شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت اتو

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اتو  توربو بخار مورفی ریچاردز مدل 303106
اتو
اتو توربو بخار مورفی ریچاردز مدل 303106 مورفی ریچاردز 10,240,000 9 اردیبهشت 10,240,000 10,240,000
اتو توربو بخار مورفی ریچاردز مدل 303106 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بایترون مدلBPV-E30
اتو
اتو بایترون مدلBPV-E30 متفرقه 4,900,000 29 اردیبهشت 4,730,000 4,990,000
اتو بایترون مدلBPV-E30 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار  مایر مدل MR-1044
اتو
اتو بخار مایر مدل MR-1044 مایر 7,890,000 3 خرداد 7,800,000 7,890,000
اتو بخار مایر مدل MR-1044 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله جنس کفه: سرامیک
اتو بخار آریته مدل 6224
اتو
اتو بخار آریته مدل 6224 آریته 4,890,000 9 اردیبهشت 4,890,000 4,890,000
اتو بخار آریته مدل 6224 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار آریته مدل 6422
اتو
اتو بخار آریته مدل 6422 آریته 19,900,000 25 فروردین 19,900,000 19,900,000
اتو بخار آریته مدل 6422 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار آکیلیس مدل SI-160
اتو
اتو بخار آکیلیس مدل SI-160 آکیلیس 5,500,000 4 اردیبهشت 5,500,000 5,500,000
اتو بخار آکیلیس مدل SI-160 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار آی سن مدل I130
اتو
اتو بخار آی سن مدل I130 آی سن 5,700,000 30 اردیبهشت 5,675,000 5,700,000
اتو بخار آی سن مدل I130 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار آی سن مدل I220
اتو
اتو بخار آی سن مدل I220 آی سن 4,495,000 9 اردیبهشت 4,495,000 4,495,000
اتو بخار آی سن مدل I220 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار المپیا مدل oe-22
اتو
اتو بخار المپیا مدل oe-22 متفرقه 2,065,000 3 خرداد 2,065,000 2,750,000
اتو بخار المپیا مدل oe-22 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار المپیا مدل OE-35
اتو
اتو بخار المپیا مدل OE-35 المپیا 3,300,000 29 اردیبهشت 3,300,000 3,300,000
اتو بخار المپیا مدل OE-35 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار ای ای سی مدل AEC-S8002
اتو
اتو بخار ای ای سی مدل AEC-S8002 متفرقه 4,330,000 24 اردیبهشت 4,140,000 4,330,000
اتو بخار ای ای سی مدل AEC-S8002 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار بالنی مدل B-1102
اتو
اتو بخار بالنی مدل B-1102 بالنی 3,389,900 3 خرداد 3,389,900 3,500,000
اتو بخار بالنی مدل B-1102 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار براون مدل 330
اتو
اتو بخار براون مدل 330 براون 4,700,000 3 خرداد 4,241,300 4,700,000
اتو بخار براون مدل 330 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار برلیانت مدل BSI-7300
اتو
اتو بخار برلیانت مدل BSI-7300 برلیانت 7,200,000 9 اردیبهشت 7,200,000 7,200,000
اتو بخار برلیانت مدل BSI-7300 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار بلک اند دکر مدل X2150
اتو
اتو بخار بلک اند دکر مدل X2150 بلک اند دکر 13,910,000 24 اردیبهشت 13,910,000 13,910,000
اتو بخار بلک اند دکر مدل X2150 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار بوش مدل  TDi902836A
اتو
اتو بخار بوش مدل TDi902836A بوش 23,290,000 7 خرداد 23,190,000 23,290,000
اتو بخار بوش مدل TDi902836A سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار بونیتو مدل OT-M800
اتو
اتو بخار بونیتو مدل OT-M800 متفرقه 10,770,000 3 خرداد 9,900,000 10,770,000
اتو بخار بونیتو مدل OT-M800 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار تاروس مدل 2600
اتو
اتو بخار تاروس مدل 2600 متفرقه 6,400,000 7 خرداد 6,400,000 6,890,000
اتو بخار تاروس مدل 2600 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار جداشونده سنکور مدل SSI8710VT
اتو
اتو بخار جداشونده سنکور مدل SSI8710VT سنکور 5,100,000 9 اردیبهشت 5,100,000 5,100,000
اتو بخار جداشونده سنکور مدل SSI8710VT سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار جی پاس مدل GSI7806
اتو
اتو بخار جی پاس مدل GSI7806 جی پاس 2,020,000 9 اردیبهشت 2,020,000 2,020,000
اتو بخار جی پاس مدل GSI7806 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: خیر سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112
اتو
اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112 دومنا 6,320,000 2 خرداد 6,320,000 6,320,000
اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004
اتو
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004 متفرقه 3,510,000 29 اردیبهشت 3,510,000 3,510,000
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار راسل هابز مدل 24830
اتو
اتو بخار راسل هابز مدل 24830 راسل هابز 8,910,000 24 اردیبهشت 8,910,000 8,910,000
اتو بخار راسل هابز مدل 24830 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار روتل مدل U947CH1
اتو
اتو بخار روتل مدل U947CH1 روتل 50,000,000 29 اردیبهشت 46,000,000 50,000,000
اتو بخار روتل مدل U947CH1 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار رومانتیک هوم مدل DJ-512
اتو
اتو بخار رومانتیک هوم مدل DJ-512 رومانتیک هوم 3,600,000 3 خرداد 3,210,000 3,600,000
اتو بخار رومانتیک هوم مدل DJ-512 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار روونتا مدل DW 8007 D1
اتو
اتو بخار روونتا مدل DW 8007 D1 روونتا 10,800,000 13 فروردین 10,800,000 10,800,000
اتو بخار روونتا مدل DW 8007 D1 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار روونتا مدل DW9240
اتو
اتو بخار روونتا مدل DW9240 روونتا 20,710,000 3 خرداد 20,710,000 20,830,000
اتو بخار روونتا مدل DW9240 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار رینالد دلوکس مدل 6 bar
اتو
اتو بخار رینالد دلوکس مدل 6 bar متفرقه 16,000,000 24 اردیبهشت 16,000,000 16,000,000
اتو بخار رینالد دلوکس مدل 6 bar سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار سام مدل IR-3010
اتو
اتو بخار سام مدل IR-3010 متفرقه 2,850,000 29 اردیبهشت 2,850,000 2,850,000
اتو بخار سام مدل IR-3010 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله مخزن رسوب: خیر
اتو بخار ساوان مدل NI-2058
اتو
اتو بخار ساوان مدل NI-2058 متفرقه 4,750,000 3 خرداد 4,100,000 4,750,000
اتو بخار ساوان مدل NI-2058 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سرجیو مدل SEI-345
اتو
اتو بخار سرجیو مدل SEI-345 سرجیو 5,340,000 3 خرداد 5,340,000 6,050,000
اتو بخار سرجیو مدل SEI-345 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سنکور مدل SSI 8440
اتو
اتو بخار سنکور مدل SSI 8440 سنکور 9,000,000 29 اردیبهشت 8,500,000 9,000,000
اتو بخار سنکور مدل SSI 8440 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار سوکانی مدل DF-016
اتو
اتو بخار سوکانی مدل DF-016 سوکانی 5,000,000 15 اردیبهشت 5,000,000 5,000,000
اتو بخار سوکانی مدل DF-016 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سوکانی مدل YW-5528A
اتو
اتو بخار سوکانی مدل YW-5528A سوکانی 1,890,000 3 خرداد 1,790,000 1,890,000
اتو بخار سوکانی مدل YW-5528A سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار فرمونی مدل 2700
اتو
اتو بخار فرمونی مدل 2700 فرمونی 4,700,000 24 اردیبهشت 4,700,000 4,700,000
اتو بخار فرمونی مدل 2700 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار فکر مدل Eye
اتو
اتو بخار فکر مدل Eye فکر 6,840,000 2 خرداد 6,840,000 6,840,000
اتو بخار فکر مدل Eye سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار فیلیپس مدل GC3672
اتو
اتو بخار فیلیپس مدل GC3672 فیلیپس 11,000,000 26 اردیبهشت 10,940,000 11,000,000
اتو بخار فیلیپس مدل GC3672 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86
اتو
اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86 فیلیپس 16,880,000 3 خرداد 16,880,000 17,700,000
اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار فیلیپس مدل GC4936
اتو
اتو بخار فیلیپس مدل GC4936 فیلیپس 18,950,000 4 خرداد 18,950,000 19,100,000
اتو بخار فیلیپس مدل GC4936 سیستم قطع خودکار: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار مایر مدل MR-1050
اتو
اتو بخار مایر مدل MR-1050 متفرقه 4,400,000 9 اردیبهشت 4,400,000 4,400,000
اتو بخار مایر مدل MR-1050 سیستم قطع خودکار: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب: بله
اتو بخار مخزن دار تاروس مدل 2LI
اتو
اتو بخار مخزن دار تاروس مدل 2LI متفرقه 17,500,000 13 فروردین 17,500,000 17,500,000
اتو بخار مخزن دار تاروس مدل 2LI سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار مدل 3510 غیر اصل
اتو
اتو بخار مدل 3510 غیر اصل متفرقه 2,120,000 29 اردیبهشت 2,120,000 2,120,000
اتو بخار مدل 3510 غیر اصل سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار مورفی ریچاردز مدل 300260
اتو
اتو بخار مورفی ریچاردز مدل 300260 مورفی ریچاردز 6,990,000 2 خرداد 6,322,100 6,990,000
اتو بخار مورفی ریچاردز مدل 300260 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار مولینکس مدل IM1538E1
اتو
اتو بخار مولینکس مدل IM1538E1 مولینکس 5,500,000 30 فروردین 5,500,000 5,500,000
اتو بخار مولینکس مدل IM1538E1 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب: خیر
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0222
اتو
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0222 مک استایلر 15,980,000 9 اردیبهشت 15,980,000 15,980,000
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0222 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0333
اتو
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0333 مک استایلر 19,200,000 29 اردیبهشت 19,200,000 19,200,000
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0333 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار مک استایلر مدل MC-106
اتو
اتو بخار مک استایلر مدل MC-106 متفرقه 4,770,000 3 خرداد 4,220,000 4,770,000
اتو بخار مک استایلر مدل MC-106 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار میله مدل  B 3847
اتو
اتو بخار میله مدل B 3847 میله 660,000,000 9 اردیبهشت 660,000,000 660,000,000
اتو بخار میله مدل B 3847 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک محدوده زمان آماده به‌کار: کمتر از 10 ثانیه
اتو بخار همیلتون کد 285
اتو
اتو بخار همیلتون کد 285 متفرقه 9,800,000 3 خرداد 9,000,000 9,800,000
اتو بخار همیلتون کد 285 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار ویانگ مدل SB1
اتو
اتو بخار ویانگ مدل SB1 متفرقه 2,500,000 7 خرداد 2,375,000 2,500,000
اتو بخار ویانگ مدل SB1 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: استیم گلاید محدوده زمان آماده به‌کار: 10 تا 20 ثانیه
مجموع موارد: 121 عدد در 3 صفحه