شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت توستر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
تستر جی پاس مدل GBT36506UK
توستر
تستر جی پاس مدل GBT36506UK جی پاس 5,450,000 04:06:12 5,250,000 5,450,000
تستر جی پاس مدل GBT36506UK تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:خیر قابلیت یخ زدایی: بله
توستر  آریته کد 124
توستر
توستر آریته کد 124 آریته 7,850,000 04:06:16 7,850,000 7,850,000
توستر آریته کد 124 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر آریته کد 127
توستر
توستر آریته کد 127 آریته 6,695,000 13 فروردین 6,695,000 6,695,000
توستر آریته کد 127 تعداد درگاه قرارگیری نان: 1 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر بایترون مدل TO-90S
توستر
توستر بایترون مدل TO-90S بیترون 9,500,000 04:06:10 8,702,200 9,702,000
توستر بایترون مدل TO-90S تعداد درگاه قرارگیری نان: 1 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر براون مدل HT550
توستر
توستر براون مدل HT550 براون 14,650,000 04:06:12 12,800,000 14,650,000
توستر براون مدل HT550 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر برویل مدل BTA825
توستر
توستر برویل مدل BTA825 برویل 29,900,000 27 فروردین 29,900,000 29,900,000
توستر برویل مدل BTA825 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر برویل مدل VTT686
توستر
توستر برویل مدل VTT686 برویل 10,980,000 04:06:12 10,980,000 10,980,000
توستر برویل مدل VTT686 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر بوش مدل TAT3A014
توستر
توستر بوش مدل TAT3A014 بوش 9,290,000 13 فروردین 9,290,000 9,290,000
توستر بوش مدل TAT3A014 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر بوش مدل TAT6901
توستر
توستر بوش مدل TAT6901 بوش 27,790,000 04:06:12 27,790,000 27,790,000
توستر بوش مدل TAT6901 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر بوش مدل TAT6A913
توستر
توستر بوش مدل TAT6A913 بوش 22,100,000 04:06:12 21,720,000 22,100,000
توستر بوش مدل TAT6A913 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: بله کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر بوش مدل TAT6L132
توستر
توستر بوش مدل TAT6L132 بوش 16,200,000 20 اردیبهشت 16,200,000 16,200,000
توستر بوش مدل TAT6L132 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر بوش مدل TAT8613
توستر
توستر بوش مدل TAT8613 بوش 19,750,000 04:06:11 19,050,000 19,950,000
توستر بوش مدل TAT8613 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر روتل مدل U161ch1
توستر
توستر روتل مدل U161ch1 روتل 8,300,000 04:06:11 7,800,000 8,300,000
توستر روتل مدل U161ch1 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: خیر
توستر روتل مدل U161ch3
توستر
توستر روتل مدل U161ch3 روتل 8,300,000 29 اردیبهشت 7,800,000 8,300,000
توستر روتل مدل U161ch3 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: خیر
توستر سام مدل T-819 W
توستر
توستر سام مدل T-819 W سام 6,770,000 24 اردیبهشت 6,770,000 6,770,000
توستر سام مدل T-819 W تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: بله کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر سینبو مدل ST-2423
توستر
توستر سینبو مدل ST-2423 سینبو 6,570,000 14 اردیبهشت 6,570,000 6,570,000
توستر سینبو مدل ST-2423 تعداد درگاه قرارگیری نان: 1 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: بله کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر عرشیا مدل TO786-2114
توستر
توستر عرشیا مدل TO786-2114 عرشیا 7,500,000 04:06:12 7,500,000 7,500,000
توستر عرشیا مدل TO786-2114 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر فلر مدل TO 021
توستر
توستر فلر مدل TO 021 فلر 9,550,000 04:06:12 9,550,000 10,500,000
توستر فلر مدل TO 021 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر فلر مدل TO 041
توستر
توستر فلر مدل TO 041 فلر 13,470,000 3 خرداد 13,470,000 15,480,000
توستر فلر مدل TO 041 تعداد درگاه قرارگیری نان: 4 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فلر مدل TO 220
توستر
توستر فلر مدل TO 220 فلر 5,450,000 04:06:09 5,450,000 5,450,000
توستر فلر مدل TO 220 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فلر مدل TO 80
توستر
توستر فلر مدل TO 80 فلر 7,200,000 04:06:09 6,730,000 7,200,000
توستر فلر مدل TO 80 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فکر مدل RUBRA
توستر
توستر فکر مدل RUBRA فکر 10,735,000 2 خرداد 10,735,000 10,735,000
توستر فکر مدل RUBRA تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فیلیپس سری Viva Collection مدل HD2630
توستر
توستر فیلیپس سری Viva Collection مدل HD2630 فیلیپس 17,190,000 04:06:14 14,950,000 17,190,000
توستر فیلیپس سری Viva Collection مدل HD2630 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر فیلیپس مدل HD2581 830W
توستر
توستر فیلیپس مدل HD2581 830W فیلیپس 14,280,000 12 خرداد 11,720,000 14,280,000
توستر فیلیپس مدل HD2581 830W تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر مولینکس مدل LT160111
توستر
توستر مولینکس مدل LT160111 مولینکس 6,500,000 13 فروردین 6,500,000 6,500,000
توستر مولینکس مدل LT160111 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر مولینکس مدل LT340811
توستر
توستر مولینکس مدل LT340811 مولینکس 9,100,000 04:06:12 9,100,000 9,100,000
توستر مولینکس مدل LT340811 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر ناسا الکتریک مدل NS-2037
توستر
توستر ناسا الکتریک مدل NS-2037 متفرقه 4,880,000 17 اردیبهشت 4,880,000 4,880,000
توستر ناسا الکتریک مدل NS-2037 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر نان روتل مدل U1663ch
توستر
توستر نان روتل مدل U1663ch روتل 10,700,000 04:06:12 10,700,000 10,700,000
توستر نان روتل مدل U1663ch تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر نان هایسونگ مدل 395
توستر
توستر نان هایسونگ مدل 395 هایسونگ 5,700,000 04:06:08 5,490,000 5,700,000
توستر نان هایسونگ مدل 395 تعداد درگاه قرارگیری نان: 4 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: خیر قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر هانس مدل HT35196
توستر
توستر هانس مدل HT35196 هانس 8,000,000 04:06:11 8,000,000 8,000,000
توستر هانس مدل HT35196 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر همیلتون مدل HT-2432
توستر
توستر همیلتون مدل HT-2432 متفرقه 5,250,000 04:06:09 4,200,000 5,250,000
توستر همیلتون مدل HT-2432 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر کاراجا مدل rosa
توستر
توستر کاراجا مدل rosa کاراجا 11,900,000 04:06:13 11,900,000 11,900,000
توستر کاراجا مدل rosa تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: بله نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: خیر
توستر کروپس مدل FEM2
توستر
توستر کروپس مدل FEM2 کروپس 19,500,000 04:06:13 19,500,000 19,500,000
توستر کروپس مدل FEM2 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت: بله قابلیت یخ زدایی:بله
توستر کنوود مدل TTP480
توستر
توستر کنوود مدل TTP480 کنوود 9,751,400 10 اردیبهشت 9,751,400 9,751,400
توستر کنوود مدل TTP480 تعداد درگاه قرارگیری نان: 4 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
توستر کیچن‌اید مدل 5KMT2115
توستر
توستر کیچن‌اید مدل 5KMT2115 کیچن اید 17,900,000 04:06:11 15,900,000 17,900,000
توستر کیچن‌اید مدل 5KMT2115 تعداد درگاه قرارگیری نان: 2 قابلیت شست و شو: خیر نمایشگر: خیر کشوی جمع آوری خرده نان: بله قابلیت تنظیم حرارت:بله قابلیت یخ زدایی: بله
مجموع موارد: 35 عدد در 1 صفحه