شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت اجاق مایکروویو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
ماکروویو  ویداس مدل VIR-4430-S2
اجاق مایکروویو
ماکروویو ویداس مدل VIR-4430-S2 ویداس 25,840,000 3 فروردین 25,840,000 25,840,000
ماکروویو ویداس مدل VIR-4430-S2 ظرفیت: 30 لیتر صفحه نمایش: دارد برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:خیر گریل: دارد کانوکشن: ندارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
ماکروویو ال جی مدل MS93WCR
اجاق مایکروویو
ماکروویو ال جی مدل MS93WCR ال جی 184,900,000 12 خرداد 184,900,000 184,900,000
ماکروویو ال جی مدل MS93WCR صفحه نمایش: دارد ظرفیت: 38 لیتر برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: دارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: دارد
ماکروویو پاناسونیک مدل NN-ST34
اجاق مایکروویو
ماکروویو پاناسونیک مدل NN-ST34 پاناسونیک 35,000,000 9 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
ماکروویو پاناسونیک مدل NN-ST34 صفحه نمایش: دارد ظرفیت: 25 لیتر برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد گریل:ندارد قابلیت تنظیم زمان: بله یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
مایکروفر سولاردام ال جی مدل MS95SCR
اجاق مایکروویو
مایکروفر سولاردام ال جی مدل MS95SCR ال جی 185,000,000 04:06:08 185,000,000 188,900,000
مایکروفر سولاردام ال جی مدل MS95SCR صفحه نمایش: دارد ظرفیت: 38 لیتر برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: دارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: دارد
مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3853CR
اجاق مایکروویو
مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3853CR ال جی 175,000,000 13 فروردین 175,000,000 175,000,000
مایکروویو ال جی سری سولاردام مدل SD-3853CR ظرفیت: 38 لیتر صفحه نمایش: دارد برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد گریل:دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: دارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: دارد
مایکروویو ال جی مدل MS95WCR
اجاق مایکروویو
مایکروویو ال جی مدل MS95WCR ال جی 178,000,000 04:06:09 178,000,000 181,900,000
مایکروویو ال جی مدل MS95WCR صفحه نمایش: دارد ظرفیت: 38 لیتر برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد گریل:دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: دارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: دارد امکان بخارپز: دارد
مایکروویو بوش مدل HMT84G421
اجاق مایکروویو
مایکروویو بوش مدل HMT84G421 بوش 63,900,000 25 اردیبهشت 63,900,000 63,900,000
مایکروویو بوش مدل HMT84G421 صفحه نمایش: دارد ظرفیت: 25 لیتر برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد گریل:دارد قابلیت تنظیم زمان: بله یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
مایکروویو توکار آریستون مدل MWKA 434 XS
اجاق مایکروویو
مایکروویو توکار آریستون مدل MWKA 434 XS آریستون 141,100,000 13 فروردین 141,100,000 141,100,000
مایکروویو توکار آریستون مدل MWKA 434 XS ظرفیت: 40 لیتر صفحه نمایش: دارد برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: دارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
مایکروویو توکار بوش سری 8 مدل CMG633BS1I
اجاق مایکروویو
مایکروویو توکار بوش سری 8 مدل CMG633BS1I بوش 165,000,000 2 اردیبهشت 165,000,000 165,000,000
مایکروویو توکار بوش سری 8 مدل CMG633BS1I ظرفیت: 45 لیتر صفحه نمایش: دارد برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: دارد یخ زدایی: ندارد جوجه گردان: ندارد
مایکروویو تکنو مدل TE-321
اجاق مایکروویو
مایکروویو تکنو مدل TE-321 تکنو 14,450,000 25 اردیبهشت 14,450,000 14,450,000
مایکروویو تکنو مدل TE-321 صفحه نمایش: دارد ظرفیت: 22 لیتر برنامه پخت: ندارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: ندارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: ندارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
مایکروویو زانوسی مدل ZBG26542XA
اجاق مایکروویو
مایکروویو زانوسی مدل ZBG26542XA زانوسی 104,300,000 13 فروردین 104,300,000 104,300,000
مایکروویو زانوسی مدل ZBG26542XA ظرفیت: 25 لیتر صفحه نمایش: دارد برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: ندارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
مایکروویو سامسونگ مدل MINI SAMI 5
اجاق مایکروویو
مایکروویو سامسونگ مدل MINI SAMI 5 سامسونگ 96,700,000 24 اردیبهشت 96,700,000 96,700,000
مایکروویو سامسونگ مدل MINI SAMI 5 صفحه نمایش: دارد ظرفیت: 32 لیتر برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: دارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12 B
اجاق مایکروویو
مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12 B سامسونگ 150,000,000 9 اردیبهشت 135,000,000 150,000,000
مایکروویو سامسونگ مدل SAMI 12 B صفحه نمایش: دارد ظرفیت: 35 لیتر برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: دارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: دارد
مایکروویو فلر مدل MW 202
اجاق مایکروویو
مایکروویو فلر مدل MW 202 فلر 25,000,000 30 اردیبهشت 25,000,000 26,600,000
مایکروویو فلر مدل MW 202 ظرفیت: 20 لیتر صفحه نمایش: دارد برنامه پخت: دارد قفل کودک: بله گریل:ندارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: ندارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد امکان بخارپز: ندارد
مایکروویو فلر مدل MW 341
اجاق مایکروویو
مایکروویو فلر مدل MW 341 فلر 47,500,000 13 فروردین 47,500,000 47,500,000
مایکروویو فلر مدل MW 341 ظرفیت: 34 لیتر صفحه نمایش: دارد برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: ندارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
مایکروویو مایدیا مدل AC034AB6
اجاق مایکروویو
مایکروویو مایدیا مدل AC034AB6 مایدیا 49,200,000 24 اردیبهشت 49,200,000 49,200,000
مایکروویو مایدیا مدل AC034AB6 صفحه نمایش: دارد ظرفیت: 32 لیتر برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: دارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
مایکروویو مایدیا مدل EC142A5L
اجاق مایکروویو
مایکروویو مایدیا مدل EC142A5L مایدیا 59,500,000 3 خرداد 54,000,000 59,500,000
مایکروویو مایدیا مدل EC142A5L ظرفیت: 42 لیتر برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان:بله کانوکشن: دارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد امکان بخارپز: ندارد
مایکروویو ویرپول مدل MWD308SL
اجاق مایکروویو
مایکروویو ویرپول مدل MWD308SL ویرپول 45,000,000 04:06:08 41,983,000 45,000,000
مایکروویو ویرپول مدل MWD308SL ظرفیت: 20 لیتر صفحه نمایش: دارد برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: ندارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD692S
اجاق مایکروویو
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD692S 53,600,000 12 خرداد 53,600,000 53,700,000
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-GD692S صفحه نمایش: دارد ظرفیت: 31 لیتر برنامه پخت: دارد قابلیت مایکروویو: دارد قفل کودک:بله گریل: دارد قابلیت تنظیم زمان: بله کانوکشن: ندارد یخ زدایی: دارد جوجه گردان: ندارد
مجموع موارد: 19 عدد در 1 صفحه