شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت مینی واش

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
مینی واش ارشیا مدل AR-MW3000
مینی واش
مینی واش ارشیا مدل AR-MW3000 متفرقه 8,180,000 24 اردیبهشت 8,180,000 8,180,000
مینی واش ارشیا مدل AR-MW3000 خشک‌کن: دارد نوع مخزن: در از بالا سرعت چرخش موتور: 400 دور در دقیقه بخارشو: ندارد صفحه نمایش:ندارد قفل کودک: دارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش ایزی واش مدل XPB20
مینی واش
مینی واش ایزی واش مدل XPB20 متفرقه 10,000,000 4 خرداد 6,770,000 10,000,000
مینی واش ایزی واش مدل XPB20 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: B خشک‌کن: دارد سرعت چرخش موتور: 800 دور در دقیقه
مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500
مینی واش
مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 متفرقه 10,700,000 29 اردیبهشت 10,700,000 10,700,000
مینی واش اینترناسیونال مدل WM3500 نوع مخزن: دو قلو بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MWT3000
مینی واش
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MWT3000 اینترنشنال آنیل 4,950,000 14 اردیبهشت 4,930,000 4,930,000
مینی واش اینترنشنال آنیل مدل MWT3000 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد صفحه نمایش: ندارد
مینی واش بلسون مدل BW25
مینی واش
مینی واش بلسون مدل BW25 بلسون 5,000,000 9 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
مینی واش بلسون مدل BW25 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش بلسون مدل BW35B
مینی واش
مینی واش بلسون مدل BW35B متفرقه 6,250,000 3 خرداد 6,250,000 6,250,000
مینی واش بلسون مدل BW35B نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش تکنو پارس مدل TWD25
مینی واش
مینی واش تکنو پارس مدل TWD25 متفرقه 9,990,000 22:05:42 9,990,000 10,600,000
مینی واش تکنو پارس مدل TWD25 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: +A خشک‌کن: دارد سرعت چرخش موتور: 500 دور در دقیقه صفحه نمایش:ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725 جنرال تکنیک 7,800,000 17 اردیبهشت 7,800,000 9,700,000
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 2725 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022 جنرال تکنیک 8,000,000 23 اردیبهشت 7,500,000 8,000,000
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3022 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818 جنرال تکنیک 12,000,000 29 اردیبهشت 12,000,000 12,010,000
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3818 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820 جنرال تکنیک 12,800,000 23 اردیبهشت 11,583,600 11,583,600
مینی واش جنرال تکنیک مدل SH-MW 3820 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش جنرال تکنیک مدل sh-mw3820
مینی واش
مینی واش جنرال تکنیک مدل sh-mw3820 جنرال تکنیک 15,500,000 24 اردیبهشت 15,500,000 15,500,000
مینی واش جنرال تکنیک مدل sh-mw3820 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش ریتون مدل RTW-4500
مینی واش
مینی واش ریتون مدل RTW-4500 ریتون 9,550,000 2 خرداد 9,420,000 9,550,000
مینی واش ریتون مدل RTW-4500 نوع مخزن: دو قلو خشک‌کن: دارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک:ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش سافلون مدل SF3050
مینی واش
مینی واش سافلون مدل SF3050 سافلون 4,900,000 9 اردیبهشت 4,900,000 4,900,000
مینی واش سافلون مدل SF3050 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: A خشک‌کن: ندارد سرعت چرخش موتور: 800 دور در دقیقه بخارشو:ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش فریدولین مدل SW25
مینی واش
مینی واش فریدولین مدل SW25 متفرقه 5,530,000 29 اردیبهشت 5,500,000 5,530,000
مینی واش فریدولین مدل SW25 نوع مخزن: در از بالا بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش فریدولین مدل SW35B
مینی واش
مینی واش فریدولین مدل SW35B متفرقه 6,390,000 22:05:42 6,320,000 6,480,000
مینی واش فریدولین مدل SW35B نوع مخزن: در از بالا صفحه نمایش: ندارد
مینی واش فریدولین مدل SWD12B
مینی واش
مینی واش فریدولین مدل SWD12B فریدولین 5,250,000 22:05:42 5,250,000 5,250,000
مینی واش فریدولین مدل SWD12B نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: دارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش فریدولین مدل SWT35
مینی واش
مینی واش فریدولین مدل SWT35 متفرقه 9,950,000 22:05:42 9,950,000 10,270,000
مینی واش فریدولین مدل SWT35 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش فریدولین مدل SWTD35
مینی واش
مینی واش فریدولین مدل SWTD35 فریدولین 11,500,000 22:05:42 11,500,000 11,500,000
مینی واش فریدولین مدل SWTD35 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: دارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210
مینی واش
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210 متفرقه 7,900,000 9 اردیبهشت 7,900,000 7,900,000
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27210 نوع مخزن: در از بالا
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510
مینی واش
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510 متفرقه 7,500,000 9 اردیبهشت 7,500,000 7,500,000
مینی واش مادرلی مدل SH-MW27510 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810
مینی واش
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810 متفرقه 12,950,000 29 اردیبهشت 12,950,000 12,950,000
مینی واش مادرلی مدل SH-MW38810 نوع مخزن: دو قلو خشک‌کن: دارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم
مینی واش
مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم متفرقه 6,570,000 22:05:42 6,570,000 6,570,000
مینی واش مدل RS800B ظرفیت 5 کیلوگرم نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: A سرعت چرخش موتور: 1300 دور در دقیقه صفحه نمایش: ندارد
مینی واش میلاد مدل MS150
مینی واش
مینی واش میلاد مدل MS150 میلاد 4,710,700 24 اردیبهشت 4,710,700 4,710,700
مینی واش میلاد مدل MS150 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک:ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش میلاد مدل MS150-B
مینی واش
مینی واش میلاد مدل MS150-B میلاد 5,300,000 25 اردیبهشت 5,300,000 5,300,000
مینی واش میلاد مدل MS150-B نوع مخزن: در از بالا بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش میلاد مدل MS300
مینی واش
مینی واش میلاد مدل MS300 میلاد 4,950,000 27 فروردین 4,950,000 4,950,000
مینی واش میلاد مدل MS300 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: ندارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک:ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش میلاد مدل MT250
مینی واش
مینی واش میلاد مدل MT250 میلاد 9,565,000 3 اردیبهشت 9,565,000 9,565,000
مینی واش میلاد مدل MT250 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش میلاد مدل MT400
مینی واش
مینی واش میلاد مدل MT400 میلاد 9,950,000 20 فروردین 9,950,000 9,950,000
مینی واش میلاد مدل MT400 نوع مخزن: در از بالا خشک‌کن: دارد بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مینی واش نیكو مدل N-888
مینی واش
مینی واش نیكو مدل N-888 متفرقه 6,000,000 15 اردیبهشت 5,900,000 6,000,000
مینی واش نیكو مدل N-888 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: B سرعت چرخش موتور: 800 دور در دقیقه قفل کودک: ندارد
مینی واش کایزر مدل XPB30-1208
مینی واش
مینی واش کایزر مدل XPB30-1208 متفرقه 6,100,000 3 خرداد 6,100,000 6,400,000
مینی واش کایزر مدل XPB30-1208 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: B خشک‌کن: ندارد سرعت چرخش موتور: 1200 دور در دقیقه بخارشو:ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک: ندارد طبقه بندی رنگی: ساده
مینی واش کلترونیک مدل MWA 3540
مینی واش
مینی واش کلترونیک مدل MWA 3540 کلترونیک 7,500,000 19 اردیبهشت 6,650,000 7,500,000
مینی واش کلترونیک مدل MWA 3540 نوع مخزن: در از بالا بخارشو: ندارد صفحه نمایش: ندارد قفل کودک: ندارد
مینی واش کوپکس مدل XPB30-2020
مینی واش
مینی واش کوپکس مدل XPB30-2020 کوپکس 6,500,000 24 اردیبهشت 6,500,000 6,500,000
مینی واش کوپکس مدل XPB30-2020 نوع مخزن: در از بالا رده انرژی: ++A سرعت چرخش موتور: 400 دور در دقیقه صفحه نمایش: ندارد طبقه بندی رنگی:ساده
مجموع موارد: 32 عدد در 1 صفحه