شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت آون توستر

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
آون توستر  کد 1850 غیر اصل
آون توستر
آون توستر کد 1850 غیر اصل متفرقه 7,900,000 13 فروردین 7,900,000 7,900,000
آون توستر کد 1850 غیر اصل صفحه نمایش: خیر جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر 45 لیتری کومتای مدل  +6001
آون توستر
آون توستر 45 لیتری کومتای مدل +6001 متفرقه 24,990,000 25 اردیبهشت 24,990,000 24,990,000
آون توستر 45 لیتری کومتای مدل +6001 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر 50 لیتری آ ای سی مدل AEC-O5045
آون توستر
آون توستر 50 لیتری آ ای سی مدل AEC-O5045 متفرقه 16,500,000 23 خرداد 16,500,000 16,500,000
آون توستر 50 لیتری آ ای سی مدل AEC-O5045 صفحه نمایش: خیر جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر 50 لیتری کومتای مدل 5045
آون توستر
آون توستر 50 لیتری کومتای مدل 5045 متفرقه 19,590,000 13:08:07 14,200,000 15,500,000
آون توستر 50 لیتری کومتای مدل 5045 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر بایترون 38لیتر  مدل TO-850
آون توستر
آون توستر بایترون 38لیتر مدل TO-850 بیترون 32,150,000 13:08:13 23,989,700 24,900,000
آون توستر بایترون 38لیتر مدل TO-850 جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر بایترون 38لیتر TO-850 WH
آون توستر
آون توستر بایترون 38لیتر TO-850 WH بیترون 32,470,000 13:08:08 23,961,700 24,900,000
آون توستر بایترون 38لیتر TO-850 WH جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر بایترون 38لیتر مدل TO-285
آون توستر
آون توستر بایترون 38لیتر مدل TO-285 بیترون 28,600,000 23 خرداد 28,600,000 28,600,000
آون توستر بایترون 38لیتر مدل TO-285 جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر بایترون TO-830 WH
آون توستر
آون توستر بایترون TO-830 WH متفرقه 22,000,000 28 خرداد 22,000,000 22,000,000
آون توستر بایترون TO-830 WH چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر برتینو مدل Romano Plus
آون توستر
آون توستر برتینو مدل Romano Plus برتینو 15,800,000 3 خرداد 15,800,000 15,800,000
آون توستر برتینو مدل Romano Plus چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد محدوده ظرفیت: 36 تا 40 لیتر تعدادقفسه:2 کانوکشن: دارد
آون توستر برتینو مدل Romano-50L
آون توستر
آون توستر برتینو مدل Romano-50L برتینو 13,550,000 19 اردیبهشت 13,550,000 13,550,000
آون توستر برتینو مدل Romano-50L صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر تکنو مدل TE-354
آون توستر
آون توستر تکنو مدل TE-354 تکنو 15,650,000 4 اردیبهشت 14,200,000 15,650,000
آون توستر تکنو مدل TE-354 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر راک مدل RK3020
آون توستر
آون توستر راک مدل RK3020 راک 21,300,000 24 اردیبهشت 21,300,000 21,300,000
آون توستر راک مدل RK3020 صفحه نمایش: بله جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد محدوده ظرفیت: 26 تا 30 لیتر تعدادقفسه:1 کانوکشن: دارد
آون توستر سافلون مدل SFA 42
آون توستر
آون توستر سافلون مدل SFA 42 سافلون 19,500,000 13:08:28 13,900,000 13,900,000
آون توستر سافلون مدل SFA 42 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر سام مدل EO-T286 STS
آون توستر
آون توستر سام مدل EO-T286 STS سام 14,450,000 23 خرداد 14,450,000 14,450,000
آون توستر سام مدل EO-T286 STS جوجه گردان: دارد
آون توستر سان هاوس مدل 5055
آون توستر
آون توستر سان هاوس مدل 5055 متفرقه 23,850,000 9 اردیبهشت 23,850,000 23,850,000
آون توستر سان هاوس مدل 5055 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر سان ورد مدل SWF-40R
آون توستر
آون توستر سان ورد مدل SWF-40R متفرقه 13,700,000 6 مرداد 8,990,000 8,990,000
آون توستر سان ورد مدل SWF-40R صفحه نمایش: خیر جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر سانی مدل SOT-970
آون توستر
آون توستر سانی مدل SOT-970 سانی 8,950,000 23 خرداد 8,950,000 8,950,000
آون توستر سانی مدل SOT-970
آون توستر سایا مدل TO-18CRKS
آون توستر
آون توستر سایا مدل TO-18CRKS سایا 12,600,000 13:08:10 8,790,000 11,300,000
آون توستر سایا مدل TO-18CRKS صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر سایکو مدل TST4113
آون توستر
آون توستر سایکو مدل TST4113 متفرقه 8,250,000 28 خرداد 8,250,000 8,280,000
آون توستر سایکو مدل TST4113 چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد محدوده ظرفیت: 46 تا 50 لیتر تعدادقفسه:2 کانوکشن: ندارد
آون توستر فلاویا مدل FL-235DS
آون توستر
آون توستر فلاویا مدل FL-235DS متفرقه 13,990,000 13 فروردین 13,990,000 13,990,000
آون توستر فلاویا مدل FL-235DS جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر فلاویا مدل FL-435DS
آون توستر
آون توستر فلاویا مدل FL-435DS متفرقه 15,290,000 10 اردیبهشت 15,290,000 16,000,000
آون توستر فلاویا مدل FL-435DS جوجه گردان: دارد
آون توستر لوکستای مدل 3100
آون توستر
آون توستر لوکستای مدل 3100 متفرقه 8,800,000 13:08:07 6,190,000 6,600,000
آون توستر لوکستای مدل 3100 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد
آون توستر لوکستای مدل3000
آون توستر
آون توستر لوکستای مدل3000 متفرقه 7,200,000 13:08:14 5,400,000 5,616,000
آون توستر لوکستای مدل3000 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر لوکسل مدل 3560
آون توستر
آون توستر لوکسل مدل 3560 لوکسل 15,800,000 2 تیر 15,800,000 16,500,000
آون توستر لوکسل مدل 3560 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): ندارد
آون توستر لوکسل مدل 3580
آون توستر
آون توستر لوکسل مدل 3580 لوکسل 15,500,000 24 خرداد 15,500,000 15,500,000
آون توستر لوکسل مدل 3580 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر متئو مدل MEO 89
آون توستر
آون توستر متئو مدل MEO 89 متئو 8,330,000 13:08:09 5,150,000 5,300,000
آون توستر متئو مدل MEO 89 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: ندارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر مدل RSN1001G
آون توستر
آون توستر مدل RSN1001G متفرقه 6,300,000 28 خرداد 6,300,000 6,300,000
آون توستر مدل RSN1001G صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد محدوده ظرفیت: 46 تا 50 لیتر تعدادقفسه:2 کانوکشن: ندارد
آون توستر مگامکس مدل MOT-30S
آون توستر
آون توستر مگامکس مدل MOT-30S متفرقه 17,500,000 23 خرداد 17,500,000 17,500,000
آون توستر مگامکس مدل MOT-30S چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر مگامکس مدل MOT-70S
آون توستر
آون توستر مگامکس مدل MOT-70S متفرقه 25,500,000 24 خرداد 25,500,000 25,500,000
آون توستر مگامکس مدل MOT-70S صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر میگل مدل GEO350
آون توستر
آون توستر میگل مدل GEO350 متفرقه 40,000,000 13:08:26 40,000,000 40,000,000
آون توستر میگل مدل GEO350 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد محدوده ظرفیت:31 تا 35 لیتر تعدادقفسه: 2 کانوکشن: دارد
آون توستر هوکوپلاس مدل poromax-2019
آون توستر
آون توستر هوکوپلاس مدل poromax-2019 هوکو 19,000,000 2 خرداد 19,000,000 19,000,000
آون توستر هوکوپلاس مدل poromax-2019 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر ولکر مدل 5060
آون توستر
آون توستر ولکر مدل 5060 ولکر 29,300,000 13:08:10 20,000,000 21,000,000
آون توستر ولکر مدل 5060 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر ولکر کد 4220
آون توستر
آون توستر ولکر کد 4220 ولکر 24,000,000 13:08:16 18,990,000 18,990,000
آون توستر ولکر کد 4220 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر ویداس مدل VIR-4338
آون توستر
آون توستر ویداس مدل VIR-4338 ویداس 14,500,000 3 فروردین 14,500,000 14,500,000
آون توستر ویداس مدل VIR-4338 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر ویکسل کد 31001
آون توستر
آون توستر ویکسل کد 31001 متفرقه 4,200,000 13 اردیبهشت 4,200,000 4,200,000
آون توستر ویکسل کد 31001 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: ندارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر ویکسل کد 31002
آون توستر
آون توستر ویکسل کد 31002 متفرقه 4,650,000 2 خرداد 4,650,000 5,050,000
آون توستر ویکسل کد 31002 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر کد 2020
آون توستر
آون توستر کد 2020 متفرقه 5,900,000 23 خرداد 5,900,000 5,900,000
آون توستر کد 2020 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد محدوده ظرفیت:36 تا 40 لیتر تعدادقفسه: 2 کانوکشن: ندارد
آون توستر کلاسیک مدل CL-4200
آون توستر
آون توستر کلاسیک مدل CL-4200 متفرقه 12,570,000 13:08:34 10,990,000 12,570,000
آون توستر کلاسیک مدل CL-4200 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
مجموع موارد: 38 عدد در 1 صفحه