شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوازم پخت و پز

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
آون توستر  کد 1850 غیر اصل
آون توستر
آون توستر کد 1850 غیر اصل 7,900,000 13 فروردین 7,900,000 7,900,000
آون توستر کد 1850 غیر اصل صفحه نمایش: خیر جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر 45 لیتری کومتای مدل  +6001
آون توستر
آون توستر 45 لیتری کومتای مدل +6001 24,990,000 25 اردیبهشت 24,990,000 24,990,000
آون توستر 45 لیتری کومتای مدل +6001 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر 50 لیتری آ ای سی مدل AEC-O5045
آون توستر
آون توستر 50 لیتری آ ای سی مدل AEC-O5045 16,500,000 23 خرداد 16,500,000 16,500,000
آون توستر 50 لیتری آ ای سی مدل AEC-O5045 صفحه نمایش: خیر جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر 50 لیتری کومتای مدل 5045
آون توستر
آون توستر 50 لیتری کومتای مدل 5045 19,590,000 13:08:07 14,200,000 15,500,000
آون توستر 50 لیتری کومتای مدل 5045 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر بایترون 38لیتر  مدل TO-850
آون توستر
آون توستر بایترون 38لیتر مدل TO-850 32,150,000 13:08:13 23,989,700 24,900,000
آون توستر بایترون 38لیتر مدل TO-850 جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر بایترون 38لیتر TO-850 WH
آون توستر
آون توستر بایترون 38لیتر TO-850 WH 32,470,000 13:08:08 23,961,700 24,900,000
آون توستر بایترون 38لیتر TO-850 WH جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر بایترون 38لیتر مدل TO-285
آون توستر
آون توستر بایترون 38لیتر مدل TO-285 28,600,000 23 خرداد 28,600,000 28,600,000
آون توستر بایترون 38لیتر مدل TO-285 جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر بایترون TO-830 WH
آون توستر
آون توستر بایترون TO-830 WH 22,000,000 28 خرداد 22,000,000 22,000,000
آون توستر بایترون TO-830 WH چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر برتینو مدل Romano Plus
آون توستر
آون توستر برتینو مدل Romano Plus 15,800,000 3 خرداد 15,800,000 15,800,000
آون توستر برتینو مدل Romano Plus چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد محدوده ظرفیت: 36 تا 40 لیتر تعدادقفسه:2 کانوکشن: دارد
آون توستر برتینو مدل Romano-50L
آون توستر
آون توستر برتینو مدل Romano-50L 13,550,000 19 اردیبهشت 13,550,000 13,550,000
آون توستر برتینو مدل Romano-50L صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر تکنو مدل TE-354
آون توستر
آون توستر تکنو مدل TE-354 15,650,000 4 اردیبهشت 14,200,000 15,650,000
آون توستر تکنو مدل TE-354 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر راک مدل RK3020
آون توستر
آون توستر راک مدل RK3020 21,300,000 24 اردیبهشت 21,300,000 21,300,000
آون توستر راک مدل RK3020 صفحه نمایش: بله جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد محدوده ظرفیت: 26 تا 30 لیتر تعدادقفسه:1 کانوکشن: دارد
آون توستر سافلون مدل SFA 42
آون توستر
آون توستر سافلون مدل SFA 42 19,500,000 13:08:28 13,900,000 13,900,000
آون توستر سافلون مدل SFA 42 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر سام مدل EO-T286 STS
آون توستر
آون توستر سام مدل EO-T286 STS 14,450,000 23 خرداد 14,450,000 14,450,000
آون توستر سام مدل EO-T286 STS جوجه گردان: دارد
آون توستر سان هاوس مدل 5055
آون توستر
آون توستر سان هاوس مدل 5055 23,850,000 9 اردیبهشت 23,850,000 23,850,000
آون توستر سان هاوس مدل 5055 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر سان ورد مدل SWF-40R
آون توستر
آون توستر سان ورد مدل SWF-40R 13,700,000 6 مرداد 8,990,000 8,990,000
آون توستر سان ورد مدل SWF-40R صفحه نمایش: خیر جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر سانی مدل SOT-970
آون توستر
آون توستر سانی مدل SOT-970 8,950,000 23 خرداد 8,950,000 8,950,000
آون توستر سانی مدل SOT-970
آون توستر سایا مدل TO-18CRKS
آون توستر
آون توستر سایا مدل TO-18CRKS 12,600,000 13:08:10 8,790,000 11,300,000
آون توستر سایا مدل TO-18CRKS صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر سایکو مدل TST4113
آون توستر
آون توستر سایکو مدل TST4113 8,250,000 28 خرداد 8,250,000 8,280,000
آون توستر سایکو مدل TST4113 چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد محدوده ظرفیت: 46 تا 50 لیتر تعدادقفسه:2 کانوکشن: ندارد
آون توستر فلاویا مدل FL-235DS
آون توستر
آون توستر فلاویا مدل FL-235DS 13,990,000 13 فروردین 13,990,000 13,990,000
آون توستر فلاویا مدل FL-235DS جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر فلاویا مدل FL-435DS
آون توستر
آون توستر فلاویا مدل FL-435DS 15,290,000 10 اردیبهشت 15,290,000 16,000,000
آون توستر فلاویا مدل FL-435DS جوجه گردان: دارد
آون توستر لوکستای مدل 3100
آون توستر
آون توستر لوکستای مدل 3100 8,800,000 13:08:07 6,190,000 6,600,000
آون توستر لوکستای مدل 3100 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد
آون توستر لوکستای مدل3000
آون توستر
آون توستر لوکستای مدل3000 7,200,000 13:08:14 5,400,000 5,616,000
آون توستر لوکستای مدل3000 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر لوکسل مدل 3560
آون توستر
آون توستر لوکسل مدل 3560 15,800,000 2 تیر 15,800,000 16,500,000
آون توستر لوکسل مدل 3560 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): ندارد
آون توستر لوکسل مدل 3580
آون توستر
آون توستر لوکسل مدل 3580 15,500,000 24 خرداد 15,500,000 15,500,000
آون توستر لوکسل مدل 3580 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر متئو مدل MEO 89
آون توستر
آون توستر متئو مدل MEO 89 8,330,000 13:08:09 5,150,000 5,300,000
آون توستر متئو مدل MEO 89 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: ندارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر مدل RSN1001G
آون توستر
آون توستر مدل RSN1001G 6,300,000 28 خرداد 6,300,000 6,300,000
آون توستر مدل RSN1001G صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد محدوده ظرفیت: 46 تا 50 لیتر تعدادقفسه:2 کانوکشن: ندارد
آون توستر مگامکس مدل MOT-30S
آون توستر
آون توستر مگامکس مدل MOT-30S 17,500,000 23 خرداد 17,500,000 17,500,000
آون توستر مگامکس مدل MOT-30S چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر مگامکس مدل MOT-70S
آون توستر
آون توستر مگامکس مدل MOT-70S 25,500,000 24 خرداد 25,500,000 25,500,000
آون توستر مگامکس مدل MOT-70S صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر میگل مدل GEO350
آون توستر
آون توستر میگل مدل GEO350 40,000,000 13:08:26 40,000,000 40,000,000
آون توستر میگل مدل GEO350 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد محدوده ظرفیت:31 تا 35 لیتر تعدادقفسه: 2 کانوکشن: دارد
آون توستر هوکوپلاس مدل poromax-2019
آون توستر
آون توستر هوکوپلاس مدل poromax-2019 19,000,000 2 خرداد 19,000,000 19,000,000
آون توستر هوکوپلاس مدل poromax-2019 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر ولکر مدل 5060
آون توستر
آون توستر ولکر مدل 5060 29,300,000 13:08:10 20,000,000 21,000,000
آون توستر ولکر مدل 5060 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر ولکر کد 4220
آون توستر
آون توستر ولکر کد 4220 24,000,000 13:08:16 18,990,000 18,990,000
آون توستر ولکر کد 4220 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر ویداس مدل VIR-4338
آون توستر
آون توستر ویداس مدل VIR-4338 14,500,000 3 فروردین 14,500,000 14,500,000
آون توستر ویداس مدل VIR-4338 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: دارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر ویکسل کد 31001
آون توستر
آون توستر ویکسل کد 31001 4,200,000 13 اردیبهشت 4,200,000 4,200,000
آون توستر ویکسل کد 31001 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: ندارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر ویکسل کد 31002
آون توستر
آون توستر ویکسل کد 31002 4,650,000 2 خرداد 4,650,000 5,050,000
آون توستر ویکسل کد 31002 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
آون توستر کد 2020
آون توستر
آون توستر کد 2020 5,900,000 23 خرداد 5,900,000 5,900,000
آون توستر کد 2020 صفحه نمایش: بله چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد محدوده ظرفیت:36 تا 40 لیتر تعدادقفسه: 2 کانوکشن: ندارد
آون توستر کلاسیک مدل CL-4200
آون توستر
آون توستر کلاسیک مدل CL-4200 12,570,000 13:08:34 10,990,000 12,570,000
آون توستر کلاسیک مدل CL-4200 صفحه نمایش: خیر چراغ داخلی: ندارد جوجه گردان: دارد زمان سنج (Timer): دارد
اجاق برقی المنتی مدل A10
اجاق گاز
اجاق برقی المنتی مدل A10 910,000 13:08:36 750,000 772,000
اجاق برقی المنتی مدل A10 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی ایروینگز مدل IHPES01
اجاق گاز
اجاق برقی ایروینگز مدل IHPES01 2,740,000 22 تیر 2,600,000 2,830,000
اجاق برقی ایروینگز مدل IHPES01 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: دارد
اجاق برقی جی وکس مدل GX-402HP
اجاق گاز
اجاق برقی جی وکس مدل GX-402HP 6,050,000 13:08:38 5,700,000 5,700,000
اجاق برقی جی وکس مدل GX-402HP فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:کنار گرم‌کن: دارد
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32011
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32011 4,850,000 13:08:33 3,950,000 3,950,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32011 فر: ندارد فندک: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32012
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32012 7,690,000 13:08:39 5,850,000 5,850,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32012 فر: ندارد فندک: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32013
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32013 3,500,000 22 تیر 3,240,000 3,240,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP32013 فر: ندارد زمان سنج (Timer): خیر فندک: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP6135
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP6135 8,950,000 13:08:31 6,950,000 6,950,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP6135 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی جی پاس مدل GHP7583
اجاق گاز
اجاق برقی جی پاس مدل GHP7583 4,250,000 24 اردیبهشت 4,250,000 4,250,000
اجاق برقی جی پاس مدل GHP7583 فندک: خیر جوجه گردان: خیر
اجاق برقی حامد مدل A10
اجاق گاز
اجاق برقی حامد مدل A10 1,335,000 2 تیر 1,300,000 1,335,000
اجاق برقی حامد مدل A10 فر: ندارد فندک: خیر
اجاق برقی دی اس ام الکتریک مدل DS-2000
اجاق گاز
اجاق برقی دی اس ام الکتریک مدل DS-2000 4,350,000 13:08:21 4,100,000 4,100,000
اجاق برقی دی اس ام الکتریک مدل DS-2000 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر جنس: استیل محل قرارگیری شعله پلوپز:وسط گرم‌کن: ندارد
اجاق برقی سایونا مدل shp-4294
اجاق گاز
اجاق برقی سایونا مدل shp-4294 3,850,000 13:08:47 3,400,000 3,400,000
اجاق برقی سایونا مدل shp-4294 فر: ندارد زمان سنج (Timer): بله فندک: خیر
اجاق برقی سون استار مدل 7SHP-513
اجاق گاز
اجاق برقی سون استار مدل 7SHP-513 2,040,000 13 اردیبهشت 2,040,000 2,040,000
اجاق برقی سون استار مدل 7SHP-513 فر: ندارد فندک: خیر جوجه گردان: خیر
مجموع موارد: 578 عدد در 12 صفحه