE-232 متفرقه 14,300,000 3 فروردین 14,300,000 14,300,000
سرخ کن یوروتاپ مدل SE-232 قابلیت تفکیک قطعات: دارد فیلتر قابل تعویض: ندارد صفحه نمایش: دارد
مجموع موارد: 50 عدد در 1 صفحه