شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت لوازم توکار

رسته عنوان قیمت زمان کمترین بیشترین
فر  توکار اخوان مدل F24
فر
فر توکار اخوان مدل F24 32,580,000 04:06:09 32,420,000 32,580,000
فر توکار اخوان مدل F24 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر آلتون مدل V 301
فر
فر آلتون مدل V 301 46,600,000 04:06:09 46,600,000 46,600,000
فر آلتون مدل V 301 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر آلتون مدل V401
فر
فر آلتون مدل V401 51,600,000 04:06:11 51,600,000 54,000,000
فر آلتون مدل V401 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر بخار پز توکار آ.ا.گ مدل Bsk774220m
فر
فر بخار پز توکار آ.ا.گ مدل Bsk774220m 289,000,000 29 اردیبهشت 279,000,000 289,000,000
فر بخار پز توکار آ.ا.گ مدل Bsk774220m صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: ++A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر برقی مدل 9902
فر
فر برقی مدل 9902 4,320,000 04:06:09 4,320,000 4,500,000
فر برقی مدل 9902 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: +A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر توکار  اخوان مدل  F22-WR
فر
فر توکار اخوان مدل F22-WR 41,500,000 3 خرداد 40,000,000 41,500,000
فر توکار اخوان مدل F22-WR صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار  اخوان مدل F34
فر
فر توکار اخوان مدل F34 42,000,000 3 خرداد 39,800,000 42,000,000
فر توکار اخوان مدل F34 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار  داتیس مدل DF-665
فر
فر توکار داتیس مدل DF-665 41,220,000 04:06:14 41,220,000 41,220,000
فر توکار داتیس مدل DF-665 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار  زانوسی  مدل ZOA35502XD
فر
فر توکار زانوسی مدل ZOA35502XD 70,000,000 30 فروردین 70,000,000 70,000,000
فر توکار زانوسی مدل ZOA35502XD صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر توکار آروما مدل O131e
فر
فر توکار آروما مدل O131e 71,500,000 17 فروردین 71,500,000 71,500,000
فر توکار آروما مدل O131e صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آروما مدل O133E
فر
فر توکار آروما مدل O133E 47,300,000 25 اردیبهشت 41,995,000 47,300,000
فر توکار آروما مدل O133E صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آروما مدل SMART 4- O120EN
فر
فر توکار آروما مدل SMART 4- O120EN 71,000,000 24 اردیبهشت 63,650,000 71,000,000
فر توکار آروما مدل SMART 4- O120EN صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: ++A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آروما مدل SMART 5- O121EN
فر
فر توکار آروما مدل SMART 5- O121EN 72,000,000 19 اردیبهشت 68,000,000 68,000,000
فر توکار آروما مدل SMART 5- O121EN صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: ++A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آروما مدل SMART 6
فر
فر توکار آروما مدل SMART 6 73,000,000 19 اردیبهشت 69,000,000 69,000,000
فر توکار آروما مدل SMART 6 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آریستون مدل  MKG 23 IX
فر
فر توکار آریستون مدل MKG 23 IX 149,000,000 29 اردیبهشت 138,000,000 149,000,000
فر توکار آریستون مدل MKG 23 IX نوع: توکار نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آریستون مدل MHG 21
فر
فر توکار آریستون مدل MHG 21 149,000,000 29 اردیبهشت 149,000,000 149,000,000
فر توکار آریستون مدل MHG 21 نوع: توکار نحوه عملکرد: گاز رده مصرف انرژی: +A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آلتون مدل V202
فر
فر توکار آلتون مدل V202 39,600,000 04:06:11 39,600,000 41,100,000
فر توکار آلتون مدل V202 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آلتون مدل V302
فر
فر توکار آلتون مدل V302 47,600,000 04:06:11 47,600,000 47,600,000
فر توکار آلتون مدل V302 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آلتون مدل V304
فر
فر توکار آلتون مدل V304 48,600,000 24 اردیبهشت 48,600,000 48,600,000
فر توکار آلتون مدل V304 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آلتون مدل V401 W
فر
فر توکار آلتون مدل V401 W 54,500,000 04:06:10 52,500,000 54,500,000
فر توکار آلتون مدل V401 W صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار آلتون مدل V403
فر
فر توکار آلتون مدل V403 55,600,000 24 اردیبهشت 55,600,000 55,600,000
فر توکار آلتون مدل V403 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F11
فر
فر توکار اخوان مدل F11 28,350,000 04:06:09 26,500,000 28,350,000
فر توکار اخوان مدل F11 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F12
فر
فر توکار اخوان مدل F12 28,424,900 04:06:11 27,502,000 28,800,000
فر توکار اخوان مدل F12 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F17
فر
فر توکار اخوان مدل F17 28,772,800 04:06:10 27,450,000 29,360,000
فر توکار اخوان مدل F17 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F18
فر
فر توکار اخوان مدل F18 29,836,000 04:06:09 28,370,000 29,836,000
فر توکار اخوان مدل F18 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F21
فر
فر توکار اخوان مدل F21 38,610,000 04:06:08 36,180,000 38,610,000
فر توکار اخوان مدل F21 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F24
فر
فر توکار اخوان مدل F24 32,580,000 04:06:10 32,528,000 34,750,000
فر توکار اخوان مدل F24 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اخوان مدل F8
فر
فر توکار اخوان مدل F8 29,950,000 24 اردیبهشت 29,950,000 29,950,000
فر توکار اخوان مدل F8 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار استیل البرز مدل FE4
فر
فر توکار استیل البرز مدل FE4 41,000,000 12 خرداد 41,000,000 41,880,000
فر توکار استیل البرز مدل FE4 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار استیل البرز مدل FGE5
فر
فر توکار استیل البرز مدل FGE5 38,300,000 12 خرداد 37,000,000 39,750,000
فر توکار استیل البرز مدل FGE5 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار اسنوا مدل SCE-3603
فر
فر توکار اسنوا مدل SCE-3603 42,770,000 30 فروردین 42,770,000 42,770,000
فر توکار اسنوا مدل SCE-3603 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: ندارد جوجه گردان:دارد
فر توکار الکترولوکس مدل EOB98000
فر
فر توکار الکترولوکس مدل EOB98000 205,000,000 9 اردیبهشت 205,000,000 205,000,000
فر توکار الکترولوکس مدل EOB98000 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:ندارد
فر توکار اکسپریال مدل XPO 6 T BX
فر
فر توکار اکسپریال مدل XPO 6 T BX 130,000,000 9 اردیبهشت 130,000,000 130,000,000
فر توکار اکسپریال مدل XPO 6 T BX صفحه نمایش: دارد گریل: دارد جوجه گردان: دارد
فر توکار تی اند دی مدل TD205
فر
فر توکار تی اند دی مدل TD205 41,410,000 04:06:13 40,410,000 41,410,000
فر توکار تی اند دی مدل TD205 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-644/فر برقی
فر
فر توکار داتیس مدل DF-644/فر برقی 58,170,000 24 اردیبهشت 58,170,000 58,170,000
فر توکار داتیس مدل DF-644/فر برقی صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-645
فر
فر توکار داتیس مدل DF-645 45,600,000 04:06:12 45,600,000 45,600,000
فر توکار داتیس مدل DF-645 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-646
فر
فر توکار داتیس مدل DF-646 66,290,000 24 اردیبهشت 66,290,000 66,290,000
فر توکار داتیس مدل DF-646 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-648
فر
فر توکار داتیس مدل DF-648 67,730,000 24 اردیبهشت 67,730,000 67,730,000
فر توکار داتیس مدل DF-648 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-655
فر
فر توکار داتیس مدل DF-655 64,390,000 24 اردیبهشت 64,390,000 64,390,000
فر توکار داتیس مدل DF-655 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-660
فر
فر توکار داتیس مدل DF-660 41,920,000 04:06:13 41,920,000 41,920,000
فر توکار داتیس مدل DF-660 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-670
فر
فر توکار داتیس مدل DF-670 52,910,000 24 اردیبهشت 52,910,000 52,910,000
فر توکار داتیس مدل DF-670 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF-672
فر
فر توکار داتیس مدل DF-672 53,400,000 04:06:13 53,400,000 53,400,000
فر توکار داتیس مدل DF-672 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF683
فر
فر توکار داتیس مدل DF683 49,190,000 24 اردیبهشت 49,190,000 49,190,000
فر توکار داتیس مدل DF683 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF683 الترا
فر
فر توکار داتیس مدل DF683 الترا 51,020,000 24 اردیبهشت 51,020,000 51,020,000
فر توکار داتیس مدل DF683 الترا صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF684
فر
فر توکار داتیس مدل DF684 39,070,000 04:06:10 39,070,000 39,070,000
فر توکار داتیس مدل DF684 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF684 الترا
فر
فر توکار داتیس مدل DF684 الترا 41,660,000 04:06:11 41,660,000 41,660,000
فر توکار داتیس مدل DF684 الترا صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدل DF689
فر
فر توکار داتیس مدل DF689 43,280,000 04:06:11 43,280,000 43,280,000
فر توکار داتیس مدل DF689 صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار داتیس مدلDF-642 /فر برقی توکار
فر
فر توکار داتیس مدلDF-642 /فر برقی توکار 57,320,000 24 اردیبهشت 57,320,000 57,320,000
فر توکار داتیس مدلDF-642 /فر برقی توکار صفحه نمایش: دارد نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
فر توکار زرتوس مدل F12
فر
فر توکار زرتوس مدل F12 27,600,000 04:06:09 25,800,000 27,600,000
فر توکار زرتوس مدل F12 نحوه عملکرد: برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان: دارد
فر توکار زرتوس مدل F13
فر
فر توکار زرتوس مدل F13 35,900,000 04:06:10 31,900,000 35,900,000
فر توکار زرتوس مدل F13 صفحه نمایش: ندارد نحوه عملکرد: گاز و برق رده مصرف انرژی: A گریل: دارد جوجه گردان:دارد
مجموع موارد: 724 عدد در 15 صفحه