شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت گاز صفحه ای

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
اجاق برقی تی اند دی مدل TD148 E
گاز صفحه ای
اجاق برقی تی اند دی مدل TD148 E تی اند دی 12,900,000 3 خرداد 12,400,000 12,900,000
اجاق برقی تی اند دی مدل TD148 E محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 2 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:ندارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق برقی صفحه 2 شعله فرامکو مدل 303
گاز صفحه ای
اجاق برقی صفحه 2 شعله فرامکو مدل 303 فرامکو 60,000,000 24 اردیبهشت 60,000,000 60,000,000
اجاق برقی صفحه 2 شعله فرامکو مدل 303 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 2
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HG-551
گاز صفحه ای
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HG-551 متفرقه 26,789,000 3 خرداد 26,789,000 26,789,000
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HG-551 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HG-552
گاز صفحه ای
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HG-552 متفرقه 25,800,000 2 اردیبهشت 25,800,000 25,800,000
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HG-552 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HG-581
گاز صفحه ای
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HG-581 متفرقه 31,100,000 24 اردیبهشت 31,100,000 33,500,000
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HG-581 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HS-521
گاز صفحه ای
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HS-521 متفرقه 34,000,000 20 فروردین 34,000,000 34,000,000
اجاق گاز رومیزی مورانو مدل HS-521 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه استیل فرامکو مدل 301
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه استیل فرامکو مدل 301 فرامکو 20,000,000 24 اردیبهشت 20,000,000 20,000,000
اجاق گاز صفحه استیل فرامکو مدل 301 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 2 جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک: دارد
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 105RM
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 105RM لوازم خانگی ایگل 22,250,000 24 اردیبهشت 22,250,000 22,250,000
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 105RM محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 107CM
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 107CM لوازم خانگی ایگل 21,250,000 24 اردیبهشت 21,250,000 21,250,000
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 107CM محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 110R
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 110R لوازم خانگی ایگل 21,250,000 24 اردیبهشت 21,250,000 21,250,000
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 110R محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 161R
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 161R لوازم خانگی ایگل 31,750,000 24 اردیبهشت 31,750,000 31,750,000
اجاق گاز صفحه ای ایگل مدل 161R تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز:راست
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG533
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG533 داتیس 22,910,000 24 اردیبهشت 22,910,000 22,910,000
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG533 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: ندارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز:راست
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG541
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG541 داتیس 33,170,000 24 اردیبهشت 33,170,000 33,170,000
اجاق گاز صفحه ای داتیس مدل DG541 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: ندارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز:وسط
اجاق گاز صفحه ای فرامکو مدل 331
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای فرامکو مدل 331 فرامکو 46,500,000 24 اردیبهشت 46,500,000 46,500,000
اجاق گاز صفحه ای فرامکو مدل 331 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای AST مدل apx-T
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای AST مدل apx-T متفرقه 14,500,000 3 خرداد 11,900,000 11,900,000
اجاق گاز صفحه ای AST مدل apx-T محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ultra flame T
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ultra flame T متفرقه 9,300,000 3 خرداد 9,300,000 9,300,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل ultra flame T محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: +A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل کیو وان
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل کیو وان متفرقه 7,900,000 30 اردیبهشت 7,420,500 7,900,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل کیو وان محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Eliroz V
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Eliroz V متفرقه 7,850,000 24 اردیبهشت 7,200,000 7,200,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Eliroz V محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل 3500
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل 3500 متفرقه 9,500,000 3 خرداد 9,200,000 9,200,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل 3500 محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل 8000
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل 8000 متفرقه 7,900,000 9 اردیبهشت 7,500,000 7,900,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل 8000 محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل A5000
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل A5000 متفرقه 14,000,000 24 اردیبهشت 14,000,000 14,000,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل A5000 محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Eliroz T
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Eliroz T متفرقه 9,550,000 24 اردیبهشت 9,550,000 9,550,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل Eliroz T محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل G3000 T
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل G3000 T متفرقه 11,800,000 24 اردیبهشت 11,800,000 11,800,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل G3000 T محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل تاینی V4
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل تاینی V4 متفرقه 6,500,000 30 فروردین 6,500,000 6,500,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل تاینی V4 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل وایت گلس
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل وایت گلس متفرقه 7,780,000 3 خرداد 7,500,000 7,780,000
اجاق گاز صفحه ای آ اس تی مدل وایت گلس محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آراز مدل ka-5
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آراز مدل ka-5 متفرقه 7,290,000 9 اردیبهشت 7,290,000 7,290,000
اجاق گاز صفحه ای آراز مدل ka-5 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آراز مدل pk-5
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آراز مدل pk-5 متفرقه 7,290,000 9 اردیبهشت 7,290,000 7,290,000
اجاق گاز صفحه ای آراز مدل pk-5 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آروما مدل H-ONE
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آروما مدل H-ONE آروما 4,950,000 3 خرداد 4,462,000 4,950,000
اجاق گاز صفحه ای آروما مدل H-ONE محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 1 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: ندارد
اجاق گاز صفحه ای آروما مدل Piachenza IR
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آروما مدل Piachenza IR آروما 23,500,000 15 اردیبهشت 21,000,000 23,500,000
اجاق گاز صفحه ای آروما مدل Piachenza IR محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-515
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-515 متفرقه 22,800,000 29 اردیبهشت 22,800,000 22,800,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-515 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-560
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-560 آستیاک 24,440,000 29 اردیبهشت 23,440,000 24,440,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-560 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-605
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-605 آستیاک 21,320,000 29 اردیبهشت 20,320,000 21,320,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-605 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-607
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-607 آستیاک 21,320,000 29 اردیبهشت 20,320,000 21,320,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-607 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-710
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-710 آستیاک 20,690,000 29 اردیبهشت 19,690,000 20,690,000
اجاق گاز صفحه ای آستیاک مدل IG-710 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G13-S
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G13-S اخوان 19,400,000 7 خرداد 18,734,000 19,400,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G13-S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G133-S
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G133-S اخوان 20,330,000 7 خرداد 18,960,000 20,330,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G133-S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G15
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G15 اخوان 17,412,000 7 خرداد 15,737,000 17,412,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G15 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 4 جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G23
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G23 اخوان 13,340,000 3 خرداد 11,415,000 13,340,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G23 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 2 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: چپ
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G24
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G24 اخوان 22,900,000 7 خرداد 22,060,000 22,900,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G24 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G26
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G26 اخوان 7,950,000 24 اردیبهشت 7,950,000 7,950,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G26 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 2 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G28
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G28 اخوان 24,284,000 3 خرداد 20,787,100 24,284,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G28 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 6 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: چپ
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G3
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G3 اخوان 19,390,000 7 خرداد 17,533,000 19,390,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G3 محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G35
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G35 اخوان 25,105,000 7 خرداد 21,496,000 25,105,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G35 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: وسط
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G35-S
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G35-S اخوان 21,698,000 24 اردیبهشت 21,698,000 21,698,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G35-S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G93
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G93 اخوان 16,364,000 24 اردیبهشت 16,364,000 16,364,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل G93 محدوده سایز: از 61 تا 85 تعداد شعله: 4 رده مصرف انرژی: A جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-13-S
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-13-S اخوان 14,734,000 3 خرداد 14,600,000 17,425,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-13-S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-15
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-15 اخوان 13,350,000 7 خرداد 12,450,000 14,659,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-15 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد شعله: 4 جنس صفحه: استیل فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-24
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-24 اخوان 14,799,000 29 اردیبهشت 14,521,000 16,570,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-24 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه شعله پلوپز: دارد محل شعله پلوپز:وسط
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-24-S
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-24-S اخوان 17,405,000 3 خرداد 14,550,000 17,405,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-24-S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: راست
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-35
گاز صفحه ای
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-35 اخوان 14,980,000 3 خرداد 14,980,000 16,600,000
اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-35 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد شعله: 5 جنس صفحه: شیشه فندک اتوماتیک: دارد شعله پلوپز:دارد محل شعله پلوپز: وسط
مجموع موارد: 420 عدد در 9 صفحه