شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت هود

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
هود  مورب کلاسیک کد 236
هود
هود مورب کلاسیک کد 236 کلاسیک 6,300,000 00:07:14 6,300,000 6,300,000
هود مورب کلاسیک کد 236 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90
هود
هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90 آروما 31,000,000 00:07:17 31,000,000 31,000,000
هود آروما مدل D1020 شومینه ای سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90
هود
هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90 آروما 14,000,000 17 اردیبهشت 14,000,000 14,650,000
هود آروما مدل D1025 شومینه ای سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:دو عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: ّبرقی نوع فیلتر: آلومینیومی
هود آشپزخانه آروما کد 1026
هود
هود آشپزخانه آروما کد 1026 آروما 16,500,000 9 اردیبهشت 16,500,000 16,500,000
هود آشپزخانه آروما کد 1026 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: دارد قطر دهانه خروجی هوا: 15
هود آشپزخانه زرتوس مدل SD102 سایز 90
هود
هود آشپزخانه زرتوس مدل SD102 سایز 90 زرتوس 5,704,000 00:07:11 5,704,000 6,200,000
هود آشپزخانه زرتوس مدل SD102 سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: ندارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12
هود آشپزخانه مارول مدل Verona کد 506
هود
هود آشپزخانه مارول مدل Verona کد 506 متفرقه 17,200,000 00:07:12 17,200,000 17,200,000
هود آشپزخانه مارول مدل Verona کد 506 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: دو عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: ندارد
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-101
هود
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-101 متفرقه 5,190,000 00:07:08 4,980,000 5,190,000
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-101 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر حرارت: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-301
هود
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-301 متفرقه 6,330,000 00:07:08 5,980,000 6,330,000
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SD-301 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: ندارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SH-302
هود
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SH-302 متفرقه 6,490,000 00:07:08 6,200,000 6,490,000
هود آشپزخانه مورب صدرا مدل SH-302 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12 نوع فیلتر: آلومینیومی
هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118
هود
هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118 کلاسیک 8,690,000 13 فروردین 8,690,000 8,690,000
هود آشپزخانه مورب لمسی کلاسیک مدل 118 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001 سایز 90
هود
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001 سایز 90 متفرقه 4,802,000 00:07:10 4,802,000 4,900,000
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001 سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: ندارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:فشاری تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: ندارد کنترل از راه دور: ندارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد روشنایی: دارد
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001G سایز 90
هود
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001G سایز 90 متفرقه 5,782,000 00:07:12 5,750,000 5,900,000
هود آشپزخانه مورب مدل RSN1001G سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: ندارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی روشنایی: دارد
هود آشپزخانه مورب مدل SD-401
هود
هود آشپزخانه مورب مدل SD-401 متفرقه 7,680,000 00:07:10 7,380,000 7,680,000
هود آشپزخانه مورب مدل SD-401 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: ندارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114
هود
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114 کلاسیک 9,700,000 00:07:11 9,700,000 9,700,000
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 114 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120
هود
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120 کلاسیک 9,750,000 00:07:09 9,251,400 9,750,000
هود آشپزخانه مورب کلاسیک لمسی مدل 120 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل  1104 سایز 90
هود
هود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل 1104 سایز 90 کلاسیک 9,890,000 00:07:10 9,850,000 9,890,000
هود آشپزخانه مورب کلاسیک مدل 1104 سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود آشپزخانه مورب کن مدل مارس
هود
هود آشپزخانه مورب کن مدل مارس کن 12,950,000 00:07:09 12,800,000 13,350,000
هود آشپزخانه مورب کن مدل مارس محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:دو عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12 نوع فیلتر: آلومینیومی
هود اخوان مدل  H73
هود
هود اخوان مدل H73 اخوان 12,365,000 8 خرداد 12,365,000 13,500,000
هود اخوان مدل H73 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود اخوان مدل 60-H16
هود
هود اخوان مدل 60-H16 اخوان 7,943,000 00:07:12 7,943,000 8,560,000
هود اخوان مدل 60-H16 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:فشاری تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: ندارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد
هود اخوان مدل H10
هود
هود اخوان مدل H10 اخوان 10,381,000 00:07:09 9,130,000 10,593,000
هود اخوان مدل H10 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود اخوان مدل H11G
هود
هود اخوان مدل H11G اخوان 10,165,000 29 اردیبهشت 9,387,000 10,165,000
هود اخوان مدل H11G محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود اخوان مدل H16
هود
هود اخوان مدل H16 اخوان 9,496,000 00:07:11 9,496,000 10,700,000
هود اخوان مدل H16 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: ندارد درب: دارد نوع فیلتر: آلومینیومی
هود اخوان مدل H18
هود
هود اخوان مدل H18 اخوان 11,000,000 00:07:12 9,270,800 12,670,000
هود اخوان مدل H18 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 نوع کلید: فشاری تعداد موتور: یک عدد حسگر دود:ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: ندارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد
هود اخوان مدل H27-4S
هود
هود اخوان مدل H27-4S اخوان 11,899,000 00:07:12 11,638,000 12,653,000
هود اخوان مدل H27-4S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 نوع کلید: لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود:دارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد
هود اخوان مدل H28-4S
هود
هود اخوان مدل H28-4S اخوان 11,103,400 00:07:09 10,727,000 11,330,000
هود اخوان مدل H28-4S محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود اخوان مدل H34
هود
هود اخوان مدل H34 اخوان 22,296,000 00:07:14 22,296,000 22,296,000
هود اخوان مدل H34 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: ندارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی
هود اخوان مدل H35
هود
هود اخوان مدل H35 اخوان 14,183,000 00:07:16 14,183,000 14,183,000
هود اخوان مدل H35 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود اخوان مدل H37
هود
هود اخوان مدل H37 اخوان 11,446,000 00:07:16 11,446,000 11,446,000
هود اخوان مدل H37 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود اخوان مدل H43
هود
هود اخوان مدل H43 اخوان 23,757,000 24 اردیبهشت 23,757,000 23,757,000
هود اخوان مدل H43 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 نوع کلید: فشاری تعداد موتور: یک عدد کنترل از راه دور:دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود اخوان مدل H44
هود
هود اخوان مدل H44 اخوان 18,839,000 00:07:16 18,839,000 18,839,000
هود اخوان مدل H44 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی
هود اخوان مدل H45
هود
هود اخوان مدل H45 اخوان 19,775,000 00:07:14 19,775,000 19,775,000
هود اخوان مدل H45 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی کنترل از راه دور:دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود اخوان مدل H49
هود
هود اخوان مدل H49 اخوان 11,212,000 00:07:11 11,100,000 12,800,000
هود اخوان مدل H49 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد نوع فیلتر:آلومینیومی روشنایی: دارد
هود اخوان مدل H51
هود
هود اخوان مدل H51 اخوان 14,200,000 00:07:14 13,180,000 14,200,000
هود اخوان مدل H51 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد
هود اخوان مدل H51-MF
هود
هود اخوان مدل H51-MF اخوان 17,202,000 00:07:11 13,562,000 17,202,000
هود اخوان مدل H51-MF محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی
هود اخوان مدل H53
هود
هود اخوان مدل H53 اخوان 15,880,000 00:07:12 15,880,000 15,900,000
هود اخوان مدل H53 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور:یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: دارد روشنایی: دارد جنس بدنه: شیشه
هود اخوان مدل H55
هود
هود اخوان مدل H55 اخوان 14,452,000 00:07:13 14,330,000 15,400,000
هود اخوان مدل H55 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی
هود اخوان مدل H57
هود
هود اخوان مدل H57 اخوان 18,353,000 00:07:11 18,353,000 19,000,000
هود اخوان مدل H57 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود اخوان مدل H58
هود
هود اخوان مدل H58 اخوان 18,050,000 29 اردیبهشت 18,050,000 18,100,000
هود اخوان مدل H58 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد
هود اخوان مدل H61
هود
هود اخوان مدل H61 اخوان 13,968,900 00:07:12 13,968,900 14,000,000
هود اخوان مدل H61 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد درب: دارد
هود اخوان مدل H61-60
هود
هود اخوان مدل H61-60 اخوان 14,210,000 8 خرداد 14,210,000 18,800,000
هود اخوان مدل H61-60 محدوده سایز: کمتر از 60 و 60 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود اخوان مدل H62
هود
هود اخوان مدل H62 اخوان 15,092,000 00:07:12 15,092,000 15,200,000
هود اخوان مدل H62 محدوده سایز: 61 تا 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:فشاری تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود اخوان مدل H65
هود
هود اخوان مدل H65 اخوان 13,710,000 00:07:13 13,201,000 14,100,000
هود اخوان مدل H65 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود اخوان مدل H89
هود
هود اخوان مدل H89 اخوان 14,027,000 00:07:13 14,027,000 14,027,000
هود اخوان مدل H89 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: دارد حسگر حرارت: دارد کنترل از راه دور: دارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد
هود بلینی مدل B85 سایز 90
هود
هود بلینی مدل B85 سایز 90 متفرقه 4,872,000 00:07:11 4,872,000 5,800,000
هود بلینی مدل B85 سایز 90 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 3 دور فوق سریع: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور:یک عدد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی
هود بیمکث مدل 2064
هود
هود بیمکث مدل 2064 بیمکث 10,389,900 00:07:10 10,389,500 10,489,800
هود بیمکث مدل 2064 محدوده سایز: 85 و بزرگتر از 85 تعداد دور موتور عادی: 4 دور فوق سریع: دارد صفحه نمایش: دارد نوع کلید:لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود: ندارد کنترل از راه دور: ندارد ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش: دارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد
هود بیمکث مدل B1002U  زیر کابینتی سایز 60
هود
هود بیمکث مدل B1002U زیر کابینتی سایز 60 بیمکث 7,900,000 00:07:12 7,900,000 7,900,000
هود بیمکث مدل B1002U زیر کابینتی سایز 60 تعداد دور موتور عادی: 3 صفحه نمایش: ندارد نوع کلید: فشاری تعداد موتور: دو عدد حسگر دود:ندارد حسگر حرارت: ندارد کنترل از راه دور: ندارد امکان خاموش شدن خودکار: ندارد قطر دهانه خروجی هوا: 12 نوع فیلتر: الیافی
هود بیمکث مدل B2018U شومینه‌ ای سایز 90
هود
هود بیمکث مدل B2018U شومینه‌ ای سایز 90 بیمکث 11,650,000 00:07:10 11,650,000 12,331,000
هود بیمکث مدل B2018U شومینه‌ ای سایز 90 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود:دارد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: دارد قطر دهانه خروجی هوا: 12 نوع فیلتر: آلومینیومی روشنایی: دارد
هود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 90
هود
هود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 90 بیمکث 13,030,700 00:07:09 13,030,700 13,870,000
هود بیمکث مدل B2027U شومینه‌ ای سایز 90 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود:دارد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12
هود بیمکث مدل B2040U شومینه‌ ای سایز 90
هود
هود بیمکث مدل B2040U شومینه‌ ای سایز 90 بیمکث 14,999,000 00:07:15 14,999,000 14,999,000
هود بیمکث مدل B2040U شومینه‌ ای سایز 90 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود:دارد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12
هود بیمکث مدل B2043U شومینه‌ ای سایز 90
هود
هود بیمکث مدل B2043U شومینه‌ ای سایز 90 بیمکث 17,479,000 00:07:16 17,479,000 17,479,000
هود بیمکث مدل B2043U شومینه‌ ای سایز 90 تعداد دور موتور عادی: 4 صفحه نمایش: دارد نوع کلید: لمسی تعداد موتور: یک عدد حسگر دود:دارد کنترل از راه دور: دارد امکان خاموش شدن خودکار: دارد درب: دارد نحوه‌ی باز شدن درب: دستی قطر دهانه خروجی هوا: 12
مجموع موارد: 223 عدد در 5 صفحه