شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قیمت چرخ گوشت

رسته عنوان برند قیمت زمان کمترین بیشترین
چرخ گوشت  آکیلیس مدلMG-2320
چرخ گوشت
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2320 آکیلیس 17,500,000 04:06:16 17,500,000 17,500,000
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2320 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت  مولینکس مدل ME740
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل ME740 مولینکس 31,000,000 2 اردیبهشت 31,000,000 31,000,000
چرخ گوشت مولینکس مدل ME740 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت 1800 وات ویداس مدل VIR-3505
چرخ گوشت
چرخ گوشت 1800 وات ویداس مدل VIR-3505 ویداس 13,000,000 24 اردیبهشت 13,000,000 13,000,000
چرخ گوشت 1800 وات ویداس مدل VIR-3505 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت آرزوم مدل AR1005
چرخ گوشت
چرخ گوشت آرزوم مدل AR1005 آرزوم 25,900,000 15 اردیبهشت 25,900,000 25,900,000
چرخ گوشت آرزوم مدل AR1005 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت آرزوم مدل AR11600-11799
چرخ گوشت
چرخ گوشت آرزوم مدل AR11600-11799 آرزوم 21,600,000 04:06:13 18,600,000 21,600,000
چرخ گوشت آرزوم مدل AR11600-11799 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 450 تا 1000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت آرزوم مدل AR160
چرخ گوشت
چرخ گوشت آرزوم مدل AR160 آرزوم 17,550,000 04:06:11 17,550,000 17,550,000
چرخ گوشت آرزوم مدل AR160 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت آوا کد M101
چرخ گوشت
چرخ گوشت آوا کد M101 متفرقه 8,900,000 04:06:11 8,289,000 8,900,000
چرخ گوشت آوا کد M101 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات سوسیس ساز: ندارد
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2350
چرخ گوشت
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2350 آکیلیس 16,900,000 04:06:17 16,900,000 16,900,000
چرخ گوشت آکیلیس مدلMG-2350 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت بایترون BMG-A3000W
چرخ گوشت
چرخ گوشت بایترون BMG-A3000W متفرقه 17,000,000 04:06:11 16,970,000 17,500,000
چرخ گوشت بایترون BMG-A3000W سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت بایترون مدل BMG-A3000B
چرخ گوشت
چرخ گوشت بایترون مدل BMG-A3000B بیترون 25,000,000 9 اردیبهشت 25,000,000 25,000,000
چرخ گوشت بایترون مدل BMG-A3000B سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت برلیانت مدل BMG-2800
چرخ گوشت
چرخ گوشت برلیانت مدل BMG-2800 برلیانت 12,600,000 13 فروردین 12,600,000 12,600,000
چرخ گوشت برلیانت مدل BMG-2800 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت برمودا مدل 71112
چرخ گوشت
چرخ گوشت برمودا مدل 71112 برمودا 21,500,000 04:06:13 16,900,000 21,500,000
چرخ گوشت برمودا مدل 71112 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 450 تا 1000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت برناکو مدل BMG00198
چرخ گوشت
چرخ گوشت برناکو مدل BMG00198 برناکو 17,900,000 04:06:15 17,900,000 17,900,000
چرخ گوشت برناکو مدل BMG00198 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت بلک وود مدل MG-5000s
چرخ گوشت
چرخ گوشت بلک وود مدل MG-5000s متفرقه 8,820,000 13 فروردین 8,820,000 8,820,000
چرخ گوشت بلک وود مدل MG-5000s سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت بوش مدل MFW68640
چرخ گوشت
چرخ گوشت بوش مدل MFW68640 بوش 39,250,000 26 اردیبهشت 38,250,000 39,250,000
چرخ گوشت بوش مدل MFW68640 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت بوش مدل MFW68660
چرخ گوشت
چرخ گوشت بوش مدل MFW68660 بوش 44,750,000 04:06:09 44,750,000 45,750,000
چرخ گوشت بوش مدل MFW68660 سیستم چرخش معکوس: خیر سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت تکنو مدل Te-504
چرخ گوشت
چرخ گوشت تکنو مدل Te-504 تکنو 11,000,000 9 اردیبهشت 11,000,000 11,000,000
چرخ گوشت تکنو مدل Te-504 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت تکنو مدل Te-507
چرخ گوشت
چرخ گوشت تکنو مدل Te-507 تکنو 6,500,000 14 فروردین 6,500,000 6,500,000
چرخ گوشت تکنو مدل Te-507 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت جی پاس مدل GMG1909
چرخ گوشت
چرخ گوشت جی پاس مدل GMG1909 جی پاس 11,500,000 04:06:10 10,550,000 11,500,000
چرخ گوشت جی پاس مدل GMG1909 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت جی پاس مدل GMG_746N
چرخ گوشت
چرخ گوشت جی پاس مدل GMG_746N جی پاس 8,900,000 04:06:12 8,900,000 8,900,000
چرخ گوشت جی پاس مدل GMG_746N سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت دی اس پی مدل KM5031
چرخ گوشت
چرخ گوشت دی اس پی مدل KM5031 متفرقه 39,500,000 04:06:11 39,500,000 46,500,000
چرخ گوشت دی اس پی مدل KM5031 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 2 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت روتل مدل U485CH1
چرخ گوشت
چرخ گوشت روتل مدل U485CH1 روتل 43,000,000 04:06:11 40,000,000 43,000,000
چرخ گوشت روتل مدل U485CH1 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 450 تا 1000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت زلمر مدل ZMM 1289 S
چرخ گوشت
چرخ گوشت زلمر مدل ZMM 1289 S زلمر 29,850,000 04:06:11 29,850,000 29,850,000
چرخ گوشت زلمر مدل ZMM 1289 S محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت زومیت مدل ZM-2980
چرخ گوشت
چرخ گوشت زومیت مدل ZM-2980 متفرقه 19,180,000 24 اردیبهشت 19,180,000 19,180,000
چرخ گوشت زومیت مدل ZM-2980 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:پلاستیکی
چرخ گوشت زیمنس مدل MF1550TR
چرخ گوشت
چرخ گوشت زیمنس مدل MF1550TR زیمنس 16,950,000 04:06:13 15,800,000 17,300,000
چرخ گوشت زیمنس مدل MF1550TR سیستم چرخش معکوس: خیر محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات سوسیس ساز: ندارد
چرخ گوشت سان وود مدل MG 2020
چرخ گوشت
چرخ گوشت سان وود مدل MG 2020 سان وود 6,900,000 29 اردیبهشت 6,900,000 7,900,000
چرخ گوشت سان وود مدل MG 2020 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت سایا مدل Promeat W1800
چرخ گوشت
چرخ گوشت سایا مدل Promeat W1800 سایا 9,910,000 30 اردیبهشت 9,910,000 9,910,000
چرخ گوشت سایا مدل Promeat W1800 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت سرجیو مدل SME-1170
چرخ گوشت
چرخ گوشت سرجیو مدل SME-1170 سرجیو 15,000,000 2 خرداد 15,000,000 16,000,000
چرخ گوشت سرجیو مدل SME-1170 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1000 تا 1500 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت سیماران مدل SMG-300H
چرخ گوشت
چرخ گوشت سیماران مدل SMG-300H متفرقه 12,000,000 9 اردیبهشت 11,600,000 12,000,000
چرخ گوشت سیماران مدل SMG-300H سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: ندارد
چرخ گوشت فوما مدل FU-1790
چرخ گوشت
چرخ گوشت فوما مدل FU-1790 متفرقه 9,990,000 13 فروردین 9,990,000 9,990,000
چرخ گوشت فوما مدل FU-1790 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت فوما مدل FU-1925
چرخ گوشت
چرخ گوشت فوما مدل FU-1925 متفرقه 6,950,000 04:06:08 6,760,000 7,150,000
چرخ گوشت فوما مدل FU-1925 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت فوما مدل FU-1926
چرخ گوشت
چرخ گوشت فوما مدل FU-1926 فوما 8,850,000 04:06:08 8,850,000 11,300,000
چرخ گوشت فوما مدل FU-1926 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 2 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2713
چرخ گوشت
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2713 فیلیپس 20,405,500 3 خرداد 20,405,500 20,500,000
چرخ گوشت فیلیپس مدل HR2713 سیستم چرخش معکوس: خیر سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME605
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME605 مولینکس 16,800,000 2 اردیبهشت 16,800,000 16,800,000
چرخ گوشت مولینکس مدل HV8 ME605 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: ندارد
چرخ گوشت مولینکس مدل ME511H
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل ME511H مولینکس 17,200,000 4 فروردین 17,200,000 17,200,000
چرخ گوشت مولینکس مدل ME511H سیستم چرخش معکوس: خیر سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت مولینکس مدل ME546810
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل ME546810 مولینکس 21,990,000 20 اردیبهشت 21,500,000 21,990,000
چرخ گوشت مولینکس مدل ME546810 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت مولینکس مدل ME620132
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل ME620132 مولینکس 16,000,000 2 اردیبهشت 16,000,000 16,000,000
چرخ گوشت مولینکس مدل ME620132 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت مولینکس مدل ME6251
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل ME6251 مولینکس 27,500,000 30 اردیبهشت 26,550,000 27,500,000
چرخ گوشت مولینکس مدل ME6251 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت مولینکس مدل ME626132
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل ME626132 مولینکس 18,000,000 20 اردیبهشت 18,000,000 18,000,000
چرخ گوشت مولینکس مدل ME626132 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت مولینکس مدل ME660832
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل ME660832 مولینکس 39,900,000 04:06:11 39,900,000 39,900,000
چرخ گوشت مولینکس مدل ME660832 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت مولینکس مدل MM66
چرخ گوشت
چرخ گوشت مولینکس مدل MM66 مولینکس 17,990,000 13 فروردین 17,990,000 17,990,000
چرخ گوشت مولینکس مدل MM66 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2000 تا 2500 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت مگامکس مدل MDM-2000
چرخ گوشت
چرخ گوشت مگامکس مدل MDM-2000 متفرقه 15,500,000 13 فروردین 15,500,000 15,500,000
چرخ گوشت مگامکس مدل MDM-2000 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت ناسا الکتریک مدل NS-319
چرخ گوشت
چرخ گوشت ناسا الکتریک مدل NS-319 ناسا الکتریک 17,000,000 14 اردیبهشت 17,000,000 17,000,000
چرخ گوشت ناسا الکتریک مدل NS-319 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت نانیوا مدل G50
چرخ گوشت
چرخ گوشت نانیوا مدل G50 نانیوا 12,200,000 9 خرداد 11,720,000 12,230,000
چرخ گوشت نانیوا مدل G50 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 1500 تا 2000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت هانوور مدل 1080
چرخ گوشت
چرخ گوشت هانوور مدل 1080 هانوور 15,250,000 3 خرداد 15,250,000 16,980,000
چرخ گوشت هانوور مدل 1080 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 450 تا 1000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت هانوور مدل 1166
چرخ گوشت
چرخ گوشت هانوور مدل 1166 هانوور 8,880,000 04:06:08 8,880,000 13,300,000
چرخ گوشت هانوور مدل 1166 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 450 تا 1000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت هانوور مدل 3000
چرخ گوشت
چرخ گوشت هانوور مدل 3000 هانوور 16,700,000 04:06:14 16,700,000 16,959,000
چرخ گوشت هانوور مدل 3000 سیستم چرخش معکوس: بله سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3
چرخ گوشت هانوور مدل HMG-01E
چرخ گوشت
چرخ گوشت هانوور مدل HMG-01E هانوور 18,480,000 04:06:08 16,800,000 18,480,000
چرخ گوشت هانوور مدل HMG-01E سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد
چرخ گوشت هایگر مدل 3397
چرخ گوشت
چرخ گوشت هایگر مدل 3397 متفرقه 14,990,000 04:06:08 14,990,000 21,000,000
چرخ گوشت هایگر مدل 3397 سیستم چرخش معکوس: بله محدوده توان مصرفی: 2500 تا 3000 وات سوسیس ساز: دارد تعداد شبکه: 3 نوع شفت:فلزی
چرخ گوشت ویداس مدل VI-3505
چرخ گوشت
چرخ گوشت ویداس مدل VI-3505 ویداس 12,900,000 04:06:11 12,900,000 12,900,000
چرخ گوشت ویداس مدل VI-3505 سیستم چرخش معکوس: بله
مجموع موارد: 67 عدد در 2 صفحه