شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت بخار شو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
بخار شوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000
بخار شو
بخار شوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000 آکیلیس 19,500,000 10:08:31 19,500,000 19,500,000
بخار شوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخار شوی آی سن مدل IE-S915
بخار شو
بخار شوی آی سن مدل IE-S915 آی سن 19,640,000 10:08:32 19,640,000 19,700,000
بخار شوی آی سن مدل IE-S915 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخار شوی بیسل مدل 1979G
بخار شو
بخار شوی بیسل مدل 1979G بیسل 35,000,000 29 اردیبهشت 35,000,000 35,000,000
بخار شوی بیسل مدل 1979G مناسب برای شست و شوی: زمین
بخار شوی بیسل مدل 2635G
بخار شو
بخار شوی بیسل مدل 2635G بیسل 18,000,000 10:08:32 18,000,000 18,000,000
بخار شوی بیسل مدل 2635G مناسب برای شست و شوی: شیشه، دیوار
بخار شوی دستی سیلورکرست مدل KH 1270 کد 2054221
بخار شو
بخار شوی دستی سیلورکرست مدل KH 1270 کد 2054221 سیلورکرست 3,690,000 10:08:28 3,690,000 3,690,000
بخار شوی دستی سیلورکرست مدل KH 1270 کد 2054221 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخار شوی فوما مدل FU-900
بخار شو
بخار شوی فوما مدل FU-900 متفرقه 28,800,000 29 اردیبهشت 12,900,000 13,500,000
بخار شوی فوما مدل FU-900 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخار شوی ویداس مدل VIR-7588
بخار شو
بخار شوی ویداس مدل VIR-7588 ویداس 13,000,000 10:08:28 13,000,000 13,000,000
بخار شوی ویداس مدل VIR-7588
بخار شوی کرشر مدل SC 1
بخار شو
بخار شوی کرشر مدل SC 1 کرشر 24,000,000 10:08:30 24,000,000 25,700,000
بخار شوی کرشر مدل SC 1 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخار شوی کرشر مدل SC 3
بخار شو
بخار شوی کرشر مدل SC 3 کرشر 39,000,000 3 خرداد 39,000,000 51,800,000
بخار شوی کرشر مدل SC 3 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخار شوی گوسونیک مدل GSC-1592
بخار شو
بخار شوی گوسونیک مدل GSC-1592 گوسونیک 18,000,000 24 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
بخار شوی گوسونیک مدل GSC-1592 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشو اوریکس مدل SC-1032
بخار شو
بخارشو اوریکس مدل SC-1032 اوریکس 11,690,000 10:08:30 11,600,000 14,500,000
بخارشو اوریکس مدل SC-1032 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشو گرند مدل Gr-f18
بخار شو
بخارشو گرند مدل Gr-f18 گرند 18,500,000 10:08:34 18,500,000 18,500,000
بخارشو گرند مدل Gr-f18
بخارشور نانیوا مدل Ns 6500
بخار شو
بخارشور نانیوا مدل Ns 6500 نانیوا 15,500,000 10:08:30 15,400,000 15,600,000
بخارشور نانیوا مدل Ns 6500 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی  آریته مدل Multi Vapori 4207
بخار شو
بخارشوی آریته مدل Multi Vapori 4207 آریته 36,000,000 29 اردیبهشت 36,000,000 36,000,000
بخارشوی آریته مدل Multi Vapori 4207 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی  گوسونیک مدل Gsc 1580
بخار شو
بخارشوی گوسونیک مدل Gsc 1580 گوسونیک 13,500,000 13 فروردین 13,500,000 13,500,000
بخارشوی گوسونیک مدل Gsc 1580 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی آریته  مدل 4163
بخار شو
بخارشوی آریته مدل 4163 آریته 19,999,000 24 اردیبهشت 19,999,000 19,999,000
بخارشوی آریته مدل 4163 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000
بخار شو
بخارشوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000 آکیلیس 19,500,000 10:08:31 19,500,000 19,500,000
بخارشوی آکیلیس مدل ACK-SC-4000 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی بایترون مدل BSM-10
بخار شو
بخارشوی بایترون مدل BSM-10 متفرقه 8,400,000 10:08:30 8,350,000 8,400,000
بخارشوی بایترون مدل BSM-10 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی بایترون مدل BSX-4000
بخار شو
بخارشوی بایترون مدل BSX-4000 متفرقه 19,590,000 10:08:29 19,590,000 21,500,000
بخارشوی بایترون مدل BSX-4000 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی بایترون مدل BSX-4100
بخار شو
بخارشوی بایترون مدل BSX-4100 بیترون 23,190,000 10:08:28 23,190,000 24,300,000
بخارشوی بایترون مدل BSX-4100 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی برلیانت مدل BSC-3300
بخار شو
بخارشوی برلیانت مدل BSC-3300 برلیانت 19,000,000 10:08:31 18,130,000 19,200,000
بخارشوی برلیانت مدل BSC-3300 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی بیترون مدل BSM-10
بخار شو
بخارشوی بیترون مدل BSM-10 بیترون 8,900,000 10:08:32 8,280,000 8,900,000
بخارشوی بیترون مدل BSM-10 مناسب برای شست و شوی: زمین
بخارشوی دایاموند جنرال مدل  DGSC-390
بخار شو
بخارشوی دایاموند جنرال مدل DGSC-390 متفرقه 33,000,000 10:08:35 30,000,000 33,000,000
بخارشوی دایاموند جنرال مدل DGSC-390 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخارشوی زیرووات مدل KSCD1601135
بخار شو
بخارشوی زیرووات مدل KSCD1601135 زیرووات 13,852,500 13 فروردین 13,852,500 13,852,500
بخارشوی زیرووات مدل KSCD1601135 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی سانلند مدل SL815
بخار شو
بخارشوی سانلند مدل SL815 سان لند 13,000,000 2 خرداد 11,500,000 13,000,000
بخارشوی سانلند مدل SL815
بخارشوی سرجیو مدل SSC-3500
بخار شو
بخارشوی سرجیو مدل SSC-3500 سرجیو 20,500,000 10:08:34 20,500,000 23,500,000
بخارشوی سرجیو مدل SSC-3500 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی همیلتون مدلSH-8840
بخار شو
بخارشوی همیلتون مدلSH-8840 متفرقه 18,500,000 10:08:33 18,000,000 18,500,000
بخارشوی همیلتون مدلSH-8840 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
بخارشوی وان تاچ کد 2323
بخار شو
بخارشوی وان تاچ کد 2323 متفرقه 3,150,000 2 اردیبهشت 3,150,000 5,750,000
بخارشوی وان تاچ کد 2323 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی پریمایر مدل PSM704
بخار شو
بخارشوی پریمایر مدل PSM704 متفرقه 9,500,000 10:08:30 8,500,000 9,500,000
بخارشوی پریمایر مدل PSM704 مناسب برای شست و شوی: زمین دسته بلند: دارد
بخارشوی کاخلر کد KH-1133-W مدل باومن
بخار شو
بخارشوی کاخلر کد KH-1133-W مدل باومن کاخلر 17,025,000 13 فروردین 17,025,000 17,025,000
بخارشوی کاخلر کد KH-1133-W مدل باومن مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی کرشر مدل SC1.020
بخار شو
بخارشوی کرشر مدل SC1.020 کرشر 34,500,000 25 اردیبهشت 33,700,000 34,500,000
بخارشوی کرشر مدل SC1.020 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی کرشر مدل SC2 Easy Fix
بخار شو
بخارشوی کرشر مدل SC2 Easy Fix کرشر 36,590,000 10:08:27 33,750,000 36,590,000
بخارشوی کرشر مدل SC2 Easy Fix مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی کرشر مدل SC3 Easy Fix
بخار شو
بخارشوی کرشر مدل SC3 Easy Fix کرشر 41,500,000 10:08:29 33,000,000 41,500,000
بخارشوی کرشر مدل SC3 Easy Fix مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
بخارشوی کنوود مدل SC590
بخار شو
بخارشوی کنوود مدل SC590 کنوود 10,700,000 10:08:26 8,990,000 10,700,000
بخارشوی کنوود مدل SC590 مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
جارو بخارشوی حرفه‌ ای کپیتانی مدل Desiderio plus
بخار شو
جارو بخارشوی حرفه‌ ای کپیتانی مدل Desiderio plus متفرقه 209,000,000 10:08:29 209,000,000 209,000,000
جارو بخارشوی حرفه‌ ای کپیتانی مدل Desiderio plus مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار
جاروبرقی و بخار شوی ایده آل مدل SVC-002B
بخار شو
جاروبرقی و بخار شوی ایده آل مدل SVC-002B متفرقه 21,900,000 2 خرداد 21,900,000 21,900,000
جاروبرقی و بخار شوی ایده آل مدل SVC-002B مناسب برای شست و شوی: زمین، شیشه، دیوار دسته بلند: دارد
مجموع موارد: 36 عدد در 1 صفحه