شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت اجاق گاز

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اجاق برقی المنتی مدل A10
اجاق گاز
اجاق برقی المنتی مدل A10 متفرقه 752,000 3 خرداد 732,000 752,000
اجاق برقی المنتی مدل A10 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی ایروینگز مدل IHPES01
اجاق گاز
اجاق برقی ایروینگز مدل IHPES01 متفرقه 3,070,000 3 خرداد 3,070,000 3,500,000
اجاق برقی ایروینگز مدل IHPES01 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: دارد
اجاق برقی جی وکس مدل GX-402HP
اجاق گاز
اجاق برقی جی وکس مدل GX-402HP متفرقه 5,860,000 9 اردیبهشت 5,860,000 5,860,000
اجاق برقی جی وکس مدل GX-402HP فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:کنار گرم‌کن: دارد
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32011
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32011 جی پاس 3,750,000 29 اردیبهشت 3,290,000 3,290,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32011 فر: ندارد فندک: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32012
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32012 جی پاس 5,500,000 20 اردیبهشت 5,500,000 5,500,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32012 فر: ندارد فندک: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32013
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32013 جی پاس 3,240,000 20 اردیبهشت 3,190,000 3,240,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32013 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP6135
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP6135 جی پاس 6,850,000 3 خرداد 6,650,000 6,850,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP6135 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP7583
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP7583 جی پاس 4,250,000 24 اردیبهشت 4,250,000 4,250,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP7583 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی حامد مدل A10
اجاق گاز
اجاق برقی حامد مدل A10 متفرقه 1,310,000 3 خرداد 1,250,000 1,310,000
اجاق برقی حامد مدل A10 فر: ندارد فندک: خیر
اجاق برقی دی اس ام الکتریک مدل DS-2000
اجاق گاز
اجاق برقی دی اس ام الکتریک مدل DS-2000 متفرقه 4,100,000 3 خرداد 4,100,000 4,200,000
اجاق برقی دی اس ام الکتریک مدل DS-2000 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق برقی سایونا مدل shp-4294
اجاق گاز
اجاق برقی سایونا مدل shp-4294 سایونا 3,400,000 9 اردیبهشت 3,400,000 3,400,000
اجاق برقی سایونا مدل shp-4294 فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: خیر
اجاق برقی سون استار مدل 7SHP-513
اجاق گاز
اجاق برقی سون استار مدل 7SHP-513 سون استار 2,040,000 13 اردیبهشت 2,040,000 2,040,000
اجاق برقی سون استار مدل 7SHP-513 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی صفحه چدنی حامد مدل A10
اجاق گاز
اجاق برقی صفحه چدنی حامد مدل A10 متفرقه 1,600,000 24 اردیبهشت 1,450,000 1,450,000
اجاق برقی صفحه چدنی حامد مدل A10 زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی لوکسل مدل Hp1500
اجاق گاز
اجاق برقی لوکسل مدل Hp1500 متفرقه 3,560,000 3 خرداد 3,460,000 3,560,000
اجاق برقی لوکسل مدل Hp1500 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق برقی مدل AL1500
اجاق گاز
اجاق برقی مدل AL1500 متفرقه 3,150,000 24 اردیبهشت 3,150,000 3,150,000
اجاق برقی مدل AL1500 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق برقی مدل YQ-105
اجاق گاز
اجاق برقی مدل YQ-105 متفرقه 1,990,000 24 اردیبهشت 1,990,000 1,990,000
اجاق برقی مدل YQ-105 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: دارد
اجاق برقی ونوس مدل FH-1
اجاق گاز
اجاق برقی ونوس مدل FH-1 متفرقه 1,360,000 9 اردیبهشت 1,360,000 1,360,000
اجاق برقی ونوس مدل FH-1 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق برقی پارس کوشان مدل دلیجان
اجاق گاز
اجاق برقی پارس کوشان مدل دلیجان کوشان 2,800,000 15 اردیبهشت 2,700,000 2,800,000
اجاق برقی پارس کوشان مدل دلیجان زمان سنج (Timer): خیر
اجاق نفتی رویال مدل دو فیتیله
اجاق گاز
اجاق نفتی رویال مدل دو فیتیله متفرقه 680,000 14 اردیبهشت 680,000 680,000
اجاق نفتی رویال مدل دو فیتیله فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق گاز  تک شعله        مدل :پرشیا افروز  ۲
اجاق گاز
اجاق گاز تک شعله مدل :پرشیا افروز ۲ متفرقه 770,000 24 اردیبهشت 770,000 770,000
اجاق گاز تک شعله مدل :پرشیا افروز ۲ فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز  مدل پرشیا افروز  ۲
اجاق گاز
اجاق گاز مدل پرشیا افروز ۲ متفرقه 770,000 3 خرداد 770,000 770,000
اجاق گاز مدل پرشیا افروز ۲ فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس:استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز آتشپاره مدل RSN600
اجاق گاز
اجاق گاز آتشپاره مدل RSN600 متفرقه 20,500,000 10:05:14 19,475,000 20,500,000
اجاق گاز آتشپاره مدل RSN600 فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر جنس:شیشه محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز ارج خزر مدل RS201
اجاق گاز
اجاق گاز ارج خزر مدل RS201 متفرقه 12,800,000 3 خرداد 11,739,000 12,800,000
اجاق گاز ارج خزر مدل RS201 فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3121
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3121 اسنوا 49,700,000 3 خرداد 49,700,000 50,800,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3121 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3122
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3122 اسنوا 51,300,000 24 اردیبهشت 51,300,000 51,300,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-3122 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4101
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4101 اسنوا 40,490,000 3 خرداد 40,290,000 40,490,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4101 زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4102
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4102 اسنوا 40,300,000 24 اردیبهشت 40,300,000 40,300,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-4102 زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5111
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5111 اسنوا 44,800,000 3 خرداد 44,600,000 44,800,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5111 زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5112
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5112 اسنوا 41,930,000 24 اردیبهشت 41,930,000 41,930,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-5112 زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6101
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6101 اسنوا 51,000,000 24 اردیبهشت 51,000,000 51,000,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6101 فر: دارد زمان سنج (Timer): خیر محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6111
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6111 اسنوا 57,000,000 29 اردیبهشت 57,000,000 57,000,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6111 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6112
اجاق گاز
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6112 اسنوا 53,800,000 3 خرداد 53,700,000 54,450,000
اجاق گاز اسنوا مدل SGC5-6112 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز القائی جی پاس مدل GIC33012UK
اجاق گاز
اجاق گاز القائی جی پاس مدل GIC33012UK جی پاس 19,500,000 3 خرداد 18,330,000 19,500,000
اجاق گاز القائی جی پاس مدل GIC33012UK فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: خیر
اجاق گاز القایی ایکیا مدل TILLREDA 85
اجاق گاز
اجاق گاز القایی ایکیا مدل TILLREDA 85 ایکیا 23,000,000 17 اردیبهشت 23,000,000 23,000,000
اجاق گاز القایی ایکیا مدل TILLREDA 85 فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق گاز ایرانور مدل FARAHMAND
اجاق گاز
اجاق گاز ایرانور مدل FARAHMAND متفرقه 394,000 3 خرداد 394,000 395,000
اجاق گاز ایرانور مدل FARAHMAND فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1411
اجاق گاز
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1411 هافن برگ 16,500,000 24 اردیبهشت 16,500,000 16,500,000
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1411 زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1413
اجاق گاز
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1413 هافن برگ 17,500,000 24 اردیبهشت 17,500,000 17,500,000
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1413 زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1511
اجاق گاز
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1511 هافن برگ 17,500,000 24 اردیبهشت 17,500,000 19,250,000
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1511 زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1513
اجاق گاز
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1513 هافن برگ 18,500,000 24 اردیبهشت 18,500,000 19,500,000
اجاق گاز بدون فر هافنبرگ مدل 1513 زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز برتینو مدل Bergamo Plus
اجاق گاز
اجاق گاز برتینو مدل Bergamo Plus برتینو 46,500,000 30 فروردین 46,500,000 46,500,000
اجاق گاز برتینو مدل Bergamo Plus فر: دارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز برتینو مدل بسترن
اجاق گاز
اجاق گاز برتینو مدل بسترن برتینو 22,000,000 29 اردیبهشت 19,800,000 22,000,000
اجاق گاز برتینو مدل بسترن زمان سنج (Timer): خیر فندک: بله جوجه گردان: خیر
اجاق گاز برتینو مدل کارینو
اجاق گاز
اجاق گاز برتینو مدل کارینو برتینو 38,900,000 30 فروردین 36,955,000 38,900,000
اجاق گاز برتینو مدل کارینو فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز برقی ایروینگس مدل IHPES01
اجاق گاز
اجاق گاز برقی ایروینگس مدل IHPES01 متفرقه 1,840,000 3 خرداد 1,840,000 1,850,000
اجاق گاز برقی ایروینگس مدل IHPES01 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس:آهن محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق گاز برقی جی پاس مدل GIC33013
اجاق گاز
اجاق گاز برقی جی پاس مدل GIC33013 متفرقه 9,300,000 29 اردیبهشت 9,300,000 9,500,000
اجاق گاز برقی جی پاس مدل GIC33013 زمان سنج (Timer): بله فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق گاز برقی سانی مدل 001
اجاق گاز
اجاق گاز برقی سانی مدل 001 فرم تایم 1,900,000 26 اردیبهشت 1,900,000 1,900,000
اجاق گاز برقی سانی مدل 001 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق گاز بهی FLAT965VX
اجاق گاز
اجاق گاز بهی FLAT965VX بهی 72,500,000 9 اردیبهشت 64,410,000 72,500,000
اجاق گاز بهی FLAT965VX فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 50-100 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله
اجاق گاز بوش مدل  HSG738257I
اجاق گاز
اجاق گاز بوش مدل HSG738257I بوش 179,000,000 24 اردیبهشت 179,000,000 179,000,000
اجاق گاز بوش مدل HSG738257I فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: خیر جوجه گردان:بله
اجاق گاز بوش مدل HSG736227I
اجاق گاز
اجاق گاز بوش مدل HSG736227I بوش 159,000,000 24 اردیبهشت 159,000,000 159,000,000
اجاق گاز بوش مدل HSG736227I زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان: بله
اجاق گاز تاکنوگاز مدل S8Z
اجاق گاز
اجاق گاز تاکنوگاز مدل S8Z تاکنوگاز 47,900,000 2 خرداد 46,700,000 47,900,000
اجاق گاز تاکنوگاز مدل S8Z فر: دارد زمان سنج (Timer): بله فندک: بله
اجاق گاز تریم مدل   YA296.50STFCPVGGTC Discovery 90
اجاق گاز
اجاق گاز تریم مدل YA296.50STFCPVGGTC Discovery 90 تریم 141,000,000 24 اردیبهشت 141,000,000 141,000,000
اجاق گاز تریم مدل YA296.50STFCPVGGTC Discovery 90 فر: دارد زمان سنج (Timer): بله محدوده گنجایش فر: 100-150 لیتر فندک: بله جوجه گردان:بله جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز: وسط گرم‌کن: دارد
مجموع موارد: 147 عدد در 3 صفحه