شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوازم شست و شو و نظافت

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
اتو  توربو بخار مورفی ریچاردز مدل 303106
اتو
اتو توربو بخار مورفی ریچاردز مدل 303106 12,600,000 18 خرداد 12,600,000 12,600,000
اتو توربو بخار مورفی ریچاردز مدل 303106 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بایترون مدلBPV-E30
اتو
اتو بایترون مدلBPV-E30 6,980,000 14 شهریور 6,980,000 6,980,000
اتو بایترون مدلBPV-E30 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار  مایر مدل MR-1044
اتو
اتو بخار مایر مدل MR-1044 8,500,000 18 مرداد 7,700,000 7,900,000
اتو بخار مایر مدل MR-1044 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله جنس کفه: سرامیک
اتو بخار آریته مدل 6224
اتو
اتو بخار آریته مدل 6224 5,000,000 25 مرداد 4,000,000 4,990,000
اتو بخار آریته مدل 6224 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار آریته مدل 6422
اتو
اتو بخار آریته مدل 6422 19,900,000 25 فروردین 19,900,000 19,900,000
اتو بخار آریته مدل 6422 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار آکیلیس مدل SI-160
اتو
اتو بخار آکیلیس مدل SI-160 5,500,000 4 اردیبهشت 5,500,000 5,500,000
اتو بخار آکیلیس مدل SI-160 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار آی سن مدل I130
اتو
اتو بخار آی سن مدل I130 7,390,000 14 شهریور 7,390,000 7,390,000
اتو بخار آی سن مدل I130 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار آی سن مدل I220
اتو
اتو بخار آی سن مدل I220 4,495,000 9 اردیبهشت 4,495,000 4,495,000
اتو بخار آی سن مدل I220 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار المپیا مدل oe-22
اتو
اتو بخار المپیا مدل oe-22 2,890,000 14 شهریور 2,890,000 2,890,000
اتو بخار المپیا مدل oe-22 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار المپیا مدل OE-35
اتو
اتو بخار المپیا مدل OE-35 3,150,000 14 شهریور 3,150,000 3,150,000
اتو بخار المپیا مدل OE-35 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار ای ای سی مدل AEC-S8002
اتو
اتو بخار ای ای سی مدل AEC-S8002 4,330,000 24 اردیبهشت 4,140,000 4,330,000
اتو بخار ای ای سی مدل AEC-S8002 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار بالنی مدل B-1102
اتو
اتو بخار بالنی مدل B-1102 4,400,000 18 مرداد 3,300,000 3,330,000
اتو بخار بالنی مدل B-1102 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار براون مدل 330
اتو
اتو بخار براون مدل 330 7,400,000 14 شهریور 7,400,000 7,400,000
اتو بخار براون مدل 330 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار برلیانت مدل BSI-7300
اتو
اتو بخار برلیانت مدل BSI-7300 8,500,000 22 تیر 8,500,000 8,500,000
اتو بخار برلیانت مدل BSI-7300 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار بلک اند دکر مدل X2150
اتو
اتو بخار بلک اند دکر مدل X2150 13,910,000 28 خرداد 13,910,000 13,910,000
اتو بخار بلک اند دکر مدل X2150 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار بوش مدل  TDi902836A
اتو
اتو بخار بوش مدل TDi902836A 23,100,000 14 شهریور 23,100,000 23,100,000
اتو بخار بوش مدل TDi902836A سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار بونیتو مدل OT-M800
اتو
اتو بخار بونیتو مدل OT-M800 9,770,000 28 خرداد 9,770,000 9,900,000
اتو بخار بونیتو مدل OT-M800 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار تاروس مدل 2600
اتو
اتو بخار تاروس مدل 2600 6,150,000 25 مرداد 6,150,000 6,150,000
اتو بخار تاروس مدل 2600 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار جداشونده سنکور مدل SSI8710VT
اتو
اتو بخار جداشونده سنکور مدل SSI8710VT 9,995,000 14 شهریور 9,995,000 9,995,000
اتو بخار جداشونده سنکور مدل SSI8710VT سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار جی پاس مدل GSI7806
اتو
اتو بخار جی پاس مدل GSI7806 3,550,000 14 شهریور 3,550,000 3,550,000
اتو بخار جی پاس مدل GSI7806 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: خیر سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112
اتو
اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112 9,330,000 14 شهریور 9,330,000 9,330,000
اتو بخار دومنا مدل CLASSIC 112 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: خیر سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004
اتو
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004 3,510,000 12 خرداد 3,510,000 3,510,000
اتو بخار دی اس پی مدل KD1004 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار راسل هابز مدل 24830
اتو
اتو بخار راسل هابز مدل 24830 8,910,000 24 اردیبهشت 8,910,000 8,910,000
اتو بخار راسل هابز مدل 24830 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار روتل مدل U947CH1
اتو
اتو بخار روتل مدل U947CH1 55,000,000 28 خرداد 55,000,000 55,000,000
اتو بخار روتل مدل U947CH1 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار رومانتیک هوم مدل DJ-512
اتو
اتو بخار رومانتیک هوم مدل DJ-512 3,870,000 25 مرداد 2,650,000 2,940,000
اتو بخار رومانتیک هوم مدل DJ-512 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار روونتا مدل DW 8007 D1
اتو
اتو بخار روونتا مدل DW 8007 D1 17,400,000 25 مرداد 14,900,000 17,900,000
اتو بخار روونتا مدل DW 8007 D1 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار روونتا مدل DW9240
اتو
اتو بخار روونتا مدل DW9240 29,350,000 14 شهریور 29,350,000 29,350,000
اتو بخار روونتا مدل DW9240 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار رینالد دلوکس مدل 6 bar
اتو
اتو بخار رینالد دلوکس مدل 6 bar 16,000,000 22 تیر 16,000,000 16,000,000
اتو بخار رینالد دلوکس مدل 6 bar سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار سام مدل IR-3010
اتو
اتو بخار سام مدل IR-3010 4,000,000 14 شهریور 4,000,000 4,000,000
اتو بخار سام مدل IR-3010 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله مخزن رسوب: خیر
اتو بخار ساوان مدل NI-2058
اتو
اتو بخار ساوان مدل NI-2058 4,590,000 14 شهریور 4,590,000 4,590,000
اتو بخار ساوان مدل NI-2058 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سرجیو مدل SEI-345
اتو
اتو بخار سرجیو مدل SEI-345 5,340,000 28 خرداد 5,340,000 5,340,000
اتو بخار سرجیو مدل SEI-345 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سنکور مدل SSI 8440
اتو
اتو بخار سنکور مدل SSI 8440 9,850,000 14 شهریور 9,850,000 9,850,000
اتو بخار سنکور مدل SSI 8440 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار سوکانی مدل DF-016
اتو
اتو بخار سوکانی مدل DF-016 5,000,000 22 تیر 5,022,900 5,022,900
اتو بخار سوکانی مدل DF-016 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار سوکانی مدل YW-5528A
اتو
اتو بخار سوکانی مدل YW-5528A 2,060,000 22 تیر 1,890,000 1,890,000
اتو بخار سوکانی مدل YW-5528A سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: خیر بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: خیر مخزن رسوب:خیر
اتو بخار فرمونی مدل 2700
اتو
اتو بخار فرمونی مدل 2700 5,000,000 28 خرداد 4,900,000 5,000,000
اتو بخار فرمونی مدل 2700 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار فکر مدل Eye
اتو
اتو بخار فکر مدل Eye 9,500,000 5 مرداد 6,840,000 6,840,000
اتو بخار فکر مدل Eye سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار فیلیپس مدل GC3672
اتو
اتو بخار فیلیپس مدل GC3672 13,580,000 14 شهریور 13,580,000 13,580,000
اتو بخار فیلیپس مدل GC3672 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86
اتو
اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86 18,000,000 14 شهریور 18,000,000 18,000,000
اتو بخار فیلیپس مدل GC4537.86 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
اتو بخار فیلیپس مدل GC4936
اتو
اتو بخار فیلیپس مدل GC4936 26,900,000 14 شهریور 26,900,000 26,900,000
اتو بخار فیلیپس مدل GC4936 سیستم قطع خودکار: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار مایر مدل MR-1050
اتو
اتو بخار مایر مدل MR-1050 4,400,000 9 اردیبهشت 4,400,000 4,400,000
اتو بخار مایر مدل MR-1050 سیستم قطع خودکار: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب: بله
اتو بخار مخزن دار تاروس مدل 2LI
اتو
اتو بخار مخزن دار تاروس مدل 2LI 17,500,000 13 فروردین 17,500,000 17,500,000
اتو بخار مخزن دار تاروس مدل 2LI سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار مدل 3510 غیر اصل
اتو
اتو بخار مدل 3510 غیر اصل 2,120,000 28 خرداد 2,120,000 2,120,000
اتو بخار مدل 3510 غیر اصل سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار مورفی ریچاردز مدل 300260
اتو
اتو بخار مورفی ریچاردز مدل 300260 7,930,000 18 مرداد 6,990,000 6,990,000
اتو بخار مورفی ریچاردز مدل 300260 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار مولینکس مدل IM1538E1
اتو
اتو بخار مولینکس مدل IM1538E1 12,620,000 14 شهریور 12,620,000 12,620,000
اتو بخار مولینکس مدل IM1538E1 سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب: خیر
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0222
اتو
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0222 17,900,000 22 تیر 16,300,000 16,300,000
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0222 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0333
اتو
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0333 13,000,000 25 مرداد 16,800,000 21,000,000
اتو بخار مک استایلر مدل Mc 0333 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک
اتو بخار مک استایلر مدل MC-106
اتو
اتو بخار مک استایلر مدل MC-106 5,150,000 18 مرداد 4,190,000 4,600,000
اتو بخار مک استایلر مدل MC-106 سیستم قطع خودکار: خیر سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر
اتو بخار مک استایلر کد Mc 0333
اتو
اتو بخار مک استایلر کد Mc 0333 12,950,000 14 شهریور 12,950,000 12,950,000
اتو بخار مک استایلر کد Mc 0333 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله جنس کفه:سرامیک
اتو بخار میله مدل  B 3847
اتو
اتو بخار میله مدل B 3847 660,000,000 9 اردیبهشت 660,000,000 660,000,000
اتو بخار میله مدل B 3847 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:خیر جنس کفه: سرامیک محدوده زمان آماده به‌کار: کمتر از 10 ثانیه
اتو بخار همیلتون کد 285
اتو
اتو بخار همیلتون کد 285 9,800,000 28 خرداد 9,800,000 9,800,000
اتو بخار همیلتون کد 285 سیستم قطع خودکار: بله سیستم ضدچکه: بله بخاردهی عمودی: بله سیستم ضد رسوب: بله مخزن رسوب:بله
مجموع موارد: 676 عدد در 14 صفحه