شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت ساندویچ ساز و وافل ساز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کاراجا مدل 4078
ساندویچ ساز و وافل ساز
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کاراجا مدل 4078 کاراجا 37,500,000 13 فروردین 37,500,000 37,500,000
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کاراجا مدل 4078 نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کرکماز مدل A328-05
ساندویچ ساز و وافل ساز
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کرکماز مدل A328-05 کرکماز 35,900,000 24 اردیبهشت 35,900,000 35,900,000
دستگاه ساندویچ ساز و گریل کرکماز مدل A328-05 صفحات جداشونده: دارد
ساندویج ساز تی بی کو مدل SM680
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویج ساز تی بی کو مدل SM680 تی بی کو 4,300,000 24 اردیبهشت 4,300,000 8,500,000
ساندویج ساز تی بی کو مدل SM680 تعداد خانه: دو عدد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویج ساز مدل HE-7733
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویج ساز مدل HE-7733 متفرقه 7,300,000 10 اردیبهشت 7,300,000 7,300,000
ساندویج ساز مدل HE-7733 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: دارد
ساندویچ ساز  رومانتیک هوم مدل SAW-77W
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-77W رومانتیک هوم 4,300,000 20 اردیبهشت 4,300,000 4,300,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-77W تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز آ ای سی مدل AEC-S465
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز آ ای سی مدل AEC-S465 متفرقه 7,880,000 00:07:08 7,490,000 9,000,000
ساندویچ ساز آ ای سی مدل AEC-S465 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه:2 گریل: دارد
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-503 x
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-503 x متفرقه 3,440,000 00:07:11 3,440,000 3,440,000
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-503 x تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-650
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-650 المپیا 3,395,000 13 فروردین 3,395,000 3,395,000
ساندویچ ساز المپیا مدل OE-650 تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز ام کاسا مدل OWST-267
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز ام کاسا مدل OWST-267 متفرقه 4,590,000 00:07:11 4,590,000 4,670,000
ساندویچ ساز ام کاسا مدل OWST-267 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:4 تعداد صفحه: 2 گریل: ندارد
ساندویچ ساز بایترون مدل BSM-52
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بایترون مدل BSM-52 متفرقه 18,700,000 00:07:08 16,490,000 18,700,000
ساندویچ ساز بایترون مدل BSM-52 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: دارد
ساندویچ ساز برلیانت مدل BSM-1800
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز برلیانت مدل BSM-1800 برلیانت 7,500,000 00:07:10 7,500,000 7,500,000
ساندویچ ساز برلیانت مدل BSM-1800 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز برنر مدل BSM-1300
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز برنر مدل BSM-1300 برنر 6,990,000 00:07:11 6,990,000 6,990,000
ساندویچ ساز برنر مدل BSM-1300 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز بلانزو مدل BSM-5000
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلانزو مدل BSM-5000 بلانزو 14,900,000 00:07:12 14,900,000 14,900,000
ساندویچ ساز بلانزو مدل BSM-5000 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز بلزا مدل 51201
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلزا مدل 51201 بلزا 11,990,000 00:07:11 10,990,000 11,990,000
ساندویچ ساز بلزا مدل 51201 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080 بلک اند دکر 9,850,000 00:07:08 9,120,000 9,850,000
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080 تعداد خانه: چهار عدد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080 بلک اند دکر 11,300,000 00:07:08 9,490,000 11,300,000
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080 تعداد خانه: چهار عدد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز تکنو مدل Te-385
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز تکنو مدل Te-385 تکنو 3,400,000 00:07:08 3,300,000 3,400,000
ساندویچ ساز تکنو مدل Te-385 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز جی پاس مدل GST684
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز جی پاس مدل GST684 جی پاس 5,500,000 20 اردیبهشت 4,550,000 5,500,000
ساندویچ ساز جی پاس مدل GST684 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051 دی اس پی 8,290,000 24 اردیبهشت 8,290,000 8,290,000
ساندویچ ساز دی اس پی مدل KC1051 تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز رمانتیک هوم مدل SAW-88W
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رمانتیک هوم مدل SAW-88W 3,440,000 4 فروردین 3,189,900 3,440,000
ساندویچ ساز رمانتیک هوم مدل SAW-88W تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز رنکارد مدل RAN652
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رنکارد مدل RAN652 رنکارد 7,300,000 13 فروردین 7,300,000 7,300,000
ساندویچ ساز رنکارد مدل RAN652 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH1
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH1 روتل 4,760,000 29 اردیبهشت 4,560,000 4,760,000
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH1 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH2
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH2 روتل 4,560,000 24 اردیبهشت 4,560,000 4,560,000
ساندویچ ساز روتل مدل U136CH2 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15 متفرقه 3,000,000 24 اردیبهشت 2,595,000 2,595,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15 متفرقه 2,990,000 25 فروردین 2,990,000 2,990,000
ساندویچ ساز رومانتیک هوم مدل SAW-15 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز سافلون مدل FSM-145
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز سافلون مدل FSM-145 سافلون 8,500,000 20 اردیبهشت 8,500,000 8,500,000
ساندویچ ساز سافلون مدل FSM-145 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز سان لند مدل 510
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز سان لند مدل 510 سان لند 6,400,000 13 فروردین 6,400,000 6,400,000
ساندویچ ساز سان لند مدل 510 تعداد خانه: چهار عدد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز ساچی مدل NL-5M-1535
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز ساچی مدل NL-5M-1535 متفرقه 16,400,000 00:07:08 16,400,000 16,400,000
ساندویچ ساز ساچی مدل NL-5M-1535 تعداد خانه: چهار عدد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش: 8 تعداد صفحه: 2 گریل:دارد
ساندویچ ساز سینبو مدل Ssm 2513
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز سینبو مدل Ssm 2513 سینبو 5,625,000 24 اردیبهشت 5,925,000 7,500,000
ساندویچ ساز سینبو مدل Ssm 2513 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز عرشیا کد 1407
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز عرشیا کد 1407 عرشیا 14,700,000 9 اردیبهشت 14,700,000 14,700,000
ساندویچ ساز عرشیا کد 1407 تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز فلر مدل SM 850
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز فلر مدل SM 850 فلر 4,200,000 10 فروردین 4,200,000 4,200,000
ساندویچ ساز فلر مدل SM 850 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز فکر مدل GRACE
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز فکر مدل GRACE فکر 19,200,000 00:07:09 17,500,000 19,200,000
ساندویچ ساز فکر مدل GRACE تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:ندارد تعداد صفحه: 1 گریل: ندارد
ساندویچ ساز فکر مدل ماتیلدا
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز فکر مدل ماتیلدا فکر 25,500,000 00:07:10 25,500,000 25,500,000
ساندویچ ساز فکر مدل ماتیلدا تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز مایسان مدل MDG-2100
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مایسان مدل MDG-2100 متفرقه 3,700,000 20 فروردین 3,700,000 3,700,000
ساندویچ ساز مایسان مدل MDG-2100
ساندویچ ساز مدل 1011 غیر اصل
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مدل 1011 غیر اصل متفرقه 2,500,000 13 اردیبهشت 2,500,000 2,500,000
ساندویچ ساز مدل 1011 غیر اصل تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز مدل SM740 غیر اصل
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مدل SM740 غیر اصل متفرقه 10,359,000 26 اردیبهشت 9,999,000 10,359,000
ساندویچ ساز مدل SM740 غیر اصل تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز مونوتک مدل MSM-6725
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مونوتک مدل MSM-6725 مونوتک 11,000,000 29 اردیبهشت 12,000,000 12,000,000
ساندویچ ساز مونوتک مدل MSM-6725 تعداد خانه: چهار عدد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز مک استایلر مدل MC-202
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مک استایلر مدل MC-202 مک استایلر 4,980,000 9 اردیبهشت 4,980,000 4,980,000
ساندویچ ساز مک استایلر مدل MC-202 نشانگر LED: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز مکسی مدل SW-44
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز مکسی مدل SW-44 مکسی 4,819,000 00:07:08 4,700,000 4,919,000
ساندویچ ساز مکسی مدل SW-44 تعداد خانه: هشت عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز ناسا الکتریک مدل NS-606
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز ناسا الکتریک مدل NS-606 متفرقه 7,350,000 9 اردیبهشت 7,350,000 7,900,000
ساندویچ ساز ناسا الکتریک مدل NS-606 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز نیکووا مدل NSM-59
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز نیکووا مدل NSM-59 نیکووا 5,190,000 00:07:09 4,890,000 5,190,000
ساندویچ ساز نیکووا مدل NSM-59 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز هانوور مدل 1008
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز هانوور مدل 1008 هانوور 7,500,000 20 اردیبهشت 6,700,000 7,500,000
ساندویچ ساز هانوور مدل 1008 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز هانوور مدل 1009
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز هانوور مدل 1009 هانوور 4,200,000 00:07:09 4,200,000 4,500,000
ساندویچ ساز هانوور مدل 1009 تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد تعداد درگاه ساندویچ‌ سه‌گوش:8 تعداد صفحه: 2 گریل: دارد
ساندویچ ساز هانوور کد 1011
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز هانوور کد 1011 هانوور 3,390,000 3 خرداد 3,200,000 3,390,000
ساندویچ ساز هانوور کد 1011 تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز ویداس مدل VIR-5637
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز ویداس مدل VIR-5637 ویداس 8,250,000 24 اردیبهشت 8,250,000 8,250,000
ساندویچ ساز ویداس مدل VIR-5637 تعداد خانه: چهار عدد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P پارس خزر 4,340,000 00:07:08 4,330,000 4,340,000
ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850P تعداد خانه: دو عدد نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز پرینسس  مدل 112401
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز پرینسس مدل 112401 پرینسس 6,000,000 4 اردیبهشت 6,000,000 6,200,000
ساندویچ ساز پرینسس مدل 112401 تعداد خانه: یک عدد نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز پولارتک مدل PT
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز پولارتک مدل PT متفرقه 3,500,000 00:07:14 3,500,000 3,500,000
ساندویچ ساز پولارتک مدل PT تعداد خانه: چهار عدد نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: ندارد
ساندویچ ساز کاراجا مدل 0409-11-06-153 - FUTURE
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز کاراجا مدل 0409-11-06-153 - FUTURE کاراجا 14,900,000 4 فروردین 14,900,000 14,900,000
ساندویچ ساز کاراجا مدل 0409-11-06-153 - FUTURE نشانگر LED: ندارد قابلیت قرارگیری عمودی: ندارد صفحات جداشونده: دارد
ساندویچ ساز کاراجا کد 4078
ساندویچ ساز و وافل ساز
ساندویچ ساز کاراجا کد 4078 کاراجا 19,990,000 9 اردیبهشت 19,990,000 19,990,000
ساندویچ ساز کاراجا کد 4078 نشانگر LED: دارد قابلیت قرارگیری عمودی: دارد صفحات جداشونده: دارد
مجموع موارد: 68 عدد در 2 صفحه